Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: "Korzyści dla Ciebie 2020" w Credit Agricole czyli: premia do 250 zł za konto + do 500 zł w programie poleceń + 3% dla oszczędności

750 zł od mBanku ⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto700 zł od Santandera600 zł od Millennium

4.04.2020

"Korzyści dla Ciebie 2020" w Credit Agricole czyli: premia do 250 zł za konto + do 500 zł w programie poleceń + 3% dla oszczędności

W Credit Agricole pojawiła się kolejna promocja konta osobistego.

Korzyści dla Ciebie 2020 promocja Credit Agricole z premią 200 zł
Do wzięcia czekają gwarantowane premie pieniężne na sumę 250 zł. Ale można zyskać więcej, bo jest też dostępny program poleceń oraz bardzo dobra - jak na obecne czasy - propozycja dla oszczędzających z oprocentowaniem 3% w skali roku.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje w Credit Agricole.]

To w praktyce kilka różnych promocji, które na szczęście można ze sobą łączyć. Poniżej dowiesz się więc szczegółowo:
 • w jaki sposób uzyskać premię 200 zł w promocji "Korzyści dla Ciebie 2020"? To okazja do bankobrania o tyle ciekawa, że premię zdobyć można na jeden z trzech sposobów - samodzielnie można wybrać sobie tę opcję i tym samym warunki, które najbardziej będą Ci odpowiadały;
 • jak zgarnąć dodatkową premię 50 zł oraz poznasz zasady działania programu poleceń w Credit Agricole;
 • kto i w jaki sposób może skorzystać z promocji oprocentowania 3% na Rachunku Oszczędzam w Credit Agricole;
 • jakie konto można założyć w promocji i co zrobić, by nie płacić ani grosza za prowadzenie tegoż rachunku, jak i za kartę wydawaną do konta.

Nagrody uzyskiwane w tych promocjach to premie pieniężne, które bank będzie wypłacał na Twe konto. Uzyskane środki będzie więc można wykorzystać według własnego uznania (wypłacić, przelać lub wydać na dowolny cel).

Zatem po kolei. Na pierwszy front idzie promocja najświeższa i z najwyższą premią.

200 zł za konto w promocji "Korzyści dla Ciebie 2020"


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba, która nie korzystała z promocji Credit Agricole polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku lub nie była posiadaczem konta w Credit Agricole po 1.04.2018 r.

Zasady promocji Credit Agricole. By wziąć udział w akcji "Korzyści dla Ciebie 2020":
 • złóż wniosek o konto w Credit Agricole (dobrze też w tym wniosku podać kod polecenia - o tym jak go zdobyć i co on dokładnie da, piszę nieco niżej);
 • najpóźniej do 30.04.2020 r. zawrzyj umowę o konto w promocji.

Już na etapie składania wniosku będziesz mieć możliwość wyboru jednej premii, która najbardziej Ci odpowiada (w każdym przypadku do wzięcia jest do 200 zł). A opcje są trzy:
 • premia za przeniesienie konta lub
 • premia za płatności mobilne, lub
 • premia za CAsaver.

Poniżej przedstawiam już szczegóły dotyczącej każdej z premii.

Premia za przeniesienie konta


By ubiegać się o tą premię, upoważnij Credit Agricole do przeniesienia (czyli w praktyce zamknięcia) swego konta w innym banku (taką dyspozycję można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o konto w Credit Agricole). Takie upoważnienie podpisać należy zgodnie ze wzorem swego podpisu w banku, z którego konto zamierzasz przenieść.

Ponadto w takim wniosku z upoważnieniem do przeniesienia konta podać należy nazwę i adres instytucji, od której dostajesz wynagrodzenie (przez które bank rozumie środki "z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, zasiłku lub stypendium, a także innych stałych świadczeń o podobnym charakterze". Ale tu od razu dobra wiadomość: wypełnienie wniosku danymi pracodawcy to formalność, którą spełnić należy, ale w praktyce na konto w Credit Agricole to wynagrodzenie wpływać nie musi. Jaka jest bowiem definicja wpływu na konto? Dla banku to:
"suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Twojego konta w miesiącu kalendarzowym. Gdy sprawdzamy wpływ na konto, nie bierzemy pod uwagę przelewów pomiędzy Twoimi rachunkami. Dotyczy to także przelewów z innych kont, które prowadzimy lub rachunków w innych bankach, jeżeli jesteś ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełnisz wobec nich rolę pełnomocnika."

A kiedy i w jakiej wysokości te wpływy należy zapewnić? By uzyskać premię bank oczekuje wpływów przez 3 kolejne miesiące (pierwszy wpływ na konto musi  być zrealizowany najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego, który przypada po dniu otwarcia konta).

Jeśli zapewniać będziesz w tym czasie wpływy w wysokości min. 1000 zł, to uzyskasz premię w wysokości 100 zł, a gdy wpływy w każdym miesiącu wyniosą co najmniej 3000 zł, to będzie Ci się należała premia 200 zł. Wpływ oznacza pojawienie się środków w historii konta - nie ma konieczności ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas.

Na koniec dodam jeszcze, że jako konto do przeniesienia możesz wskazać dowolne swe konto (a niekoniecznie takie, na które wpływa wynagrodzenie od Twego pracodawcy).

Wypłata premii (100 lub 200 zł w zależności od wysokości wpływów jakie zapewnisz na konto) ma nastąpić do końca miesiąca kalendarzowego po tym miesiącu, w którym pojawi się ostatni wymagany wpływ.

Jeśli powyższe warunki (z przenoszeniem konta i uzupełnianiem danych pracodawcy) Ci nie odpowiadają, to możesz skorzystać z innej premii - o dwóch alternatywnych opcjach piszę niżej. Tam już warunki są inne.

Premia za płatności mobilne


W tym przypadku nie musisz przenosić konta z innego banku, ani podawać danych pracodawcy. Credit Agricole będzie oddawać Ci 5% za płatności mobilne wykonywane za pomocą Google Pay lub Apple Pay, jak i realizowane BLIKiem. Mogą to być transakcje w punktach handlowo-usługowych i/lub w Internecie.

Otrzymywanie tych bonusów przewidziane jest przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia, w którym przystąpisz do promocji, a miesięcznie uzyskać można w ten sposób maksymalnie 16,67 zł (czyli do zgarnięcia całej premii wystarczy wykonać płatności na sumę min. 333,40 zł miesięcznie). Trzeba jeszcze pamiętać o tym, by w każdym miesiącu:
 • wykonać co najmniej 3 płatności mobilne oraz
 • zapewnić wpływ w wysokości min. 1000 zł (wpływ ten musi spełniać kryteria, o których piszę przy okazji omawiania premii za przeniesienie konta - wytyczne cytuję wyżej; w skrócie chodzi o to, by przelew nie był z Twego konta nawet jeśli byłoby to Twe konto innym banku; aczkolwiek nie oznacza to, że musi być to przelew od pracodawcy - możliwości wszak jest więcej).

Wypłata zwrotu ma następować do końca miesiąca kalendarzowego następującego po każdym miesiącu spełnienia powyższych warunków.

Wykonując płatności mobilne, pamiętać należy o tym, że niektóre z transakcji nie będą zaliczone do zwrotów, gdyż regulamin promocji przewiduje następujące wykluczenia (kody MCC podawane w nawiasach to kody przypisywane terminalom płatniczym, wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy):
"- kasyna oraz zakłady bukmacherskie i tym podobne (kod MCC 7995), 
- profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska, kod MCC 8999), 
- instytucje finansowe (kod MCC 6012), 
- brokerzy ubezpieczeniowi (kod MCC 6211), 
- przekazy pieniężne w instytucjach finansowych (kod MCC 6051), 
- internetowe przekazy pieniężne (kod MC 4829)"

Bank nie uwzględni też:
"- operacji przelewu lub doładowania innych portfeli cyfrowych lub rachunków płatniczych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych takich jak np. Revolut, SkyCash czy PayPal, 
- przelewów na telefon BLIK, 
- wypłat z bankomatów." 

Premia za CAsaver 


W przypadku tej premii nie trzeba przenosić konta, ani wykonywać płatności mobilnych. Wymagana jest za to aktywność w płaceniu kartą wydaną do konta (na szczęście regulamin promocji nie zawiera wykluczeń, więc w praktyce wychodzi na to, że można płacić za wszystko i wszędzie, wyrabiając tym samym warunki promocji).
💡 Na początek odpowiedź na krótkie, acz ważne pytanie: co to jest CAsaver? 
To opcja automatycznego oszczędzania, która daje możliwość wybrania jednego z trzech wariantów zaokrągleń kwot, które wydajesz płacąc kartą - do pełnych: 0,50 zł, 1 zł, 5 zł lub 10 zł. Różnicę pomiędzy zaokrągloną kwotą, a tą faktycznie wydaną, bank pobiera z konta osobistego i przelewa na konto oszczędnościowe (Rachunek Oszczędzam)"

Włączając usługę CAsaver, najkorzystniejszym rozwiązaniem na potrzeby promocji wydaje się włączenie zaokrągleń do największej kwoty, czyli do pełnych 10 zł. Dzięki temu, gdy Twa płatność kartą wyniesie np. 1,19 zł, to bank pobierze z Twego konta 8,81 zł, by przerzucić te środki na Rachunek Oszczędzam. A gdy Twa transakcja wyniesie 5,90 zł, to zaokrąglenie do 10 zł da kwotę 4,10 zł przelaną przez bank z Twego konta osobistego na oszczędnościowe.

Od sumy środków w taki sposób wpłaconych na Rachunku Oszczędzam bank będzie Ci naliczał premię, która wyniesie 50% od tej kwoty. Miesięcznie można w ten sposób uzyskać do 16,67 zł, co w rok da nawet 200 zł (bo właśnie przez 12 miesięcy - od przystąpienia do promocji - ma być naliczana ta premia).

By otrzymać premię CAsaver, w danym miesiącu:
 • zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł (wpływ ten musi spełniać kryteria, o których piszę przy okazji omawiania premii za przeniesienie konta - wytyczne cytuję wyżej; w skrócie chodzi o to, by przelew nie był z Twego konta nawet jeśli byłoby to Twe konto innym banku; aczkolwiek nie oznacza to, że musi być to przelew od pracodawcy - możliwości wszak jest więcej) oraz 
 • wykonaj płatności kartą wydaną do Twego konta na sumę min. 200 zł.

Wypłata premii ma być realizowana na koniec każdego miesiąca. Pamiętaj też, że Credit Agricole przestanie wypłacać tę premię, jeśli w czasie promocji wyłączysz i ponownie włączysz usługę CAsaver lub zmienisz Rachunek Oszczędzam powiązany z CAsaver.


Program poleceń Credit Agricole


1.04.2020 r. wystartowała nowa edycja programu poleceń w Credit Agricole. Dzięki temu do wzięcia czeka premia 50 zł za otwarcie konta z polecenia. Także 50 zł za skuteczne polecenie dostać może obecny klient Credit Agricole, który konto poleci.

50 zł za otwarcie konta z polecenia


Podczas składania wniosku o konto w Credit Agricole, możesz podać kod polecenia od osoby posiadającej już konto w tym banku, dzięki czemu w prosty sposób uzyskasz dodatkowy bonus 50 zł.

By załapać się na tę promocję, konta w Credit Agricole wystarczy nie posiadać w okresie ostatniego roku (regulamin promocji nie precyzuje jednak, czy chodzi o rok poprzedzający start programu poleceń, a więc rok przed 1.04.2020 r. czy może rok przed założeniem konta przez poleconego).

Jak uzyskać i gdzie podać kod polecenia w Credit Agricole? Jeśli nie znasz żadnego klienta Credit Agricole, to wiarygodny kod polecenia możesz uzyskać ode mnie - wyślij zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego tutaj.

Kod ten wpisz we wniosku o konto - zgodnie z poniższym zrzutem - w części wniosku zatytułowanej "POZOSTAŁE OPCJE" zaznacz "Otwieram konto z polecenia" i wpisz kod:
Gdzie podać kod polecenia we wniosku o konto w Credit Agricole?

Po podaniu kodu we wniosku o konto, umowę o konto zawrzeć należy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Ponadto wyrazić trzeba zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (zgód tych nie należy wycofywać w czasie trwania programu poleceń, ani nie wyrażać sprzeciwu), a także zawrzeć umowę o bankowość internetową.

Zasady uzyskania bonusu 50 zł za otwarcie konta z polecenia 


Do otrzymania bonusu 50 zł, niezbędne jest spełnienie jednego z poniższych warunków w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych od zawarcia umowy:
 • wykonanie płatności kartą wydaną do konta na sumę min. 300 zł lub 
 • zapewnienia wpływów na konto na kwotę min. 1000 zł (i ta druga opcja jest o wiele prostsza, bo idealnie może się pokrywać z warunkami w promocji z premią do 200 zł; przelew ten musi spełniać te same wytyczne, co już wcześniej wymienione, a więc w skrócie: nie może pochodzić z Twego konta). 

Bonus za otwarcie konta z polecenia otrzymasz do 30. dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków (do tej chwili nie zamykaj konta, ani wypowiadaj umowy o konto).

Do 500 zł za polecenia


Jeśli już posiadasz lub założysz konto w Credit Agricole, to również możesz je polecać. Do programu poleceń możesz przystąpić za pomocą aplikacji mobilnej, poprzez infolinię lub w placówce banku. Niezbędne jest przy tym wyrażenie zgód:
"a. na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z programem poleceń, 
b. na przetwarzanie danych osobowych w celach uczestnictwa w programie, 
c. na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz podać swój numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail,"

Polecający musi również posiadać/zawrzeć umowę bankowości elektronicznej CA24.

Rejestracja w programie poleceń pozwoli Ci uzyskać kod polecenia, który we wniosku musi użyć polecona przez Ciebie osoba.

Za skuteczne polecenie bank płaci 50 zł (a maksymalnie można zarobić do 500 zł, bo premie przysługują wyłącznie za 10 skutecznych poleceń). I ten limit liczony jest łącznie w ramach danej edycji programu poleceń (a ta obecna trwa aż do 31.03.2021 r.).

Do momentu otrzymania premii nie należy zamykać konta, ani wypowiadać umowy o to konto czy o dostęp do bankowości elektronicznej.

Rachunek Oszczędzam: 3% na 4 miesiące


Także oszczędzający mogą znaleźć dodatkowy argument do skorzystania z powyższych promocji Credit Agricole. Do odwołania bank oferuje możliwość skorzystania z promocji 3% na Rachunku Oszczędzam (to nazwa konta oszczędnościowego w Credit Agricole). Promocyjna stawka jest gwarantowana na 4 miesiące dla kwoty do 30 000 zł. Więcej na temat tej promocji piszę tutaj.

Porównanie kont osobistych w Credit Agricole


W promocji założyć możesz Konto dla Ciebie lub Konto VIP. Które z nich wybrać? Podpowiedź dać Ci może poniższa tabela z porównaniem tych kont:

Konto dla Ciebie
Konto VIP
Opłata za prowadzenie konta
0/7 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0/30 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 10 000 zł lub średnie miesięczne saldo łącznie na rachunkach prowadzonych w ramach konta wynosi 200 000 zł
Opłata za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej
0 zł
0 zł
Opłata miesięczna za kartę ze standardowym wizerunkiem
0/9 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0 zł
bez warunków
Opłata za wznowienie karty (po upływie jej ważności)
10 zł
0 zł
Opłata za wypłaty z bankomatów
0/5 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
Ze wszystkich bankomatów w Polsce bez warunków

Po złożeniu wniosku o konto, gdy skontaktuje się z Tobą konsultant banku, wybrać możesz sposób podpisania umowy. Może to być kurier lub placówka banku. W pierwszym, prostszym przypadku wszystkie formalności będzie można załatwić w rozmowie z konsultantem banku (w dokumentach do podpisania kurier przywiezie też wszystkie dyspozycje i zlecenia - w tym upoważnienie do przeniesienia konta). Jeśli zdecydujesz się na podpisanie umowy w placówce, pracownikowi tejże placówki pamiętaj zasygnalizować, że wniosek o konto już złożyłeś przez internet, natomiast w oddziale pojawiasz się tylko w celu sfinalizowania tego wniosku (podpisu pod umową).

Przydatne linki:
Przydatne dokumenty:

71 komentarzy:

 1. W opcji "Premia za płatności mobilne" z 5-procentowych zwrotów są wykluczone operacje przelewu lub doładowania innych portfeli cyfrowych lub rachunków płatniczych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych takich jak np. Revolut, SkyCash czy PayPal - ciekawe czy płatności imoje również są wykluczone?

  Nie będę dzwonił na infolinię, żeby przypadkiem nie dodali tego wykluczenia :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Czy umowy wozi InPost?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. InPost wstrzymał wożenie czegokolwiek do odwołania.

   Usuń
 3. Zanim wprowadzili karencję aż 3 razy przenosiłem konto wraz z całą swoją rodziną ... było z tego sporo kasy absolutnie bez żadnego wysiłku - to se ne vrati :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, mamy karencję dożywotnią ;)

   Usuń
  2. W tym roku mBank, BNP i teraz Citi z karencjami odpuściły. Wierzę że przyjdzie czas na kolejne banki.

   Usuń
  3. Powód dla którego mBank miał jedną (!) ofertą praktycznie bez karencji jest dość prozaiczny - Commerzbank (główny akcjonariusz) jest w trakcie negocjacji z nowym właścicielem. Parobas miał raptem jedną ofertę bez karencji, z której zresztą po krótkim czasie się nagle wycofał bez podania powodu. Na inne oferty wciąż mają karencją, ale za to ile reklamacji trzeba pisać ... hoho!

   Na co Handlowy odpuścił karencję? Pewnie na swoją KK :)

   Usuń
 4. 2 dni temu złożyłem dyspozycję o zamknięcia konta w trybie regulaminowy czyli 30 dniowym .Czy mogę w takim układzie podać to konto we wniosku do zamknięcia .  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. We wniosku do zamknięcia? Przecież piszesz, że 2 dni temu złożyłeś już dyspozycję o zamknięcia ...

   Usuń
 5. Zapewne premia za CAsaver będzie najpopularniejsza - proste warunki do spełnienia i aż 200 zeta w 12 m-cy :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja wolę płatności mobilne. Chyba prościej ogarnąć.

   Usuń
  2. A nie przeniesienie rachunku? To wymaga niemal zero wysiłku!

   Usuń
  3. Trudno zgadnąć w jakim celu nawet oferuję te dwie inne opcje, gdyż przeniesienie jest tutaj po prostu bezkonkurencyjne :)

   Usuń
 6. Miła niespodzianka dla posiadaczy konta w Credit Agricole. Do 11.04.2020 przelewy natychmiastowe są darmowe.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Super - zostało jeszcze 6 dni, więc jak szybko się uwinę z podpisaniem umowy, to może się załapię :)

   Usuń
 7. Czy po podaniu danych pracodawcy trzeba w księgowości przypilnować żeby nie przelewali tam wynagrodzenia, czy nic nie wysyłają do firmy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W tej kwestii jest na serwerze Bankobrania chyba z 1000 wpisów :)

   Usuń
  2. Dokładnie. Zresztą kadry w wielu firmach nawet nie akceptują takich dyspozycji przychodzących z zewnątrz i wymagają wniosku na swoim druku albo podpisanego w obecności księgowej lub innej osoby z firmy.

   Usuń
  3. Dla księgowości wartość prawną ma jedynie dyspozycja przelewania wynagrodzenia (wydrukowana lub odręczna) złożona i popisana przez pracownika. Żadne pismo z banku nie będącego stroną w relacji pracodawca-pracownik nie ma tutaj absolutnie żadnej mocy prawnej.

   Usuń
  4. Pytam czy wysyłają, bo przy promocji Santander z wpłatą wynagrodzenia, na pytanie czy dostała Pani pismo z banku, odpowiedziała "tak tak, najbliższa pensja będzie już na nowe konto" także nie jest to takie oczywiste dla każdej księgowości .

   Usuń
  5. Nie wyobrażam sobie sytuacji gdy księgowość przelewa moje zarobki na rachunek zasugerowany przez jakiś bank - to by się źle skończyło dla pracownika księgowości :)

   Usuń
 8. Rozumiem, myślałem tylko że skoro to konto jeszcze do końca miesiąca jest aktywne to bank sobie je jeszcze raz wypowie.Ale to chyba błędne myślenie. Można złożyć jeszcze raz wniosek czy przysługuje tylko 1 opcja?

  OdpowiedzUsuń
 9. Czy można łączyć tę promocję z „Włącz korzyści z Canal+”?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W regulaminie jest punkt: Akcji specjalnej nie możesz łączyć z innymi promocjami, dotyczącymi konta, które organizujemy w tym samym czasie.

   Usuń
 10. A co w sytuacji, gdy chcę przenieść konto, a jestem aktualnie bezrobotny i nie otrzymyję żadnych świadczeń itp.?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Brak zatrudnienia nigdy nie był przeszkodą - to już chyba 6. edycja tej promki :)

   Usuń
  2. Potwierdzam. Wystarczy szczypta kreatywności ;)

   Niepracujący student.

   Usuń
  3. Również nie jestem zatrudniony, a w poprzednich edycjach swoje konta do nich wielokrotnie skutecznie przenosiłem. Co prawda jakiś czas temu wprowadzili karencję, ale kwestia zatrudnienia pozostała niezmienna.

   Jak ktoś wcześniej w tym wątku napisał, na ten temat jest na serwerze Bankobrania chyba z 1000 wpisów :)

   Usuń
 11. Chodzi mi po głowie żeby założyć dodatkowe konto w Santander Banku i je wskazać do zamknięcia. Bo tego co już tam mam to zamykać nie mogę. I jeśli wskażę to konto do przeniesienia przez Credit Agricole to czy w Santanderze zamkną mi tylko to jedno (nowe) konto? Czy wszystko? Chyba tylko to jedno ale wolę się upewnić bo może ktoś to już przerabiał?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przerabiałam. Zamknęli tylko to jedno wskazane (nowe konto bez karty) a inne produkty (np. kilka kont 123, stare konto jakie chcę, karta do niego czy konta systematyczne zostały. Problemem może być tylko to, że nie mogłam wyklikać takiego nowego konta sama. Trzeba było się pofatygować do placówki a teraz wiadomo jak z tym jest. Większość placówek Santandera w moim mieście jest nieczynna. Ale przenosi się łatwo do CA.

   Usuń
  2. Jedna uwaga co do Santandera. Jeżeli ktoś zakładał konto i zdecydował się podpisać umowę w obecności kuriera, to i tak należy udać się do oddziału i złożyć wzór podpisu na karcie klienta. Dla Santandera to co podpisujemy w obecności kuriera nie jest wzorem podpisu do składania pisemnych dyspozycji. Przerabiałem to w zeszłym roku. Wniosek o przeniesienie konta odrzucili właśnie z tego powodu. Po wizycie w oddziale i złożeniu wzoru podpisu poszło gładko, aczkolwiek musiałem jeszcze udać się do oddziału Credit Agricole i złożyć nowy wniosek o przeniesiene konta.

   Usuń
  3. Dziwne, bo na przestrzeni ostatnich kilku lat przenosiłem aż 3 razy Konto Godne Polecenia (miałem ich aż 6!) - każde zakładane metodą na kuriera i żadnego stękania w CA nie było.

   Usuń
 12. Credit Agricole ma teraz promocję na zatrzymanie dla osób które składają wypowiedzenie. Dostałem telefon z taką propozycją. Bonusy do 300 zł za wpływy wynagrodzenia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bo dobrze wiedzą, że wpływ wynagrodzenia to dziś rzadkość :)

   Usuń
 13. Czy jak będę płacił tylko Google Pay to te płatności zaliczą się do zwolnienia z opłaty do konta? Czy mimo to 1 raz będę musiał zapłacić plastikiem lub Blikiem?

  OdpowiedzUsuń
 14. Jeśli w tamtym roku zamknąłem konto,ale nigdy nie przenosiłem konta do nich to mogę teraz przenieść i wziąść premie za przeniesienie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie bo miałeś konto po 1.04.2018 r.

   Usuń
  2. Cytat z opisu warunków sugeruje, że możesz: "Udział wziąć może osoba, która nie korzystała z promocji Credit Agricole polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku LUB nie była posiadaczem konta w Credit Agricole po 1.04.2018 r." - pytanie czy piszący ten regulamin dla Agrykola rozróżnia znaczenie pojęć alternatywy od koniunkcji :)

   Usuń
  3. "lub" w logice to spójnik

   Usuń
  4. Jaka jest różnica pomiędzy LUB oraz ANI - wot i zagwodżka :)

   Usuń
 15. A skąd bank będzie wiedział, że to JA przelałem kasę z innego konta (z mojego konta)? Przecież jest RODO

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie masz zielonego pojęcia do czego służy RODO - ot co :)

   Usuń
  2. Przecież przy każdym przelewie do kogokolwiek go przelewasz pojawia się imię, nazwisko i adres.

   Usuń
 16. Jakie jest oprocentowanie Rachunku Oszczędzam dla starych klientów, którym minął już okres promocyjny?

  OdpowiedzUsuń
 17. Czy jeśli zakładam konto przez aplikacje mobilną to mogę skorzystać z premii za przeniesienie konta? Na stronie promocji jest dopisek że przy koncie założonym przez aplikacje jest premia za płatności telefonem ale nie ma nic o innych opcjach.

  OdpowiedzUsuń
 18. Jak wiemy, kapitalizacja odsetek na Rachunku Oszczędzam odbywa się co 3 miesiące, 21 dnia miesiąca.
  Jeśli wypłaciłem teraz wszystkie oszczędności (bo płacą 0,4% odsetek), a ostatnią kapitalizację miałem 21 lutego, to teraz muszę czekać do 21 maja?
  A gdyby zamknąć Rachunek Oszczędzam (można w bankowości inter.) to szybciej przeleją te odsetki na konto główne, czy one przepadną?
  Dzięki, pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przy zamykaniu konta muszą wypłacić odsetki na dzień zamykania konta.

   Usuń
  2. Za wypłatę odsetek bank chce prowizję 10 PLN. Taki komunikat widnieje przy zamykaniu Konta Oszczędzam.
   Może to dlatego, że już raz w tym miesiącu wypłacałem oszczędności z tego konta?
   Chyba zatem muszę poczekać do maja? Z wypowiedzeniem umowy ramowej w CA również? Czy już teraz mogę wypowiedzieć umowę, bo procedura trwa miesiąc?

   Usuń
  3. Dokładnie. Musi zamknąć w kolejnym miesiącu.

   Usuń
 19. czy przez aplikację mobilną można założyć konto w promocji za polecenie i zwroty za płatności?
  żadnego pola do wpisania kodu ani wyboru promocji nie ma

  OdpowiedzUsuń
 20. Anonimowy12 kwietnia 2020 13:45
  czy przez aplikację mobilną można założyć konto w promocji za polecenie i zwroty za płatności?
  żadnego pola do wpisania kodu ani wyboru promocji nie ma


  DOŁĄCZAM SIĘ,
  Złotówa, co Ty na to?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na infolinii potwierdzono mi. W aplikacji nie da się podać kodu polecenia więc będzie mniej o 50 zł.

   Usuń
 21. Czy ktoś może mi powiedzieć jaki jest minimalny czas posiadania tego konta aby uzyskać premię?

  OdpowiedzUsuń
 22. Mr Złotówo, ja mam pytanie z innej beczki... Czy premie bankowe jak ta powyżej z CA, należy wykazać w rozliczeniu podatkowym? Bank wysyła PIT? Kilka premii w zeszłym roku przytuliłam i tak się teraz zastanawiam ...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W przypadku promocji bankowych premie wypłacane są w ramach tzw. sprzedaży premiowej, a ta oznacza, że nagrody o wartości do 2000 zł zwolnione są z podatku (liczy się pojedyncza promocja, a nie suma zysków z różnych promocji czy tym bardziej z różnych banków).

   Zapisy na ten temat można znaleźć w regulaminach większości promocji. Tak jest choćby w przypadku Credit Agricole, gdzie pojawia się informacja: "(...) wartość premii jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)". Zatem wszystko zostaje dla klienta.

   Wyjątki są nieliczne (dotyczą najczęściej programów poleceń, o ile te nie zawierają limitu premii dla polecającego). Podatek od uzyskanych premii muszą (bez wyjątku) zapłacić osoby prowadzące działalność gospodarczą, o ile biorą udział w promocji produktu firmowego. Wtedy nie ma wyjątków - każda premia jest przychodem.

   Usuń
 23. A to 3 procent na rachunku oszczędnościowym liczy się już od jego otwarcia ,czy dopiero od wpłaty nowych środków?

  OdpowiedzUsuń
 24. Po wypełnianiu wniosku miałem telefon z banku, że w taki sposób nie da sie założyć konta. Jedynie przez aplikację lub wizyta w banku... przez aplikację nie da się podać kodu polecenia a jak wyglada sprawa w oddziale? ktoś, coś? w jaki sposób założyliście konto?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No we wniosku możesz podać kod i wybrać promocję. Później idziesz do placówki, mówisz że złożyłeś wniosek i chcesz podpisać umowę.

   Usuń
 25. Rachunek oszczędnościowy 3 procent jest na 4 miesiące.Kapitalizacja jest kwartalna i myk jest taki że jak nie wypłaci się środków po 1 kapitalizacji i chciało by się wypłacić po 4 miesiącu to za ten miesiąc odsetki przepadają ,chyba że poczeka się jeszcze 2 miesiące ,ale już na 0,4 procent.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czemu miałby przepaść?

   Po 4-tym m-cu wypłacasz pieniądze, ale odsetki nie przepadną. Choć będą doliczone dopiero po 6-tym miesiącu. Albo w czasie zamknięcia konta jak wcześniej to zrobisz.

   Usuń
 26. A tak w sumie w jakim celu trzeba podać dane pracodawcy? To jest naprawdę tylko formalność czy o co chodzi?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bo to taki wymóg. Liczą że mniej ogarnięci klienci jednak im przeleją wynagrodzenie. Wymóg taki jest już od wielu promocji wstecz. Ale wystarczą przelewy nie od pracodawcy.

   Usuń
 27. Czy wpłatę gotówkową na konto mogę zrobić sama i będzie to zaliczone do promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wpływ na konto w regulaminie promocji został zdefiniowany jako "suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Twojego konta w miesiącu kalendarzowym. Gdy sprawdzamy wpływ na konto, nie bierzemy pod uwagę przelewów pomiędzy Twoimi rachunkami. Dotyczy to także przelewów z innych kont, które prowadzimy lub rachunków w innych bankach, jeżeli jesteś ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełnisz wobec nich rolę pełnomocnika".

   O ile więc przy przelewach są wykluczenia, to przy wpłacie gotówkowej już takiego zastrzeżenia nie ma :)

   Usuń
 28. nie, ale podobno można wpłacić we wpłatomacie, choć trochę to dziwne bo muszę użyć własnej karty, czyli de facto też wpłacam sam na swoje konto, osobiście...

  OdpowiedzUsuń
 29. Jest napisane, że promocja premii 200 zł obowiązuje do 20 CZERWCA. Prośba o weryfikację. Jeśli tak, mamy jeszcze czas(?) na skorzystanie z tej oferty.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Od jutra będzie dostępna nowa edycja (aktualizacje na stronie promocji nastąpiły już teraz).

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...