Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: 8% w ING Banku Śląskim nawet do 800 tys. zł (+ premia 250 zł za konto osobiste)

800 zł od Santandera600 zł od Millennium500 zł od ING7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

14.02.2023

8% w ING Banku Śląskim nawet do 800 tys. zł (+ premia 250 zł za konto osobiste)

Otwarte Konto Oszczędnościowe w promocji "Bonus na start" oraz OKO Bonus ponownie dają promocyjne oprocentowanie.

Promocyjne oprocentowanie 8% na OKO oraz OKO Bonus w ING
Kolejna edycja nie przynosi (negatywnych) niespodzianek. Bank kontynuuje swą ofertę i serwuje 8% w skali roku, niezmiennie zapewniając je na 3 miesiące i nawet do 800 tys. zł. Tym razem oferta dostępna jest jednak dość krótko.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie najlepsze konta oszczędnościowe.]

Ze stawki 8% w ING Banku Śląskim skorzystać mogą zarówno nowi, jak i obecni klienci banku - choć w przypadku tych drugich warunków do spełnienia może być jednak więcej.

Promocyjne oprocentowanie 8% na OKO oraz OKO Bonus w ING


Poniżej znajdziesz szczegółowe prześwietlenie obydwu promocji. Warto już teraz zwrócić uwagę na różnice, bo ich nazewnictwo jest dość podobne (co może być mylące):

 • "Bonus na start" - ta promocja skierowana jest do osób, które założą Otwarte Konto Oszczędnościowe; bank będzie na nim naliczać 8% w skali roku przez 3 miesiące od jego otwarcia; taką stawkę oprocentowania można uzyskać do 399 999,99 zł;
 • "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus" (w niniejszym wpisie często posługuję się skrótem OKO Bonus) - w przypadku tego rachunku oszczędnościowego oprocentowanie 8% w skali roku można zapewnić sobie, wpłacając "nowe środki" - promocyjna stawka przewidziana jest na 3 miesiące dla kwoty do 400 tys. zł.

Promocje można połączyć - tj. korzystać z obydwu jednocześnie. Łącznie w ING przy oprocentowaniu 8% da się zatem ulokować nawet 799 999,99 zł. Choć - jak zawsze w takiej sytuacji - przypominam, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia ochronę środków do kwoty nieprzekraczającej równowartości 100 tys. euro.

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem ING Banku Śląskiego, to aby wykorzystać wszystkie możliwości, niezbędnym będzie założenie nawet trzech rachunków - każdy z nich prowadzony jest za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków (o szczegółach piszę nieco niżej). A będzie to:
 • konto osobiste (Direct lub Mobi), dzięki czemu zyskasz premię do 250 zł oraz 
 • jedno lub dwa konta oszczędnościowe (w zależności od tego jaką kwotą oszczędności dysponujesz i przede wszystkim czy zechcesz ją wpłacić na jeden rachunek, czy rozdzielić na dwa), które będą nosić nazwy Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO, które weźmie udział w promocji "Bonus na start") oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus)

By poznać zasady uzyskania premii za konto osobiste, sprawdź jeden z poniższych wpisów, w którym omawiam promocję oraz ofertę tego konta w ING wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą:

Poniżej skupiam się już tylko na ofercie kont oszczędnościowych, czyli OKO oraz OKO Bonus. 

Dla uproszczenia i większej przejrzystości, niniejszy wpis dzielę na dwie części:
 • na początek omawiam ofertę dla osób, które dopiero staną się klientami ING (CZĘŚĆ I). W tym przypadku wszystko jest bowiem bardzo proste i klarowne - wszystkie wpłacane środki będą kwalifikowane do uzyskania oprocentowania 8%;
 • z kolei nieco niżej objaśniam, kiedy z promocji oprocentowania skorzystać mogą także obecni klienci (CZĘŚĆ II) - tam warunków jest więcej - zwłaszcza w przypadku promocji "Bonus na start", a i o OKO Bonus trzeba się rozpisać, wyjaśniając czym są wymagane "nowe środki".

CZĘŚĆ I: Warunki dla nowych klientów ING


Jeśli dopiero założysz konto osobiste w ING Banku Śląskim, to by skorzystać z promocyjnego oprocentowania 8% w skali roku wystarczy, że najpóźniej do 28.02.2023 r. założysz Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO i - jeśli również chcesz - Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO Bonus.

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), na którym można uzyskać "Bonus na start" (czyli 8% poniżej 400 tys. zł) to rachunek oszczędnościowy, który i tak trzeba założyć na potrzeby promocji z premią dla otwierających konto osobiste w ING, bo to właśnie na ten rachunek (a nie na konto osobiste) wpłynie premia do 250 zł.

Główne cechy promocji "Bonus na start" na Otwartym Koncie Oszczędnościowym to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 6,5 punktów procentowych, co w sumie da 8% w skali roku (takie warunki obowiązują tylko na jednym Otwartym Koncie Oszczędnościowym); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 400 000 zł (a więc w praktyce do 399 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (6,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bez warunków za 0 zł. Przelewy z OKO (bez limitu ilościowego) na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim są darmowe, jeśli zlecisz ich realizację przez bankowość internetową lub mobilną. W przypadku przelewów do innego banku, wyłącznie pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym jest za 0 zł, a za drugi i każdy kolejny bank przewiduje opłatę w wysokości 9 zł.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus) to odrębny rachunek oszczędnościowy, który cechuje:
 • oprocentowanie: 8% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 400 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: do 5. dnia po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania na OKO Bonus jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych, takich jak chociażby omawiane konto oszczędnościowe (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 9.02.2023 r. Jako nowy klient ten warunek spełnisz w praktyce bardzo łatwo - jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to należy zostawić nadwyżkę ponad saldo z 9.02.2023 roku (jeśli jednak dopiero teraz - od 14.02.2023 r. - staniesz się klientem ING, to w takiej sytuacji wystarczy zostawić choćby symboliczną kwotę, gdyż na ww. dzień Twe saldo wynosiło 0 zł). Wówczas po zakończeniu 3-miesięcznego okresu dostaniesz odsetki proporcjonalnie do faktycznego czasu i wysokości środków trzymanych w czasie promocji na rachunku oszczędnościowym.

Umowa o OKO Bonus zawierana jest wyłącznie na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie rachunek zostanie przez bank zamknięty, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus (do czasu zamknięcia OKO Bonus nie zamykaj więc i tego rachunku wskazanego do zwrotu środków z OKO Bonus).

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 8% w skali roku jest do 28.02.2023 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Jak otworzyć OKO w promocji "Bonus na start" oraz OKO Bonus? Po otwarciu Konta Direct lub Konta Mobi, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej przejdź ścieżkę: Oferta ING => Oszczędności. Tam wyklikasz obydwa rachunki OKO.

Sprawdź prześwietlenie promocji z premią 250 zł za Konto Direct lub (jeśli masz 18-26 lat) z premią 250 zł za Konto Mobi.

_____________________

CZĘŚĆ II: Warunki dla obecnych klientów ING 


Z promocji "Bonus na start" skorzystać mogą osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków (cytuję regulamin, ale poniżej szczegółowo także wyjaśniam):
"1) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 14.02.2023 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver"

albo

"2) w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 1) [czyli OKO - przyp. Mr. Złotówa], otwartego przed 14.02.2022 r. i na tym rachunku: 
• nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 14.02.2022 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz 
• miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od od 14.02.2022 r. do 13.02.2023 r."

Przekładając to z zacytowanego języka regulaminowego na "nasz" wychodzi na to, że jeśli nie masz obecnie żadnego rachunku OKO, ani Dream Saver założonego przed 14.02.2023 r. i dopiero teraz (od 14. do 28.02.2023 r.) go otworzysz, to z automatu skorzystasz z promocji "Bonus na start".

Drugą z opcji (podpunkt b z wyżej przytoczonego cytatu) - przewidzianą dla tych, którzy posiadają już OKO lub Dream Saver w ING założone przed 14.02.2023 r. - jest założenie kolejnego OKO (by na nim uzyskać promocyjne oprocentowanie 8% w skali roku). Taka osoba musi jednak spełniać dodatkowe warunki:
 • nie mogła nic wpłacać na "stare" OKO co najmniej od 14.02.2022 r. (czyli w praktyce co najmniej od roku), ani z niego wypłacać;
 • a w dodatku w tym okresie (od 14.02.2022 r. do 13.02.2023 r.) saldo na tym "starym" OKO nie mogło być większe, niż 10 zł. Bank kieruje więc tę propozycję tylko dla tych, którzy wykazywali się dużą biernością.
💡 Jeśli ze względu na powyższe wymogi nie łapiesz się na propozycje ING Banku Śląskiego, sprawdź jak uzyskać promocyjne oprocentowanie na kontach oszczędnościowych w innych bankach: 8% w skali roku w Pekao (do 200 tys. zł, gwarantowane na 183 dni) albo 8% w skali roku w VeloBanku (do 400 tys. zł na 92 dni).

A główne cechy promocji "Bonus na start" w ING Banku Śląskim to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 6,5 punktów procentowych, co w sumie da 8% w skali roku (promocyjne oprocentowanie uzyskać można tylko na jednym OKO); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 400 000 zł (a więc w praktyce do 399 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (6,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 
 
OKO założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus), to tu warunki załapania się na promocyjne oprocentowanie także przez obecnych klientów wydają się prostsze. W praktyce potrzebne będzie wpłacenie nowych środków.

Na wstępie jednak krótkie objaśnienie: OKO Bonus to odrębny rachunek oszczędnościowy z oferty ING Banku Śląskiego. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje na nim dla nowych środków, które bank wylicza wobec salda na produktach depozytowych w ING Banku Śląskim na koniec dnia 9.02.2023 roku. A do tych produktów depozytowych zalicza się: 
 • rachunki oszczędnościowe (takie jak Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium, Dream Saver, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus Max), 
 • lokaty, 
 • lokaty w pakiecie z funduszem i 
 • inwestycyjne lokaty terminowe.

Z promocji OKO Bonus skorzystać mogą osoby, które już posiadają (bądź właśnie założą) Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (czyli to, o którym pisałem wyżej) i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN i/lub Dream Saver w PLN oraz dostęp do bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

OKO Bonus założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku. Umowa zawierana jest na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie umowa o OKO Bonus zostanie rozwiązana, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus. 

Główne cechy promocji: 
 • oprocentowanie: 8% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 400 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5 dni po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Stan salda nowych środków bank weryfikuje każdego dnia. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 9.02.2023 r. 

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 8% w skali roku jest do 28.02.2023 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Przydatne dokumenty:

21 komentarzy:

 1. "Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania na OKO Bonus jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym"

  Co to oznacza? Muszę na końcu mieć więcej niż teraz wpłacę? Sam wzrost o odsetki wystarczy? Czy muszę coś regularnie dopłacać na konto?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Saldo początkowe – łączne saldo Produktów depozytowych w Banku, obliczone na koniec 9.02.2023 r

   więc nie ma nic wspólnego z saldem jakie będziesz mieć na dzień rozpoczęcia oszczędzania. Nie musisz zwiększać salda na OKO Bonus. Ale na koniec w ING nie możesz mieć mniej niż 9.02

   Usuń
 2. mBank niestety obniżył do 7/7,5%. Już nie ma 8% na eKbO

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Co to eKbO?

   Usuń
  2. Ale tu mowa o ofercie Śląskiego 🤡

   Usuń
  3. Zapewne chodzi o eKonto bardzo Oszczędnościowe.

   mBank faktycznie w nowej edycji promocji dla nowych środków niestety obniżył oprocentowanie - 7,5% uzyskać mogą posiadacze mKonta Intensive, a dla posiadaczy kont osobistych innego typu jest już jedynie 7%.

   Usuń
 3. Nawet do 800k znaczit mocno powyżej kwoty €100 objętej ubezpieczeniem BFG - w jakim celu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To już wolny wybór każdego ile ulokuje. Acz oczywiście najlepiej trzymać się limitu kwoty nieprzekraczającej równowartości 100 tys. euro (czyli obecnie przyjmijmy, że coś ok. 460 tys. zł - uwzględniając, że jeszcze dochodzą odsetki, które też są objęte gwarancjami).

   To, że bank pozwala ulokować nawet 799 999,99 zł na 8%, to tak po prostu wychodzi... Bo promocje są dwie i na obydwu są wysokie limity: na OKO w promocji "Bonus na start" do 399 999,99 zł, a na OKO Bonus do 400 000 zł. I chwała za to, bo jeśli ktoś nie łapie się na promocję "Bonus na start", to korzystając wyłącznie z OKO Bonus ciągle może ulokować sporą kwotą.

   Drugi możliwy scenariusz ulokowania kwoty ponad 100 tys. euro (ciągle jednak podlegającej pod BFG) to sytuacja, gdy OKO jest wspólne (OKO Bonus może być tylko indywidualne). Wtedy limity liczą się podwójnie, więc na jednym OKO można mieć 399 999,99 zł, a na OKO Bonus (wyłącznie indywidualnym) jeszcze 260 tys. zł.

   No i jest jeszcze jedna opcja - nawet w przypadku klienta indywidualnego są sytuacje, w których krótkoterminowo limit gwarancji BFG (dla jednej osoby) wynosi 200 tys. euro. Takie przypadki wymieniam we wpisie BFG (tutaj).

   Czasem można więc zdeponować 660 czy nawet 800 tys. zł i spać spokojnie, bo ta kasa w pełni będzie pod 100-procentową ochroną przez BFG :)

   Usuń
  2. Na rynku dla wyższych kwot można znaleźć inne bardziej ryzykowne instrumenty. Nie można trzymać się jedynie lokat i gwarancji bfg. Wskazują na to ograniczenia, które dają lokaty, dadzą wyższy procent tylko do 30 k. To jest dobra polityka banków, bo nie muszą robić promocji, które stają się niewypałem. W ING ten kto uczestniczył w promocji musi odczekać bieżącą edycję i iść do kolejnych.

   Usuń
  3. Jakie to niby ograniczenia powodują, że lokaty na kwoty do 30k mają wyższe oprocentowanie?

   Usuń
 4. W którym punkcie regulaminu dla OKO Bonus znajdę te zapisy, dotyczące warunków dla obecnych klientów ING:

  "2) w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 1) [czyli OKO - przyp. Mr. Złotówa], otwartego przed 14.02.2022 r. i na tym rachunku:
  • nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 14.02.2022 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz
  • miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od od 14.02.2022 r. do 13.02.2023 r."

  Szukam szukam i nie znajduję niestety :(.

  Jestem klientem ING zainteresowanym OKO Bonus w promocji do 28.02.2023, ale mam 1 ruch (aktywność) na OKO z tytułu wcześniejszych promocji (= wpływ odsetek 62 PLN w 10/2022). Czyli wg bloga to mnie dyskwalifikuje.
  W bankowości internetowej jednakże, na stronie startowej oraz w zakładce oferta banku, ING oferuje mi OKO Bonus i pozwala sprawdzić stan nowych środków.

  Czy to możliwe, aby bank zachęcał do uczestnictwa w promocji = zawarcia umowy i otwarcia OKO Bonus klienta, który nie spełnia warunku (tzn. braku aktywności i średniego salda)?
  Taka podpucha ze strony banku , żeby klient marzący o 8% na 3 msc ulokował w rzeczywistości oszczędności na 1,5%?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przywołujesz fragment z regulaminu "Bonus na start" (dot. "zwykłego" OKO).

   Tymczasem dla OKO Bonus (tam gdzie liczą się nowe środki) jest odrębny regulamin - na końcu powyższego wpisu linkuję do trzech dokumentów (drugi z nich to: regulamin promocji "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus").

   To dwie odrębne oferty - by skorzystać z oferty "OKO Bonus" nie trzeba spełniać warunków uzyskania promocyjnego oprocentowania na OKO (w ramach promocji "Bonus na start").

   Usuń
  2. Teraz widzę. Pomyliłem regulaminy. Dzięki za odpowiedź. Konto założone :)

   Usuń
 5. Premia 250 zł za założenie konta. Czy jest jakiś okres wykluczenia dla byłych klientów, bo coś nie widzę w opisie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest wszystko w opisie. Wystarczy że go tylko jeden raz przeczytasz.

   Usuń
  2. W powyższym wpisie skupiam się na ofercie ING dla oszczędzających. Jest w nim jednak fragment:

   "By poznać zasady uzyskania premii za konto osobiste, sprawdź jeden z poniższych wpisów, w którym omawiam promocję oraz ofertę tego konta w ING wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą:

   - do 250 zł premii za Konto Mobi - to propozycja dla osób w wieku 18-26 lat lub

   - do 250 zł premii za Konto Direct, które oferowane jest dla każdej osoby pełnoletniej (bez górnego limitu)."

   W tych podlinkowanych wpisach omawiam szczegóły (w tym okres wykluczenia dla byłych klientów w przypadku promocji konta osobistego z premią).

   Usuń
 6. Właśnie próbowałem zrobić przelew z ING do NestBank na 25 tys złotych. Zatrzymali mnie ofertą lokaty 7,5 % na 6 miesięcy. Tydzień temu przy przelewie pojawiła się oferta lokaty 8% na 6 miesięcy. Ciekawy jestem czy to ma jakieś przełożenie na ogólną ofertę ING i czy to nie oznacza, że to ostatnia promocja konta Bonus na 8%.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Fajnie byłoby wiedzieć, czy zostawią te 8% na kolejną edycję.

   Usuń
  2. ING zatrzymuje takimi lokatami? No nieźle. Mi Alior proponował ostatnio 3%

   Usuń
 7. Koniec oprocentowania 8% w ING. W najnowszej ofercie konta Bonus jest już tylko 7% dla kwot do 300 tys. Obawiam się, że kolejne banki dołączą do obniżek. :(

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...