Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Aż 6,5% dla oszczędności (do 400 tys. zł) w ING Banku Śląskim (+ 250 zł premii na start)

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium530 zł od BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera

28.07.2022

Aż 6,5% dla oszczędności (do 400 tys. zł) w ING Banku Śląskim (+ 250 zł premii na start)

ING Bank Śląski wznowił akcję z promocyjnym oprocentowaniem dla oszczędzających.

Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO Bonus na start
Jak i w poprzedniej edycji, tak i teraz, uzyskać można 6,5% w skali roku gwarantowane na 3 miesiące do 400 tys. zł (bez jednego grosza). Z propozycji skorzystać mogą nowi, jak i obecni klienci (choć ci drudzy muszą spełnić określone warunki). Przy okazji przypomnę: na tych, którzy dopiero teraz założą konto osobiste w ING, dodatkowo - oprócz odsetek - czeka premia 250 zł.

[Niniejsza edycja promocji już się zakończyła. Sprawdź kolejną edycję, którą opisuję tutaj.]

W praktyce mamy w tym przypadku do czynienia z dwiema promocjami oprocentowania, przy czym można skorzystać z obydwu jednocześnie:

 • "Bonus na start" - która skierowana jest do osób, które założą Otwarte Konto Oszczędnościowe, na którym bank będzie naliczać 6,5% w skali roku przez 3 miesiące od jego otwarcia; taką stawkę oprocentowania można uzyskać do 199 999,99 zł;
 • "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus" - w tym przypadku promocyjne oprocentowanie można zapewnić sobie wpłacając "nowe środki" - bank przyzna wtedy 6,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 200 tys. zł.

Łącznie w ING przy oprocentowaniu 6,5% da się zatem ulokować nawet 399 999,99 zł.

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem banku z lwem w logo, to aby wykorzystać wszystkie możliwości i korzyści, niezbędnym będzie założenie do trzech rachunków - każde z nich prowadzone jest za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków (o szczegółach piszę nieco niżej). A będzie to:
 • konto osobiste (Direct lub Mobi, dzięki czemu zyskasz 250 zł premii) oraz 
 • jedno lub dwa konta oszczędnościowe (w zależności od tego jaką kwotą oszczędności dysponujesz), które będą nosić nazwy Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus). 

W celu poznania zasad uzyskania premii, sprawdź jeden z poniższych wpisów, w którym omawiam promocję oraz ofertę konta osobistego w ING wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą:

Poniżej skupiam się już tylko na ofercie kont oszczędnościowych, czyli OKO oraz OKO Bonus. 

Dla uproszczenia i większej przejrzystości, niniejszy wpis dzielę na dwie części:
 • na początek omawiam ofertę dla osób, które dopiero staną się klientami ING. W tym przypadku wszystko jest bowiem bardzo proste i klarowne - wszystkie wpłacane środki będą kwalifikowane do uzyskania promocyjnego oprocentowania 6,5%;
 • z kolei nieco niżej objaśniam, kiedy z promocji oprocentowania skorzystać mogą także obecni klienci - tam warunków jest więcej i chociażby ze względu na wymóg wpłaty "nowych środków", te wytyczne są bardziej rozbudowane.

Warunki dla nowych klientów ING


Jeśli dopiero założysz konto osobiste w ING Banku Śląskim, to w celu skorzystania z promocyjnego oprocentowania 6,5% w skali roku wystarczy najpóźniej do 17.08.2022 r. założyć Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) i - jeśli również chcesz - Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO Bonus).

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), na którym można uzyskać promocję "Bonus na start" (czyli 6,5% poniżej 200 tys. zł) to rachunek oszczędnościowy, który i tak trzeba założyć na potrzeby promocji z premią dla otwierających konto osobiste w ING, bo to właśnie na ten rachunek wpłynie część bonusów (do 200 zł).

Główne cechy promocji "Bonus na start" na Otwartym Koncie Oszczędnościowym to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 5,5 punkty procentowe, co w sumie da 6,5% w skali roku (promocyjne oprocentowanie obowiązuje tylko na jednym Otwartym Koncie Oszczędnościowym); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 200 000 zł (a więc w praktyce do 199 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (5,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bez warunków za 0 zł. Przelewy z OKO (bez limitu ilościowego) na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim są darmowe, jeśli zlecisz ich realizację przez bankowość internetową lub mobilną. 

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus) to odrębny rachunek oszczędnościowy, który cechuje:
 • oprocentowanie: 6,5% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 200 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5. dnia po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 11.07.2022 r. Jako nowy klient ten warunek spełnisz w praktyce bardzo łatwo. Jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to warto tam zostawić choćby jakąś symboliczną kwotę (by nie było to 0 zł). Wówczas po zakończeniu 3 miesięcznego okresu dostaniesz odsetki proporcjonalnie do faktycznego czasu i wysokości środków trzymanych w czasie promocji na OKO.

Umowa o OKO Bonus zawierana jest wyłącznie na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie rachunek zostanie przez bank zamknięty, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus.

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 6,5% w skali roku jest do 17.08.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Jak otworzyć OKO w promocji "Bonus na start" oraz OKO Bonus? Po otwarciu Konta Direct lub Konta Mobi, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej przejdź ścieżkę: Oferta ING => Oszczędności. Tam wyklikasz obydwa rachunki OKO.

Sprawdź prześwietlenie promocji z premią 250 zł za Konto Direct lub (jeśli masz 18-26 lat) z premią 250 zł za Konto Mobi.

_____________________

Warunki dla obecnych klientów ING 


Z promocji "Bonus na start" skorzystać mogą osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków:
"a) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 28.07.2022 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver"

lub 

"b) w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 2) litera a) [czyli OKO - przyp. Mr. Złotówa], otwartego przed 28.07.2021 r. i na tym rachunku: 
- nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 28.07.2021 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz 
- miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 28.07.2021 r. do 27.07.2022 r."

Przekładając to z zacytowanego języka regulaminowego na "nasz" wychodzi na to, że jeśli nie masz obecnie żadnego rachunku OKO, ani Dream Saver założonego przed 28.07.2022 r. i dopiero teraz (do 17.08.2022 r.) go otworzysz, to z automatu skorzystasz z promocji "Bonus na start".

Drugą z opcji - przewidzianą dla tych, którzy posiadają już OKO lub Dream Saver w ING założone przed 28.07.2022 r. - jest założenie kolejnego OKO (by na nim uzyskać promocyjne oprocentowanie 6,5% w skali roku). Taka osoba musi jednak spełniać dodatkowe warunki (które mogą okazać się dość trudne):
 • nie mogła nic wpłacać na "stare" OKO co najmniej 28.07.2021 r. (czyli w praktyce co najmniej od roku), ani z niego wypłacać;
 • a w dodatku w tym okresie (od 28.07.2021 do 27.07.2022 r.) saldo na tym "starym" OKO nie mogło być większe, niż 10 zł. Bank kieruje więc to propozycję tylko dla tych, którzy wykazywali się dużą biernością.

A główne cechy promocji "Bonus na start" to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,0% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 5,5 p.p., co w sumie da 6,5% w skali roku (promocyjne oprocentowanie uzyskać można tylko na jednym OKO); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 200 000 zł (a więc w praktyce do 199 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (5,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

OKO założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus), to tu warunki załapania się na promocyjne oprocentowanie także przez obecnych klientów wydają się prostsze. W praktyce potrzebne będzie wpłacenie nowych środków.

Na wstępie jednak krótkie objaśnienie: OKO Bonus to odrębny rachunek oszczędnościowy z oferty ING Banku Śląskiego. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje na nim dla nowych środków, które bank wylicza wobec salda na produktach depozytowych w ING Banku Śląskim na koniec dnia 11.07.2022 roku (ta data pozostała więc niezmieniona względem poprzedniej edycji promocji oprocentowania na OKO Bonus). A do tych produktów depozytowych zalicza się: 
 • rachunki oszczędnościowe (z wyłączeniem IKZE i Smart Saver), 
 • lokaty, 
 • lokaty w pakiecie z funduszem i 
 • inwestycyjne lokaty terminowe.

Z promocji OKO Bonus skorzystać mogą osoby, które już posiadają (bądź właśnie założą) Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (czyli to, o którym pisałem wyżej) i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN i/lub Dream Saver w PLN oraz dostęp do bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

OKO Bonus założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku. Umowa zawierana jest na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie umowa o OKO Bonus zostanie rozwiązana, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus. 

Główne cechy promocji: 
 • oprocentowanie: 6,5% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 200 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5. dnia roboczego po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Stan salda nowych środków bank weryfikuje każdego dnia. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 11.07.2022 r. 

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 6,5% w skali roku jest do 17.08.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Przydatne dokumenty:

23 komentarze:

 1. Odsetki okobonus kapitalizowane są po 3 miesiącach. Liczyłem na 6,75, jak daje in.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A czasem nie co miesiąc? To nie lokata.

   Usuń
 2. Wie ktoś czy ING ma ofertę na zatrzymanie środków tak jak Alior czy Getin?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jaka ofertę na zatrzymanie ma Alior?

   Usuń
  2. Przy próbie przelewu do Getin banku daje 5,5% na 92 dni

   Usuń
  3. Millennium oferuje na zatrzymanie 5-procentowe zwroty za płatności BLIK (maks. 30 zł na m-c) oraz 2-procentowe zwroty za płatności kartą (maks. 30 zł na m-c) - ta oferta jest na pół roku.

   Usuń
 3. Skorzystałam już w poprzedniej edycji. Jak teraz bym chciała dopłacić pieniądze na OKO to u mnie nadal liczy się saldo z 11.07 ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, liczy się z tej edycji, w której promocja została uruchomiona (choć tu akurat składa się tak, że te daty - w obecnej, wyżej opisywanej i w poprzedniej edycji - się pokrywają.

   Usuń
 4. A czy jak moje dziecko ma konto Mobi a na dniach kończy 18 lat to może przejść na konto zwykłe i zgarnąć bonus?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli już posiada Konto Mobi, to takim ono zostaje po ukończeniu pełnoletności (aż do 26. roku życia). Nie trzeba zmieniać na inne konto (np. Direct).

   Może też wtedy założyć OKO w promocji "Bonus na start" i OKO Bonus, by skorzystać z promocyjnego oprocentowania.

   Usuń
 5. I znów nowe środki. Skąd je brać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przerzucać między bankami. I wybierać tylko to co najlepsze. Za jakiś czas jak będzie warto to wrócisz ze swą kasą do ING.

   Usuń
 6. Dziwnie naliczją te odsrtki niedość że na koniec to jeszcze zaniżają

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie też dostałem troszkę mniej odsetek niż wynikało z wyliczenia. Ciekawe jak oni to liczą.

   Usuń
  2. Masz rację w standardzie liczą mniej odsetek.

   Usuń
 7. Trochę nie w temacie, ale co myślicie o 3 miesięcznej lokacie na 7,1% w Banku Nowym S.A. ktoś zakładał?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja zakładalem na 6.8 można 4 lokaty założyć.

   Usuń
  2. Bank jak bank. BFG go obejmuje. Ale czytałem że już kiedyś był na granicy bankructwa jeszcze jako Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Tam samorządy spoto kasy wtrdy straciły bo im kasę przejęli na restrukturyzację

   Usuń
  3. Mam dość mieszane skojarzenia z neoBank w związku z aferą kamieniczników w Poznaniu.

   Usuń
 8. Panie złotówa, czytałem właśnie regulamin poleceń "poleć konto znajomemu" i dziwi mnie to że jest tam napisane w punktach 12 i 25, że "jeśli Ty i Nowy klient, do 22 dnia miesiąca spełnicie wszystkie warunki Promocji." Co to ten "22" dzień to jakaś pomyłka?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To jest termin - nazwijmy - techniczny. Gdy ktoś do 22. dnia danego miesiąca spełni warunki, to premię dostanie do 28. dnia tegoż miesiąca. Jeśli to się nie uda w danym miesiącu (bo warunki będą spełniane przez cały miesiąc - także po 22.), to wtedy bonusy wpadną w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

   Usuń
  2. Panie złotówa tekście o ing wkradła się drobna nieścisłość albo ja czegoś nie rozumiem wczoraj założyłem konto w ing i z automatu miałem aktywne konto oko bonus na start niczego nie musiałem otwierać ale kiedy wchodzę w zakładkę oszczędności nadal mam możliwość otwarcia konta oko bonus na start więc jak to jest można mieć jedno takie konto czy 2? bo w regulaminie jest też dziwny zapis że można mieć 2 konta oko do każdej z 3 walut prosiłbym o wyjaśnienie jak to naprawdę jest

   Usuń
  3. Tak, bo - jak w powyższym wpisie - mowa o dwóch rachunkach oszczędnościowych.

   Jedno z nich to Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) w promocji "Bonus na start" (niezbędne, jeśli ktoś zakłada konto osobiste też w ramach promocji z premią na start, bo część z tej premii - 200 zł - zostanie wypłacona właśnie na ten rachunek).

   Na OKO w promocji "Bonus na start" można uzyskać 6,5% w skali roku do 199 999,99 zł.

   Z kolei OKO Bonus to drugi rachunek oszczędnościowy (już na potrzeby promocji z premią za konto osobiste nie jest wymagany), na którym uzyskać można 6,5% w skali roku do 200 000 zł. Można, ale nie trzeba zakładać (przydaje się tym, którzy dysponują większą kwotą - ponad 199 999,99 zł, która nie "zmieści się" na wyżej wymienionym - już otwartym razem z kontem osobistym - OKO w promocji "Bonus na start").

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...