Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: 7% na kontach oszczędnościowych (do 800 tys. zł) w ING Banku Śląskim (+ 250 zł premii na start)

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING, Santandera i Aliora

13.09.2022

7% na kontach oszczędnościowych (do 800 tys. zł) w ING Banku Śląskim (+ 250 zł premii na start)

ING Bank Śląski ponownie oferuje 7% dla na swych rachunkach oszczędnościowych.

Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO Bonus ING Bank Śląski 7%
Tym razem bonusowe oprocentowanie przewidziane jest dla większych środków (nawet do 800 tys. zł), a do tego można je sobie zapewnić na nieco dłuższy okres (4 miesiące zamiast dotychczasowych trzech). Z propozycji skorzystać mogą nowi, jak i obecni klienci (choć ci drudzy muszą spełnić określone warunki). Przy okazji przypomnę: na tych, którzy dopiero teraz założą konto osobiste w ING, dodatkowo - oprócz odsetek - czeka premia 250 zł.

[Niniejsza promocja już się zakończyła. Sprawdź kolejną edycję, którą opisuję tutaj.]

W praktyce mamy tutaj do czynienia z ofertą dwóch rachunków oszczędnościowych, przy czym można skorzystać z obydwu jednocześnie:

 • "Bonus na start" - skierowany jest do osób, które założą Otwarte Konto Oszczędnościowe, na nim bank będzie naliczać 7% w skali roku przez 4 miesiące od jego otwarcia; taką stawkę oprocentowania można uzyskać do 399 999,99 zł;
 • "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus" - w tym przypadku oprocentowanie 7% w skali roku można zapewnić sobie wpłacając "nowe środki" - bank przyzna je na 4 miesiące dla kwoty do 400 tys. zł.

Łącznie w ING przy oprocentowaniu 7% da się zatem ulokować nawet 799 999,99 zł. Choć - jak zawsze w takiej sytuacji - przypominam, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia ochronę środków do kwoty nieprzekraczającej równowartości 100 tys. euro.

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem banku z lwem w logo, to aby wykorzystać wszystkie możliwości, niezbędnym będzie założenie do trzech rachunków - każde z nich prowadzone jest za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków (o szczegółach piszę nieco niżej). A będzie to:
 • konto osobiste (Direct lub Mobi, dzięki czemu zyskasz 250 zł premii) oraz 
 • jedno lub dwa konta oszczędnościowe (w zależności od tego jaką kwotą oszczędności dysponujesz i przede wszystkim czy zechcesz ją wpłacić na jeden rachunek, czy rozdzielić na dwa), które będą nosić nazwy Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus)

By poznać zasady uzyskania premii za konto osobiste, sprawdź jeden z poniższych wpisów, w którym omawiam promocję oraz ofertę tego konta w ING wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą:

Poniżej skupiam się już tylko na ofercie kont oszczędnościowych, czyli OKO oraz OKO Bonus. 

Dla uproszczenia i większej przejrzystości, niniejszy wpis dzielę na dwie części:
 • na początek omawiam ofertę dla osób, które dopiero staną się klientami ING. W tym przypadku wszystko jest bowiem bardzo proste i klarowne - wszystkie wpłacane środki będą kwalifikowane do uzyskania oprocentowania 7%;
 • z kolei nieco niżej objaśniam, kiedy z promocji oprocentowania skorzystać mogą także obecni klienci - tam warunków jest więcej i chociażby ze względu na wymóg wpłaty "nowych środków", te wytyczne są bardziej rozbudowane.

Warunki dla nowych klientów ING


Jeśli dopiero założysz konto osobiste w ING Banku Śląskim, to by skorzystać z promocyjnego oprocentowania 7% w skali roku wystarczy, że najpóźniej do 10.10.2022 r. założysz Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO i - jeśli również chcesz - Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO Bonus.

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), na którym można uzyskać "Bonus na start" (czyli 7% poniżej 400 tys. zł) to rachunek oszczędnościowy, który i tak trzeba założyć na potrzeby promocji z premią dla otwierających konto osobiste w ING, bo to właśnie na ten rachunek wpłynie część bonusów (do 200 zł).

Główne cechy promocji "Bonus na start" na Otwartym Koncie Oszczędnościowym to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 5,5 punktów procentowych, co w sumie da 7% w skali roku (takie warunki obowiązują tylko na jednym Otwartym Koncie Oszczędnościowym); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 4 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 400 000 zł (a więc w praktyce do 399 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (5,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 4-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bez warunków za 0 zł. Przelewy z OKO (bez limitu ilościowego) na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim są darmowe, jeśli zlecisz ich realizację przez bankowość internetową lub mobilną. W przypadku przelewów do innego banku, wyłącznie pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym jest za 0 zł, a za drugi i każdy kolejny bank przewiduje opłatę w wysokości 9 zł.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus) to odrębny rachunek oszczędnościowy, który cechuje:
 • oprocentowanie: 7% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 4 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 400 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: do 5. dnia po zakończeniu 4-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania na OKO Bonus jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 4-miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 8.09.2022 r. Jako nowy klient ten warunek spełnisz w praktyce bardzo łatwo - jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 4 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to warto zostawić nadwyżkę ponad saldo z 8.09.2022 roku (jeśli jednak dopiero teraz - od 13.09.2022 r. - staniesz się klientem ING, to w takiej sytuacji wystarczy zostawić choćby symboliczną kwotę, bo na ww. dzień Twe saldo wynosiło 0 zł). Wówczas po zakończeniu 4-miesięcznego okresu dostaniesz odsetki proporcjonalnie do faktycznego czasu i wysokości środków trzymanych w czasie promocji na OKO.

Umowa o OKO Bonus zawierana jest wyłącznie na czas określony (4 miesiące) i po jego upływie rachunek zostanie przez bank zamknięty, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus (do czasu zamknięcia OKO Bonus nie zamykaj więc i tego rachunku wskazanego do zwrotu środków z OKO Bonus).

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 7% w skali roku jest do 10.10.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Jak otworzyć OKO w promocji "Bonus na start" oraz OKO Bonus? Po otwarciu Konta Direct lub Konta Mobi, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej przejdź ścieżkę: Oferta ING => Oszczędności. Tam wyklikasz obydwa rachunki OKO.

Sprawdź prześwietlenie promocji z premią 250 zł za Konto Direct lub (jeśli masz 18-26 lat) z premią 250 zł za Konto Mobi.

_____________________

Warunki dla obecnych klientów ING 


Z promocji "Bonus na start" skorzystać mogą osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków:
"a) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 13.09.2022 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver,"

lub 

"b) w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 2) litera a [czyli OKO - przyp. Mr. Złotówa], otwartego przed 13.09.2021 r. i na tym rachunku: 
 • nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 13.09.2021 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz 
 • miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 13.09.2021 r. do 12.09.2022 r."

Przekładając to z zacytowanego języka regulaminowego na "nasz" wychodzi na to, że jeśli nie masz obecnie żadnego rachunku OKO, ani Dream Saver założonego przed 13.09.2022 r. i dopiero teraz (do 10.10.2022 r.) go otworzysz, to z automatu skorzystasz z promocji "Bonus na start".

Drugą z opcji - przewidzianą dla tych, którzy posiadają już OKO lub Dream Saver w ING założone przed 13.09.2022 r. - jest założenie kolejnego OKO (by na nim uzyskać promocyjne oprocentowanie 7% w skali roku). Taka osoba musi jednak spełniać dodatkowe warunki (które mogą okazać się dość trudne):
 • nie mogła nic wpłacać na "stare" OKO co najmniej 13.09.2021 r. (czyli w praktyce co najmniej od roku), ani z niego wypłacać;
 • a w dodatku w tym okresie (od 13.09.2021 do 12.09.2022 r.) saldo na tym "starym" OKO nie mogło być większe, niż 10 zł. Bank kieruje więc to propozycję tylko dla tych, którzy wykazywali się dużą biernością.
💡 Jeśli nie łapiesz się na propozycje ING Banku Śląskiego, sprawdź jak uzyskać promocyjne oprocentowanie na kontach oszczędnościowych w innych bankach: 7% w skali roku w Pekao (do 100 tys. zł, gwarantowane na 183 dni) lub 6,8 bądź 7% w skali roku w mBanku (do 500 tys. zł, gwarantowane na 4 miesiące).

A główne cechy promocji "Bonus na start" w ING Banku Śląskim to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 5,5 punktów procentowych, co w sumie da 7% w skali roku (promocyjne oprocentowanie uzyskać można tylko na jednym OKO); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 4 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 400 000 zł (a więc w praktyce do 399 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (5,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 4-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 
 
OKO założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus), to tu warunki załapania się na promocyjne oprocentowanie także przez obecnych klientów wydają się prostsze. W praktyce potrzebne będzie wpłacenie nowych środków.

Na wstępie jednak krótkie objaśnienie: OKO Bonus to odrębny rachunek oszczędnościowy z oferty ING Banku Śląskiego. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje na nim dla nowych środków, które bank wylicza wobec salda na produktach depozytowych w ING Banku Śląskim na koniec dnia 8.09.2022 roku. A do tych produktów depozytowych zalicza się: 
 • rachunki oszczędnościowe (z wyłączeniem IKZE i Smart Saver), 
 • lokaty, 
 • lokaty w pakiecie z funduszem i 
 • inwestycyjne lokaty terminowe.

Z promocji OKO Bonus skorzystać mogą osoby, które już posiadają (bądź właśnie założą) Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (czyli to, o którym pisałem wyżej) i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN i/lub Dream Saver w PLN oraz dostęp do bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

OKO Bonus założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku. Umowa zawierana jest na czas określony (4 miesiące) i po jego upływie umowa o OKO Bonus zostanie rozwiązana, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus. 

Główne cechy promocji: 
 • oprocentowanie: 7% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 4 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 400 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5 dni po zakończeniu 4-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Stan salda nowych środków bank weryfikuje każdego dnia. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 4-miesięcznego okresu oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 8.09.2022 r. 

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 7% w skali roku jest do 10.10.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Przydatne dokumenty:

16 komentarzy:

 1. Omijać z daleka, dwa razy nie wypłacili mi promocyjnych odsetek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Korzystam czwarty raz. Odsetki zawsze zgadzały się co do grosza.

   Usuń
  2. Też nie mam uwag.

   Usuń
  3. Przez ponad 20 lat żadnych problemów a dodatkowo co chwilę jakieś promocje dla obecnych klientów dzięki którym mogłem zyskać od 20 zł do 120 zł za każda z nich (płatności z portfela Apple Pay, chyba z 3 razy dla aktywnych i jakieś jeszcze których nie pamiętam). W ciągu roku tak do 5 różnych lub powtarzających się promocji. Nie wspomnę o tym co zyskałem w programie Visa Oferty który niestety kończy się już 30 września a praktycznie dla mnie już się zakończyła bo nie mam już żadnych ofert, oraz korzystając z kodów rabatowych do różnych sklepów.

   Teraz w ING Śląskim jest w ofercie specjalnej oprocentowanie bonusowe już nawet 8% do końca roku ("IKZE Bonus").

   Tak więc ten komentarz o omijaniu z daleka to celowe przekłamanie albo opinia osoby, która nie potrafiła sobie poradzić z tym jak skorzystać z danej promocji. Czytać regulaminy i nie narzekać potem.

   Usuń
  4. Nie wypłacili odsetek, bo pewnie NIE spełniłeś warunków promocji. Regulaminy trzeba czytać i to ze zrozumieniem.

   Usuń
 2. Nowa oferta ING i znowu błędna informacja na stronie Bankobranie. Dla obecnych klientów można założyć Oko w promocji a oprocentowanie promocyjne dotyczy nadwyżki ponad saldo wszystkich środków w banku na dzień 08.09.22.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Komentarz zawiera błędne informacje. OKO nie otwiera się w promocji dot. "nadwyżki ponad saldo wszystkich środków w banku na dzień 08.09.22.", bo nowe środki wymagane są jedynie w przypadku OKO Bonus (to inny rachunek, niż OKO).

   W przypadku OKO saldo z 8.09.2022 r. jest bez znaczenia.

   Zachęcam do lektury wpisu jeszcze raz.

   Usuń
 3. Dopiero założę konto w ING. Chcę wpłacić 50 tys. zł. Rozumiem że mogę założyć tylko OKO i wtedy to będzie promocja "Bonus na start". Tego drugiego konta (OKO Bonus?) zakładać nie muszę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. OKO, OKO Bonus i OKO Bonus na Start to są różne rachunki.

   Żeby mieć promocyjne oprocentowanie musisz założyć zwykle OKO a następnie OKO Bonus na Start / OKO Bonus i na nie przelać kasę.

   Zwykle OKO ma oprocentowanie 1,5%, OKO Bonus na Start i OKO Bonus 7%.

   OKO Bonus na Start, OKO Bonus są powiązane ze zwykłym OKO. Po zakończeniu promocji pieniądze z OKO Bonus na Start, OKO Bonus zostaną automatycznie przelane na OKO.

   Usuń
  2. Anonimowy13 września 2022 10:47
   Jeśli nie chcesz zakładać drugiego OKO (Bonus) nie musisz, odsetki wpłyną na OKO Bonus na start, również wynikające z podwyższonego oprocentowania.

   Usuń
 4. Anonimowy13 września 2022 13:51
  Cyt: "Żeby mieć promocyjne oprocentowanie musisz założyć zwykle OKO a następnie OKO Bonus na Start / OKO Bonus i na nie przelać kasę."
  Nie prawda, podczas zakładania Konta Direct, automatycznie zakładane jest OKO, które jest z Bonusem na Start i nie trzeba zakładać dodatkowego OKO. Odsetki wynikające z podwyższonego oprocentowania wpłyną po 3 lub 4 miesięcznym okresie na to jedyne OKO Bonus na start. Oczywiście, można założyć drugie OKO Bonus z oprocentowaniem promocyjnym, lecz nie musowo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nawet jeśli by się dało założyć dwa okobonus, to jest to konto na nowe środki. Jeśli miałeś jakieś środki w dniu sprawdzania salda, to są one oprocentowane na 1 procent, a dopiero nadwyżka na 7.

   Usuń
  2. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE możesz założyć bez KONTA OSOBISTEGO DIRECT :). Jedno nie jest powiązane z drugim :D.

   W przypadku obecnych klientów mających OKO musisz założyć OKO Bonus na Start / OKO Bonus żeby mieć podwyższone oprocentowanie.
   Zatem, powyższe twierdzenie jest prawdą.

   @Anonimowy 13 września 2022 10:47 chciał założyć konto oszczędnościowe OKO a nie pakiet kont DIRECT z OKO, a to jest różnica @Anonimowy 13 września 2022 15:36, prawda?

   Usuń
  3. @ Anonimowy14 września 2022 08:16
   mylisz się,@Anonimowy13 września 2022 10:47 pisząc „Dopiero założę konto w ING” mówi właśnie o koncie osobistym - co jest dobrym posunięciem bo zyska w ten sposób dodatkowo 250 zł.

   Usuń
 5. Jak to jest z tym % - ja na swoim OKO w bankowości internetowej widzę 7,5% ??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Masz bonusowe 6% z poprzedniej edycji a standardowe wzrosło z 1 do 1,5%

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...