Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Promocja "2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe przez 2 lata" w Pekao

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

10.07.2023

Promocja "2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe przez 2 lata" w Pekao

Bank Pekao przygotował nową edycję promocji Konta Przekorzystnego Biznes (i przy okazji znacząco skrócił karencję dla byłych posiadaczy konta firmowego w tym banku).

Do 2000 zł premii za konto firmowe w Pekao
Na osoby prowadzące działalność gospodarczą, które założą konto firmowe w banku z żubrem w logo, czekają gwarantowane bonusy pieniężne do 2 000 zł oraz 2 lata prowadzenia konta bez opłat i pakiet usług "Księgowość z Żubrem".

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje dla osób prowadzących działalność gospodarczą.]

Jak to bywa w tego typu promocjach (z kontem firmowym w roli głównej), tak i tu bank przedstawia maksymalną sumę bonusów do wzięcia. Ja jednak już na wstępie lojalnie informuję, że realnie (bez angażowania w dodatkowe umowy i usługi) zgarnąć można do 600 zł moneybacku oraz 200 zł premii za aktywację usługi księgowej.

Promocja "2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe przez 2 lata" w Pekao


Dla kogo promocja?
 Udział wziąć może osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna lub spółka osobowa, prowadząca księgowość uproszczoną lub rolnik indywidualny.

Z promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadali rachunek rozliczeniowy (firmowy) w Pekao lub Idea Banku (przejętym przez Pekao) co najmniej od 1.01.2023 roku. W porównaniu z poprzednią edycją promocji, data wyznaczająca okres wykluczenia dla byłych klientów została przesunięta o grubo ponad 2 lata. Dla niektórych może to więc oznaczać okazję na szybszy i opłacalny powrót.

Zasady promocji "2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe przez 2 lata”


W niniejszej promocji zgarnąć można kilka różnych bonusów, przewidzianych za różnego rodzaju aktywności:
 • 200 zł za połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową „Księgowość z Żubrem”;
 • do 600 zł, jako 3-procentowy zwrot za płatności kartą wydaną do konta;
 • do 600 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy i wpływy z tytułu rozliczonych płatności kartami oraz
 • do 600 zł za podpisanie umowy o kredyt/pożyczkę z gwarancją lub leasingu, lub faktoringu.

Jako że terminal płatniczy nie jest potrzebny każdemu przedsiębiorcy, podobnie jak produkty kredytowe, to przede wszystkim skupiam się na pierwszej i drugiej z wymienionych nagród.

By wziąć udział w promocji konta firmowego i zgarniać zwroty za płatności:
 • złóż wniosek o Konto Przekorzystne Biznes wraz z wydawaną do niego kartą Mastercard oraz z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 i najpóźniej do 31.10.2023 r. zawrzyj umowę z bankiem;
 • zaakceptuj regulamin promocji (robi się to już na samym początku składania wniosku na wyżej podlinkowanej stronie promocji);
 • wyraź zgody na:
  • przesyłanie przez bank informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS, system bankowości elektronicznej);
  • kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego;
  • "przetwarzanie (...) danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Spółki z Grupy Kapitałowej";
  • "otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od Spółek z Grupy Kapitałowej jako administratorów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Banku Pekao S.A., serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe)" oraz
  • kontakt telefoniczny przez Spółki z Grupy Kapitałowej jako administratorów w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących;
 • w 6 kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta (w każdym z tych miesięcy):
  • wykonaj przelew do ZUS na kwotę min. 270 zł (w przypadku rolników indywidualnych jest prościej, gdyż w całym okresie tych 6 miesięcy wystarczy wykonać min. 1 przelew do KRUS na kwotę min. 270 zł; przelewy do ZUS trzeba wykonać w każdym z miesięcy) oraz
  • wykonuj płatności kartą wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes lub płatności aplikacją PeoPay (nie zaliczą się przelewy) na sumę min. 500 zł miesięcznie.

Od tych płatności kartą bank będzie Ci naliczać zwrot 3%. W każdym z 6 miesięcy kalendarzowych można uzyskać do 100 zł moneybacku,

Wypłata zwrotów przewidziana jest do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu wykonania płatności kartą. Do czasu otrzymania moneybacku nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem. 

Przykładowo: jeśli konto założysz w lipcu, to do zwrotów będą zaliczane transakcje kartą wykonywane od sierpnia 2023 do stycznia 2024 r. (włącznie), a zwroty będą wpływać odpowiednio od września 2023 do lutego 2024 roku. 

200 zł za usługę księgowości


Regulamin promocji wymienia 3 zasady uzyskania tej premii:
"1. Połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową „Księgowość z Żubrem” świadczoną przez firmę CashDirector S.A. poprzez zalogowanie do konta firmowego w Pekao24 dla Firm i pomyślne złożenie WNIOSKU o założenie konta na platformie „Księgowość z Żubrem” i połączenie tej platformy z Pekao24 dla Firm (wniosek dostępny jest w zakładce OFERTY I WNIOSKI, a następnie USŁUGI) oraz 
2. Nierozłączenie platformy księgowej „Księgowość z Żubrem” z bankowością internetową Pekao24 dla Firm przez okres 2 miesięcy kalendarzowych liczonych po miesiącu, w którym została zawarta - w ramach promocji - umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych oraz 
3. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej."

Niżej opisywane bonusy to już opcja dla chętnych. Ewentualne skorzystanie z terminala płatniczego czy produktu kredytowego zależy bowiem od potrzeb przedsiębiorcy, a także od indywidualnej kalkulacji opłacalności umowy o dodatkowy produkt (zwłaszcza w przypadku produktu kredytowego uwzględnić należy, że bonus to w praktyce rekompensata części kosztów, które będzie należało ponieść).

Do 600 zł premii za terminal płatniczy. Możliwości skorzystania z tego bonusu nie mają niektóre podmioty - bank wyklucza bowiem:
" biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47. 78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z)"

Jeśli masz jednak inny numer PKD, to na ten bonus możesz się załapać - oczywiście jeśli terminal płatniczy jest Ci potrzebny (bo przecież to zależy od specyfiki prowadzonej działalności).

Wypłata tej nagrody została rozbita na 6 bonusów - po 100 zł każdy. By je zdobywać:
 • zawrzyj umowę o terminal płatniczy z Bankiem Pekao oraz
 • przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta za pomocą terminala przyjmij płatności na kwotę min. 1 000 zł miesięcznie (zatem w związku z czasem, w jakim należy zapewniać te wpływy, z zawarciem umowy o terminal nie ma co zwlekać i najlepiej zrobić to niezwłocznie po otwarciu konta, by już od kolejnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu otwarcia konta zapewniać wpływy z płatności kartą).

Bonus 600 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt/pożyczkę Banku Pekao lub o leasing z Pekao Leasing lub faktoring z Pekao Faktoring. Jako że ten bonus, to w praktyce nie bankobranie w najczystszym wydaniu, a jedynie rekompensata kosztów, które idą za wymienionymi produktami/usługami, to zainteresowanych ewentualnym skorzystaniem z promocji w tym zakresie, zachęcam do zapoznania się ze szczegółami w regulaminie (§ 4, cz. II, pkt 2, ppkt 4 a-c).

Każdy z wyżej wymienionych bonuów będziesz otrzymywać do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków jego uzyskania. Do czasu otrzymania premii nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem oraz nie wycofuj wyrażonych zgód.

Biorąc udział w promocji konta firmowego, pamiętaj, iż uzyskane w ten sposób premie stanowią przychód z działalności gospodarczej i to uczestnik promocji ma obowiązek rozliczenia podatku.

Konto Przekorzystne Biznes - prześwietlenie oferty Pekao


Główne cechy konta firmowego zakładanego w Pekao to:
 • 0 zł za prowadzenie konta - oprócz wyżej opisanych bonusów dla osób otwierających konto firmowe w Pekao, regulamin promocji zapewnia brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta (co w tym przypadku bierze górę nad zapisami z tabeli opłat i prowizji) przez 24 miesiące kalendarzowe następujące po miesiącu zawarcia umowy o konto;
  później, tj. po upływie tych 24 miesięcy, będą obowiązywać standardowe warunki wynikające z cennika banku - na chwilę obecną zasady są takie, że z opłaty miesięcznej (9 zł) zwalnia spełnienie jednego z poniższych warunków w każdym miesiącu:
  • wpływ na konto min. 2 000 zł (z wyłączeniem wpływów z rachunków klienta w Pekao) lub
  • wykonanie min. 1 przelewu do ZUS lub US, lub 
  • zapewnienie rozliczenia co najmniej jednej transakcji z terminala wydanego przez Pekao, lub 
  • wykonanie min. 1 transakcji wymiany walut w Pekao, lub 
  • wykonanie min. 1 płatności na rzecz Pekao Leasing.
 • 0 zł za 15 pierwszych przelewów w miesiącu kalendarzowym zlecanych poprzez bankowość internetową (Pekao24 dla firm albo Pekao Biznes24) - za każdy kolejny bank pobierze 1,50 zł; darmowe (bez limitów) są krajowe przelewy Elixir PLN zlecane za pośrednictwem aplikacji PeoPay; jeśli chodzi o SMSy z hasłami do autoryzacji dyspozycji składanych w bankowości, to klient otrzymuje pakiet 20 darmowych SMSów w miesiącu kalendarzowym (za 21. i każdy kolejny SMS w tym samym miesiącu opłata wynosi po 0,20 zł);
 • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania płatności na sumę min. 300 zł (co łatwo ogarnąć, gdy będzie się robiło płatności na potrzeby uzyskiwania 10-procentowego zwrotu);
 • 0 zł za wypłatę gotówki kartą z bankomatów Pekao oraz za 2 pierwsze wypłaty z bankomatów obcych w Polsce (za kolejne wypłaty prowizja wynosi 2%, min. 5 zł).

Jeśli zaś chodzi o Księgowość z Żubrem, to na stronie promocji możemy znaleźć informację:
0 zł za pakiet „Księgowość self-service” w Księgowości z Żubrem  
0 zł za wystawianie faktur bez limitu


Wgryzając się w szczegóły, takie warunki bezpłatnie są zapewnione na 2 lata.

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi, na których zyskasz najwięcej? Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o najbardziej zyskownych promocjach, które wysyłam do dwóch razy w tygodniu. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

2 komentarze:

 1. W wykluczeniu powinno być 1.1.2023 r. a nie 1.12.2023 r.

  OdpowiedzUsuń
 2. Czy można zrezygnować z karty po okresie promocji?

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Odbierz gwarantowane 600 zł w bonusach za konto w BNP Paribas w promocji "Giga premia"

Oto najnowsza promocja z kontem osobistym w BNP Paribas. Z wyższą wartością nagród! W skład pakietu gwarantowanych nagród powitalnych wchodz...