Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: 6% dla oszczędności na OKO oraz OKO Bonus w ING Banku Śląskim (+ 500 zł za konto osobiste)

750 zł od mBanku ⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto700 zł od Santandera600 zł od Millennium

13.02.2024

6% dla oszczędności na OKO oraz OKO Bonus w ING Banku Śląskim (+ 500 zł za konto osobiste)

Oto najnowsza promocja oprocentowania dla oszczędzających w ING.

6% na OKO oraz OKO Bonus w ING
Stawki zaserwowane przez bank pozostają bez zmian, co oznacza, że ciągle można uzyskać tutaj 6% nawet do 399 999,99 zł. A dodatkowo - na nowych klientów - czeka premia 500 zł na start.


[Niniejsza edycja już się zakończyła. Kolejna (dostępna od 12.03.2024 r.) przyniosła obniżkę oprocentowania do 5,5% w skali roku, więc jej już nie poświęcam odrębnego wpisu, gdyż są lepsze propozycje - sprawdź na bieżąco aktualizowany ranking najlepszych kont oszczędnościowych.]

Z promocji skorzystać mogą zarówno nowi, jak i obecni klienci banku - choć w przypadku tych drugich warunków do spełnienia może być jednak więcej (w najlepszym wypadku to ulokowanie "nowych środków"). 

Mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi promocjami, które na szczęście można łączyć. Warto już teraz zwrócić uwagę na różnice, bo ich nazewnictwo jest dość podobne (co może być mylące):

 • "Bonus na start" - ta promocja skierowana jest do osób, które założą Otwarte Konto Oszczędnościowe; bank będzie na nim naliczać 6% w skali roku przez 3 miesiące od jego otwarcia; taką stawkę oprocentowania można uzyskać poniżej 200 000 zł (czyli w praktyce do 199 999,99 zł);
 • "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus" (dla uproszczenia: w niniejszym wpisie często posługuję się skrótem OKO Bonus) - w przypadku tego rachunku oszczędnościowego oprocentowanie 6% w skali roku można zapewnić sobie, wpłacając "nowe środki" - promocyjna stawka przewidziana jest na 3 miesiące dla kwoty do 200 tys. zł.

Powyższe promocje można połączyć, tj. korzystać z obydwu jednocześnie, więc w ING przy oprocentowaniu 6% da się ulokować nawet 399 999,99 zł.

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem ING Banku Śląskiego, to aby wykorzystać wszystkie możliwości, niezbędnym będzie założenie nawet trzech rachunków - każdy z nich prowadzony jest za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków (o szczegółach piszę nieco niżej). A będzie to:
 • konto osobiste (Direct lub Mobi), dzięki czemu zyskasz premię do 500 zł oraz 
 • jedno lub dwa konta oszczędnościowe (w zależności od tego jaką kwotą oszczędności dysponujesz i przede wszystkim czy zechcesz ją wpłacić na jeden rachunek, czy rozdzielić na dwa), które będą nosić nazwy Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO, które weźmie udział w promocji "Bonus na start") oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus)

By poznać zasady uzyskania premii za konto osobiste, sprawdź prześwietlenie promocji konta osobistego z premią do 500 zł - w nim omawiam zasady uczestnictwa i warunki promocji z bonusami pieniężnymi oraz prześwietlam konta osobiste z oferty ING.

Poniżej skupiam się już tylko na kontach oszczędnościowych, czyli OKO oraz OKO Bonus. 

Dla uproszczenia i większej przejrzystości, niniejszy wpis dzielę na dwie części:
 • na początek omawiam ofertę dla osób, które dopiero staną się klientami ING (CZĘŚĆ I). W tym przypadku wszystko jest bowiem bardzo proste i klarowne - wszystkie wpłacane środki będą kwalifikowane do uzyskania oprocentowania 6%;
 • z kolei nieco niżej objaśniam, kiedy z promocji oprocentowania skorzystać mogą także obecni klienci (CZĘŚĆ II) - tam warunków jest więcej - zwłaszcza w przypadku promocji "Bonus na start", a i o OKO Bonus trzeba się rozpisać, wyjaśniając czym są wymagane "nowe środki".

CZĘŚĆ I: Warunki dla nowych klientów ING


Jeśli dopiero założysz konto osobiste w ING Banku Śląskim, to by skorzystać z promocyjnego oprocentowania 6% w skali roku wystarczy, że najpóźniej do 11.03.2024 r. założysz Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) i - jeśli również chcesz - Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO Bonus.

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), na którym można uzyskać "Bonus na start" (czyli 6% poniżej 200 tys. zł) to rachunek oszczędnościowy, który i tak trzeba założyć na potrzeby promocji z premią dla otwierających konto osobiste w ING, bo to właśnie na ten rachunek (a nie na konto osobiste) wpłynie premia do 500 zł (za konto osobiste: Direct lub Mobi).

Główne cechy promocji "Bonus na start" na Otwartym Koncie Oszczędnościowym to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 4,5 punktów procentowych, co w sumie da 6% w skali roku (takie warunki obowiązują tylko na jednym Otwartym Koncie Oszczędnościowym); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 200 000 zł (a więc w praktyce do 199 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (4,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bez warunków za 0 zł. Przelewy z OKO (bez limitu ilościowego) na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim są darmowe, jeśli zlecisz ich realizację przez bankowość internetową lub mobilną. W przypadku przelewów do innego banku, wyłącznie pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym jest za 0 zł, a za drugi i każdy kolejny bank przewiduje opłatę w wysokości 9 zł.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus) to odrębny rachunek oszczędnościowy, który cechuje:
 • oprocentowanie: 6% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 200 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: do 5. dnia po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania na OKO Bonus jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych, takich jak chociażby omawiane konto oszczędnościowe (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 8.02.2024 r. Jako nowy klient ten warunek spełnisz w praktyce bardzo łatwo - jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to należy zostawić nadwyżkę ponad saldo z 8.02.2024 roku (jeśli jednak dopiero teraz - od 13.02.2024 r. - staniesz się klientem ING, to w takiej sytuacji wystarczy zostawić choćby symboliczną kwotę, gdyż na ww. dzień - tj. 8.02.2024 r. - Twe saldo wynosiło 0 zł). Wówczas po zakończeniu 3-miesięcznego okresu dostaniesz odsetki proporcjonalnie do faktycznego czasu i wysokości środków trzymanych w czasie promocji na rachunku oszczędnościowym.

Umowa o OKO Bonus zawierana jest wyłącznie na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie rachunek zostanie przez bank zamknięty, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus (do czasu zamknięcia OKO Bonus nie zamykaj więc i tego rachunku wskazanego do zwrotu środków z OKO Bonus).

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 6% w skali roku jest do 11.03.2024 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Jak otworzyć OKO w promocji "Bonus na start" oraz OKO Bonus? Po otwarciu Konta Direct lub Konta Mobi, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej przejdź ścieżkę: Oferta ING => Oszczędności. Tam wyklikasz obydwa rachunki OKO.

Sprawdź prześwietlenie promocji z premią do 500 zł za konto w ING.

_____________________

CZĘŚĆ II: Warunki dla obecnych klientów ING 


Z promocji "Bonus na start" skorzystać mogą osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków (cytuję regulamin, ale poniżej szczegółowo także wyjaśniam):
"1) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 13.02.2024 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver"

albo

"2) w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 1) [czyli OKO - przyp. Mr. Złotówa], otwartego przed 13.02.2023 r. i na tym rachunku: 
• nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 13.02.2023 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz 
• miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 13.02.2023 r. do 12.02.2024 r"

Przekładając to z zacytowanego języka regulaminowego na "nasz" wychodzi na to, że jeśli nie masz obecnie żadnego rachunku OKO, ani Dream Saver założonego przed 13.02.2024 r. i dopiero teraz (od 13.02. do 11.03.2024 r.) otworzysz OKO, to z automatu skorzystasz z promocji "Bonus na start".

Drugą z opcji, wynikającą z drugiego podpunktu wyżej przytoczonego cytatu, a przewidzianą dla tych, którzy posiadają już OKO lub Dream Saver w ING założone przed 13.02.2023 r. - jest założenie kolejnego OKO (by na nim uzyskać promocyjne oprocentowanie 6% w skali roku). Taka osoba musi jednak spełniać dodatkowe warunki:
 • nie mogła nic wpłacać na "stare" OKO co najmniej od 13.02.2023 r. (czyli w praktyce co najmniej od roku), ani z niego wypłacać;
 • a w dodatku w tym okresie (od 13.02.2023 do 12.02.2024 r.) saldo na tym "starym" OKO nie mogło być większe, niż 10 zł. ING kieruje więc tę propozycję tylko dla tych, którzy wykazywali się dużą biernością w lokowaniu oszczędności w tym banku.

A główne cechy promocji "Bonus na start" w ING Banku Śląskim to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 4,5 punktów procentowych, co w sumie da 6% w skali roku (promocyjne oprocentowanie uzyskać można tylko na jednym OKO); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 200 000 zł (a więc w praktyce do 199 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (4,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 
 
OKO założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus), to tu warunki załapania się na promocyjne oprocentowanie także przez obecnych klientów wydają się prostsze. W praktyce potrzebne będzie wpłacenie nowych środków.

Na wstępie jednak krótkie objaśnienie: OKO Bonus to odrębny rachunek oszczędnościowy z oferty ING Banku Śląskiego. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje na nim dla nowych środków, które bank wylicza wobec salda na produktach depozytowych w ING Banku Śląskim na koniec dnia 8.02.2024 roku. A do tych produktów depozytowych zalicza się: 
 • rachunki oszczędnościowe (takie jak Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium, Dream Saver, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus Max), 
 • lokaty, 
 • lokaty w pakiecie z funduszem oraz
 • inwestycyjne lokaty terminowe.

Z promocji OKO Bonus skorzystać mogą osoby, które już posiadają (bądź właśnie założą) Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (czyli to, o którym pisałem wyżej) i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN i/lub Dream Saver w PLN oraz dostęp do bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

OKO Bonus założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku. Umowa zawierana jest na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie umowa o OKO Bonus zostanie rozwiązana, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus. 

Główne cechy promocji: 
 • oprocentowanie: 6% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 200 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5 dni po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Stan salda nowych środków bank weryfikuje każdego dnia. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 8.02.2024 r. 

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 6% w skali roku jest do 11.03.2024 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Przydatne dokumenty:

21 komentarzy:

 1. Witam czy posiadanie służbowej kart ING wyklucza z promocji? W momencie jej rejestracji podawałem swoje dane.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z promocji konta oszczędnościowego?

   Usuń
  2. Jesteś raczej nie posiadaczem a tylko użytkownikiem takiej katy. Stroną umowy zapewne jest firma/instytucja w której pracujesz.

   Usuń
  3. Dokładnie, w szczegółach każdej karty są pokazane dwie pozycje: posiadacz oraz użytkownik 😋

   Usuń
 2. czym to się różni od wpisu z 19 stycznia? opisywane są te same promocje
  https://www.bankobranie.pl/2024/01/ing-bank-slaski-konto-direct-500-zl.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tu masz promocję oprocentowania na konta oszczędnościowych.

   A tam masz promocję konta osobistego z premią.

   Usuń
  2. Różni się tym, że tu data sprawdzania salda jest 8.02. tutaj, jeśli miałbyś środki na koncie, to spełniasz warunki, jeśli dopłacisz nowe środki. Musisz najlepiej mieć zerowe saldo na dzień sprawdzenia. Im wcześniej przystąpisz do promocji tym lepiej, bo wcześniej będziesz miał odsetki po 3 miesiącach.

   Usuń
  3. @JamesArthur 13 lutego 2024 22:55
   „bo wcześniej będziesz miał odsetki po 3 miesiącach”, a tym samym wcześniej pozbawiasz się możliwości skorzystania z tej promocji w najdogodniejszym czasie.
   Ot, takie sobie tu herezje opowiadasz…

   Usuń
  4. Promocja odnawia się co chwilę, jak nie w tym, to może inne karencje się skończą. Nic nie pozbawiam się. Niektórzy starzy wyjadacze o tym wiedzą i rpp sugeruje, że stopy procentowe się nie zmienią. Ja wiem, że niektórzy mają sentyment do banków. W ING miałem promocyjne oprocentowanie już trzeci raz. Jak to wyjaśnisz i czy czegoś się pozbawiłem?

   Usuń
  5. Do każdej promocji przystępuje się wtedy, gdy można ją w pełni wykorzystać. I to jest to, co wie każdy świadomy wyjadacz promocji. To co tu opowiadasz pisząc o tym że „im wcześniej” i że "wcześniej będziesz miał odsetki", to zwykłe bzdury.
   Obecnie dla oszczędności na większe oprocentowanie niż to w ING Śląskim (czyli 6%) mam dostępnych 13 innych możliwości. Mogę tam jednak ulokować - nie bawiąc się w liczenie drobnych - 3 200 000 zł. Z tych 13 możliwości (część z nich jest dostępna tu na blogu) finalnie jest tylko 5 kont oszczędnościowych i 2 lokaty z których ja mogę skorzystać, ponieważ 6 pozostałych z tych możliwości wyklucza się ze względu na nałożone ograniczenia (te same banki ale słabsze oferty pod względem oprocentowania i kwot które można ulokować).
   Napisałem więc że "mam dostępnych" a to nie oznacza, że jestem w stanie nawet z tych 7 ofert skorzystać. Powód? Nie mam 3 200 000 zł. Gdybym jednak miał jeszcze więcej niż to czego nie mam, dopiero wtedy bym korzystał z oprocentowania jakie oferuje ING Śląski, czyli tych 6%.
   Załóżmy więc że ktoś ma takie środki do tych marnych 3 200 000 zł (tak marnych, bo ci co mają naprawdę duże pieniądze, nie bawią się w takie bzdety i tu nawet nie zaglądają) i chce w sposób ciągły korzystać z opcji powyżej 6%. Ma taką możliwość i może czy nie? To dla "starych wyjadaczy" pytanie retoryczne. Ciebie jednak o to pytam ponieważ nie dość że sam tkwisz w błędzie, to jeszcze innych do tego zachęcasz chociaż masz możliwość tu będąc, korzystać z lepszych ofert. I to w sposób ciągły. Trzeba tylko poczytać... no i coś jeszcze bez czego samo czytanie na nic się nie przyda.

   Usuń
  6. Nie rozumiesz. Przystępując do promocji 15, nie będziesz miał odsetek 30, tylko 15. To nie są bzdury, bo tu odsetki kapitalizują się inaczej, więc nie udowadniają, że to są bzdury i czytaj regulamin.

   Usuń
  7. @JamesArthur 15 lutego 2024 21:33
   Ok. Nie mam zamiaru przekonywać kogokolwiek do skorzystania z lepszych ofert. Mogę nawet takim którzy prezentują ten sam sposób myślenia podrzucić gorsze oferty niż ta na 6%., np. takie jakich jeden z użytkowników tego bloga wyszukuje na 0,01%. Tylko że ja nie widzę najmniejszej potrzeby dla kilkuset tysięcy złotych pakowania się na dzień dzisiejszy w oferty nawet na 6%. Tym bardziej namawiania innych żeby to zrobili i to jeszcze „im wcześniej” tym lepiej bo "wcześniej będziesz miał odsetki". Śpieszy się ci gdzieś?
   To po pierwsze, a po drugie to odsyłasz mnie do regulaminu którego kompletnie nie rozumiesz.
   Konto w ING Śląskim mam już bodaj od ok. 30 lat i nie przypominam sobie aby ING Śląski kiedykolwiek wypłacał odsetki 30 czy 15. Pobieżnie zerknąłem w pradawną historię (tak, był czas kiedy również tam miałem oszczędności i kiedy się to mi opłaciło) i zawsze odsetki są wypłacane 1 dnia miesiąca. Regulamin natomiast mówi o tym że "Przedmiotem Oferty jest podwyższenie oprocentowania standardowego na OKO określonym w pkt 3 o 4,50 p.p. dla kwot poniżej 200 000 PLN, przez 3 miesiące, licząc od dnia otwarcia rachunku OKO". Zatem nie "im wcześniej" tym lepiej, tylko "od dnia otwarcia rachunku" a to zasadnicza różnica, bo oznacza ni mniej ni więcej tylko to, że każdy kto chce skorzystać z takiej oferty może to zrobić w dowolnym dogodnym dla niego czasie, byleby tylko - w tym konkretnym przypadku - chcąc z tej oferty skorzystać, zdążył z otwarciem do 11.03.2024 r.
   Wiem że i tak nie zrozumiesz w czym rzecz bo jak ktoś sam się tak zmanipuluje i wjedzie na zły tor w którym jeszcze się okopie jak tylko jest to możliwe, to i czołgiem go z tego wyciągnąć nie można. Miej jednak litość dla innych i im odpuść takie rady przynajmniej w tym jednym, „im wcześniej”...

   Zakładajcie ROR, KO, lokaty... i co tam tylko chcecie ale zawsze tylko wtedy gdy się to rzeczywiście opłaca, jest bezpieczne, nie wymaga "zaorania się", no i kiedy Wam to pasuje/jest dla Was najdogodniejsze (na tym konkretnym przykładzie; jeżeli kończy się komuś okres promocyjny dla oszczędności w innym banku 10 marca, to tu załóżcie je w dniu 11 marca a jak ktoś bojaźliwy i niepewny swoich działań to 10 marca). Szkoda się tak bez zysku wystrzelać z możliwości za radą jak ta omawiana.

   Usuń
 3. Czyli mogę otworzyć konto osobiste teraz, a OKO np. w marcu, ale przed 11.03 ?
  Chodzi o to, że wówczas będę dysponował oszczędnościami do wpłaty.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. OKO otwiera się razem z Kontem Direct. Ale OKO Bonus możesz założyć osobno i później.

   Usuń
  2. Tak, im wcześniej tym lepiej data graniczna to 11.03.

   Usuń
  3. @JamesArthur 13 lutego 2024 22:57
   A właśnie że nieprawda. Otwiera się wtedy gdy jest taka potrzeba a nie „im wcześniej”. Zwłaszcza, że jest na to czas AŻ do 11.03.2024 r.

   Usuń
 4. A co się stanie, jeśli nic nie wpłacę na OKO?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wypłacą żadnych odsetek - taki klimat :)

   Usuń
 5. A czy do płatności Blik wliczane są zakupy poprzez aplikację Rossmann Go? Są to płatności w aplikacji za zakupy robione w sklepie stacjonarnym.

  OdpowiedzUsuń
 6. "Warunki dla obecnych klientów:
  Z promocji "Bonus na start" skorzystać mogą osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków:
  1) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 13.02.2024 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver."

  Czy to znaczy, że jeśli w przeszłości korzystałam z OKO ale je zamknęłam przed 13.02.2024r. (i cały czas mam ROR) to teraz znów mogę otworzyć OKO START i ulokować 200tyś na 6% + kolejne 200tyś na OKO Bonus?

  OdpowiedzUsuń
 7. Od dziś obniżka. Już 5,5 😟

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...