Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zyskaj do 200 zł za Citikonto + moneyback do 100 zł

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING, Santandera i Aliora

4.12.2021

Zyskaj do 200 zł za Citikonto + moneyback do 100 zł

Bezwarunkowo darmowe konto w Citibanku ponownie założyć można w promocji.

Nagrodami gwarantowanymi promocji CitiKonta są: bonusy pieniężne do 200 zł na start + 2 kody na darmowe wysyłki paczek z InPostem + dodatkowo do 100 zł zwrotu za płatności.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje w Citibanku.]

Ostatni z wymienionych bonusów - czyli moneyback naliczany przy okazji płatności kartą - przewidziany jest dla osób, które wraz z kontem osobistym zdecydują się także skorzystać z karty kredytowej Citibanku. A to się opłaca podwójnie, bo uzyskasz wtedy nie tylko moneyback, ale też nagrodę gwarantowaną za przetestowanie takiej karty (do wyboru czekają nagrody o wartości nawet 600 zł). O szczegółach piszę nieco niżej.

Promocja "Nawet 200 zł z CitiKontem"


Dla kogo promocja konta? Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która nie ma i po 1.01.2020 r. nie posiadała konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w Citibanku (wykluczenie dotyczy również współposiadaczy tego typu rachunków).

Ewentualne posiadanie innych produktów Citibanku (np. karty kredytowej, pożyczki, kredytu czy rachunku firmowego) nie wyklucza z niniejszej promocji. Pamiętaj jedynie, że nawet jeżeli masz już dostęp do bankowości internetowej Citibanku, to wniosek o CitiKonto złożyć należy na stronie promocji.

Nagrody. W promocji do zgarnięcia są następujące nagrody gwarantowane:
 • 4 bonusy pieniężne po 50 zł każdy (co w sumie da 200 zł) - wpłyną one na Twe konto, więc środki wykorzystasz według własnego uznania (będzie je można wypłacić, przelać albo wydać na dowolny cel);
 • 2 kody rabatowe na przesyłki kurierskie za pośrednictwem InPostu do wykorzystania podczas nadawania przesyłek za pośrednictwem szybkienadania.pl; kody mają mieć ważność do 30.06.2022 r.;
 • moneyback 1% - dzięki zwrotom za płatności kartą możesz zyskać dodatkowo do 100 zł.

Limit uczestników. Chociaż dostępność promocji została przewidziana do 28.02.2022 r., to warto mieć na uwadze, że może zakończyć się wcześniej, ponieważ Citibank przewidział ją dla 3 000 klientów, którzy jako pierwsi założą CitiKonto.

Bazując na obserwacji poprzednich edycji promocji CitiKonta, wygląda na to, iż polityka banku jest taka, by nikt nie odszedł z kwitkiem - gdy pula wniosków objętych promocją wyczerpywała się, to bank odpalał wtedy kolejną edycję promocji.

Zasady promocji "Nawet 200 zł z CitiKontem"


By wziąć udział w promocji i zdobywać tytułowe nagrody:
 • złóż wniosek o CitiKonto i najpóźniej do 28.02.2022 r. zawrzyj umowę z bankiem oraz w ciągu 10 dni od otwarcia konta zaakceptuj regulamin promocji (w praktyce robi się to jednak już podczas zawierania umowy o konto);
 • by dodatkowo otrzymać 2 kody rabatowe na przesyłki kurierskie (nagroda nr 1), we wniosku o konto wyraź zgody na:
  • przesyłanie i prezentowanie przez Bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego, środkami komunikacji elektronicznej (tzn. poprzez: system bankowości elektronicznej, sms, e-mail, powiadomienia w aplikacjach) oraz
  • telefoniczne przekazywanie i prezentowanie przez Bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego.

Kody na przesyłki kurierskie mają być przekazane w bankowości internetowej do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta (do tego czasu nie wycofuj wspomnianych zgód) - znajdziesz je w zakładce "Korzyści i produkty".

Poniżej dowiesz się jak zdobyć kolejne nagrody - teraz to już premie pieniężne.

Premia 50 zł za aktywność (nagroda nr 2)


Do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta:
 • zaloguj się do aplikacji mobilnej Citibanku (dostępnej na urządzenia z oprogramowaniem Android oraz iOS); samo logowanie wystarczy - nie ma bowiem konieczności wykonywania jakichkolwiek transakcji (w tej edycji promocji odpadł już wymóg płacenia telefonem) oraz
 • wpłać/przelej na CitiKonto min. 100 zł (musi być to przelew z konta poza Citibankiem; najprostszym sposobem na spełnienie tego warunku jest wykonanie przelewu z własnego konta w innym banku). 

Nagrodę nr 2 otrzymasz do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzysz konto. 

Premia 50 zł za wynagrodzenie lub transakcje walutowe (nagroda nr 3)


Do  końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia CitiKonta spełnij jeden z poniższych warunków:
 • otrzymaj "przynajmniej jedną wpłatę z tytułu wynagrodzenia w wysokości minimum 2 000 PLN" (nieco niżej wyjaśniam czym może być ów wpłata/wpływ) lub
 • za pośrednictwem Citi Kantor (w bankowości elektronicznej lub w aplikacji mobilnej Citibanku) wykonaj zlecenia walutowe na łączną kwotę 2 000 zł lub jej równowartość w innej walucie.

Przez wynagrodzenie Citibank - zgodnie z regulaminem - rozumie: 
"sumę wpływów na Konto realizowanych na rzecz jego posiadacza, w tym w szczególności oznacza wpływy z tytułu: 
(i) wynagrodzenia z umowy o pracę, stosunków powołania/mianowania, kontraktów menedżerskich/marynarskich/ wojskowych; umów o dzieło/ zlecenia dokonanego bezpośrednio na Konto przez pracodawcę / zleceniodawcę lub 
(ii) emerytury lub renty i świadczenia przedemerytalnego dokonanego bezpośrednio na Konto przez organ wypłacający świadczenie lub 
(iii) stypendium dokonanego bezpośrednio na Konto przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie lub 
(iv) świadczenia z programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonanego bezpośrednio na Konto przez organ wypłacający świadczenie. 
Wpłata wynagrodzenia nie może pochodzić z rachunków prowadzonych przez Bank dla klientów indywidualnych oraz z rachunku prowadzonych dla Uczestnika w innych instytucjach finansowych (...)"

O ile więc dla zdobycia nagrody nr 2 wpływ może pochodzić z własnego konta w innym banku, to w przypadku nagrody nr 3 trzeba pamiętać o tym, że warunku jej uzyskania nie da się spełnić własnym przelewem.

Wypłata powyższej premii przewidziana jest do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto.

Alternatywnym sposobem zdobycia tej nagrody jest wymiana środków w kantorze internetowym Citibanku - choćby na chwilę wystarczy kupić walutę i zaraz potem sprzedać (trzeba przy tym też założyć rachunek walutowy) - warunek zostanie spełniony (koszt tej transakcji nie powinien być wysoki, ale to już kwestia indywidualnej kalkulacji, no i przede wszystkim sposobu zdobycia tej nagrody - bo jeśli nie wymiana walut, to może być wpływ).

Premia 50 zł za transakcyjność (nagroda nr 4)


By zdobyć niniejszą nagrodę, do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta należy spełnić jeden z poniższych warunków:
 • za pomocą karty wydanej do konta wykonaj płatności na sumę min. 500 zł (w PLN; płatności można wykonywać zarówno w punktach handlowo-usługowych, jak i w Internecie; do tej sumy nie zaliczą się transakcje zwrócone) lub
 • tylko wtedy gdy posiadasz dowolną kartę kredytową Citibanku, dokonaj spłatę lub spłaty z CitiKonta na rachunek tejże karty kredytowej na łączną kwotę min. 500 zł (przy okazji przypomnę, że na karcie kredytowej Citibanku nie należy robić nadpłaty na kwotę 200 zł lub więcej, bo za to jest dodatkowa opłata - 20 zł; uprzednio więc, by dokonać spłaty min. 500 zł, najlepiej kartą kredytową wydać min. 300,01 zł i wtedy będzie można realizować warunek uzyskania tej premii).

Wypłata powyższej premii 50 zł (czyli już czwartej nagrody) przewidziana jest do końca czwartego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto.

Dodatkowe 50 zł (nagroda nr 5)


Każdy uczestnik promocji, który spełni warunki uzyskania nagród nr 2, 3 i 4 (czyli wszystkich wyżej wymienionych premii po 50 zł każda), ten otrzyma jeszcze jeden bonus 50 zł. Wypłata tej nagrody również nastąpi do końca czwartego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto (czyli wraz z premią za transakcyjność, czyli z nagrodą nr 4).

Warunki przyznania nagród nr 2, 3 i 4 można spełniać kolejno do końca pierwszego, drugiego i trzeciego miesiąca, ale równie dobrze można też zrobić to jak najszybciej po otwarciu konta, a następnie jedynie czekać na wpływy premii przez bank. Zapewne dla niektórych może to być istotna zaleta, ułatwiająca ogarnięcie wymogów uzyskania nagród od Citibanku w tej promocji - wszystko można ogarnąć szybko, a później jedynie cieszyć się wpływającymi co miesiąc bonusami, już niczym się nie martwiąc (konto i karta nawet nieużywane są za 0 zł).

1% zwrot za płatności kartą (nagroda nr 6)


To moneyback, dzięki któremu da się zgarnąć do 100 zł.

Ta nagroda przewidziana jest do 1 000 uczestników, którzy jako pierwsi w okresie powyższej promocji (od 4.12.2021 do 28.02.2022 r.), oprócz CitiKonta zawnioskują też o kartę kredytową Citibanku (a to też się opłaca - o czym piszę nieco niżej). Warunkiem załapania się na zwroty jest nieposiadanie jakiejkolwiek głównej karty kredytowej w Citibanku co najmniej od 1.01.2020 r.

Zwrot w wysokości 1% od sumy transakcji wykonywanych kartą wydaną do Citikonta, jak i kartą kredytową, ma być naliczany przez 4 kolejne miesiące kalendarzowe następujące po miesiącu, w którym wydano kartę kredytową. W każdym z tych miesięcy można uzyskać do 25 zł zwrotu (co w sumie może zaowocować moneybackiem 100 zł).

Moneyback bank wypłaci do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia warunków jego uzyskania.

Do dnia otrzymania każdej z nagród nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o konto. Każdą z nagród (nr 1-5) można otrzymać jeden raz.

Jeszcze więcej z kartą kredytową Citibanku


Jak już wspomniałem, wyrobienie karty kredytowej w Citibanku opłaca się podwójnie, bo oprócz wyżej opisanego moneybacku dla otwierających też konto osobiste, przewidziana jest także gwarantowana nagroda za skorzystanie z karty kredytowej z logo Citi. Do wyboru jest jedna z nagród:
W podlinkowanych wpisach znajdziesz szczegółowe prześwietlenie każdej promocji. Płatności kartą wykonywane na potrzeby uzyskania jednej z powyższych nagród jednocześnie będą też dawać wspomniany moneyback 1% (do 25 zł miesięcznie).

CitiKonto - szczegóły oferty Citibanku


Prześwietlenie konta osobistego w Citibanku jest całkiem proste, gdyż wygląda to tak:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta (bez wymogu spełniania jakichkolwiek warunków);
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej; 0 zł za pierwsze 3 (w miesiącu kalendarzowym) przelewy Express Elixir; 
 • 0 zł za kartę do konta (tu również nie trzeba spełniać jakichkolwiek warunków; bank nie pobiera opłat miesięcznych, ani opłaty za wydanie karty); 
 • 0 zł za wypłatę gotówki kartą w bankomatach Citi (w pozostałych bankomatach darmowe są pierwsze 4 wypłaty kartą w miesiącu kalendarzowym, a piąta i każda kolejna kosztuje 8 zł).

W Citibanku warto mieć na uwadze opłaty za usługi dodatkowe np. CitiPhone, za którą bank pobiera 9 zł miesięcznie. To usługa dobrowolna, która na potrzeby promocji nie jest wymagana, więc warto dopilnować by jej nie włączyć.

W celu założenia konta w promocji, wypełnij wniosek na stronie promocji. Na podany numer telefonu otrzymasz SMS z linkiem i jednorazowym kodem. Za ich pomocą przejdź do wideoweryfikacji w oparciu o tzw. biometrię, dzięki której konto założysz zdalnie bez konieczności wizyt w placówce i bez spotkania z kurierem. Wystarczy wykonywanie zdjęć za pomocą aparatu w swym telefonie - zgodnie ze wskazówkami uzyskiwanymi w aplikacji. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny (np. technicznej) ten proces by się nie powiódł, można go powtórzyć lub kontynuować, wybierając weryfikację po telefonicznym kontakcie przez bank.


Zyskuj na najlepszych promocjach bankowych. Niezawodnym sposobem uzyskiwania powiadomień o nowościach jest newsletter dla Czytelników bloga - zapis na niego zajmuje chwilę (podobnie, jak rezygnacja, jeśli kiedyś z jakiejkolwiek przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

20 komentarzy:

 1. Można kupić np. 220 euro i zaraz potem je sprzedać? Będzie ciut ponad 1000 zł na transakcję a razy 2 to będzie min. 2000 zł.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście tak można zrobić. Liczy się suma transkacji na walutach.

   Usuń
 2. Mr Złotówa.
  Czy warunek do uzyskania nagrody nr 3 można spełnić poprzez przelew z konta innej osoby (n.p. krewnego) w wys. 2000 zł z tytułem przelewu "wynagrodzenie"?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 2 edycje temu nie dostałem tego 50 zł. Po reklamacji jednak mi wypłacili.

   Usuń
 3. Od dziś Handlowy wreszcie ma BLIK.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie zmienia to faktu, że to bardzo kiepska apka.

   Usuń
 4. hejka, jak pzebiegał u Was proces zakładania konta. wypełniłam wysztko, dostałam dokumenty z regulaminem i opłatami, ale nie dostałam tak jakby umowy finalnej i jakiegoś maila typu, wiatmy w citi. Zastanawiam się czy coś pominęłam. Patka

  OdpowiedzUsuń
 5. Dziś wpadły dwie ostatnie premię z poprzedniej edycji - właśnie złożyłem dyspozycję wypowiedzenia umowy.

  Until the next one :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Niestety, wystąpił błąd w połączeniu.
  Sprawdź czy dostałeś od nas e-mail i wróć do wypełniania wniosku.
  Jeśli nie, wypełnij wniosek ponownie klikając tutaj.

  Czyli mam jeszcze raz złożyć wniosek przez główną stronę banku, do której mnie przekierowują?

  OdpowiedzUsuń
 7. Jeśli chodzi o limit 3000 kont, to po jego wyczerpaniu bank zdejmuje info o promocyjnej ofercie - ktoś wie jak to jest? Czy może jednak okazać się, że założę konto w czasie trwania oferty, ale nie zmieszczę się w podanej puli i nici z nagród?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gdy jakaś edycja kończyła się przed czasem z powodu wyczerpania puli, to w jej miejsce od razu bank odpalał kolejną.

   PS. I tak to ma sens, bo gdy do założenia konta zachęca promocja, a ktoś miałby odchodzić z kwitkiem, bo był 3001, to konto najpewniej szybko by zamknął. A nie na tym zależy bankom, gdy organizują promocje ;)

   Usuń
 8. Czy wymagana jest aktywacja Karty Debetowej do konta? Czy muszę ją aktywować żeby dostać bonusy? Bo zamiast niej chcę założyć kartę kredytową.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skoro jest darmowa bez żadnych wymogów to po co sobie piętrzyć ewentualne nieporozumienia? Ja aktywowałem.

   Usuń
 9. Wiecie może jakie są orientacyjne koszty skorzystania z tego Citi kantoru na wartość 2000 zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak kupowałem euro za 2000 zł i od razu je sprzedałem to wyszło kilkanaście zł różnicy.

   Usuń
 10. Czy można wcześniej spełnić warunki - np. nie do końca trzeciego miesiąca ale już w pierwszym bądź drugim?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można od razu spełnić wszystko po otwarciu konta.

   Usuń
  2. Ale wypłaty premii to pewnie nie przyspiesza?

   Usuń
 11. Czy ktoś już dostał w tym miesiącu nagrodę nr 3 za transakcje walutowe? i jak to jest z 1% moneyback z karty kredytowej? dostałam go tylko za pierwszy miesiąc i na tym koniec...

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...