Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Odbierz nawet 1700 zł w bonusach za konto firmowe w Alior Banku

800 zł od Santandera600 zł od Millennium500 zł od ING7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

2.09.2019

Odbierz nawet 1700 zł w bonusach za konto firmowe w Alior Banku

Wystartowała nowa, już 6. edycja promocji z premią na start za konto firmowe w Alior Banku.

Premie do 1700 zł za iKonto Bizness w Alior Banku
A jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż zyskać można jeszcze więcej. Dochodzi dodatkowa premia 200 zł, gdy w promocji bankowej i tak już można zgarnąć bonusy na sumę nawet 1500 zł. Łącznie więc do wzięcia jest nawet 1700 zł!

[Promocja zakończona. Sprawdź inne aktualne promocje w Alior Banku lub promocje kont dla firm.]

Aczkolwiek choć kwota ta jest imponująca, to realnie (bez zbędnych kosztów i bez wysiłku) uzyskać można od 920 do 1040 zł. To niezmiennie jednak bardzo dużo kasy. Zwłaszcza, że warunki do spełnienia są bardzo proste.

Poniżej prześwietlam dwie promocje, które się ze sobą łączą:
 • "Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 6 edycja" - z premią 200 zł na start oraz
 • "1500 zł dla firm" - ta propozycja Alior Banku dostępna jest już od dłuższego czasu, ale jej zasady dziś również przypominam.

Z tego tez powodu niniejszy wpis jest dość długi. No ale w końcu o spore pieniądze chodzi. A długość wpisu na szczęście nie przekłada się na mnogość warunków do spełnienia. W promocji "1500 dla firm" jest bowiem kilka różnych bonusów, których spełnianie jest kwestią indywidualnego wyboru (aczkolwiek czym większą aktywnością się wykażesz, tym więcej możesz zyskać).

Premia 200 zł za iKonto Biznes w Alior Banku 


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być przedsiębiorca, który dotąd nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP.

Zasady promocji. By zgarnąć premię w wysokości 200 zł:
 • do 15.10.2019 r. zarejestruj się na stronie promocji i w kolejnym kroku (na tej samej stronie) złóż wniosek o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii; wyrabianie karty do konta nie jest obowiązkowe, ale ta może się przydać do uzyskiwania jednego z bonusów (z puli 1500 zł w promocji, którą omawiam nieco niżej);
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto; 
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta wpłać na konto co najmniej 500 zł. 

Wypłata premii. O przyznaniu premii 200 zł organizator powiadomi Cię mailowo do 28.02.2020 r. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powyższego maila niezbędne będzie zalogowanie na stronie promocji, by uzupełnić dane do wypłaty premii (podać będzie należało numer rachunku iKonta Biznes założonego w promocji). Wypłata 200 zł ma nastąpić do 14 dni roboczych liczonych od dnia przesłania maila informującego o przyznaniu premii (i do tego momentu trzeba też posiadać iKonto Biznes).

Bonusy do 1500 zł od Alior Banku


Osoba kwalifikująca się na udział w promocji z premią 200 zł na start, która teraz założy iKonto Biznes, z automatu załapie się również na promocję z bonusami od banku.

Zasady promocji. W promocji "Do 1500 zł dla firm" bonusy uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz skorzystanie z wybranych produktów i usług Alior Banku.

Bonusy zdobywać można przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego już także miesiąc, w którym założysz konto. W każdym miesiącu zgarnąć można maksymalnie 125 zł, co w rok dać może do 1 500 zł.

Uczestnicząc w promocji, samodzielnie możesz wybierać, które warunki spełniać. A każda z aktywności została przez bank wyceniona i w każdym z miesięcy kalendarzowych Alior Bank płaci:
- 25 zł za przelew do ZUS - otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu (wysokość składki musi wynieść min. 250 zł; przelew ten nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym); 
- 25 zł za pierwszy w danym miesiącu przelew do Urzędu Skarbowego - warunkiem uzyskania tego bonusu jest wykonanie przelewu w wysokości min. 500 zł, przy czym przelew ten nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym; 
- 10 zł za przelew SEPA - bonus dotyczy wyłącznie przelewów w wysokości min. 100 euro; 
- 10 zł za pierwszy przelew natychmiastowy (na kwotę min. 500 zł) - jest to wymóg o tyle prosty do spełnienia, że posiadacz iKonta Biznes w każdym miesiącu może wykonać 5 przelewów natychmiastowych Express Elixir za darmo 
⚠️ W przypadku przelewów natychmiastowych Blue Cash (a nie Express Elixir) Alior Bank pobiera opłatę 10 zł za każdy przelew, więc warto na to uważać; 
- 10 zł za transakcje kartą - bonus otrzymasz, jeśli w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonta Biznes na sumę min. 500 zł (mamy tu więc do czynienia z odpowiednikiem 2-procentowego moneybacku); 
wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, zwróć uwagę, że do sumy transakcji kartą, bank - zgodnie z regulaminem - nie zaliczy płatności wykonanych w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 
"• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); • 4111, określający m.in. usługi transportowe, • 6012, określający instytucje finansowe; • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, • 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne" [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
- 15 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo przecież nie każdy przedsiębiorca potrzebuje używać kasę; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Prawdopodobnie chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już grubo ponad 4 lata temu tutaj
- do 60 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - na wysokość tego bonusu wpływ ma średniomiesięczne saldo środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. I tak uzyskasz: 
- 0 zł za saldo do 2 500 zł; 
- 5 zł za saldo od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł; 
- 15 zł za saldo od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł; 
- 30 zł za saldo od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł lub 
- 60 zł za saldo od 50 000,01 zł 

Definicja salda jest dość obszerna:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tego rachunku) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. (...) Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku." 

Wypłata bonusów. Pierwszą wypłatę bonusu/bonusów otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Kolejne bonusy będą wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

Które bonusy najlepiej zdobywać?


W promocji "1500 zł dla firm" zyskać można bardzo dużo, ale warto zastanowić się, które bonusy są w Twym zasięgu i policzyć, zdobywanie których bonusów się opłaca. Poniżej wyliczam więc, ile można faktycznie zarobić, spełniając najprostsze warunki.

W zasięgu każdego z przedsiębiorców powinny być: przelewy do ZUS (z bonusem 25 zł miesięcznie) i Urzędu Skarbowego (kolejny bonus 25 zł) oraz przelewy natychmiastowe (bonus 10 zł). W ten sposób co miesiąc, w łatwy sposób i bez kosztów zdobyć można 60 zł, co w rok da aż 720 zł. Z premią na start (200 zł) wyjdzie już 920 zł!

Pod uwagę wziąłbym też bonus za płatności kartą, który wynosi 10 zł, jeśli wykonane zostaną transakcje na łączną kwotę min. 500 zł (wtedy bonus jest odpowiednikiem 2-procentowego zwrotu za płatności). Jeśli w ten sposób zdobędziesz dodatkowo 120 zł (przez 12 miesięcy po 10 zł), to udział w promocji zamkniesz z wynikiem na poziomie aż 1 040 zł! To już suma jakiej próżno szukać w innych promocjach.

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje wypłacane w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.

Ile kosztuje iKonto Biznes w Alior Banku? 


Konto firmowe zakładane w niniejszej promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (jednakże wyrabianie karty nie jest wymagane ani w regulaminie promocji z premią 200 zł, ani w regulaminie promocji "1500 zł dla firm", ale karta przyda się, jeśli chcesz uzyskiwać bonusy za płatności - te po 10 zł miesięcznie); 
 • wypłaty w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci Euronet oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci PlanetCash oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach pozostałych sieci krajowych oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę. 

Do jednoczesnego udziału w promocji z premią 200 zł i z bonusami do 1500 zł kwalifikują wyłącznie wnioski złożone na stronie promocji. Umowę z bankiem zawrzeć można wtedy za pomocą przelewu weryfikacyjnego z Twego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.

Przydatne dokumenty:

8 komentarzy:

 1. Mam Konto Jakże Osobiste. Czy mogę teraz założyć firmowe w tej promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. "Uczestnikiem może być przedsiębiorca, który dotąd nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP." A Konto Jakże Osobiste masz na PESEL a nie na NIP bo nie ma nic wspólnego z twoją firmą.

   Usuń
 2. Hej,

  Chciałem spytać czy dobrze coś interpretuje:

  Chodzi o zdanie z posta:
  "Przypomnę jednak, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje wypłacane w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek."

  i do tego:
  "Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy o PIT zwolnione od podatku są:

  68a) wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym;"

  Jeśli dobrze rozumiem to jeśli dostajemy miesięcznie 60/70zł to nie musimy tego rozliczać - czy może się mylę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja wpisuje w KPIR kazdy bonus od banku i premie - placisz od tego podatek i masz spokoj.

   Usuń
 3. 10 dni czekam na smsa od Aliora potwierdzającego aktywowanie konta... Na infolinii nic nie są wstanie mi powiedzieć.

  OdpowiedzUsuń
 4. Jak mogę zresetować możliwość wysłania ponownie wniosku na stronie promocji po odrzuceniu pierwszego wniosku, który próbowałem autoryzować przelewem z innego banku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sugerowałbym napisać do organizatora (kontakt@zgarnijpremie.pl) z prośbą o odblokowanie możliwości złożenia wniosku.

   Usuń
 5. Dzisiaj przyszedł mail z prośbą o uzupełnienie numery konta

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...