Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Do 7% dla nowych i 6,5% dla obecnych klientów na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w VeloBanku - edycja 4/2024 (+650 zł za konto osobiste)

800 zł od Santandera610 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

2.04.2024

Do 7% dla nowych i 6,5% dla obecnych klientów na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w VeloBanku - edycja 4/2024 (+650 zł za konto osobiste)

Względem poprzedniej edycji oprocentowanie pozostało nienaruszone, ale za to teraz można ulokować większe środki.

Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO) w VeloBanku: do 7% w skali roku - edycja 4/2024
Elastyczne Konto Oszczędnościowe nowym klientom nadal pozwala uzyskać 7% w skali roku do 100 tys. zł, a dla nadwyżki (do 400 tys. zł) 6,5%. Także i obecni klienci mogą liczyć na 6,5% dla całej sumy oszczędności (do 400 tys. zł) pod warunkiem ulokowania "nowych środków".

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualny ranking: najlepsze konta oszczędnościowe.]

W poprzedniej edycji VeloBank podwyższone oprocentowanie 6,5% oferował maksymalnie do 300 tys. zł. Teraz ten limit został podwyższony o 100 tys. zł, więc łącznie da się ulokować nawet 400 tys. zł. Tak samo i nowi klienci, teraz 7% mogą cieszyć się dla kwoty do 100 tys. zł (a nie do 50 tys. zł, jak jeszcze w ostatniej edycji).

Z promocyjnego oprocentowania na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym można skorzystać bez posiadania konta osobistego w VeloBanku, ale otwarcie takiego konta warto jednak rozważyć. Da się z nim zyskać do 650 zł w bonusach pieniężnych. Prześwietlenie tej promocji znajdziesz tutaj. Poniżej skupiam się zaś już tylko na ofercie dla oszczędzających.

Jak już wspomniałem, promocja oprocentowania na koncie oszczędnościowym w VeloBanku rozróżnia nowych i obecnych klientów. Z tego względu poniższy opis uwzględnia właśnie te dwie grupy - będzie mowa o oprocentowaniu dla nowych klientów, którzy dopiero założą Elastyczne Konto Oszczędnościowe (uwaga: trzeba zrobić to zdalnie; w promocji nie biorą udziału konta otwierane w placówkach) oraz w dalszej kolejności dla obecnych klientów (bez zmian pozostaje konieczność zapewnienia nowych środków).

Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO) w VeloBanku: do 7% w skali roku - edycja 4/2024


Główne cechy aktualnie dostępnej odsłony promocji oprocentowania na koncie oszczędnościowym w VeloBanku to:
 • oprocentowanie DLA NOWYCH KLIENTÓW (nieco niżej wyjaśniam kim dla banku jest nowy klient), którzy EKO założą poprzez wniosek internetowy lub w kanałach zdalnych (jak bankowość internetowa lub mobilna, gdy ktoś do takowych ma już dostęp): 
  • 7,0% w skali roku do 100 000 zł oraz
  • 6,5% w skali roku dla nadwyżki od 100 000 do 400 000 zł
   (a więc jeśli na EKO wpłacisz np. 120 tys. zł, to z tej sumy 100 tys. zł będzie oprocentowane na 7%, a 20 tys. zł załapie się na 6,5%).
 • oprocentowanie DLA OBECNYCH KLIENTÓW, którzy ulokują nowe środki: 
  • 6,5% w skali roku do 400 000 zł;
 • czas obowiązywania promocyjnego oprocentowania: 92 dni (obowiązuje zarówno nowych, jak i obecnych klientów), liczone od dnia spełnienia wszystkich warunków, którymi są: 
  • wyrażenie zgód: "na użycie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, (...) oraz (...) na otrzymywanie od Banku informacji handlowych drogą elektroniczną (...) oraz (...) równocześnie możliwość prowadzenia marketingu (...)" i brak sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego banku oraz 
  • wpłacenie pierwszych, nowych środków na Elastyczne Konto Oszczędnościowe w VeloBanku w okresie przystąpienia do promocji, czyli od 2. do 29.04.2024 r. (obowiązuje zarówno nowych, jak i obecnych klientów; promocyjne oprocentowanie będzie Ci przysługiwać przez wspomniane 92 dni bez względu na to, czy środki na EKO wpłacisz na początku czy pod koniec okresu przystąpienia do promocji). 

Promocja oprocentowania dla nowych środków w VeloBanku przewidziana jest wyłącznie dla osób posiadających/otwierających indywidualne konto oszczędnościowe (innymi słowy: na koncie wspólnym nie ma możliwości uzyskania podwyższonego oprocentowania).

Jeśli dopiero teraz staniesz się klientem VeloBanku, to w praktyce wszystko, co wpłacisz na Elastyczne Konto Oszczędnościowe, będzie nowymi środkami. 

Czas jeszcze wyjaśnić kim dla banku jest "nowy klient". Zgodnie z regulaminem promocji to osoba, która w okresie od 31.12.2022 r. do 1.04.2024 r. nie posiadała jakichkolwiek produktów oszczędnościowych w VeloBanku (przez które bank rozumie: rachunki oszczędnościowe, lokaty, rachunki przejściowe służące do zakładania lokat oraz indywidualne konta emerytalne).

W przypadku obecnych klientów banku potrzeba nieco więcej sprawdzić i policzyć - o szczegółach piszę nieco niżej (w części niniejszego wpisu zatytułowanej: "Jak wyliczyć nowe środki w VeloBanku?").

🔎 Elastyczne Konto Oszczędnościowe w VeloBanku - prześwietlenie oferty


Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO) to rachunek oszczędnościowy w VeloBanku, który prowadzony jest za 0 zł (bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków).

Naliczanie odsetek następuje za każdy dzień, na koniec którego środki znajdują się na rachunku (i na każdy taki dzień bank wylicza saldo "nowych środków"). Kapitalizacja odsetek (czyli ich wypłata na konto oszczędnościowe) realizowana jest na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Dla Elastycznych Kont Oszczędnościowych otwieranych od 6.02.2023 r. wszystkie przelewy (bez limitu) na własne rachunki (np. na konto osobiste) w VeloBanku (zlecane poprzez bankowość internetową lub mobilną) realizowane są za 0 zł.

Jeśli zaś chodzi o przelewy z EKO na rachunki w innych bankach, to tylko jeden (pierwszy) przelew w miesiącu kalendarzowym jest za 0 zł. Za drugi i każdy kolejny przelew wykonany w tym samym miesiącu kalendarzowym bank pobiera opłatę 9 zł.

W przypadku starszych EKO (otwartych przed 6.02.2023 r.) w każdym miesiącu kalendarzowym pierwszy przelew z konta oszczędnościowego jest za 0 zł. Za drugi i każdy kolejny przelew wykonany w tym samym miesiącu kalendarzowym bank pobiera opłatę 9 zł (wyjątkiem są zasilenia lokaty z rachunku oszczędnościowego - gdy we wniosku o lokatę jako konto do zasilenia lokaty wskażesz konto oszczędnościowe, to wtedy opłata nie będzie pobrana).

Jeśli zdecydujesz się otworzyć VeloKonto, czyli konto osobiste w VeloBanku (co warto ze względu na wspomnianą promocję z bonusami do 650 zł), to jego prześwietlenie znajdziesz tutaj.

Jak wyliczyć nowe środki w VeloBanku? 


Wracając do wątku Elastycznego Konta Oszczędnościowego z oproc. do 6,5 lub do 7% w skali roku, czas na informacje kluczowe z punktu widzenia obecnych klientów (już posiadających EKO, acz i tych, którzy EKO dopiero teraz założą - rozumianych jednak jako nowych w kontekście nieposiadania produktów oszczędnościowych co najmniej od 31.12.2022 r.).

Na początek sprawdź jakie konto oszczędnościowe w VeloBanku posiadasz. Promocyjne oprocentowanie dla nowych środków uzyskać można tylko na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym (EKO). W sytuacji, gdy posiadasz "zwykłe" konto oszczędnościowe, niezbędnym jest jego zmiana na Elastyczne Konto Oszczędnościowe (można to zrobić w placówce banku, poprzez infolinię lub w bankowości internetowej; zmiana wejdzie w życie od kolejnego dnia).

Nowe środki dla VeloBanku - zgodnie z regulaminem promocji - to:
"środki na EKO, które wpłacisz po dacie salda początkowego, czyli po 27.03.2024 r. – są one nadwyżką nad saldem początkowym na EKO oraz jednocześnie nad saldem początkowym na produktach depozytowych. Stan nowych środków wyliczamy na koniec każdego dnia w okresie trwania oferty. Jeżeli 27.03.2024 r. nie masz EKO, to nadwyżkę wyliczamy nad saldem początkowym na najstarszym indywidualnym koncie oszczędnościowym z kapitalizacją miesięczną.  

Saldo początkowe wyliczane jest na 27.03.2024 roku, a
 konkretnie jest to suma środków zgromadzonych na koniec tego dnia na wszystkich produktach depozytowych - pod uwagę brane są: rachunki oszczędnościowe, lokaty, rachunki techniczne i IKE w VeloBanku, których jesteś posiadaczem lub współposiadaczem; do tego salda bank nie wlicza środków, które ewentualnie znajdowały się na koncie osobistym.

Środki te należy utrzymywać w VeloBanku przez cały okres korzystania z promocyjnego oprocentowania na EKO, gdyż wyłącznie nadwyżka środków (wobec salda początkowego) będzie objęta promocyjnym oprocentowaniem.

Pamiętaj jednak, że wpłacenie "nowych środków" nie jest jedynym warunkiem załapania się na promocję. Udziału w obecnej edycji nie można łączyć z poprzednimi edycjami promocji oprocentowania dla nowych środków, wskutek czego nie da się jednocześnie korzystać z nowej oraz z którejkolwiek poprzedniej edycji. Miej też na uwadze, iż:
Z oferty nie możesz skorzystać, jeżeli w okresie od 2.04.2024 r. do 29.04.2024 r. zakończył się na Twoim EKO okres trwania wcześniejszych edycji Oferty specjalnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym. 

Nie możesz korzystać z więcej niż jednej edycji Oferty specjalnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” jednocześnie 

oraz to, że
"Oferta ["Nowe Środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym" - edycja 4/2024, czyli od 2.04.2024 r. do 29.04.2024 r. - przyp. Mr. Złotówa] nie łączy się z poprzednimi edycjami Oferty specjalnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym”, z Ofertą Specjalną „Podwyższamy oprocentowanie” oraz Ofertą specjalną „Zmień konto do zwrotu środków z lokaty – wybierz EKO”. Jeśli skorzystasz z Oferty Specjalnej „Podwyższamy oprocentowanie” to zakończy Ci się okres trwania oferty" 

Jeśli posiadasz/założysz więcej niż jedno Elastyczne Konto Oszczędnościowe, to promocja oprocentowania obowiązywać będzie wyłącznie na jednym (najstarszym) z tych rachunków.

W ostatnim czasie sporo się dzieje, jeśli chodzi o oferty banków dla oszczędzających. Zmian nie musisz śledzić samodzielnie - zapisz się na newsletter dla Czytelników bloga. To niezawodny sposób otrzymywania informacji o promocjach bankowych (a przy tym zero spamu):

🔗 Przydatne linki:
📚 Przydatne dokumenty: 

15 komentarzy:

 1. Czy Velobank nadal jest bezpieczny jeśli chodzi o lokowanie tam pieniędzy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. VeloBank jest bankiem, w którym za ochronę środków odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny, więc do kwoty nieprzekraczającej równowartości 100 tys. euro można spać spokojnie.

   Usuń
 2. Od 1 czerwca standardowe oprecentowanie obniżone mocno czyli wraca polityka Getin bank

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj! Czemu standardowe oprocentowanie obniży się? Czemu od 1. 06? Skąd to wiesz?

   Usuń
  2. Zapowiedź zmiany standardowego oprocentowania od 1. czerwca właśnie.

   Usuń
 3. A czy ktoś przy próbie likwidacji konta w oddziale dostał ofertę utrzymaniową?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale po co w ogóle zamykać w oddziale gdy można w bankowości online?? Szkoda czasu.

   Usuń
  2. Bo przy zamykaniu kont online często nie zamyka tzw. umów ramowych.

   Usuń
  3. No i co to przeszkadza, że nie zamyka umów ramowych?

   Usuń
  4. Umowa ramowa przeszkodą jest tylko w dwóch bankach: Aliorze i BNP. W reszcie banków niczemu nie wadzi.

   Usuń
 4. Witam - dwa pytania natury technicznej - posiadam obecnie oszczędności na EKO z podwyższonym oprocentowaniem do 7 czerwca.

  Czy jeśli przetransferuje środki na konto osobiste i saldo zostanie przeliczone na zero to po ponownym przelaniu środków na EKO promocja zaczyta sie od nowa na kolejne 92 dni i środki będą traktowane jako nowe?

  Czy saldo wyliczane jest zawsze w okolicy 27 dnia miesiąca ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tu tak to nie działa. Jak ci się skończy jakaś promocja w kolejnej edycji to z nową wtedy nie wystartujesz.

   Usuń
 5. Wpłacenie pierwszych nowych środków do 29.04.2024 włącznie?
  Żeby uruchomić promocję mogę wpłacić w poniedziałek 29.04.2024 1,00 PLN i później dopłacać większe kwoty z kończących się np. w innych bankach lokat ?

  OdpowiedzUsuń
 6. A sprawdzał ktoś ile oferują przy zatrzymaniu na Lokacie Specjalny Procent EUR?

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...