Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Nawet 2500 zł premii do wzięcia za konto firmowe Mój Biznes w Banku Millennium

800 zł od Santandera600 zł od Millennium500 zł od ING7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

2.01.2023

Nawet 2500 zł premii do wzięcia za konto firmowe Mój Biznes w Banku Millennium

Wystartowała kolejna promocja konta firmowego w Millennium.

A dzięki niej można zyskać do 1 000 zł (o 200 zł więcej, niż w poprzedniej edycji) za opłacanie składek do ZUS z konta w tym banku oraz za zakupy na stacjach paliw. Resztę gratyfikacji stanowią bonusy za skorzystanie z dodatkowych usług i produktów banku.


Promocja "Nawet 2500 zł z kontem firmowym" w Banku Millennium


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG, który nie ma i nie miał konta firmowego w Banku Millennium co najmniej od 1.01.2020 r. 

Względem poprzedniej edycji promocji nastąpiła duża zmiana na plus - data wyznaczająca okres wykluczenia dla byłych klientów została bowiem przesunięta o 2 lata. Dla niektórych osób może to więc oznaczać okazję na opłacalny powrót.

Limit nagród. Dostępność promocji konta firmowego w Millennium przewidziana jest do 31.03.2023 r., ale może zakończyć się wcześniej, gdyż promocję bank przygotował dla 10 000 kont, które zostaną założone jako pierwsze. O ewentualnym przedterminowym zakończeniu akcji bank zakomunikuje na swej stronie internetowej.

Nagroda w promocji została podzielona na kilka różnych bonusów. I tak do wzięcia czeka:
 • do 500 zł - jako zwrot 5% składki ZUS opłacanej przelewem z konta w Millennium; 
 • do 400 zł - jako zwrot 5% kosztów paliwa, jeśli na stacji zapłacisz kartą Visa wydaną do konta w Millennium;
 • 500 zł premii za podpisanie umowy o terminal płatniczy;
 • 500 zł premii za podpisanie umowy leasingu (na kwotę min. 30 000 zł) z Millennium Leasing albo za umowę o kredyt nieodnawialny (na kwotę min. 30 000 zł) w Banku Millennium oraz
 • (to już opcja jedynie dla osób dopiero co planujących rozpocząć działalność gospodarczą) 500 zł premii za założenie firmy z Kontem Mój Biznes za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Banku Millennium.

W sumie można więc zgarnąć tytułowe 2 500 zł, aczkolwiek w przypadku umów o terminal płatniczy, leasing czy kredyt, warto uprzednio dokonać indywidualnych obliczeń, czy to się opłaca (o ile też jest taka potrzeba, bo przecież nie każda działalność gospodarcza wymaga udostępniania klientom terminala płatniczego, ani nie każdy musi się kredytować). Ponadto ostatni bonus jest w zasięgu wyłącznie tych osób, które dopiero rozpoczną działalność gospodarczą. 

Za to zwroty za opłacanie składek ZUS w praktyce dotyczą już wszystkich przedsiębiorców (da się zgarnąć całość lub większość przysługującego zwrotu - w zależności od wysokości opłacanych składek). Podobnie jest też z tankowaniem na stacjach paliw - tu zapewne wielu przedsiębiorców również może się załapać i zgarnąć całą pulę.

Do 2500 zł za konto firmowe Mój Biznes - zasady promocji 


By wziąć udział w promocji "Nawet 2500 zł z kontem firmowym":
 • najpóźniej do 31.03.2023 r. otwórz Konto Mój Biznes za pośrednictwem bankowości internetowej Millennet bądź aplikacji mobilnej (jeśli posiadasz dostęp) lub złóż wniosek o Konto Mój Biznes na stronie promocji;

  Wyrabianie karty do konta (teoretycznie) nie jest wymagane, ale będzie ona niezbędna, jeśli chcesz uzyskiwać zwroty za płatności na stacjach paliw.
 • wyraź zgody (jeśli ich jeszcze nie masz) na otrzymywanie od banku informacji marketingowych i handlowych: przez kanały elektroniczne, przez telefon oraz dotyczących produktów i usług firm współpracujących z bankiem;
 • do końca miesiąca kalendarzowego następującego po otwarciu konta zaloguj się do aplikacji mobilnej Banku Millennium oraz
 • w sześciu kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta (w każdym z tych miesięcy), zapewnij wpływy zewnętrzne w wysokości:
  • 1 000 zł, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym otworzyłeś Konto lub
  • 3 000 zł, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą dłużej niż 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym otworzyłeś Konto.

Czym dla banku są "wpływy zewnętrzne"? Zgodnie z regulaminem to 
"wpływy na Konto z innych rachunków bankowych, z wyłączeniem wpływów z indywidualnych rachunków bankowych Klienta lub związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą".

Poza tym przyjdzie spełniać warunki uzyskiwania poszczególnych premii.

Zwroty 5% za przelewy do ZUS (wykonywane z Konta Mój Biznes za pomocą formatki ZUS w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Millennium) bank będzie naliczał przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta. Łącznie za ten okres można uzyskać do 500 zł zwrotu.

Zwroty 5% za płatności na stacjach paliw kartą Millennium Visa Mój Biznes wydaną do konta Mój Biznes w Millennium - bank pod uwagę będzie brać transakcje wykonywane w każdym kolejnym z 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Mój Biznes. Maksymalnie można za ten okres uzyskać do 500 zł zwrotów.

Zwrot będzie naliczany za transakcje kartą wykonywane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kod wskazujący na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy):
"a) 5541, określające stacje serwisowe (także sprzedające paliwo), 
b) 5542, określające samoobsługowe stacje benzynowe, 
c) 5983, określające stacje benzynowe – olej opałowy, drewno, węgiel, benzyna"

W celu uzyskania 500 zł za terminal płatniczy:
 • najpóźniej do 30.09.2023 r. za pośrednictwem Banku Millennium zawrzyj umowę (z PayTel) o terminal płatniczy w postaci aplikacji mobilnej, która za pośrednictwem urządzenia mobilnego z systemem Android 6.0 lub nowszym, wyposażonego w moduł NFC umożliwi przyjmowanie płatności kartą oraz Blikiem;
 • do końca października 2023 roku zapewnij wpływy na konto Mój Biznes w wysokości min. 1 000 zł z tytułu rozliczeń transakcji na tymże terminalu.

500 zł za leasing lub kredyt - w przypadku tej premii bank na zawarcie umowy (na kwotę min. 30 000 zł) daje czas do 30.10.2023 roku.

500 zł premii za założenie firmy z Kontem Mój Biznes za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Banku Millennium otrzymasz pod warunkiem skutecznego zarejestrowania nowej firmy w CEiDG (najpóźniej do 31.03.2023 r.).

Wypłata premii w promocji konta firmowego w Banku Millennium


Wypłata zwrotów za przelewy do ZUS, jak i zwrotów za płatności kartą na stacjach paliw przewidziana jest do końca siódmego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta, a więc przykładowo dla kont otwartych w styczniu, wypłata zwrotów nastąpi do 31.08.2023 r., a w przypadku kont otwieranych w marcu wypłaty zwrotów należy spodziewać się do 30.10.2023 r.

Premie za terminal oraz za leasing lub kredyt mają być wypłacone do 31.10.2023 r.. Najszybciej wypłacona będzie premia za założenie firmy za pośrednictwem Millennium, bo tu ten termin został wyznaczony na kwiecień 2023 roku.

Do momentu otrzymania każdej z nagród nie rozwiązuj umowy, ani jej nie wypowiadaj (dotyczy również leasingu, kredytu oraz terminala, jeśli się zdecydujesz) oraz nie wycofuj zgód marketingowych.

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje wypłacane w promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.

Konto Mój Biznes w Banku Millennium - co warto wiedzieć?


Zakładając konto firmowe w Millennium, dodatkowo możesz załapać się na promocję "Zyskaj z kontem dla Biznesu - edycja druga" (dostępną do odwołania - informacje o niej można znaleźć na stronie promocji). 

Warunkiem skorzystania z tej promocji jest to, by wyrazić następujące zgody (i ich nie wycofywać w czasie korzystania z preferencyjnych warunków prowadzenia konta) na:
"a) przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych firm współpracujących z Bankiem; 
b) otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przez kanały elektroniczne oraz 
c) otrzymywanie informacji marketingowych przez telefon."

Zgodnie z jej regulaminem:
"Promocja polega na obniżeniu opłat naliczanych przez Bank przez pełne 24 miesiące poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie zawarcia umowy produktu w taki sposób, że: 
a) miesięczna opłata za Konto Mój Biznes w złotych wyniesie 0 zł
(...) 
c) miesięczna opłata za konto w EUR, konto w USD, konto w GBP, konto w CHF wyniesie 0 zł" 

I takie uprzywilejowane warunki biorą górę nad cennikiem, w którym mowa, że:
 • 0/20 zł - opłata miesięczna za prowadzenie konta nie jest pobierana, jeśli łączne zewnętrzne wpływy w poprzednim miesiącu wyniosą min. 1000 zł lub jeżeli w miesiącu poprzednim został wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US; 

Przez 24 miesiące uczestnicy promocji tych wymogów spełniać nie muszą. Od momentu otwarcia konta w promocji obowiązują poniższe warunki:
 • 0 zł za pierwsze 20 przelewów krajowych przelewów Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej w miesiącu kalendarzowym; za 21. i każdy kolejny opłata wynosi 1 zł; 
 • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę Visa Mój Biznes nie jest pobierana za miesiąc, w którym została wydana, a także w kolejnych miesiącach, jeśli w miesiącu poprzedzającym zostały wykonane i zaksięgowane płatności kartą na sumę min. 500 zł; 
 • 0 zł za wypłatę gotówki w bankomatach Millennium, 1 zł za wypłatę w bankomatach Santander Banku i Planet Cash; 3%, min. 5 zł za wypłatę w innych bankomatach w Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...