Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Bardzo łatwy bonus 450 zł do konta firmowego za 0 zł w Santander Banku (+ dodatkowe bonusy do 1500 zł)

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

18.01.2023

Bardzo łatwy bonus 450 zł do konta firmowego za 0 zł w Santander Banku (+ dodatkowe bonusy do 1500 zł)

Oto kolejna promocja konta w Santander Banku dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Promocja "Konto Firmowe Godne Polecenia z BONUSEM – edycja 7"
Czeka w niej do wzięcia bardzo łatwy bonus pieniężny do 450 zł. Do tego dochodzą też bonusy w bankowej promocji (do 900, a nawet do 1500 zł). Dodatkowo bank gwarantuje bezterminowe zwolnienie z opłat m.in. za prowadzenie konta, wydawaną do niego kartę czy przelewy. Z promocji skorzystać mogą zarówno nowi, jak i powracający klienci (gdyż znacznie skrócono okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta firmowego w Santanderze).W praktyce mamy tutaj do czynienia z dwoma propozycjami: 
 • "Konto Firmowe Godne Polecenia z BONUSEM – edycja 7" - to najnowsza propozycja, dzięki której w prosty sposób można uzyskać gwarantowany bonus pieniężny do 450 zł; 
 • "Promocja Godna Polecenia - edycja 4" - tu z kolei można zgarnąć do 900 zł zwrotów za płatności kartą wydaną do konta oraz (co jednak zaznaczę - niekoniecznie musi interesować każdego) 600 zł za skorzystanie z innych produktów/usług oferowanych przez bank.

Powyższe promocje łączą się ze sobą - poniżej znajdziesz ich dokładne prześwietlenie, opis zasad, a na samym końcu również prześwietlenie konta firmowego zakładanego na potrzeby zdobycia nagród gwarantowanych.

Bonus do 450 zł za konto firmowe w Santander Banku


Dla kogo promocja z bonusem 450 zł? Udział wziąć może osoba pełnoletnia, z polskim obywatelstwem, zamieszkała w Polsce i prowadząca działalność gospodarczą, która nie posiada i co najmniej od 1.01.2022 r. nie posiadała w Santander Banku konta dla pomiotów prowadzących działalność gospodarczą (względem poprzedniej promocji data wyznaczająca okres wykluczenia dla byłych klientów została znacząco przesunięta, co dla niektórych może oznaczać okazję na szybszy i opłacalny powrót).

Ewentualne posiadanie innych produktów - w tym np. konta osobistego prowadzonego dla klientów indywidualnych - nie jest przeszkodą do udziału w promocji konta firmowego. Pamiętaj jedynie, że w tej sytuacji udział w promocji także biorą wyłącznie wnioski o konto firmowe złożone na stronie promocji (do uzyskania bonusów nie zakwalifikuje wniosek złożony przez bankowość internetową nawet jeśli masz do niej już dostęp).

Nagroda. W tej promocji do wzięcia czekają 2 bonusy w wysokości 250 oraz 200 zł, co w sumie daje tytułowe 450 zł. Nagroda wpłynie na konto założone w promocji. Środki te przelejesz, wypłacisz lub wydasz na dowolny cel.

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji: 
 • do 19.03.2023 r. zarejestruj się na stronie promocji, wyrażając przy tym wymaganą zgodę na zwolnienie z tajemnicy bankowej (jedynie w zakresie niezbędnym do rozliczenia udziału w promocji i zgody banku na wypłatę premii) oraz w kolejnym kroku (na tej samej stronie) złóż wniosek o Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą oraz dostępem do bankowości elektronicznej Mini Firma (we wniosku podaj ten sam adres mailowy, co podczas rejestracji);
 • we wniosku wyraź zgody na kontakt: 
  • w sprawie realizacji wniosku o otwarcie konta i dostarczenie regulacji bankowych, w tym Taryfy Opłat i Prowizji oraz 
  • drogą elektroniczną i telefoniczny w celach marketingowych; 
 • nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania przez bank danych marketingowych;
 • najpóźniej do 26.03.2023 r. zawrzyj umowę z bankiem o ww. konto z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej;
 • do 9.04.2023  r. pobierz aplikację mobilną Santander Banku i co najmniej jeden raz zaloguj się do niej.

Spełnienie powyższych warunków zapewni Ci pierwszy bonus 250 zł i otworzy drogę do zgarnięcia dodatkowego bonusu również w wysokości 200 zł. By go zdobyć:
 • do 9.04.2023 r. wykonaj co najmniej: 
  • jeden przelew z konta firmowego (na rachunek, którego nie jesteś właścicielem lub współwłaścicielem) lub 
  • jedną płatność kartą wydaną do konta firmowego, lub 
  • zapewnij dowolny wpływ na konto (z konta, którego nie jesteś właścicielem, ani współwłaścicelem).

O przyznaniu bonusu 250 lub 450 zł (w zależności od spełnienia powyższych warunków) organizator powiadomi Cię mailowo do 21.04.2023 r. Po otrzymaniu tej wiadomości, najpóźniej w ciągu 3 dni (do 24.04.2023 r.) będzie należało zalogować się na stronie promocji i podać numer rachunku konta założonego w promocji. 

Wypłata bonusu na ten rachunek nastąpi do 28.04.2023 roku. Do tego momentu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o Konto Firmowe Godne Polecenia, ani nie wycofuj wyrażonych zgód.

"Promocja Godna Polecenia" - edycja 4


Otwierając konto w wyżej opisanej promocji z bonusem do 450 zł, możesz też skorzystać z bankowej promocji, w której do wzięcia czekają kolejne bonusy - do 1 500 zł. Warunki uczestnictwa (opisane wyżej w części zaczynającej się od słów "dla kogo promocja?") w praktyce idealnie się pokrywają.

Oczywiście z tej promocji można, ale nie trzeba korzystać. Można bowiem założyć Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander Banku i skupić się tylko na zgarnięciu bonusu do 450 zł. Spełnianie warunków "Promocji Godnej Polecenia - edycja 4" jest dobrowolne.

Nagrody. W ramach tej promocji do wzięcia jest wspomniany moneyback (zwroty za płatności w sumie mogą dać do 900 zł) oraz bonusy za dodatkowe produkty (do 600 zł).

By uzyskiwać zwroty:
 • we wniosku o konto, wybierając kartę, wskaż kartę: Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit; 
 • wyraź zgody na na kontakt telefoniczny w celu marketingowym oraz elektroniczny w celu przesyłania informacji handlowych, a także nie wyrażaj sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w banku; 
 • do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania płatności kartą wykonaj co najmniej jeden przelew do ZUS w wysokości min. 200 zł (spójrz tabela niżej).

Dalej pozostanie już wykonywanie płatności kartą wydaną do konta, gdyż wysokość comiesięcznego bonusu zależeć będzie właśnie od sumy tych transakcji. Bank będzie naliczał 3% zwrotu od dowolnych płatności.

Kartą można płacić zarówno w punktach handlowo-usługowych, jak i w Internecie "z wykluczeniem transakcji bezpośrednio związanych z udziałem w grach hazardowych (quasi cash, transakcji wykonywanych w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory) oraz transakcji u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych i pośredniczących w wymianie np.: Revolut, DiPocket".

Zwroty za płatności kartą będą naliczane przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca, w którym konto zostało otwarte. Maksymalnie będzie można zgarnąć 150 zł zwrotu za dany miesiąc.

Przebieg promocji dla przedsiębiorców obrazuje poniższa tabela (z regulaminu promocji):

Wypłatę każdego zwrotu bank przewiduje w ciągu 45 dni po miesiącu spełnienia warunków ich uzyskania.

Dodatkowe 600 zł. Osoby zainteresowane bonusem 300 zł, który można uzyskać za umowę kredytu w Santander Banku i/lub bonusem 300 zł za umowę leasingu albo pożyczki leasingowej w Santander Leasing, zachęcam do zapoznania się ze szczegółami w regulaminie (§ 4., pkt 6 i 7), do którego linkuję na końcu niniejszego wpisu.

💡 Przy okazji przypomnę, że w przypadku promocji dla przedsiębiorców pamiętać należy, że kwestia opodatkowania zdobytych bonusów wygląda inaczej, niż w przypadku promocji dla klientów indywidualnych. Premie czy zwroty otrzymane w ramach promocji są przychodem firmy, więc niezbędne jest ich rozliczenie i odprowadzenie podatku - obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcy.

Firmowe Konto Godne Polecenia bezterminowo za 0 zł!


Konto firmowe w Santander Banku dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach "Promocji Godnej Polecenia" - edycja 4 można założyć na preferencyjnych warunkach. Regulamin tejże promocji (który w tej sytuacji bierze górę nad taryfą opłat i prowizji) gwarantuje bowiem zwolnienie z następujących opłat z tytułu:
"a. prowadzenia konta firmowego, 
b. realizacji przelewów w systemie Elixir w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma z konta firmowego (z wyłączeniem transakcji realizowanych w systemie Przelew24), 
c. realizacji przelewów z konta firmowego w formie polecenia wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska - polecenie przelewu SEPA w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
d. 10 pierwszych przelewów z konta firmowego w systemie BlueCash wykonywanych w miesiącu rozliczeniowym w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
e. realizację zleceń stałych z konta firmowego na konta w innych bankach w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
f. realizację poleceń zapłaty z konta firmowego w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma na rachunek odbiorcy prowadzony w innym banku, 
g. wysłanie smsKodów autoryzacyjnych transakcji z konta firmowego."

oraz 

"a. użytkowania karty debetowej, 
b. wypłaty gotówki kartą debetową: 
- w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A., 
- w terminalach innych instytucji w kraju, 
- w bankomatach lub terminalach innych instytucji za granicą, 
- wypłaty w EUR w krajach EOG w bankomatach lub terminalach poza siecią Santander Bank Polska S.A"

Warunkiem zwolnienia z tychże opłat jest utrzymywanie braku sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych przez bank, a także wyrażenie i utrzymanie zgód na kontakt telefoniczny w celu marketingowym oraz elektroniczny w celu przesyłania informacji handlowych w okresie trwania promocji (bezterminowo).

Niniejsza promocja jest więc okazją, by wszystko co najważniejsze (prowadzenie konta, kartę do niego oraz przelewy) zapewnić sobie za 0 zł bez zajmowania się spełnianiem dodatkowych warunków czy wykazywaniem się aktywnością.

Biorąc udział w powyższej promocji, miej na uwadze, że może Cię z niej wykluczyć posiadanie innego konta firmowego w Santander Bank Polska, wypowiedzenie umowy o usługi bankowości elektronicznej "Mini Firma", wypowiedzenie umowę o konto, wycofanie zgód marketingowych, zgłoszenie sprzeciwu lub gdy Twe roczne przychody przekroczą 10 milionów zł.

Po złożeniu wniosku o konto na stronie promocji, umowę z bankiem zawrzesz za pośrednictwem kuriera lub "na selfie" (z wykorzystaniem wideoweryfikacji w aplikacji mobilnej).

7 komentarzy:

 1. Chce też założyć konto osobiste w Santanderze. Czy kolejność wniosków ma znaczenie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kolejność jest bez znaczenia, bo z promocji konta firmowego nie wyklucza posiadanie konta osobistego i na odwrót - z promocji konta osobistego nie wyklucza ewentualne posiadanie konta firmowego.

   Usuń
 2. Czy przelewy jakie trzeba wykonać z konta miga być na rachunek zus lub US?

  OdpowiedzUsuń
 3. Mogę prosić o rozszerzenie ograniczeń ws płatności internetowych kartą - chodzi mi o wpłaty na PayPal, czy one również są wykluczone?

  OdpowiedzUsuń
 4. Jeśli nie wyrobiłem karty przy zakładaniu konta, to czy nadal mam szanse na bonus? Ewentualnie mogę ją teraz wyrobić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyrób teraz i zobacz jak będzie ale licz się z reklamacją.

   Usuń
 5. Założone 2 konta - na żonę i na mnie. U żony elegancko przyszedł mail od Broker potwierdzający spelnienie warunków, a wczoraj przyszła kasa na konto. U mnie - cisza. Musialem złożyć reklamację. czekam.

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Odbierz gwarantowane 600 zł w bonusach za konto w BNP Paribas w promocji "Giga premia"

Oto najnowsza promocja z kontem osobistym w BNP Paribas. Z wyższą wartością nagród! W skład pakietu gwarantowanych nagród powitalnych wchodz...