Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Dodatkowy, łatwy bonus 450 zł na start + więcej dla otwierających Konto Mój Biznes w Banku Millennium

800 zł od Santandera7% + 300 zł od Pekao600 zł od Millennium500 zł od ING1200 zł za kartę Citi

10.08.2023

Dodatkowy, łatwy bonus 450 zł na start + więcej dla otwierających Konto Mój Biznes w Banku Millennium

Dzięki tej nowej promocji za konto firmowe w Millennium można zgarnąć jeszcze więcej.

Kumulacja promocji konta Mój Biznes w Banku Millennium
Do wcześniej dostępnej propozycji banku z premią - w tym przypadku dla osób już prowadzących działalność gospodarczą - do 2 200 zł, teraz doszła jeszcze jedna okazja do bankobrania - z bonusem do 450 zł na start.


[Promocja zakończona.
Sprawdź aktualnie dostępne promocje dla osób prowadzących działalność gospodarczą.]


Poniżej znajdziesz opis obydwu promocji, które się ze sobą łączą:

 • "Konto Mój Biznes w Banku Millennium z BONUSEM" - to nowa promocja, z którą w prosty sposób można zgarnąć gwarantowany bonus pieniężny do 450 zł na start;
 • "Konto firmowe z premią dla twojej działalności" - w tej promocji do wzięcia czekają premie pieniężne na nawet 4-cyfrową sumę (acz - lojalnie uprzedzę - wybierając opcję bez zawierania dodatkowych umów i bez aktywacji dodatkowych usług, realnie można tu uzyskać kilkaset złotych). Tę okazję do bankobrania już na blogu opisywałem, ale poniżej wszystkie szczegóły przypomnę.


Kumulacja promocji konta Mój Biznes w Banku Millennium


Dla kogo promocje? Uczestnikiem może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG, zamieszkała w Polsce, która dla danego numeru NIP nie ma i nie miała konta firmowego w Banku Millennium co najmniej od 1.01.2020 r. 

Limit nagród. Regulamin promocji "Konto Mój Biznes w Banku Millennium z BONUSEM" (450 zł) nie przewiduje limitu uczestników.

Jednak jeśli chodzi o promocję "Konto firmowe z premią dla twojej działalności", choć jej dostępność przewidziana jest do 28.09.2023 r., możliwe jest jej wcześniejsze zakończenie w przypadku założenia 7 500 kont firmowych (to jednak liczba na tyle duża, że ten scenariusz wydaje się mało realny - nie kojarzę, by kiedykolwiek jakaś promocja dla przedsiębiorców zakończyła się przed czasem).

Nagrody. W promocji "Konto Mój Biznes w Banku Millennium z BONUSEM" do wzięcia jest do 450 zł - konkretnie są to dwie nagrody 200 i 250 zł.

Z kolei promocja "Konto firmowe z premią dla twojej działalności" przewiduje następujące gratyfikacje:
 • do 100 zł zwrotów za przelewy do ZUS (maksymalnie 20 zł miesięcznie);
 • do 300 zł moneybacku - jako wysoki, bo 10-procentowy zwrot za płatności na stacjach paliw (maksymalnie 60 zł miesięcznie);
 • 600 zł premii za podpisanie umowy o terminal płatniczy;
 • 600 zł premii za podpisanie umowy leasingu (na kwotę min. 30 000 zł) z Millennium Leasing;
 • 600 zł za umowę o kredyt nieodnawialny (na kwotę min. 30 000 zł) w Banku Millennium
  (teoretycznie możliwa jest jeszcze premia do 300 zł za założenie firmy z Kontem Mój Biznes za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Banku Millennium - więcej na ten temat napisałem tutaj, ale gdy tak założysz firmę i konto, to koło nosa przejdzie 450 zł w ramach promocji "Konto Mój Biznes w Banku Millennium z BONUSEM", która wymaga otwarcia konta poprzez stronę promocji).

Realnie w zasięgu (przynajmniej większości) przedsiębiorców jest bonus do 450 zł oraz zwrot za płatności kartą na stacjach paliw (do 300 zł) i zwrot za przelewy do ZUS (do 100 zł).


Zasady promocji "Konto Mój Biznes w Banku Millennium z BONUSEM" do 450 zł 


By wziąć udział i zgarnąć tytułowe bonusy:
 • do 28.09.2023 r. zarejestruj się na stronie promocji i za jej pośrednictwem złóż wniosek o Konto Mój Biznes wraz z wydawaną do niego kartą - tylko w taki sposób składane wnioski biorą udział w tej promocji;
  uwaga: we wniosku o konto podaj ten sam adres mailowy, który użyjesz podczas rejestracji;
 • wyraź zgody na: 
  • przekazanie organizatorowi przez bank informacji niezbędnych do rozliczenia udziału w promocji (tj. wypłaty premii) oraz 
  • na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych od Banku za pomocą środków porozumiewania się na odległość; 
 • najpóźniej do 5.10.2023 r. zawrzyj umowę z bankiem; 
 • do 18.10.2023 r. pobierz i zaloguj się do aplikacji mobilnej Banku Millennium (dostępnej na urządzenia z systemem Android lub iOS).

Za spełnienie powyższych warunków przysługiwać Ci będzie bonus 200 zł. Ich spełnienie otworzy też drogę do zgarnięcia drugiego bonusu w wysokości 250 zł. By go uzyskać, najpóźniej do 18.10.2023 r.:
 • wykonaj co najmniej 1 przelew z konta firmowego Mój Biznes (na dowolną kwotę) oraz 
 • wykonaj min. 3 płatności kartą wydaną do konta firmowego (na dowolne kwoty).

O przyznaniu bonusu 200 lub 450 zł (w zależności od spełnionych warunków) organizator promocji powiadomi mailowo lub SMS-em najpóźniej do 3.11. - na tę wiadomość będzie należało zareagować i do 10.11. zalogować się na stronie promocji, by tam uzupełnić numer rachunku konta założonego w Millennium w wyżej omawianej promocji. Wypłata bonusu na ten rachunek przewidziana jest najpóźniej do 15.11.2023 roku (do czasu otrzymania nagrody nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem).

Wykonując transakcje na potrzeby promocji, miej jedynie na uwadze, iż bank:
"nie będzie uwzględniał poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami Uczestnika prowadzonymi w Banku [Millennium - przyp. Mr. Złotówa], wypłat gotówki, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na Konto przed nabyciem prawa do Bonusu, jak również przelewów realizowanych na rachunki bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędów Skarbowych"

 

Zasady promocji "Konto firmowe z premią dla twojej działalności" 


Zakładając konto w wyżej opisanej promocji z bonusem do 450 zł, jednocześnie możesz wziąć udział też w bankowej promocji (tej, w której bank wynagradza różnego rodzaju aktywności). By tak się stało
 • do 28.09.2023 r. otwórz wyżej wymienione Konto Mój Biznes;
 • do końca miesiąca kalendarzowego następującego po otwarciu konta zaloguj się do aplikacji mobilnej Banku Millennium;
 • w pięciu kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta (w każdym z tych miesięcy), zapewnij wpływy zewnętrzne w wysokości 1 000 zł.

Czym dla banku są "wpływy zewnętrzne"? Zgodnie z regulaminem to 
"wpływy na Konto z innych rachunków bankowych, z wyłączeniem wpływów z indywidualnych rachunków bankowych Klienta lub związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą. Do Wpływów Zewnętrznych nie zaliczymy wpływów 7 na terminalu płatniczym, jeśli będą one stanowiły podstawę otrzymania Premii za zawarcie w naszej placówce Umowę współpracy lub umowę o Millennium POS (terminal), za zawarcie umowy leasingu z Millennium Leasing lub za zawarcie i uruchomienie umowy o Kredyt Nieodnawialny".

Poniżej dowiesz się jak zdobywać poszczególne bonusy - w przypadku przelewów do ZUS i płatności na stacjach paliw, czas na zdobywanie nagród jest przez 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta.

By uzyskiwać bonus 20 zł miesięcznie wykonaj przelew do ZUS z formatki ZUS w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Millennium. Przez cały ten okres zdobyć można maksymalnie 100 zł.

Zwroty 10% za płatności na stacjach paliw pierwszą kartą Millennium Visa Mój Biznes wydaną do konta Mój Biznes w Millennium - bank pod uwagę będzie brać transakcje wykonywane w każdym kolejnym z 5 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Mój Biznes. Za każdy z tych miesięcy uzyskać można do 60 zł, co w sumie - przez 5 miesięcy - dać może 300 zł.

Zwrot będzie naliczany za transakcje kartą wykonywane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kod wskazujący na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy):
"a) 5541, określające stacje serwisowe (także sprzedające paliwo), 
b) 5542, określające samoobsługowe stacje benzynowe, 
c) 5983, określające stacje benzynowe – olej opałowy, drewno, węgiel, benzyna."

W celu uzyskania 600 zł za terminal płatniczy:
 • najpóźniej do 30.10.2023 r. za pośrednictwem Banku Millennium zawrzyj umowę (z PayTel) o terminal płatniczy w postaci aplikacji mobilnej, która za pośrednictwem urządzenia mobilnego z systemem Android 6.0 lub nowszym, wyposażonego w moduł NFC umożliwi przyjmowanie płatności kartą oraz Blikiem;
 • do końca listopada 2023 roku zapewnij wpływy na konto Mój Biznes w wysokości min. 1 000 zł z tytułu rozliczeń transakcji na tymże terminalu.

600 zł za leasing - w przypadku tej premii bank na zawarcie umowy z Millennium Leasing (na kwotę min. 30 000 zł) daje czas do 31.12.2023 roku.

600 zł za kredyt nieodnawialny - w tym przypadku umowę o kredyt (min. 30 000 zł) też można zawrzeć najpóźniej do końca kwietnia 2024 roku.

Wypłata premii w promocji konta firmowego w Banku Millennium


Wypłata zwrotów za przelewy do ZUS, jak i zwrotów za płatności kartą na stacjach paliw (oraz ewentualna premia za otwarcie firmy poprzez bankowość internetową lub mobilną) przewidziana jest do końca szóstego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta, a więc przykładowo dla kont otwartych w lipcu, wypłata wspomnianych zwrotów i bonusów nastąpi do 31.01.2024 r.

Premie za terminal, za leasing oraz za kredyt mają być wypłacone do 30.06.2024 roku.

Do momentu otrzymania każdej z nagród nie rozwiązuj umowy, ani jej nie wypowiadaj (dotyczy również leasingu, kredytu oraz terminala, jeśli się zdecydujesz) oraz nie wycofuj zgód marketingowych.

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje wypłacane w promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.

Konto Mój Biznes w Banku Millennium - co warto wiedzieć?


Zakładając konto firmowe w Millennium, dodatkowo możesz załapać się też na promocję "Zyskaj z kontem dla Biznesu - edycja trzecia". 

Warunkiem skorzystania z tej promocji jest to, by wyrazić następujące zgody (i ich nie wycofywać w czasie korzystania z preferencyjnych warunków prowadzenia konta) na:
"a) przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych firm współpracujących z Bankiem; 
b) otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przez kanały elektroniczne oraz 
c) otrzymywanie informacji marketingowych przez telefon"

Zgodnie z jej regulaminem:
"Promocja polega na obniżeniu opłat naliczanych przez Bank przez pełne 24 miesiące poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie zawarcia umowy produktu w taki sposób, że: 
a) miesięczna opłata za Konto Mój Biznes w złotych wyniesie 0 zł
(...) " 

I takie uprzywilejowane warunki biorą górę nad cennikiem, w którym mowa, że:
 • 0/20 zł - opłata miesięczna za prowadzenie konta nie jest pobierana, jeśli łączne zewnętrzne wpływy w poprzednim miesiącu wyniosą min. 1000 zł lub jeżeli w miesiącu poprzednim został wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US; 

Przez 24 miesiące uczestnicy promocji tych wymogów spełniać nie muszą. Od momentu otwarcia konta w promocji obowiązują poniższe warunki:
 • 0 zł za pierwsze 20 przelewów krajowych przelewów Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej w miesiącu kalendarzowym; za 21. i każdy kolejny opłata wynosi 1 zł; 
 • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę Visa Mój Biznes nie jest pobierana za miesiąc, w którym została wydana (bez warunków), a także w kolejnych miesiącach, jeśli w miesiącu poprzedzającym zostały wykonane i zaksięgowane płatności kartą na sumę min. 500 zł; 
 • 0 zł za wypłatę gotówki w bankomatach Millennium, 1 zł za wypłatę w bankomatach Santander Banku i Planet Cash; 3,5%, min. 5 zł za wypłatę w innych bankomatach w Polsce.

💡 Na sam koniec - osobom jeszcze niebędącym klientami Millennium - przypomnę, że do wzięcia czeka do 500 zł premii za konto osobiste.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...