Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Nawet 1700 zł za iKonto Biznes w Alior Banku (rekordowa suma bonusów pieniężnych!)

750 zł od mBanku700 zł od Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

19.03.2019

Nawet 1700 zł za iKonto Biznes w Alior Banku (rekordowa suma bonusów pieniężnych!)

Wystartowała nowa promocja konta firmowego w Alior Banku.

Bonusy do 1700 zł za konto firmowe w Alior BankuW tej okazji do bankobrania czeka premia 200 zł na start. Ale to nie wszystko, bo ta propozycja łączy się z dobrze już znaną - bo dostępną od dłuższego czasu - promocją banku, w której zyskać można nawet 1 500 zł w bonusach za spełnienie wybranych przez siebie warunków. Łącznie da się więc uzbierać rekordową sumę: nawet 1 700 zł!

Kwota to niebagatelna, aczkolwiek - patrząc z punktu widzenia bankobiorcy kierującego się zdrowym rozsądkiem - realnie, bez zbytniego wysiłku i bez kosztów, do zdobycia jest od 920 zł do 1040 zł. Ale to ciągle bardzo duże sumy, które zgarnąć można za spełnienie całkiem prostych warunków. Gratyfikacji na podobnym poziomie nie da się znaleźć w innych promocjach.

Poniżej prześwietlam więc dwie, łączące się ze sobą promocje:
 • "Konto Biznes Alior Bank" (z premią 200 zł na start) oraz 
 • "1500 zł dla firm" - to okazja do bankobrania już na blogu prezentowana jakiś czas temu, ale niezmiennie dostępna dla tych, którzy otwierają konto firmowe w Alior Banku; dziś też szczegółowo ją prześwietlę.

Premia 200 zł na start


Dla kogo promocja? Uczestnikiem akcji może być przedsiębiorca, który nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia Akcji (tj. po dniu 18.03.2018 r.) włącznie.

Zasady promocji. By wziąć udział w akcji i zdobyć gwarantowaną premię 200 zł:
 • najpóźniej do 30.04.2019 r.:
  • klikając w link otrzymany na maila, potwierdź swą rejestrację i po zalogowaniu na stronie akcji, przejdź (na tejże stronie) do wniosku o iKonto Biznes w Alior Banku, wyrażając przy tym zgodę na ujawnienie organizatorowi przez bank informacji objętych tajemnicą bankową (tylko w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia warunków uzyskania premii);
 • w ciągu 30 dni od przesłania wniosku zawrzyj umowę z bankiem o iKonto Biznes; 
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta, dokonaj wpłaty o łącznej wartości co najmniej 500 zł (może to być przelew, który wykonasz ze swego konta w innym banku).

Wypłata nagrody. O przyznaniu premii w wysokości 200 zł organizator promocji (w tym przypadku jest to wydawca Super Experssu) powiadomi Cię mailowo najpóźniej do 15.08.2019 r. Wtedy w ciągu 5 dni roboczych będzie należało zalogować się na stronie promocji i uzupełnić dane niezbędne do wypłaty premii (podać będzie należało numer rachunku konta założonego w promocji). Premia ma być wypłacona w ciągu 21 dni roboczych od wspomnianej wiadomości powiadamiającej o przyznaniu nagrody.

Bonusy do 1500 zł od Alior Banku za iKonto Biznes


Dla kogo promocja? Zakładając konto w powyższej promocji z premią 200 zł na start, załapiesz się jednocześnie na promocję Alior Banku, w której do zdobycia są bonusy pieniężne na sumę nawet 1 500 zł. Ale z tej promocji skorzystać może już tylko osoba, która nie posiada i przed przystąpieniem do promocji nie posiadała żadnego produktu dla przedsiębiorców w Alior Banku.

Zasady promocji. Bonusy w tej promocji zyskiwać możesz za wykazanie się określoną aktywnością i korzystanie z wybranych produktów bądź usług z oferty banku.

Bonusy można zdobywać przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego już miesiąc założenia konta. W każdym z miesięcy zdobyć  można do 125 zł, co w rok dać może nawet 1 500 zł.

W tej promocji samodzielnie wybierasz jakie warunki spełniać. A każda z aktywności została przez bank wyceniona i w każdym z miesięcy kalendarzowych Alior Bank płaci:
- 25 zł za przelew do ZUS - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu (wysokość składki musi wynieść min. 250 zł; przelew ten nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym); 
- 25 zł za pierwszy w danym miesiącu przelew do Urzędu Skarbowego (warunkiem jest wykonanie przelewu w wysokości min. 500 zł; przelew ten nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym); 
- 10 zł za przelew SEPA w wysokości co najmniej 100 euro (czy opłaca się skorzystać z tego bonusu? Zależy od Twych potrzeb; no i zwróć koniecznie uwagę na koszty przewalutowania); 
- 10 zł za pierwszy przelew natychmiastowy - w tym przypadku wystarczy wykonać przelew natychmiastowy na kwotę min. 500 zł. Jest to wymóg prosty do spełnienia, bo posiadacz iKonta Biznes w każdym miesiącu może skorzystać z 5 darmowych przelewów natychmiastowych Express Elixir (w przypadku przelewów natychmiastowych Blue Cash bank pobiera opłatę 10 zł za każdy przelew);
- 10 zł za transakcje kartą - ten bonus otrzymasz, jeśli w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonto Biznes na sumę co najmniej 500 zł; zwróć uwagę, że do sumy transakcji kartą nie zaliczą się płatności wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy):  
• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; 
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); 
• 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
• 6012, określający instytucje finansowe; 
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
• 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne. 
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
- 15 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo przecież nie każdy przedsiębiorca używa kas; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Prawdopodobnie chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem aż 4 lata temu tutaj
- do 60 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku. Wysokość tego bonusu zależy od średniomiesięcznego salda środków, jakie będziesz posiadać na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. A zdobyć można bonus: 
- 0 zł za saldo do 2 500 zł; 
- 5 zł za saldo od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł; 
- 15 zł za saldo od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł; 
- 30 zł za saldo od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł lub 
- 60 zł za saldo od 50 000,01 zł

A jak wylicza się takie saldo? Wyczerpująca definicja z regulaminu brzmi następująco:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tego rachunku) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. (...) Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku. "

Wypłata bonusów. Pierwszy bonus otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Wypłata bonusów ma być realizowana do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

Które bonusy najprościej zdobyć?


Po przeczytaniu powyższego masz już zapewne wrażenie, że nie każdy bonus będzie dla Ciebie osiągalny. Wyliczam zatem, ile można realnie zdobyć, spełniając najprostsze z warunków.

A będą to na pewno: przelewy do ZUS (z bonusem 25 zł) i Urzędu Skarbowego (kolejny bonus 25 zł) oraz przelewy natychmiastowe (bonus 10 zł). W ten sposób co miesiąc możesz zgarnąć 60 zł, co w rok da łącznie 720 zł. Z premią na start (200 zł) daje to już 920 zł!

Pod uwagę wziąć można jeszcze bonus za płatności kartą, który wynosi 10 zł, jeśli wykonasz transakcje na sumę co najmniej 500 zł (co w praktyce oznacza zwrot 2% wydanej kwoty). Jeśli w ten sposób zdobędziesz jeszcze 120 zł, to bilans zysków z tej promocji zamknie się już na poziomie 1 040 zł.

Przypomnę jednak, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje wypłacane w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.

iKonto Biznes - prześwietlenie konta firmowego w Alior Banku


Główne cechy konta zakładanego w promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta;
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera również opłat za przelewy do ZUS i US);
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (aczkolwiek wyrabianie karty nie jest wymagane ani w regulaminie promocji z premią 200 zł, ani w regulaminie promocji "1500 zł dla firm"; jednakże karta przyda się, jeśli chcesz uzyskiwać bonusy za płatności - te po 10 zł miesięcznie); 
 • wypłaty w bankomacie:
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci Euronet oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci PlanetCash oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę;
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach pozostałych sieci krajowych oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę.

Do udziału w obydwu promocjach (z premią 200 zł i z bonusami do 1 500 zł) kwalifikują wyłącznie wnioski o konto złożone na stronie promocji. Umowę z bankiem zawrzeć można wtedy za pomocą przelewu weryfikacyjnego z Twego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.

Bądź na bieżąco z promocjami. na Twitterze i polub na Facebooku:


Przydatne dokumenty: 

32 komentarze:

 1. A jak mam Konto Jakże Osobiste założone w jednej z ostatnich promocji to teraz mogę brać udział w promocji? Mam działalność gospodarczą od pół roku. Czy mnie to konto osobiste wyklucza??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten punkt dość jasno to wyjaśnia:

   "nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia Akcji"

   Usuń
  2. Posiadanie konta osobistego (czy innego produktu dla klientów indywidualnych) nie wyklucza z promocji konta firmowego :)

   Usuń
 2. Jeżeli miałem już konto na swoją firmę w Aliorze ale zamknąłem w 2016 roku to rozumiem że teraz 200 zł dostanę, ale tego z 1500 zł już nie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak by to wyglądało. Jeśli już miałeś konto firmowe w Alior Banku, to na 1500 zł już teraz nie uda się załapać, ale na 200 zł jak najbardziej :)

   Usuń
  2. Dzięki. A to jeszcze mam pytanie czy muszę wtedy wyrobić kartę do konta czy mogę założyć samo konto?

   Usuń
  3. Karta nie jest wymagana. I w promocji z premią 200 zł nie jest do czegokolwiek potrzebna.

   Usuń
  4. Nawet w promocji 1500 zł dla firm nie jest wymagana.

   Usuń
 3. Mam jakieś zaćmienie i nie bardzo rozumiem. Wniosek składam przez link na bankobranie (nigdzie nie widzę linku), czy bezpośrednio na stronie banku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W prześwietleniu promocji w kilku miejscach jest link do strony promocji. Tam należy się zarejestrować, potwierdzić to linkiem otrzymanym na maila i ze strony promocji złożyć wniosek o iKonto Biznes. Po takim przekierowaniu wniosek będzie kwalifikował do obydwu promocji (sam wniosek złożony bezpośrednio z poziomu strony banku nie weźmie udziału w promocji z premią 200 zł; tak samo jak wnioski w placówkach).

   Usuń
  2. Trzeba mieć wyłączonego adblocka- to tak informacyjnie dla równie zakręconych jak ja:). E-mail z anna...@gmail- już nieaktualny

   Usuń
  3. Co to znaczy trzeba mieć wyłączonego adbloca?

   Usuń
  4. Adblock to system blokujący reklamy. Czasem blokuje coś więcej.

   Usuń
 4. Hej. Czy wpływ środków może być z innego mojego konta z innego banku ? Czy opłaca się utrzymywać saldo 50 tys aby otrzymać 60 zł ? pozdr tp

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1) może być przelew z konta w innym banku.
   2) nie opłaca się. 50k na koncie oszczędn. 2,7% da ok. 90 zł odsetek.

   Usuń
 5. No i elegancko SE się zaangażował w promocje. Czas na ruch ze strony Faktu ;)

  OdpowiedzUsuń
 6. Wiecie na jakiej zasadzie odbywa się rozliczenie nagrody? Czy otrzymam fakturę za nagrodę i na jej podstawie mam wypłacić podatek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma faktury. Jest wpływ na konto. Rozliczasz to jako wpływy inne.

   Usuń
 7. Umowę można przez kuriera?

  OdpowiedzUsuń
 8. Za średniomiesięczne saldo na rachunku - ten punkt powinien wygladac troche inaczej zgodnie z regulaminem na Alior Bank:

  - 5 zł za saldo do 2 500
  - 10 zł za saldo od 2 500,01 do 10 000 zł; 
  - 15 zł za saldo od 10 000,01 do 25 000 zł; 
  - 30 zł za saldo od 25 000,01 do 50 000 zł lub 
  - 60 zł za saldo od 50 000,01 zł.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Słusznie. Nieco to się zmieniło. Dzięki za czujność, zaktualizowane.

   Usuń
 9. Kiedy i jak mogę zamknąć konto ?

  OdpowiedzUsuń
 10. Zarejestrowałem się przez stronę promocji, złożyłem wniosek i cisza. Wybrałem umowę przez kuriera, nie otrzymałem ani mailowo ani tel potwierdzenia złożenia wniosku. Czekam.

  OdpowiedzUsuń
 11. zamykam konto z poprzedniej promo i co dziwne muszę im oddać kartę debetową
  zamknięcie tylko przez oddział

  OdpowiedzUsuń
 12. Hej,

  Chciałem spytać czy dobrze coś interpretuje:

  Chodzi o zdanie z posta:
  "Przypomnę jednak, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje wypłacane w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek."

  i do tego:
  "Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy o PIT zwolnione od podatku są:

  68a) wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym;"

  Jeśli dobrze rozumiem to jeśli dostajemy miesięcznie 60/70zł to nie musimy tego rozliczać - czy może się mylę?

  OdpowiedzUsuń
 13. Witam, mam takie pytanie natury formalnej:

  a mianowicie, czy określenie "w ciągu 30 dni od przesłania wniosku zawrzyj umowę z bankiem o iKonto Biznes" oznacza, że w ciągu 30 dni muszę podpisać umowę z bankiem (np. w obecności kuriera), czy też w ciągu tych 30 dni umowa ma zostać podpisana przeze mnie, odesłana za pośrednictwem kuriera i zarejestrowana w systemie bankowym?
  Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

  OdpowiedzUsuń
 14. Witam. Czy dostał już ktoś email od organizatora promocji o przyznaniu premii 200zl? Email mial być najpóźniej do 15.08. Spam sprawdzałem.

  OdpowiedzUsuń
 15. witam ja tez nic nie otrzymałem o co chodzi?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pisz reklamację: https://kontobiznes.se.pl/contact#form

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...