Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zyskaj do 300 zł za konto w Credit Agricole w promocji "Korzyści dla Ciebie 2019" + dodatkowy bonus 50 zł

900 zł za kartę od Citi480 zł od Santandera400 zł od Millennium600 zł od VeloBanku400 zł od BNP Paribas

28.03.2019

Zyskaj do 300 zł za konto w Credit Agricole w promocji "Korzyści dla Ciebie 2019" + dodatkowy bonus 50 zł

Wystartowała nowa okazja do bankobrania z kontem w Credit Agricole w roli głównej.

Premia 350 zł za konto w Credit AgricoleTym razem do zgarnięcia jest więcej niż w poprzedniej promocji konta. Dodatkowo klient ma również możliwość wyboru sposobu zdobycia premii 300 zł. W sumie są 3, ale z bardzo różnymi opcjami dojścia do zgarnięcia całej puli. Dodatkowo można też załapać się jeszcze na bonus 50 zł, więc razem można zgarnąć 350 zł.

Credit Agricole konto w promocji


Dla kogo promocja? Kwestia wytycznych dotyczących uczestnictwa w promocji konta w Credit Agricole sprowadza się do poniższego wykluczenia:
"Z Promocji nie może skorzystać Klient, który: 
a. korzystał z promocji Banku [Credit Agricole - przyp. Mr. Złotówa] polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku lub 
b. od 1.04.2018 r. był posiadaczem konta w Banku".

Jeśli więc już kiedykolwiek było Ci dane przenieść konto z innego banku do Credit Agricole to udział w tej promocji niestety jest zablokowany.

Nagrody. W promocji zgarnąć można do 300 zł. Środki te Credit Agricole będzie wypłacał na Twe konto, więc do Ciebie należy decyzja co z nimi zrobisz (premie można wypłacić, przelać lub wydać na dowolny cel).

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji "Korzyści dla Ciebie 2019":
 • złóż wniosek o konto w Credit Agricole, wybierając jedną z premii (może to być "Premia za przeniesienia konta", "Zwrot za rachunki" lub "CAsaver z bonusem 50%" - więcej na ten temat piszę niżej);
 • najpóźniej do 14.07.2019 r. zawrzyj umowę o konto w promocji

I w zależności od wybranej przez siebie premii, spełniaj określone wytyczne. 

(Premia I) Premia za przeniesienie konta


W przypadku wyboru tej premii:
 • złóż upoważnienie dla Credit Agricole do przeniesienia swego konta z innego banku (co w praktyce sprowadza się do zamknięcia tamtego rachunku - formalności załatwi za Ciebie Credit Agricole) - upoważnienie można złożyć w ciągu 7 dni od podpisania umowy, ale w praktyce najprościej będzie właśnie podczas zawierania umowy; wskazać też należy nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie, którą Credit Agricole ma powiadomić o zmianie rachunku;
 • zapewnij wpływ na konto przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe (począwszy najpóźniej od miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otwarcia konta): 
  • w wysokości min. 1 000 zł miesięcznie, jeśli chcesz zdobyć premię 100 zł lub 
  • w wysokości 3 000 zł, jeśli chcesz zdobyć premię 300 zł.

Wynagrodzeniem dla banku są:
"środki pieniężne z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, rentowych lub zasiłków i stypendiów"

Choć temat wynagrodzenia przewija się w regulaminie, to warto zauważyć, że jest on swego rodzaju formalnością (sprowadza się do wypełnienia formularza). Bo przy wpływach wymogi już nie są tak restrykcyjne - nie ma wymogu by były to wpływy z tytułu wynagrodzenia! Czym dla banku jest więc wpływ na konto? W regulaminie znaleźć możemy następującą definicję:
"suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Konta w okresie miesiąca kalendarzowego. Bank [Credit Agricole - przyp. Mr. Złotówa] nie bierze pod uwagę przelewów pomiędzy rachunkami tego samego Klienta, a także przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank lub rachunków prowadzonych przez inne banki, jeżeli Klient jest ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika"

Podsumowując więc: "papier" trzeba złożyć (podając dane do pracodawcy), ale jego realizacja nie jest konieczna, bo wpływy mogą pochodzić z innego źródła (zgodnie z powyższą definicją wpływu środki może Ci przelać np. współmałżonek).

Wypłata premii (w wysokości 100 lub 300 zł) za przeniesienie konta i zapewnienie wpływów ma nastąpić do końca miesiąca następującego po miesiącu zapewnienia ostatniego z wymaganych wpływów.

Kwestia przeniesienia rachunku i podawania danych do pracodawcy wymagana jest wyłącznie przy tej premii. Jeśli zdecydujesz się na którąś z premii niżej opisanych, to takiego wymogu już nie będzie.

(Premia II) Zwrot za rachunki


W przypadku tej premii zdobyć można zwrot 5% wartości przelewów (z konta w Credit Agricole) należności za media (gaz, energia elektryczna, woda bieżąca wraz z odprowadzaniem ścieków, telewizja kablowa lub satelitarna, Internet, telefon komórkowy i/lub stacjonarny).

Zwrot przysługuje przez 12 miesięcy (od przystąpienia do promocji), a zgarnąć można nawet 300 zł.

Przed realizacją pierwszej płatności trzeba bankowi przedstawić potwierdzenie płatności (w postaci dokumentu, który potwierdza dokonywanie płatności za media przez właściciela konta lub jego małżonka - na tym dokumencie musi widnieć nazwisko, numer rachunku bankowego do płatności, a dotyczyć musi nieruchomości, której adres został wskazany w Credit Agricole, jako adres zamieszkania lub adres korespondencyjny klienta). Może to więc być np. faktura za media. Dokument przedłożyć można w placówce lub przesłać elektronicznie za pomocą formularza dostępnego tutaj (w formacie JPG, PNG lub PDF o max. rozmiarze 500 kB). Przed przesłaniem tego dokumentu, w bankowości internetowej CA24 musisz też już zdefiniować odbiorcę (zgodnie z danymi, które są na dokumencie). Płatności można wykonywać za pomocą przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty.

Dodatkowym warunkiem uzyskania zwrotu jest to, by w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym płatność za media zapewnić wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł (spełniający dokładnie te same wytyczne, które opisywałem wyżej, przy okazji omawiania premii za przeniesienie konta).

Premia wypłacana ma być natychmiast po realizacji płatności za media.

(Premia III) CAsaver z bonusem 50%


I ten sposób wydaje się najprostszy, bo nie wymaga przenoszenia konta, ani opłacania wysokich rachunków za media. Trzeba co prawda płacić kartą wydaną do konta, ale regulamin promocji nie zawiera żadnych wykluczeń jeśli chodzi o tego typu transakcje, więc można płacić za wszystko i wszędzie bez wyjątku 😉

Na początek wyjaśnię, co kryje się pod tajemniczą nazwą CAsaver.
To opcja automatycznego oszczędzania, która daje możliwość wybrania jednego z trzech wariantów zaokrągleń kwot, które wydajesz płacąc kartą - do pełnych: 0,50 zł, 1 zł, 5 zł lub 10 zł. Różnicę pomiędzy zaokrągloną kwotą, a tą faktycznie wydaną, bank pobiera z konta osobistego i przelewa na konto oszczędnościowe (Rachunek Oszczędzam) 

Konfigurując usługę CAsaver najbardziej opłacalne (na potrzeby promocji) wydaje się zaokrąglanie do pełnych 10 zł. W tej sytuacji, gdy płatność kartą wyniesie np. 1,39 zł, bank pobierze z Twego konta 8,61 zł i przerzuci na Rachunek Oszczędzam. A gdy kartą zapłacisz np. 5,01 zł to kwota przelana na Rachunek Oszczędzam wyniesie 4,99 zł. Od sumy w ten sposób zgromadzonych środków Credit Agricole będzie naliczał w/w premię.

W ramach promocji Credit Agricole wypłaci premię w wysokości 50% środków w taki sposób zaoszczędzonych (automatycznie wpłaconych) na konto oszczędnościowe. Premia miesięcznie wynieść może max. 25 zł (co w ciągu roku dać może 300 zł, bo premia ma być naliczana właśnie przez 12 miesięcy od przystąpienia do promocji).

Na premię w danym miesiącu możesz liczyć, jeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym zapewnisz wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł (spełniający dokładnie te same wytyczne, które opisywałem wyżej, przy okazji omawiania premii za przeniesienie konta) oraz wykonasz płatności kartą wydaną do konta na sumę min. 300 zł. Wypłata premii ma być realizowana na koniec każdego miesiąca. Bank przestanie wypłacać tę premię, jeśli w czasie promocji włączysz i wyłączysz ponownie usługę CAsaver lub zmienisz Rachunek Oszczędzam powiązany z CAsaver.

Bonus 50 zł za otwarcie konta z polecenia


Zakładając konto w Credit Agricole, w prosty sposób możesz też zgarnąć dodatkowy bonus 50 zł. We wniosku o konto wystarczy podać kod polecenia od obecnego klienta banku (jeśli takiego nie znasz, niżej podpowiem jak zdobyć kod). Ale tu bardzo ważna kwestia: we wniosku o konto kod polecenia podać można już tylko do 31.03.2019 r., 31.05.2019 r. (po odpaleniu przez bank nowej edycji programu) 31.03.2020 r. (aczkolwiek miej na uwadze, że promocja z premią do 300 zł trwa o wiele krócej), bo w takim tylko czasie dostępny program poleceń. Liczy się w tym przypadku samo złożenie wniosku o konto z kodem polecenia (umowę można zawrzeć później - w ciągu 30 dni od złożenia wniosku)

Jak uzyskać kod polecenia Credit Agricole? Jeśli nie znasz żadnego klienta Credit Agricole, to wiarygodny kod polecenia możesz uzyskać ode mnie - wyślij zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego tutaj.

Kod polecenia wpisz we wniosku o konto - zgodnie z poniższym zrzutem - w części wniosku zatytułowanej "POZOSTAŁE OPCJE" zaznacz "Otwieram konto z polecenia" i wpisz kod:
Jak otworzyć konto z polecenia w Credit Agricole


W programie poleceń okres wykluczenia dla byłych klientów Credit Agricole wynosi 265 dni (to czas przed zawarciem umowy, w jakim nie można było posiadać konta w Credit Agricole). By załapać się na bonus 50 zł, we wniosku o konto wyraź zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (zgód tych nie należy wycofywać w czasie trwania programu poleceń, ani nie wyrażać sprzeciwu), a także zawrzyj umowę o bankowość internetową.

Osoba polecona otrzyma bonus 50 zł, jeśli w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych od zawarcia umowy spełni jeden z warunków:
 • zaksięgowane zostaną płatności kartą wydaną do konta na sumę min. 300 zł lub 
 • zapewniony zostanie wpływ na konto na kwotę min. 1000 zł. 

Credit Agricole wypłaci bonus poleconemu do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków (do momentu jego wypłaty konta nie należy zamykać, ani wypowiadać umowy). Polecający swój bonus (także 50 zł) otrzyma wcześniej, bo do końca miesiąca po miesiącu otwarcia konta z polecenia.

Jeśli już posiadasz lub założysz konto w Credit Agricole, to również możesz je polecać. Do programu poleceń możesz przystąpić tutaj [uwaga: strona nie zawsze działa; alternatywnie do programu poleceń zapisać się można w placówkach banku lub na infolinii]. By zdobyć premie za polecenia, niezbędne jest posiadanie dostępu do bankowości internetowej Credit Agricole, wyrażenie zgód marketingowych i na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz brak sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Pamiętaj też o pewnym ograniczeniu: "Jeżeli Polecający zawarł umowę Konta tego samego dnia, w którym przystąpił do Programu, to może dokonać Polecenia najwcześniej kolejnego dnia."

Za skuteczne polecenie bank płaci 50 zł (a maksymalnie można zarobić do 500 zł, bo premie przysługują wyłącznie za 10 skutecznych poleceń; ta edycja programu poleceń trwa już od 10.04.2018 r., więc jeśli wcześniej polecałeś/-aś konto w Credit Agricole, to część tego limitu może być wykorzystana).

Konto osobiste w Credit Agricole - prześwietlenie 


W ramach promocji założyć możesz Konto dla Ciebie lub Konto VIP. Które najlepiej wybrać? Pomocą będzie porównanie za pomocą poniższej tabeli:


Konto dla Ciebie
Konto VIP
Opłata za prowadzenie konta
0/7 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0/30 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 10 000 zł lub średnie miesięczne saldo łącznie na rachunkach prowadzonych w ramach konta wynosi 200 000 zł
Opłata za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej
0 zł
0 zł
Opłata miesięczna za kartę ze standardowym wizerunkiem
0/9 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0 zł
bez warunków
Opłata za wznowienie karty (po upływie jej ważności)
10 zł
0 zł
Opłata za wypłaty z bankomatów
0/5 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
Ze wszystkich bankomatów w Polsce bez warunków

W ofercie banku znaleźć można jeszcze Konto dla Ciebie MOVE! (dla osób w wieku 18-27 lat), ale ono nie kwalifikuje do promocji "Korzyści dla Ciebie 2019".

Po złożeniu wniosku o konto, gdy skontaktuje się z Tobą konsultant banku, wybrać możesz sposób podpisania umowy. Może to być kurier lub placówka banku. W pierwszym przypadku (jeśli zdecydujesz się na premię za przeniesienie konta z innego banku) wszystkie formalności będzie można załatwić w rozmowie z konsultantem banku (w dokumentach do podpisania kurier przywiezie też wszystkie dyspozycje i zlecenia - w tym upoważnienie do przeniesienia konta).

Do Ciebie należy wybór gdzie złożysz wniosek o konto w powyższej promocji. Będzie mi jednak niezmiernie miło, jeśli złożysz go po kliknięciu w link na mym blogu. Trafisz wtedy na stronę banku i dla Ciebie nie zrobi to żadnej różnicy, ale dla mnie zaowocuje premią za polecenie (płaconą przez bank). Powyższy wpis nie jest bowiem wpisem sponsorowanym, ani w żaden inny sposób opłaconym przez bank - zyskam jedynie w przypadku zainteresowania Czytelników promocją, gdy wnioski o konto złożone są po kliknięciu w reflink.
Przydatne dokumenty:

310 komentarzy:

 1. Czy wykluczenie tych co przenosili kiedyś konto do CA wyklucza tylko z promocji z premią 100/300 zł za przeniesienie? Czy także 300 zł zwrotów i 300 zł premii CA saver?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To ogólne wykluczenie (dotyczy wszystkich, bez względu na rodzaj wybranej premii w aktualnej promocji).

   Usuń
 2. Pospieszyłem się. W lutym założyłem z premią 200 zł :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bo ta zmiana warunków weszła w życie dopiero 5 dni temu czyli 23. marca.

   Usuń
 3. Przelew 3000 zł może być z konta żony??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak się nie ma żony to też może być wpłata w kasie lub we wpłatomacie bo może być "suma wpłat gotówkowych" a nie tylko przelew!

   Usuń
 4. Czyli jak zrobię 6 transakcji bezgotówkowych kartą po 50,01 zł każda to odłoży się 6 x 9,99 zł i premia wyniesie 25 zł?? Dobrze rozumiem??

  OdpowiedzUsuń
 5. Złotówa, dzięki za kod! Wniosek poszedł.

  OdpowiedzUsuń
 6. Ten sam ból, 100-ka w plecy :(((((
  Ale nas zrobili w ...... bankowcy marketingowcy z CA :)))))))))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U niektórych pewnie teraz jest zmiana na gorsze. Bo tamta promocja nie wykluczała tych co już kiedyś przenosili konto do Credit Agricole

   Usuń
  2. Jestem uczestnikiem poprzedniej edycji i wkrótce to już będzie moja trzecia nagroda za przenoszenie konta do CA plus premie za ładnych kilka poleceń - życie jest piękne :)

   Usuń
  3. Wygląda na to, że to było chyba już ostatnie przenoszenie z bonusem :)

   Usuń
 7. Czy może być tak że w Santanderze założę sobie drugie konto i je wskażę jako konto do zamknięcia? Czy wtedy zamknięte zostanie tylko to 1 konto czy wszystko co mam w Santaderze? Czy przeniesienie konta coś kosztuje?

  OdpowiedzUsuń
 8. A czy trzeba przenoszenie wynagrodzenia zostawić w rękach banku? Czy można to zrobić samemu tak jak w poprzedniej promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani w oddziale zapytała się czy sam przekażę pracodawcy o zmianie rachunku. Powiedziałem, że tak i to tyle.

   Usuń
  2. Tradycyjnie. Można wziąć sprawy w swoje ręce :)

   Usuń
  3. czyli skoro można to zrobić samemu to wynika tak na prawdę że nie trzeba tego robić w ogóle, dobrze rozumuje ? tylko wpłacić hajs lub przelać od kogoś ? i 300 wpadną ?

   Usuń
  4. Od konsultantki na infolinii dowiedziałem się, że bank to załatwia. U mnie to nie wchodzi w grę więc do jutra wniosek wstrzymany, żeby Pani dowiedziała się czy mogę to załatwić sam - bo w moim przypadku nie chcę pozostawiać tego bankowi i uczelni :)

   Usuń
  5. Tzw. 'konsultanci' na infolinii to ostatnie źródło informacji w kwestiach promocji na jakim bym polegał - taki klimat :)

   Usuń
  6. Zależy na kogo się trafi bo można też samemu załatwić. Ja tak poprosiłem by nie wysyłali do pracodawcy bo będzie to bezskuteczne i sam to zrobię i faktycznie to przeszło. W poprzedniej edycji tak zrobiłem.

   Usuń
  7. Przecież odpowiedź jest w artykule Złotówy i w komentarzach. Składasz papier gdzie podajesz pracodawcę. Prosisz konsultanta o to by samemu to zanieść. Robisz z tym już co chcesz a przelewasz kasę we własnym zakresie. MOże być że pracownik się uprze że bank wyśle. No to niech wyśle. Możesz pracodawcy powiedzieć żeby tego nie wykonywali.

   Usuń
  8. żebym dobrze zrozumiał
   nie muszę podawać żadnego konta do zamknięcia ? (skoro mogę sam "zlecić" czyli dokonać wpłaty w bankomacie ? i tyle ?

   Usuń
  9. Wręcz przeciwnie!

   Usuń
  10. żeby nie było że hejtuje, wręcz przeciwnie, jestem wielkim fanem bloga, niemniej jednak sposobów interpretacji poszczególnych odpowiedzi jest mnóstwo, polecam stworzenie działu faq. pzdr

   Usuń
 9. Czy jeżeli jestem na urlopie wychowawczym i nie mam z tego tytułu wynagrodzenia, ale defakto mam pracodawce, to mogę założyć takie konto , tylko z wpłatami własnymi ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. Tak jest zresztą co edycja. Papierek to jedno, a wpływy to drugie. Ale pamiętaj że przelew nie może być własny. Musi być od kogoś innego.

   Usuń
  2. Aha, ale wpłata własna może być!

   Usuń
 10. Czy na pewno konto Move nie kwalifikuje się do promocji Pani w oddziale powiedziała, że również to konto bierze udział w promocji

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kluczowe jest to co w regulaminie. A tam znaleźć można definicję: "Konto – Konto dla Ciebie lub Konto dla Ciebie VIP".

   PS. Czasem swoboda interpretacyjna pracowników placówek czy infolinii (i mam tu na myśli nie tylko ten bank) jest przerażająca.

   Usuń
  2. Czyli dobrze, że nie zdecydowałem się na konto Move.

   Usuń
 11. Czy do zamknięcia muszę podać konto na które wpływa moje wynagrodzenie czy może to być dowolne konto?

  OdpowiedzUsuń
 12. Odpowiedzi
  1. Nie ma przeszkód skoro nie ma wykluczeń

   Usuń
  2. I w taki sposób będzie można w prosty sposób wydać 5 x 60,01 albo 6 x 50,01 jak to woli ;)

   Usuń
  3. Przy użyciu Revo można wydawać?

   Usuń
  4. @Anonimowy 28 marca 2019 21:32
   Pytasz pod pytaniem na które już dwa razy (to co widzę teraz) została udzielona odpowiedź. W jakim celu?

   Usuń
  5. Mógłby ktoś rozjaśnić czym jest i jak działa Rev?

   Usuń
 13. Czyli jak przeleję przez trzy miesiące po 3 tys to automatycznie zaliczy mi się warunek żeby dostac 50 zł za polecenie? Czy lepiej domówić kartę i zrobić płatność?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak zakładasz Konto dla Ciebie to kartę i tak zamówić warto bo warunek zwolnienia z opłaty za konto jest łączony: wpływ + płatność kartą. Jak nie będziesz miała karty to pobiorą opłatę za konto.

   Usuń
  2. Płatność kartą lub blik zwalnia z opłaty,więc wystarczy blikiem płacić - prawda?

   Usuń
 14. Czy mogę pominąć podczas składania wniosku, sprawy zmiany danych instytucji przekazuzącej wynagrodzenie i pozostawić to bez zmian, a przelewać z innego konta, którego nie jestem właścicielem?

  OdpowiedzUsuń
 15. czyli skoro można to zrobić samemu to wynika tak na prawdę że nie trzeba tego robić w ogóle, dobrze rozumuje ? tylko wpłacić hajs lub przelać od kogoś ? i 300 wpadną ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wymóg jest taki:
   "2) We Wniosku wskazuje co najmniej:
   a. nazwę dotychczasowego banku,
   b. pełny numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w dotychczasowym banku,
   c. dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku,
   d. nazwę i adres instytucji przekazującej Wynagrodzenie, którą Bank ma powiadomić
   o zmianie rachunku bankowego Klienta."

   Więc zrobić to trzeba. Co na szczęście nie oznacza że wpływy muszą być od pracodawcy. Bo nie muszą. Po staremu jak w każdej edycji promocji CA.

   Usuń
 16. Czy jeśli dostanę 1500zł wynagrodzenia i dodatkowo przeleje z konta męża 1500zł to dostanę premię 300, czy musi być to jeden wpływ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może być bo liczy się suma wpłat lub przelewów.

   Usuń
  2. Z opisu powyżej dla mega-leniwych: "W regulaminie znaleźć możemy następującą definicję wpływu na konto:

   - suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Konta w okresie miesiąca kalendarzowego" :)

   Usuń
  3. Regulamin promo stanowi: "3. Kiedy i gdzie można przystąpić do Promocji

   Do Promocji można przystąpić od 23 marca 2019 roku do 14 lipca 2019 roku w Placówce Banku, lub za pośrednictwem strony internetowej Banku albo za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24"

   Usuń
  4. Czas trwania promocji jest do 14 lipca jednak obecna edycja programu poleceń wygasa jutro - co za bałagan!

   Usuń
  5. Co ma to mieć wspólnego z bałaganem? Każda promocja ma odrębny regulamin który określa czas dostępności oferty. Program poleceń wystartował rok temu więc pewnie jeszcze nikt o tej promocji nawet nie myślał. Ciesz się że można połączyć jedno z drugim.

   Usuń
 17. Wniosek o konto w tej promocji trzeba złożyć przez internet, czy można w banku?

  OdpowiedzUsuń
 18. Można po złożeniu wniosku otworzyć konto w placówce czy tylko kurier wchodzi w grę?

  OdpowiedzUsuń
 19. Info do osoby, która podała adres ma********_z@wp.pl - przyszła zwrotka (adres nie istnieje), więc pewne wkradła się jakaś literówka. Proszę o przesłanie nowego zgłoszenia.

  OdpowiedzUsuń
 20. konto w Credit Agricole - a jeśli wpływy z pensji są w kwocie 2500 zł - to jak to ma się do końcowej premii za przeniesienie konta? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pytanie czy trzeba deklarować kwotę? W którejś w poprzednich edycji trzeba było więc wpisz 3000

   Usuń
  2. Przy wpływie powyżej 1000zł premia jest w wysokości 100zł

   Usuń
  3. Jedna z opcji na tej deklaracji to "Wynagrodzenie w całości" bez wskazania kwoty.

   Usuń
  4. @Ivonne 28 marca 2019 22:51
   Jeżeli chcesz dostać 300 zł premii za przeniesienie konta, to niech ktoś Ci przelewa przez min. 3 miesiące jeszcze tę brakującą kwotę (w przypadku gdy pracodawca Ci przeleje 2500 zł, to będzie potrzeba jeszcze 500 zł) i po sprawie.

   Usuń
  5. Wpływ wynagrodzenie w tej promocji nie jest nawet konieczny!

   Usuń
  6. Zgadza się, wpływ wynagrodzenia nie jest konieczny, ale z jakichś powodów jest o tym ciągle mowa - dziwne :)

   Usuń
 21. Millenium wyklucza uczestników poprzednich promocji. Teraz robi tak Credit Agricole. Oj nieładnie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A ile razy można 'przenosić' do nich konta w premiowanych promocjach?

   Usuń
  2. Ja razem z żoną i teściami przenosiliśmy dotychczas już 3-krotnie :)

   Usuń
  3. Nie mieliście nigdy żadnych jazd przy zamykaniu kont? Mnie kiedyś próbowano wmówić podczas zamykania konta następnego dnia po otrzymaniu premii, że rzekomo obowiązuje 9-miesięczna lojalka :)

   Usuń
  4. Kiedyś w swych promocjach Credit Agricole często stosował zapis o konieczności zachowania konta przez określony czas. Teraz wystarczy je posiadać do momentu wypłaty premii. A pracownik być może nie doczytał i bazował na nieaktualnych informacjach. No ale może sobie mówić co chce ;) Regulamin jest najważniejszy.

   Usuń
 22. 1. Czy Bank posiada własne wpłatomaty, aby bez opłaty zasilić konto?
  2. Czy za wpłaty gotówkowe w Oddziale pobierają opłaty?
  Dzięki za info. Nie znam banku zupełnie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Tak, ma ok. 300 wpłatomatów w całej Polsce.
   2. Wpłata na konto własne bez prowizji.

   Usuń
  2. Złotówa, przy oddziałach CA są jedynie ATM-y Euronet.

   Usuń
  3. Bardzo niewiele banków działających w Polsce posiada własne sieci bankomatowe: Millennium, PKO BP, Pekao, Santander i Śląski.

   Usuń
  4. Bankomaty przy placówkach są sieci EUronet, ale umożliwiają bezpłatną wpłatę na konto w CA

   Usuń
  5. Dzięki Mr Złotówa za odpowiedź o wplatomatach.

   Usuń
 23. Złotówa, czy opublikujesz post o kredycie konsolidacyjnym 0% w Citi Handlowym? Wstawiałeś post we wrześniu o I edycji promocji, ale właśnie zauważyłem, że dzień po końcu tamtej promocji weszła II edycja, ale nie wstawiłeś informacji o tym, ani nie było aktualizacji w poście. Z tego co widzę, oprócz rozłożenia spłat na 12 miesięcy jest dostępna też opcja 6 i 9 miesięcy. Promocja ważna do 21.05.2019.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wtedy bank umożliwiał uruchomienie kwoty 10 000 zł, co było jeszcze sensownym rozwiązaniem, bo "obracanie" taką sumką przez 12 miesięcy dać mogło co nieco ;) Późniejsza edycja to już tylko 2 000 zł. Mało, zważywszy, że trzeba wyrobić kartę, która w alternatywnych promocjach daje nagrody o wartości 350-449 zł (np. promocja z punktami Priceless Specials lub promocja z telefonem Xiaomi Redmi 6a).

   Usuń
  2. Skąd taka informacja, że 2.000zł? Na stronie Citi Banku jest informacja "Oferta dla nowych Klientów, ważna do 21.05.2019 i może powtarzać się w przyszłości. Maksymalna kwota konsolidacji wynosi 10 000 zł. (...) na okres do 12 miesięcy", A w regulaminie oferty „Uwolnij swój świat z Kartą Kredytową Citi Simplicity – edycja II” dodatkowo: "Oferta obowiązuje od 20.11.2018 r. do 21.05.2019 r."

   Usuń
  3. Skąd taka informacja, że 2.000zł? Na stronie Citi Banku jest informacja "Oferta dla nowych Klientów, ważna do 21.05.2019 i może powtarzać się w przyszłości. Maksymalna kwota konsolidacji wynosi 10 000 zł. (...) na okres do 12 miesięcy", A w regulaminie oferty „Uwolnij swój świat z Kartą Kredytową Citi Simplicity – edycja II” dodatkowo: "Oferta obowiązuje od 20.11.2018 r. do 21.05.2019 r."

   Usuń
 24. A wiecie może czy bank sprawdza czy konto zostało faktycznie zamknięte? Jeśli sam wycofam tę dyspozycję to czy CA się o tym dowie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Które konto? Przenoszone?

   Usuń
  2. wniosek jest wysyłany przez system miedzybankowy Camino, także jest informacja czy bank przyjął wypowiedzenie

   Usuń
 25. Czy dobrze rozumiem regulamin tej promocji, że tym razem nie mozna zrobić przelewu ze swojego innego konta w innym banku tylko musi byc od innej osoby?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak.

   Ponadto warto pamiętać, że zgodnie z regulaminem wpływ na konto to suma wpłat gotówkowych (bankomat, kasa w oddziale) oraz przelewów na rachunek główny konta w okresie miesiąca kalendarzowego.

   Usuń
  2. Ale ja żonie mogę przelać? Bedzie zaliczone?

   Usuń
  3. Będzie zaliczone.

   Usuń
 26. Właśnie próbowałam założyć konto. Niestety Pani, która dzwoniła poinformowała, że zasiłek macierzyński z ZUS nie jest brany pod uwagę jako wynagrodzenie i nie mogę być uczestnikiem tej promocji :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz to bankowo zignorować :)

   Usuń
  2. Serio? Ja nie miałam problemu z założeniem, a też jestem na macierzyńskim z zusu.

   Usuń
 27. Jak to zignorować? To ja już nie kumam o co biega. Kiedy ona mówi że konto może założyć ale w promocji zimowej z premią 200 :/

  OdpowiedzUsuń
 28. Doradźcie mi proszę, co w przypadku gdy pracuje za granicą i na konta w Polsce przelewam środki bezpośrednio z konta zagranicznego - w tym wypadku sposób pierwszy uzyskania promocji z zamknięciem konta przejdzie? Zamknięcie rachunku polskiego to nie problem, zastanawiam się jak ta sprawa kontaktu banku z pracodawcą..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Poczytaj sobie komentarze tam: https://bankobranie.blogspot.com/2019/01/nawet-250-zl-za-konto-dla-ciebie-w-credit-agricole.html
   Ludzie podają wymyślone dane. Jak znasz kogoś kto ma firmę to podaj jego dane. Oczywiście wynagrodzenia przelewać nie będziesz. Bo kontakt jest żaden poza tym że CA wyśle do pracodawcy dyspozycję. Ale wiesz co się dzieje z takimi dyspozycjami przysłanymi skądś i od kogoś? Jak księgowa jest rozważna to puszcza przez niszczarkę. Tak powinna.

   Usuń
  2. Znacznie bardziej pouczająca jest lektura komentarzy z 1-szej oraz 2-iej edycji promocji z przenoszeniem konta :)

   Usuń
 29. Kiedyś była promocja C.A. w drugą stronę.
  "Gwarancja satysfakcji" - Credit Agricole płacił za zamkniecie konta u siebie i przeniesienie się do innego banku.
  Czy ta promocja też wyklucza ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale z tego co pamiętam to konto w tej promocji też otwierało się z przeniesieniem. Tak samo jak z przeniesieniem się zamykało.

   Usuń
  2. też mi się tak wydaje :/

   Usuń
 30. Czyli trzeba co miesiąc wpłacić 1000, od razu można zabrać z powrotem niecałe 700, a 300 powydawać kartą tak, aby z dopełnień uzbierało się 50?

  OdpowiedzUsuń
 31. czy dobrze rozumiem, że wybierając opcję (Premia III) CAsaver z bonusem 50%, muszę tylko zrobić wpływ na 1 tys.z innego konta i wydać kartą min 300zł, nie muszę mieć wpływu swojego wynagrodzenia na credit ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie tak. Wpływ 1000 zł z czyjegoś konta (nie własnego!) albo wpłaty gotówkowe wystarczy + te płatności

   Usuń
 32. Jeśli w tej promocji z przenoszeniem konta, jako konto do zamknięcia podam takie na które nie wpływa mi wynagrodzenie, to rozumiem że dyspozycji o przekazywaniu wynagrodzenia nie muszę składać, a i tak do promocji się załapię?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musisz wypełnić dyspozycję bo to warunek w regulaminie. A z praktycznego punktu widzenia ani Credit Agricole nie wie gdzie wpływa twe wynagrodzenie, ani by pracodawca nie wiedział że zmieniasz konto.

   Usuń
 33. Jeżeli wczoraj zawarłem umowę o konto podając kod polecenia, to w tym miesiącu nie muszę spełniać warunków promocji tj. zapewniać wpływów?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie, dopiero od następnego miesiąca czyli od kwietnia do czerwca.

   Usuń
 34. Ot i kolejna promocja, z okazji której jest więcej pytań niż odpowiedzi :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @Anonimowy 29 marca 2019 20:46
   A gdzie tu potrzeba zadawania jakichkolwiek pytań? Wszystko jest wręcz łopatologicznie przedstawione i na stronie banku Credit Agricole gdzie jest umieszczona promocja i w regulaminach obu promocji o których jest w powyższym wpisie mowa.
   Pytania zadają i narzekają ci, którym się nawet nie chce zajrzeć do podanych na tacy informacji.

   Żeby tylko warunki wszystkich promocji były tak jasne i dające tyle opcji wyboru na zarobienie tych samych pieniędzy, co w tym konkretnym przypadku.
   Ja skorzystałem z poprzedniej edycji gdzie zarobię mniej o 100 zł a i tak jestem zadowolony.

   Usuń
  2. Gdyby warunki gry były jasno opisane, to nie byłoby aż tak wielu pytań!

   Usuń
  3. @Anonimowy 30 marca 2019 09:08
   Warunki są jasno opisane, problem w tym że Ty i w większości ci którzy tu pytają, chcą je naginać po swojemu. Dlatego te wszystkie pytania.

   Usuń
  4. Regulamin jest rzeczywiście bardzo niejasno napisany i w wielu miejscach występują wręcz sprzeczności - nihil novi :)

   Usuń
 35. czy do zamknięcia można podawać konto oszczędnościowe, czy tylko ROR?

  OdpowiedzUsuń
 36. Jestem umówiona dokładnie jutro czyli 1 kwietnia (wizyta w oddziale) na podpisanie umowy. Natomiast wniosek online złożyłam 29 marca. Od kiedy muszę spełnić warunki promocji? Od kwietnia czy dopiero w maju? Chodzi o wpływ i płatności wcramach promocji "premia za przeniesienie konta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy zrobienie wpływu w kwietniu jest aż tak trudne nawet gdyby był on wymagany dopiero od maja??

   Usuń
  2. @Anonimowy 31 marca 2019 21:30
   Widzę że nie tylko ja mam takie podejście. Tak trzymać!
   Zrobienie tego przelewu to chwila, a na zadawanie pytań to tutaj jak widać i wieczności zabraknie.

   Anonimowy 31 marca 2019 18:16
   Już bywało w takich promocjach, że ten kto szybciej zrobił taki przelew to i szybciej kasę dostał. A ci którzy za dużo myślą, budzą się z przysłowiową ręką w nocniku.

   Usuń
 37. Czy definicja wpływu na konto podana na początku artykułu dotyczy tylko wariantu z przeniesieniem konta ?
  Czy jest to ogólna definicja wpływów w CA ?
  Czy wpływy mogą pochodzić z mojego konta w innym banku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak.
   Nie.
   Nie.

   Usuń
  2. Jest to ogólna definicja wpływów w CA.
   Wpływy na poczet promocji musisz robić z konta innej osoby. Twoje konto w innym banku nie przejdzie.

   Usuń
  3. @Anonimowy31 marca 2019 20:06

   Nieprawda - zaliczane są również wpłaty gotówki w oddziale czy we wpłatomatach jak również przelewy od innego klienta CA - cyrk!

   Usuń
  4. To rzeczywiście jest cyrk!
   Czyli wpłata własna gotówki w kasie i wpłatomacie zaliczana jest na poczet promocji a przelew z mojego konta w innym banku nie jest wpływem w tej promocji?
   A co ze zgłoszeniem do US przy przelewie od innej osoby?
   Przecież 12k zł nawet w rodzinie wymaga zgłoszenia do US.

   Usuń
  5. @Anonimowy 31 marca 2019 18:22, wpływ na potrzeby każdej z premii ("Premia za przeniesienia konta", "Zwrot za rachunki" lub "CAsaver z bonusem 50%") musi spełniać wymogi z cytowanej definicji (rozpoczynającej się od słów: "suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek...").

   Od razu uzupełniając... wypełnianie danych dot. pracodawcy przekazujące wynagrodzenie dotyczy tylko osób, które zdecydują się na "Premię za przeniesienie konta"; w przypadku pozostałych premii nie ma takiego wymogu).

   Zgodni z przytoczoną definicją wpływy nie mogą pochodzić z własnego konta, nawet jeśli jest ono prowadzone przez innych bank.

   Usuń
  6. A jak wygląda sprawa przy wpłacie gotówkowej?
   Czy mogę sam sobie wpłacić na potrzeby promocji środki w kasie lub wpłatomacie?

   Usuń
  7. Anonimowy1 kwietnia 2019 10:08 myślisz że się ktoś tym przejmuje? Nie dajmy się zwariować. No a jak przelewa ci żona/mąż w ramach wspólności majątkowej to może przelać do woli.

   Anonimowy1 kwietnia 2019 12:28 możesz.

   Usuń
  8. My z żoną w poprzednich edycjach tej promocji robiliśmy przelewy sobie nawzajem z kont w CA założonych w ramach tej samej promocji. Na dodatek dostawaliśmy nasze premie bez wydania nawet grosza kartami wydanymi do naszych rachunków.

   To były najłatwiej uzyskane premie biorąc po uwagę nawet premie za 5 przelewów z mBąku z kont niemal wszystkich członków naszych rodzin!

   Usuń
 38. Złotówka proszę o zabranie głosu, powyżej otrzymałem sprzeczne odpowiedzi na moje pytania!!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Komentarz jest poza wątkiem... więc nie za bardzo wiem o które pytanie/odpowiedzi chodzi.

   Usuń
 39. Złotówka proszę o komentarz do pytań anonimowego z godziny 18:22 31 -03-2019 !!!

  OdpowiedzUsuń
 40. Czy wpływ 3000 na konto może być z konta żony w CA też założonego w tej promocji? Jeśli tak to trochę perpetuum mobile się z tego robi:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie są brane pod uwagę jedynie przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, a także przelewy z innych kont prowadzonych przez CA lub rachunków prowadzonych przez inne banki, jeżeli klient jest ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika.

   Usuń
  2. Swoją drogą nie mają możliwości sprawdzenia czy ja jestem pełnomocnikiem do konta klienta X w banku Y. Z tym się zapędzili ;)

   Usuń
 41. Czy biorąc udział w promocji z opcją CAsaver mogę przelewać środki z mojego konta w Santander ?

  OdpowiedzUsuń
 42. tu podaję cytat z regulaminu promocji :
  13) Wpływ na Konto - suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Konta w okresie miesiąca
  kalendarzowego. Bank nie bierze pod uwagę przelewów pomiędzy rachunkami tego samego Klienta, a także
  przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank lub rachunków prowadzonych przez inne banki, jeżeli Klient jest
  ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika. Pierwszy Wpływ na Konto musi nastąpić do końca
  kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu otwarcia Konta;
  tu trzeba przypomnieć ze przelewy od innych osób powodują skutki podatkowe:12*1000 zł=12000 zł i wymaga zgłoszenia w US !!!!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W poprzednich promocjach przelewy były po 3K jednorazowo, a 10K miesięcznie!

   Usuń
  2. To oczywiście wszyscy zgłaszali do US ?

   Usuń
  3. Ja zgłosiłem :)

   Usuń
 43. Właśnie był Pocztex z umową i znalazła się w niej ciekawa strona do podpisania:
  Deklaracja o comiesięcznym wpływie 1000zł z tytułu wynagrodzenia począwszy od daty złożenia wniosku ,w moim przypadku 29-03-2019 do końca promocji !!!!!
  Czy ktoś wyczytał cokolwiek na ten temat w regulaminie?
  Ja daję sobie spokój z CA.
  Jak odkręcić złożenie wniosku o konto w tej promocji na etapie odesłania częściowo podpisanej umowy?
  Proszę o pomoc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale przecież to i tak do niczego nie obliguje! Ludzie, robicie wokół tej promocji zbyt wiele niepotrzebnego szumu i zamieszania szukając dziur w całym. A tymczasem to ciągle jedna z najprostszych promocji. Nie pierwsza taka promocja CA. Niektórzy zarobili już kilkukrotnie.

   Usuń
 44. Brałem udział w wielu promocjach różnych banków i nigdzie nie spotkałem się z pytaniami o wykonywany zawód i stanowisko a póżniej wpisywaniu tego cichaczem jako źródła wpływów na konto promocyjne wraz z lojalką rozpoczynającą się z datą złożenia wniosku a kończącą się wraz z promocją.
  W regulaminie nic nie ma o takowym zobowiązaniu.
  Jak ktoś nie spełnia warunków promocji to z niej wylatuje i koniec kropka.
  Moim zdaniem nie jest to robienie szumu tylko wskazanie czytelnikom bloga z jakimi praktykami można się spotkać przy okazji ciekawej promocji!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak się składa, że o ile mi wiadomo wciąż nie ma obowiązku brania udziału w tej promocji :)

   Usuń
 45. Biorąc udział w programie poleceń możemy maksymalnie otrzymać 500 zł za polecenie otwarcia konta 10 osobom. Czy oznacza to, iż maksymalnie jako klient banku możemy polecić konto 10 osobom czy też ten licznik w każdej nowej edycji programu poleceń się zeruje?

  OdpowiedzUsuń
 46. Czy w ramach CAsaver z bonusem 50% można płacić w internecie przez strony typu payU, podając numer karty i kod CVV, i to nam się zaliczy do obowiązku wydania 300 zł kartą, aby otrzymać zwrot?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W regulaminie promocji nie ma jakichkolwiek wykluczeń, więc można płacić wszędzie i za wszystko ;)

   Usuń
  2. Na pewno Mr. Z? Bo w opisie CAsaver "Po każdej transakcji w tradycyjnych sklepach kartą wydaną do konta osobistego, drobna kwota automatycznie powiększa Twoje oszczędności" tylko mowa, że w sklepach stacjonarnych. Mi po płatności za Inpost doładowanie konta internet nie naliczyło nic na koncie oszczędnościowym za to za zakup w netto jest zaokrąglenie na koncie oszczędzam.

   Usuń
  3. Wg regulaminu powinny być wszystkie. Mowa tam tylko o transakcjach kartą i nic nie jest wykluczone.

   Usuń
  4. Potwierdzam regulamin. Pojawiło się zaokrąglenie moje Anonimowy12 kwietnia 2019 22:07. Zatem Te Internetowe Płatności też się wliczają. I to jest dobra wiadomość :)

   Usuń
 47. Złotówa, w taki oto sposób jedna z najłatwiejszych oraz jednocześnie najatrakcyjniejszych finansowo promocji jest jedną wielką łamigłówką dla czytelników tego bloga - dość zabawne!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chyba tylko dla Ciebie.:) Po tonie wypowiedzi i sposobie pisania można poznać, które komentarze są twoje. Daj już spokój, przyczepiłeś się jak rzep psiego ogona.;)

   Usuń
  2. Chyba najbardziej miesza ten mit o wpływie wynagrodzenia, które nie jest nawet konieczne :)

   Usuń
  3. Zgadza się, ale po przeczytaniu regulaminu tej oferty wszystko staje się dość jasne - taki klimat :)

   Usuń
 48. A jak posiadam konto wspolne z mezem i chcielibysmy przeniesc je do CA to mozemy skorzystac z tej promocji? Czy musze zalozyc konto sama?

  OdpowiedzUsuń
 49. Mr. Z Warto w opisie zaznaczyć ze okres rozliczeniowy nie pokrywa się z kalendarzem miesięcznym a dniem podpisania umowy.
  Druga nowość dla nie to aby móc korzystać z karty do konta po otrzymaniu pocztą trzeba udać się do placówki aby ją uruchomiono (robi się to tylko raz, przy wznowieniu karty tego nie ma) i dopiero potem można ja aktywować pierwsza płatnością z podaniem pinu. Takie informacje otrzymałem przy podpisaniu umowy w oddziale.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kolejne nieporozumienie? Kartę aktywuje się w bankowości, a później przy pierwszym użyciu (sklep, bankomat) konieczne jest wbicie PIN, który przychodzi osobno pocztą.

   Warto też wyłączyć opcję powiadomień SMS, która jest włączana przy zakładaniu konta - to 3 zeta na m-c!

   Usuń
  2. @Anonimowy 3 kwietnia 2019 00:21
   Konsultanci w oddziałach Credit Agricole (i nie tylko) są nastawieni na wciskanie klientom różnych "okazji". Dlatego posuwają się do takich zagrań jak w Twoim przypadku (a nuż jak klient pod pozorem "koniecznej konieczności" przyjdzie to mu coś zaoferują za co dostaną premię) lub podczas zawierania umów w oddziałach - kierując się swoim zyskiem - potrafią anulować już złożony wniosek przez internet i wypełnić go na nowo (wtedy proste podpisanie umowy w oddziale to nawet godzina).
   To co między innymi zwróciło moją uwagę kiedy podpisywałem umowę w oddziale tego banku to to, że wśród osób czekających w kolejce nie było młodych ludzi (ani jednej takiej osoby) tylko sami starsi (wiek emerytalny i niewiele mniej) ludzie. Zastanawiałem się nad tym dlaczego tak jest i doszedłem do wniosku, że oni to albo pobrali jakieś pożyczki albo po nie przyszli. To daje do myślenia.

   Usuń
  3. Gdzie i w jaki sposób wyłączyć te powiadomienia sms?
   Z góry dzięki za informacje.

   Usuń
  4. W bankowości: "Konta" --> (menu po lewej stronie) "Serwis tekstowy CA24" --> zmień "Status kanału" oraz "Status pakietu" na nieaktywne.

   Na marginesie, to ta opcja jest darmowa przez 3 m-ce, a później to już tylko historia :)

   Usuń
  5. Otrzymałem kartę i tam są podane 3 metody uruchomienia internet, telefon, placówka. Nie będę zgadywał ale jaki sens ma takie gadanie przy podpisaniu umowy w oddziale, że tylko w placówce można uruchomić kartę? Niekompetencja pracownika? Proces uruchomienia robimy samodzielnie w bankowości internetowej, aktywacja przy pierwszej płatności stacjonarnej z podaniem pinu. PIN możemy sobie zmienić bezpłatnie w bankomatach CA lub Santandera. Z przyzwoitości odniosłem się do swojego wpisu aby nikt się nie nabrał na takie peplanie pracownika banku. Potwierdza to tylko sugestie kolegów po moim wpisie z 3 kwietnia 2019 00:21, którym chciał się podzielić swoim doświadczeniem. pozdrawiam

   Usuń
 50. Ponieważ nie widzę swojej przyszłości z tym bankiem to od razu zapytam jak wygląda tutaj zamknięcie konta i karty aby obyło się bez opłat?
  Rozumiem że składam dyspozycję w oddziale np. 8 dnia miesiąca, ale jeszcze przez 30 dni okresu wypowiedzenia, muszę zrobić wpływ i obrót kartą aby uniknąć opłat(czyli do 8 dnia kolejnego miesiąca)?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zamknięcie jak w prawdziwym banku jedynie z tą różnicą, że data podpisania umowy jest datą co-miesięcznego rozliczenia.

   Usuń
 51. Witam
  Czekam już tydzień na jakąkolwiek wiadomość z banku.
  Umowę podpisałem u kuriera 1 kwietnia i od tej pory zero wiadomości !
  Czy to jest w tym banku normalne?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam podobnie. Nie otrzymałem jeszcze swojej kopii umowy (podpisywałem u kuriera 2 kwietnia), ale już dostałem SMS z hasłem do aktywacji konta, tylko że nie dostałem identyfikatora do logowania... Nawet karta już jest w drodze

   Usuń
 52. Mam 20 lat, nie pracuję uczę się jeszcze. Chciałbym otworzyć konto, lecz nie mam pracodawcy co nalezy powiedziec aby zakwalifikować?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podbijam do pytania. Pani pytała o pracodawce itp bajerowałem że nie pamiętam nazwy zakładu i takie tam

   Usuń
  2. Powiedziałeś, że nie pamiętasz nazwy swojego pracodawcy? Musiało być dość zabawnie :)

   Usuń
 53. I u mnie to samo!

  OdpowiedzUsuń
 54. Czy dobrze rozumiem pkt 2.13 Regulaminu, że dla potrzeb promocji będzie zaliczony przelew środków - np 3000 - z konta innego klienta w CA?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wystarczy nawet własna wpłata w kasie lub ATM - czy to nie jest zabawne?

   Usuń
 55. Dostalam telefon z Banku w którym chciałam zamknąć konto z propozycją pozostania na preferencyjnych warunkach. Czy koniecznie muszę zamknąć to konto, żeby nie utracić premii w CA?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy chodzi o przeniesienie konta do CA z tego Banku?

   Usuń
  2. @Anonimowy 13 kwietnia 2019 18:49

   Możesz podejść do oddziału CA i podać inne konto do zamknięcia i z tej propozycji pozostania na preferencyjnych warunkach skorzystać.
   Przykładowo, jeżeli masz już konto w dawnym WBK, otwierasz tam przez internet kolejne konto (wszystko trwa dosłownie chwilę) i to konto podajesz do zamknięcia.

   Usuń
  3. Kolejne konto w bankowości można założyć w wielu bankach.

   Usuń
  4. Tak chodzi o przeniesienie konta do CA.

   Usuń
  5. Niestety Pani w oddziale powiedziała, że minęło już 7 dni i nie można zmienić numeru konta do zamknięcia

   Usuń
  6. Jeśli na dotychczasowym koncie zarobisz więcej niż w CA to zostań, ale jeśli preferencyjne warunki oznaczają np. brak opłat za konto, to ja w takim wypadku już kilka razy dyskretnie się uśmiałem w czasie takiej propozycji (ale rozmówcy to zauważyli).

   Usuń
 56. Czy Casaver trzeba jakoś dodatkowo uruchomić? Zrobiłem już przez 2 dni kilka transakcji, ale żadna kwota z zaokraglenia nie wpłynęła na konto oszczędnościowe...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak nie masz uruchomionego to w CA24 przejdź do: Lista kont/Oszczędności/CAsaver/CAsaver - szczegóły wybierz przycisk Uruchom

   Usuń
  2. Dlugo rozlicza.. U mnie też dopiero po kilku dniach się pojawiły

   Usuń
 57. A jeśli jestem właśnie na okresie wypowiedzenia (kończę pracę z końcem kwietnia), a nową podejmę prawdopodobnie od połowy maja, to jak to wygląda z tym upoważnieniem dla pracodawcy o zmianie konta dla wynagrodzenia? Muszę je podpisywać, czy np. mogę podać nowego pracodawcę i powiedzieć że pismo przekażę sam w momencie podpisywania umowy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy to jest forma zatrudnienia na umowę?

   Usuń
  2. Polecam komentarze wyżej. Wszystko będzie z nich wiadomo. I to że nie ma znaczenia co podasz (może być nowy ale może też i stary pracodawca). i to że możesz sam zanieść.

   Usuń
 58. Dostaliście już swoją kopię umowy? 2 tygodnie już minęło od podpisania i informacji brak.

  OdpowiedzUsuń
 59. Witam, odnośnie przeniesienia konta. Złożyłam taķą dyspozycję przy podpisywaniu umowy, jednak bank w którym chciałam zamknąć konto odmówił jej przyjęcia. Z jakich powodów na infolini się nie dowiedziałam więc muszę udać się do oddziału. Czy w takiej sytuacji jestem wykluczona z promocji. Regulamin mówi tylko o upoważnieniu CA do przeniesienia rachunku co zrobiłam. Proszę o jakąś podpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Konto musi być zamknięte (przeniesione) inaczej nici z premii. Najczęściej nie zgadza się podpis, lub jest debet na koncie i dlatego nie chcą zamknąć. Tak czy inaczej bez wizyty w oddziale się nie obędzie.

   Usuń
  2. W oddziale CA czy banku, z którego konto jest przenoszone? A może w obu?

   Usuń
  3. @Anonimowy 18 kwietnia 2019 22:26
   Przeniesienie konta robisz w oddziale CA. Nie możesz sam zamykać konta w banku, z którego to konto chcesz przenieść do CA.
   Podpis o który chodzi, musi być identyczny z wzorem podpisu złożonym w banku z którego przenosisz konto. Aby nie popełnić błędu, można przed przenoszeniem konta iść do banku z którego chce się przenieść konto i sprawdzić ten wzór podpisu.

   Usuń
  4. Paniał, toczno - w kwestii podpisu: nie obędzie się bez wizyty w oddziale CA czy banku, z którego konto jest przenoszone? A może w obu?

   Usuń
 60. Czyli - jeżeli dobrze rozumiem, wpłacamy 3x3000 zł aby załapać się na promocyjne 300 zł oraz dodatkowo 3x1000 aby załapać się na premię 50 zł z kodu polecającego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak już wpłynie 3000 zł, to z automatu spełni wymóg wpływu min. 1000 zł. Nie trzeba tego rozbijać.

   Usuń
 61. Jeśli zdążę otworzyć konto w kwietniu (będę otwierał w placówce więc nie powinno być z tym problemu), to jeśli zapewnię ten wpływ 3000 też jeszcze w kwietniu, to zostanie mi on policzony już jako pierwszy miesiąc do spełnienia wymogów (potem tylko wpływy w maju i czerwcu), czy miesiąc otwarcia i kolejny po nim jest liczony jako jeden i wpływy będę musiał robić aż do lipca?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skoro jest "zapewnij wpływ na konto przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe (począwszy najpóźniej od miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otwarcia konta)" tzn że możesz już w kwietniu zacząć, a najpóźniej w maju.

   Usuń
 62. W promocji z przeniesieniem konta mogę otworzyć konto bez karty, a i tak załapię się na promocję?

  OdpowiedzUsuń
 63. GG Jeśli kiedyś posiadałem (ok. 2 lat temu) konto z CA saver to mogę skorzystać z tej opcji ponownie? Z opisu wynika, że wykluczeni są klienci kiedykolwiek przenoszący konto.

  OdpowiedzUsuń
 64. Czy do przeniesienia konta moge podac konto oszczednosciowe z banku Millenium??

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij 400 zł łatwej premii za konto w Millennium (+ 100 zł za konto dla dziecka + 8% dla oszczędzających)

Po dłuższej przerwie powraca promocja konta osobistego w Millennium z premią pieniężną. Do wzięcia czekają gwarantowane bonusy pieniężne o ł...