Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zgarnij aż 1860 zł za konto firmowe w Santander Banku (+ bezterminowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta i kartę!)

750 zł od mBanku700 zł od Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

3.01.2022

Zgarnij aż 1860 zł za konto firmowe w Santander Banku (+ bezterminowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta i kartę!)

Oto kolejna promocja konta w Santander Banku dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zyskaj do 1860 zł za konto firmowe w Santander Banku
Dzięki niej do wzięcia czeka bardzo łatwy bonus pieniężny 360 zł na start (o dyszkę więcej, niż w poprzedniej edycji). A tak się składa, że ta akcja łączy się z inną promocją przygotowaną przez bank, więc teraz zyskać można więcej - w sumie nawet 1860 zł!

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje kont firmowych.]

Tytułowa suma gratyfikacji jest imponująca, ale lojalnie uprzedzę, że realnie do wzięcia jest nieco mniej. W zasięgu każdego przedsiębiorcy może być bowiem bonus 360 zł oraz zwroty za płatności kartą wydaną do konta, co w sumie da jednak nie więcej niż 1260 zł (acz o taką sumę trudno w innych okazjach do bankobrania).

W praktyce mamy tutaj do czynienia z dwoma propozycjami:

 • "Konto Firmowe Godne Polecenia z BONUSEM – edycja 5" - to najnowsza promocja, dzięki której można uzyskać 360 zł;
 • "Promocja Godna Polecenia" - tu z kolei można zgarnąć do 900 zł zwrotów za płatności kartą wydaną do konta oraz (co już niekoniecznie musi interesować każdego) do 600 zł za skorzystanie z innych produktów/usług oferowanych przez bank.

Powyższe promocje łączą się ze sobą - poniżej znajdziesz ich dokładne prześwietlenie, wskazanie zasad, a na samym końcu również prześwietlenie konta firmowego zakładanego na potrzeby zdobycia nagród gwarantowanych.

Bonus 360 zł za Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander Banku


Dla kogo promocja z bonusem 360 zł? Udział wziąć może osoba pełnoletnia, z polskim obywatelstwem, zamieszkała w Polsce i prowadząca działalność gospodarczą, której co najmniej od 4.11.2021 r. nie było dane posiadać, współposiadać, ani być pełnomocnikiem do rachunku dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą prowadzonego w Santander Banku. Dla byłych klientów okres wykluczenia w tej promocji jest więc bardzo krótki.

Ewentualne posiadanie innych produktów - w tym np. konta osobistego prowadzonego dla klientów indywidualnych - nie jest przeszkodą do udziału w promocji konta firmowego (do czego nie ma najmniejszych wątpliwości, bo potwierdza to regulamin).

Nagroda. W tej promocji do wzięcia czeka 100 i 260 zł, co w sumie daje tytułowy bonus 360 zł, który wpłynie na konto założone w promocji. Środki te przelejesz, wypłacisz lub wydasz na dowolny cel. 

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji: 
 • do 28.02.2022 r. zarejestruj się na stronie promocji, wyrażając przy tym wymaganą zgodę na zwolnienie z tajemnicy bankowej (jedynie w zakresie niezbędnym do rozliczenia udziału w promocji i zgody banku na wypłatę premii) oraz w kolejnym kroku (na tej samej stronie) złóż wniosek o Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą oraz dostępem do bankowości elektronicznej Mini Firma (we wniosku podaj ten sam adres mailowy, co podczas rejestracji);
 • we wniosku wyraź zgody na kontakt: 
  • w sprawie realizacji wniosku o otwarcie konta i dostarczenie regulacji bankowych, w tym Taryfy Opłat i Prowizji oraz 
  • drogą elektroniczną i telefoniczny w celach marketingowych; 
 • nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania przez bank danych marketingowych;
 • najpóźniej do 10.03.2022 r. zawrzyj umowę z bankiem o ww. konto z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej;
 • do 31.03.2022 r. pobierz aplikację mobilną Santander Banku i co najmniej jeden raz zaloguj się do niej.

Za spełnienie powyższych warunków przysługiwać Ci będzie bonus 100 zł. I otworzy Ci to również drogę do zgarnięcia dodatkowego bonusu w wysokości 260 zł. By go zdobyć:
 • do 31.03.2022 r. wykonaj co najmniej 3 dowolne przelewy (z wyjątkiem przelewów do ZUS) na rachunki prowadzone poprzez inny podmiot niż Santander Bank Polska.

O przyznaniu bonusu 100 lub 360 zł (w zależności od spełnienia powyższych warunków) organizator powiadomi Cię mailowo do 12.04.2022 r. Po otrzymaniu tej wiadomości, najpóźniej w ciągu 7 dni (do 19.04.2022 r.) będzie należało zalogować się na stronie promocji i podać numer rachunku konta założonego w promocji. Wypłata bonusu na ten rachunek nastąpi do 30.04.2022 r. 

Do tego momentu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o Konto Firmowe Godne Polecenia, ani nie wycofuj wyrażonych zgód.

Nawet 1500 zł premii od Santander Banku


Otwierając konto w wyżej opisanej promocji z bonusem do 360 zł, możesz również załapać się na bankową promocję, w której do wzięcia czekają kolejne bonusy pieniężne - do 1 500 zł. 

Dla kogo promocja? Tu należy jednak zwrócić uwagę, że uczestnikiem promocji z premiami do 1 500 zł może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która od 31.03.2019 r. nie posiadała jakiegokolwiek bieżącego rachunku firmowego w Santander Banku, o łącznych przychodach nie wyższych niż 10 000 000 zł (okres wykluczenia dla byłych klientów jest więc dłuższy, niż w wyżej opisanej promocji z bonusem do 360 zł).

Oczywiście z tej promocji można, ale nie trzeba skorzystać. Można bowiem założyć Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander Banku i skupić się tylko na zgarnięciu bonusu do 360 zł. Spełnianie warunków "Promocji Godnej Polecenia" jest dobrowolne.

Posiadanie konta osobistego czy innych produktów Santander Banku dla klientów indywidualnych, tak samo jak w promocji z bonusem do 360 zł, nie wyklucza udziału w niniejszej promocji konta firmowego.

Nagrody. "Promocja Godna Polecenia" przewiduje premie pieniężne na sumę nawet 1 500 zł. W skład tego pakietu wchodzi:
 • do 900 zł jako wysoki, bo 3-procentowy zwrot za płatności kartą wydaną do konta;
 • 400 zł za skorzystanie z produktu kredytowego, leasingu, pożyczki;
 • 200 zł za zawarcie umowy o pakiet prywatnej opieki medycznej LUX MED za pośrednictwem Santandera.

Zasady uzyskania zwrotów za płatności (do 900 zł)


By uzyskiwać zwroty:
 • we wniosku o konto, wybierając kartę, wskaż kartę: Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit; 
 • wyraź zgody na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych oraz nie wyrażaj sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w banku; 
 • do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczenia bonusu wykonaj co najmniej jeden przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego w wysokości co najmniej 200 zł (spójrz tabela niżej).

Dalej pozostanie już wykonywanie płatności kartą wydaną do konta, bo wysokość comiesięcznego bonusu zależeć będzie właśnie od sumy tych transakcji. Bank będzie naliczał 3% zwrotu od dowolnych płatności. Kartą można płacić zarówno w punktach handlowo-usługowych, jak i w Internecie - wykluczone są jedynie transakcje quasicash/transakcje wykonywane w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory).

Zwroty za płatności kartą naliczane będą przez 6 kolejnych miesięcy, licząc od dnia otwarcia konta. Maksymalnie możesz zgarnąć 150 zł zwrotu za dany miesiąc. Przebieg promocji obrazuje wspomniana już tabela (z regulaminu promocji):
"Promocja godna polecenia": zasady zwrotu za płatności


Zwrot (do 150 zł) wypłacany będzie do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków jego uzyskania.

Opłacalność ubiegania się o kolejne bonusy (400 zł za produkt kredytowy oraz 200 zł za pakiet opieki medycznej) zależą już od indywidualnych potrzeb oraz samodzielnej kalkulacji. Zważywszy na dodatkowe zobowiązania, te 2 bonusy należy traktować raczej jako rekompensatę/obniżkę poniesionych kosztów.

Premię 400 zł otrzymasz, jeśli umowa kredytu lub leasingu, lub pożyczki zostanie przez Ciebie podpisana najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji. Dodatkowym warunkiem jest wykonanie przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł (do 15 dnia miesiąca począwszy od miesiąca, w którym występuje najbliższy termin opłacenia składek, minimum do miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy kredytu/leasingu/pożyczki). 

Premia zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po podpisaniu umowy kredytu/leasingu/pożyczki.

Premię 200 zł dostaniesz, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji Konta Firmowego Godnego Polecenia za pośrednictwem Santander Baku zawrzesz umowę o pakiet prywatnej opieki medycznej LUX MED. I tu tak samo trzeba pamiętać o wykonywaniu przelewów składek do ZUS (na kwotę min. 200 zł) począwszy od miesiąca, w którym występuje najbliższy termin opłacenia składek, minimum do miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o pakiet opieki medycznej.

Premia zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po podpisaniu umowy z LUX MED.

Do momentu otrzymania każdej z premii nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem oraz nie wycofuj zgód i nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania danych marketingowych.

W tym miejscu przypomnę jeszcze, że w przypadku promocji dla przedsiębiorców pamiętać należy, iż kwestia opodatkowania zdobytych bonusów wygląda inaczej, niż w promocjach dla klientów indywidualnych. Premie czy zwroty otrzymane w ramach promocji są przychodem firmy, więc niezbędne jest ich rozliczenie i odprowadzenie podatku - obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcy.

Konto Firmowe Godne Polecenia za 0 zł bezterminowo


Konto firmowe w Santander Banku dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach "Promocji Godnej Polecenia" można założyć na preferencyjnych warunkach. Regulamin tejże promocji gwarantuje bowiem zwolnienie z następujących opłat z tytułu:
"a. prowadzenia Konta Firmowego Godnego Polecenia otwartego w ramach promocji (...), 
b. realizacji przelewów w systemie Elixir w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma z konta firmowego (z wyłączeniem transakcji realizowanych w systemie Przelew24), 
c. realizacji przelewów z konta firmowego w formie polecenia wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska - polecenie przelewu SEPA w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
d. 10 pierwszych przelewów z konta firmowego w systemie BlueCash wykonywanych w miesiącu rozliczeniowym w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
e. realizację zleceń stałych z konta firmowego na konta w innych bankach w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
f. realizację poleceń zapłaty z konta firmowego w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma na rachunek odbiorcy prowadzony w innym banku, 
g. wysłanie smsKodów autoryzacyjnych transakcji z konta firmowego."


Jednak to jeszcze nie wszystko, bo zgodnie  z tym regulaminem, uczestnik promocji podlega również:

"Zwolnieniu z opłat przewidzianych (...) z tytułu: 

a. użytkowania pierwszej karty debetowej (w PLN) do konta firmowego (do wyboru: Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit), (...), 

b. wypłaty gotówki kartą debetową: 

- w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A., 

- w terminalach innych instytucji w kraju, 

- bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą, 

- wypłaty w EUR w krajach EOG w bankomatach i terminalach poza siecią Santander Bank Polska S.A., (z wyłączeniem transakcji quasicash, transakcji wykonywanych w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory)."


Warunkiem zwolnienia z opłat w powyższym zakresie jest jednak brak sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych przez bank oraz wyrażenie i utrzymanie zgód na kontakt telefoniczny oraz elektroniczny w celach marketingowych w okresie trwania promocji (bezterminowo).

Zatem jest to okazja, by wszystko co najważniejsze (prowadzenie konta, kartę do niego oraz przelewy) zapewnić sobie za 0 zł bez kłopotania się spełnianiem dodatkowych warunków czy wykazywaniem się aktywnością.

Z promocyjnych warunków bank może Cię jednak wykluczyć, jeśli posiadasz inne firmowe konto w Santander Bank Polska, wypowiesz umowę o usługi bankowości elektronicznej "Mini Firma", wypowiesz umowę o konto, wycofasz zgody marketingowe lub gdy Twe roczne przychody przekroczą 10 milionów zł.

Do uzyskania wszystkich wyżej wymienionych gratyfikacji kwalifikują wyłącznie wnioski złożone na stronie promocji. Jedynym sposobem zawarcia umowy o konto firmowe jest wizyta kuriera z dokumentami do podpisu. Pamiętaj o tym, nawet jeśli już posiadasz dostęp do bankowości internetowej (np. mając konto osobiste w Santanderze) - wnioski o konto firmowe składane w bankowości internetowej nie biorą udziału w powyższych promocjach.

___________

Dla osób, które nie łapią się na "Promocję Godną Polecenia" (z premią do 1500 zł), bo posiadały rachunek firmowy w Santander Banku w okresie od 31.03.2019 r., ale łapią się na promocję z bonusem do 360 zł (gdy zdążyły tamten rachunek zamknąć przed 4.11.2021 r.) obowiązują warunki cenowe wynikające z taryfy opłat i prowizji:

 • 0/25 zł - opłata miesięczna za prowadzenie konta nie jest pobierana w przypadku wykonania przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł; 
 • 0 zł za pierwsze 10 przelewów krajowych Elixir PLN w miesiącu kalendarzowym, zlecanych poprzez bankowość internetową lub elektroniczną; za każdy kolejny opłata wyniesie 1,30 zł;
  pamiętaj jednak, że miesięcznie otrzymasz pakiet wyłącznie 5 darmowych SMSów służących do autoryzacji transakcji; za każdy kolejny SMS w miesiącu kalendarzowym bank pobierze opłatę w wysokości 0,20 zł) 
 • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit wydawaną do konta nie jest pobierana w przypadku wykonania płatności na sumę 400 zł w danym miesiącu kalendarzowym.

Przydatne dokumenty:

15 komentarzy:

 1. Dzień dobry. Mam takie pytanie. Czy zakładanie sobie wielu kont i później zamykanie ich (w celu zarabiania na promocjach) nie przyczynia się jakoś negatywnie do zdolności kredytowej człowieka? Boję się, że banki potem jakoś patrzą na ilość kont i dzielą dochody osoby na ilość tych kont i mając te same zarobki a więcej otwartych kont, obniżamy sobie w jakiś sposób zdolność kredytową. Czy tak jest?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny (tudzież jakiekolwiek inny produkt kredytowy) banki sprawdzają rejestry dłużników i przede wszystkim BIK (Biuro Informacji Kredytowej), które ewidencjonuje zobowiązania kredytowe (kredyty, pożyczki, karty kredytowe, limity kredytowe w kontach itp.), ale nie ewidencjonuje posiadanych kont. Ich liczba nie jest więc weryfikowana i nie ma żadnego wpływu na możliwość skorzystania z produktów kredytowych.

   Usuń
 2. Rozumiem, że wyrażam zgody na przetwarzanie danych przez SBP ale czy muszę się zgadzać dla Rankomatu? Żeby wziąć udział w promocji muszę założyć konto w Rankomat, comiesięczne się nie podoba już na wstępie…

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bo Rankomat organizuje promocję z 360 zł. Ale zgoda na marketing Rankomatu jest dobrowolna.

   Usuń
  2. Rankomat dowiaduje się niewiele. Poza tym że dla danego uczestnika (jego maila) warunki są spełnione (albo nie) i czy może wypłacić premię.

   Usuń
 3. Czy Szanowna Administracja mogłaby stworzyć ranking banków zapewniających najkrótszą karencję na promocje bankowe. Byłoby to przydatne dla starszych userów.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za propozycję. Ciekawa, choć nieco trudna do zrealizowania (by takie kalendarium było czytelne). Bo w niektórych promocjach karencje są 2-stopniowe - np. dla osób które nie miały konta od XX.XX.XXXX r., a jeśli miały konto w promocji to od YY.YY.YYYY r.

   Inne banki karencji nie wyznaczają konkretną datą, ale wskazują, że np. konta nie można mieć w ciągu XX miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku w promocji (czyli ta data jest ruchoma - zależy od terminu wzięcia udziału).

   By ułatwić rozeznawanie w łapaniu (bądź nie) na daną promocję, staram się umieszczać informacje o karencji jak najwcześniej (na początku wpisu prześwietlającego promocję piszę "Dla kogo promocja?").

   Usuń
 4. zastanawiam sie czy mozna zamówic konto bez karty (platnosc 400zł miesiecznie wymagana) - czy mozna bez tej nieszczesnej karty?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Umowa o Konto Firmowe Godne Polecenia w regulaminie promocji z bonusem 360 zł zdefiniowana jest jako umowa o konto wraz z dostępem do bankowości i umową o kartę. Zatem trzeba umowę o kartę zawrzeć.

   Tu jednak zauważę, że na postawie regulaminu "Promocji Godna Polecenia" obowiązuje bezterminowe zwolnienie z opłaty za kartę wydaną do konta :)

   Usuń
  2. a racja, super :) zaraz wnioskuję :)

   Usuń
 5. Dzień dobry,
  mam problem z ww. promocją - bank odmawia mi otwarcia konta, ponieważ poprzednie zamknęłam 24.10.2021r. Pomimo tego, że chcę skorzystać jedynie z tej pierwszej promocji, to podobno z racji nie spełniania warunków drugiej promocji nie mogą otworzyć mi konta w tej pierwszej. Czy ktoś też miał taki problem i dał radę to jakoś obejść?

  OdpowiedzUsuń
 6. dzień dobry,
  A jak zrealizować warunek:
  [do 31.03.2022 r. pobierz aplikację mobilną Santander Banku i co najmniej jeden raz zaloguj się do niej.]
  jeśli posiadam już aplikację do konta osobistego ?
  Odinstalować, zainstalować i zalogować ?
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 7. Rozliczam się ryczaltem. Jaką stawkę powinienem przyjąć dla przychodu z tej premii?

  OdpowiedzUsuń
 8. Podatek podatkiem, a teraz dodatkowo 9% "podatku" zdrowotnego. Nawet na promocji bankowej przedsiębiorcę oskubią :-o

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przy skali ogólnej. Przy ryczałcie na szczęście nie.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...