Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: 7% na OKO oraz OKO Bonus w ING Banku Śląskim ponownie dostępne (+ 250 zł premii za konto osobiste)

⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto720 zł od mBanku600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING i Santandera

25.04.2023

7% na OKO oraz OKO Bonus w ING Banku Śląskim ponownie dostępne (+ 250 zł premii za konto osobiste)

Oto nowe edycje promocji oprocentowania dla oszczędzających w ING Banku Śląskim.

Promocyjne oprocentowanie 7% na OKO oraz OKO Bonus w ING
Jak dotychczas Otwarte Konto Oszczędnościowe (w promocji "Bonus na start") oraz OKO Bonus dają po 7% w skali roku (gwarantowane na 3 miesiące).


[Promocja zakończona. Sprawdź obecnie najlepsze konta oszczędnościowe.]

Z promocji oprocentowania skorzystać mogą zarówno nowi, jak i obecni klienci banku - choć w przypadku tych drugich warunków do spełnienia może być jednak więcej (w najlepszym wypadku to ulokowanie "nowych środków").

Względem poprzedniej odsłony promocji, bank zdecydował się na (kolejne już) obniżenie limitu kwoty podlegającej promocyjnemu oprocentowaniu - nastąpiło bowiem cięcie o połowę (z 200 do 100 tys. zł na każdym z rachunków - i w przypadku Otwartego Konta Oszczędnościowego, i OKO Bonus).

Promocyjne oprocentowanie 7% na OKO oraz OKO Bonus w ING


Poniżej znajdziesz szczegółowe prześwietlenie obydwu promocji. Warto już teraz zwrócić uwagę na różnice, bo ich nazewnictwo jest dość podobne (co może być mylące):

 • "Bonus na start" - ta promocja skierowana jest do osób, które założą Otwarte Konto Oszczędnościowe; bank będzie na nim naliczać 7% w skali roku przez 3 miesiące od jego otwarcia; taką stawkę oprocentowania można uzyskać poniżej 100 000 zł (czyli w praktyce do 99 999,99 zł);
 • "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus" (w niniejszym wpisie często posługuję się skrótem OKO Bonus) - w przypadku tego rachunku oszczędnościowego oprocentowanie 7% w skali roku można zapewnić sobie, wpłacając "nowe środki" - promocyjna stawka przewidziana jest na 3 miesiące dla kwoty do 100 tys. zł.

Promocje można połączyć, tj. korzystać z obydwu jednocześnie. Łącznie w ING przy oprocentowaniu 7% da się zatem ulokować nawet 199 999,99 zł.

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem ING Banku Śląskiego, to aby wykorzystać wszystkie możliwości, niezbędnym będzie założenie nawet trzech rachunków - każdy z nich prowadzony jest za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków (o szczegółach piszę nieco niżej). A będzie to:
 • konto osobiste (Direct lub Mobi), dzięki czemu zyskasz premię do 250 zł oraz 
 • jedno lub dwa konta oszczędnościowe (w zależności od tego jaką kwotą oszczędności dysponujesz i przede wszystkim czy zechcesz ją wpłacić na jeden rachunek, czy rozdzielić na dwa), które będą nosić nazwy Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO, które weźmie udział w promocji "Bonus na start") oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus)

By poznać zasady uzyskania premii za konto osobiste, sprawdź jeden z poniższych wpisów, w którym omawiam promocję oraz ofertę tego konta w ING wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą:

Poniżej skupiam się już tylko na ofercie kont oszczędnościowych, czyli OKO oraz OKO Bonus. 

Dla uproszczenia i większej przejrzystości, niniejszy wpis dzielę na dwie części:
 • na początek omawiam ofertę dla osób, które dopiero staną się klientami ING (CZĘŚĆ I). W tym przypadku wszystko jest bowiem bardzo proste i klarowne - wszystkie wpłacane środki będą kwalifikowane do uzyskania oprocentowania 7%;
 • z kolei nieco niżej objaśniam, kiedy z promocji oprocentowania skorzystać mogą także obecni klienci (CZĘŚĆ II) - tam warunków jest więcej - zwłaszcza w przypadku promocji "Bonus na start", a i o OKO Bonus trzeba się rozpisać, wyjaśniając czym są wymagane "nowe środki".

CZĘŚĆ I: Warunki dla nowych klientów ING


Jeśli dopiero założysz konto osobiste w ING Banku Śląskim, to by skorzystać z promocyjnego oprocentowania 7% w skali roku wystarczy, że najpóźniej do 22.05.2023 r. założysz Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO i - jeśli również chcesz - Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO Bonus.

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), na którym można uzyskać "Bonus na start" (czyli 7% poniżej 100 tys. zł) to rachunek oszczędnościowy, który i tak trzeba założyć na potrzeby promocji z premią dla otwierających konto osobiste w ING, bo to właśnie na ten rachunek (a nie na konto osobiste) wpłynie premia do 250 zł.

Główne cechy promocji "Bonus na start" na Otwartym Koncie Oszczędnościowym to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 5,5 punktów procentowych, co w sumie da 7% w skali roku (takie warunki obowiązują tylko na jednym Otwartym Koncie Oszczędnościowym); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 100 000 zł (a więc w praktyce do 99 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (5,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bez warunków za 0 zł. Przelewy z OKO (bez limitu ilościowego) na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim są darmowe, jeśli zlecisz ich realizację przez bankowość internetową lub mobilną. W przypadku przelewów do innego banku, wyłącznie pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym jest za 0 zł, a za drugi i każdy kolejny bank przewiduje opłatę w wysokości 9 zł.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus) to odrębny rachunek oszczędnościowy, który cechuje:
 • oprocentowanie: 7% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 100 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: do 5. dnia po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania na OKO Bonus jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych, takich jak chociażby omawiane konto oszczędnościowe (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 20.04.2023 r. Jako nowy klient ten warunek spełnisz w praktyce bardzo łatwo - jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to należy zostawić nadwyżkę ponad saldo z 20.04.2023 roku (jeśli jednak dopiero teraz - od 25.04.2023 r. - staniesz się klientem ING, to w takiej sytuacji wystarczy zostawić choćby symboliczną kwotę, gdyż na ww. dzień Twe saldo wynosiło 0 zł). Wówczas po zakończeniu 3-miesięcznego okresu dostaniesz odsetki proporcjonalnie do faktycznego czasu i wysokości środków trzymanych w czasie promocji na rachunku oszczędnościowym.

Umowa o OKO Bonus zawierana jest wyłącznie na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie rachunek zostanie przez bank zamknięty, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus (do czasu zamknięcia OKO Bonus nie zamykaj więc i tego rachunku wskazanego do zwrotu środków z OKO Bonus).

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 7% w skali roku jest do 22.05.2023 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Jak otworzyć OKO w promocji "Bonus na start" oraz OKO Bonus? Po otwarciu Konta Direct lub Konta Mobi, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej przejdź ścieżkę: Oferta ING => Oszczędności. Tam wyklikasz obydwa rachunki OKO.

Sprawdź prześwietlenie promocji z premią 250 zł za Konto Direct lub (jeśli masz 18-26 lat) z premią 250 zł za Konto Mobi.

_____________________

CZĘŚĆ II: Warunki dla obecnych klientów ING 


Z promocji "Bonus na start" skorzystać mogą osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków (cytuję regulamin, ale poniżej szczegółowo także wyjaśniam):
"1) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 25.04.2023 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver"

albo

"2) w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 1) [czyli OKO - przyp. Mr. Złotówa], otwartego przed 25.04.2022 r. i na tym rachunku: 
• nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 25.04.2022 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz
• miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 25.04.2022 r. do 24.04.2023 r."

Przekładając to z zacytowanego języka regulaminowego na "nasz" wychodzi na to, że jeśli nie masz obecnie żadnego rachunku OKO, ani Dream Saver założonego przed 25.04.2023 r. i dopiero teraz (od 25.04. do 22.05.2023 r.) go otworzysz, to z automatu skorzystasz z promocji "Bonus na start".

Drugą z opcji - podpunkt 2) z wyżej przytoczonego cytatu - przewidzianą dla tych, którzy posiadają już OKO lub Dream Saver w ING założone przed 25.04.2023 r. - jest założenie kolejnego OKO (by na nim uzyskać promocyjne oprocentowanie 7% w skali roku). Taka osoba musi jednak spełniać dodatkowe warunki:
 • nie mogła nic wpłacać na "stare" OKO co najmniej od 25.04.2022 r. (czyli w praktyce co najmniej od roku), ani z niego wypłacać;
 • a w dodatku w tym okresie (od 25.04.2022 r. do 24.04.2023 r.) saldo na tym "starym" OKO nie mogło być większe, niż 10 zł. Bank kieruje więc tę propozycję tylko dla tych, którzy wykazywali się dużą biernością.

A główne cechy promocji "Bonus na start" w ING Banku Śląskim to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 5,5 punktów procentowych, co w sumie da 7% w skali roku (promocyjne oprocentowanie uzyskać można tylko na jednym OKO); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 100 000 zł (a więc w praktyce do 99 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (5,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 
 
OKO założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus), to tu warunki załapania się na promocyjne oprocentowanie także przez obecnych klientów wydają się prostsze. W praktyce potrzebne będzie wpłacenie nowych środków.

Na wstępie jednak krótkie objaśnienie: OKO Bonus to odrębny rachunek oszczędnościowy z oferty ING Banku Śląskiego. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje na nim dla nowych środków, które bank wylicza wobec salda na produktach depozytowych w ING Banku Śląskim na koniec dnia 20.04.2023 roku. A do tych produktów depozytowych zalicza się: 
 • rachunki oszczędnościowe (takie jak Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium, Dream Saver, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus Max), 
 • lokaty, 
 • lokaty w pakiecie z funduszem oraz
 • inwestycyjne lokaty terminowe.

Z promocji OKO Bonus skorzystać mogą osoby, które już posiadają (bądź właśnie założą) Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (czyli to, o którym pisałem wyżej) i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN i/lub Dream Saver w PLN oraz dostęp do bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

OKO Bonus założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku. Umowa zawierana jest na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie umowa o OKO Bonus zostanie rozwiązana, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus. 

Główne cechy promocji: 
 • oprocentowanie: 7% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 100 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5 dni po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Stan salda nowych środków bank weryfikuje każdego dnia. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 20.04.2023 r. 

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 7% w skali roku jest do 22.05.2023 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Przydatne dokumenty:

15 komentarzy:

 1. Czyżby do założenia ROR-u zrezygnowali z wymogu karencji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Fragment z powyższego wpisu:

   "By poznać zasady uzyskania premii za konto osobiste, sprawdź jeden z poniższych wpisów, w którym omawiam promocję oraz ofertę tego konta w ING wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą:
   - do 250 zł premii za Konto Mobi - to propozycja dla osób w wieku 18-26 lat lub
   - do 250 zł premii za Konto Direct, które oferowane jest dla każdej osoby pełnoletniej (bez górnego limitu)"

   Tam też mowa o zasadach uczestnictwa w promocji konta osobistego z premią.

   Usuń
  2. Panie Złotówa może byś zerkną na lokatę 5 plus w volkswagen bank? Można wyrwać 8% w skali roku.

   Usuń
  3. To lokata ze zmiennym oprocentowaniem. 8% w skali roku gwarantowane jest wyłącznie przez pierwsze 3 miesiące - później może się zmienić. Co do zasady nawet nie zwracam uwagi na takie lokaty (bo zmienić w praktyce równa się spaść).

   Usuń
  4. Na dodatek VW Polska działa bez parasola BFG.

   Usuń
 2. A nie lepiej założyć bezwarunkowo darmowy ROR w Handlowym i cieszyć się z oprocentowania w wysokości 8,1% w skali roku nawet do 100 tys. zł przez pełne 4 m-ce?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Lepiej, bo 8,1% to zawsze więcej, niż 7% :) Acz trzeba mieć na względzie, że na promocję Citibanku nie każdy musi się załapać (promocję szczegółowo opisuję tutaj), więc zawsze lepiej, gdy jest wybór.

   Usuń
 3. Pamiętajcie, że w ING możecie dostać pisemko że macie się wytłumaczyć przed bankiem że wszystkich oszczędności, dochodów itd. Mogą zażądać od was PIT i kto tam wie co jeszcze. Ja dostałem. Ludzie z neta też na nich klną. Niby takie mają prawo ale są nadgorliwi bo podobno prali kasę ruskich oligarchów i dostali po łapach.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W AILOR BANK pisze oświadczenie ze z umowy o pracę

   Usuń
  2. Ja napisałem oświadczenie, że to darowizna. Przeszło 😋

   Usuń
 4. Nie rozumiem ING. Tak długo przodowali w oprocentowaniu 8% a teraz nie dość, że je mocno (bo jednorazowy skok o 1% to dużo) obniżyli do 7% to i limity max z 2x 400k obniżyli do 2x 200k a teraz i do max 2x 100k. Na odsetki do tego czekać trzeba 3 m-ce. Sens lokowania u nich oszczędności tylko, jak już w Citi, Velobanku, Millennium, Aliorze i jeszcze kilku bankach się nie lokuje z jakichś powodów.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie rozumiesz, to tłumaczę: banki dr facto nie potrzebują Twojej kasy - KO to jedynie wabik, aby założyć ROR.

   Usuń
 5. Korzystałam z tej oferty w formie 1,5 plus 6,5. Jestem niezadowolona, bo wcale nie wyszło razem 8. Wyszło mniej. Po 3 miesiącach w ing mam mniej niż 8 procent zysku minus belka. Jednak velokonto czy inne z 8 procentami od razu, a nie jakimiś składanymi z części, jest lepsze. 8procent od 100 000 powinno dać 540 zł netto miesięcznie, a w ING wcale mi nie dało. Niestety okazuje się to dopiero po ponad 3 miesiącach, a wpisy tutaj przekłamują rzeczywistość. 1,5 plus 5,5 to nie to samo co 7 od razu, jak to było w millenium np., czyli jasno prosto bez zarzutu. W ING to mniej. Przetestowałam i stwierdzam, że nie warto korzystać z takich manipulacji. Lepsze od razu 8 w velobanku czy gdzieś, a nie jakieś składane, bo na koniec 8 nie wyjdzie. Nie wyszło 8 w ing. Nie polecam.

  OdpowiedzUsuń
 6. Czy muszę zakładać jakiekolwiek OKO jeśli chcę tylko skorzystać z premi 250,00zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, wymagane jest otwarcie OKO, bo to na ten rachunek wpłynie premia. Promocję konta z premią szczegółowo omawiam tutaj.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...