Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Czy trzeba płacić podatek od sprzedaży premiowej w przypadku zagranicznego banku? Czyli odpowiedź na to czy rozliczyć moneyback od Raiffeisen Digital Banku

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING, Santandera i Aliora

23.10.2023

Czy trzeba płacić podatek od sprzedaży premiowej w przypadku zagranicznego banku? Czyli odpowiedź na to czy rozliczyć moneyback od Raiffeisen Digital Banku

Dziś dzielę się odpowiedzią na ważne pytania, udostępniając łamy bloga ekspertowi z dziedziny podatków. 

Opodatkowanie nagrody ze sprzedaży premiowej w przypadku zagranicznego banku
Jak wygląda kwestia rozliczenia podatku od nagrody w przypadku promocji bankowej w zagranicznym banku? Pod wpisem o Raiffeisen Digital Banku (z bonusem 300 zł za konto) ten temat wywołał gorącą dyskusję. Dziś dzielę się odpowiedzią od eksperta.

Gdy pojawiła się promocja konta w Raiffeisen Digital Banku z łatwym bonusem 300 zł, to nie wypadało odmówić - w myśl bankobiorczej zasady: jak dają, to bierz (a już zwłaszcza, gdy dzieje się to w tak prosty sposób, bo powyższa nagroda jest wynikiem mega wysokiego, bo aż 50-procentowego zwrotu za płatności kartą). Skorzystałem z promocji, którą na blogu też opisałem (bo opisuję tylko takie promocje, w których czynnie biorę udział lub przynajmniej chciałbym z nich skorzystać). 

Podatek od sprzedaży premiowej, czyli jak rozliczyć nagrody w promocji bankowej?


Czytelnicy poruszyli jednak wątek dotyczący opodatkowania uzyskanej nagrody w związku z tym, że Raiffeisen Digital Bank nie posiada swej siedziby w Polsce, ale w Austrii (również należącej do Unii Europejskiej, której przepisy pozwalają na swobodę działania w innych krajach członkowskich). Pytania zrodził regulaminowy zapis dotyczący podatku, który brzmi:
"Otrzymanie Nagrody w ramach niniejszej Promocji może rodzić potencjalny obowiązek podatkowy (np. obowiązek złożenia deklaracji oraz/lub dokonania płatności) po stronie Uczestnika, w zależności od kraju jego rezydencji podatkowej. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wyjaśnienie kwestii wszelkich zobowiązań podatkowych po stronie Uczestnika. RDB nie ma obowiązku obliczenia, potrącenia ani zapłaty podatków w imieniu Uczestnika w związku z niniejszą Promocją i nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku, gdy Uczestnik nie wywiązał się ze swoich zobowiązań podatkowych"


Jak więc w praktyce wygląda kwestia opodatkowania nagrody ze sprzedaży premiowej w przypadku udziału w promocji organizowanej przez zagraniczny bank, czyli taki, który ma siedzibę poza Polską, ale jednak na terenie Unii Europejskiej (bo to ma duże znaczenie)?

Podatek od nagród z promocji bankowych organizowanych przez banki z siedzibą w Polsce. Pestka


W przypadku promocji bankowych organizowanych przez banki z siedzibą w Polsce generalnie jest prosto i przyjemnie, jeśli chodzi o opodatkowanie uzyskanych bonusów. Bez zbędnego rozwodzenia się nad tematem, przywołam zapisy z regulaminu losowo wybranych promocji z ostatnich dni.

BNP Paribas (promocja konta osobistego):
"Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagroda w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych"


Citibank (promocja karty kredytowej):

"Nagrody (...) w ramach Oferty są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych"


VeloBank (promocja konta osobistego):

"Nagroda jest nagrodą uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową (...) i jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych"


Właściwie wszędzie tak samo. Wszystkie te banki łączy to, że mają oddziały w Polsce.

Co z tym Raiffeisen Digital Bankiem? Czy trzeba płacić podatek?


Pod wpisem o promocji Raiffeisen Digital Banku rozgorzała dyskusja, pojawiły się komentarze przedstawiające zdecydowane (własne) stanowiska, a także prośba o moją ocenę. Ponieważ nie jestem specjalistą od podatków, poprosiłem o pomoc fachowca. Poniżej zamieszczam odpowiedź, wyczerpująco rozwiewającą wątpliwości, które pojawiły się na blogu i które dotyczyły podarku od nagrody wypłacanej przez Raiffeisen Digital Bank.

Autorem jest Paweł Malewski, ekspert podatkowy z Kancelarii Prawnej PragmatIQ - Jemu oddaję już miejsce poniżej (jedno tylko wyjaśniając - osobiście na blogu stosuję rozróżnienie: moneyback to zwrot za płatności kartą, a cashback to wypłata środków w kasie sklepowej przy okazji zakupów; jednak poniżej cashback należy odczytywać jako moneyback). 
__________

Skutki podatkowe cashbacku 


Cashback, czyli zwrot części wydanych środków za dokonane transakcje, stał się jednym z najpopularniejszych mechanizmów motywacyjnych stosowanych przez banki w celu zachęcenia klientów do korzystania z ich produktów. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że jest to wyłącznie korzystna propozycja dla konsumentów, warto przyjrzeć się także aspektowi podatkowemu tej formy gratyfikacji. Czy otrzymane środki z cashbacku są objęte opodatkowaniem? A jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie? W niniejszym artykule dokładnie przyjrzymy się kwestii podatkowych aspektów cashbacku, aby rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane. 

Cashback, jako nagroda związana ze sprzedażą premiową 

W kontekście rozważań podatkowych, kluczowe znaczenie ma przyczyna otrzymania cashbacku, a nie sama forma nagrody. Jeśli cashback przysługuje z tytułu założenia konta bankowego i dokonania innych działań (wykonania kilku przelewów, płatności kartą, BLIKiem, itp.), to mamy do czynienia z tak zwaną sprzedażą premiową. Jest to niezwykle ważne w kontekście promocji bankowych, ponieważ w sytuacji, gdy nagroda nie ma charakteru zachęty do założenia konta, zakupu produktu, czy skorzystania z usługi, sposób opodatkowania będzie zupełnie inny (stawką 19% i bez prawa do zwolnienia z podatku). 

Sprzedaż premiowa polega na oferowaniu klientowi dodatkowych korzyści, często w postaci towaru czy usługi, w zamian za dokonanie określonego zakupu. Cashback, choć polega na zwrocie części wydanych środków, w pewnym sensie również może być traktowany jako forma nagrody – klient otrzymuje „premię” w postaci części pieniędzy wydanych na zakup. 

Skoro zatem zwrot środków dokonanych przez bank stanowi nagrodę, to nie ulega wątpliwości, że przysporzenie takie ujęte jest w regulacjach podatkowych. Kluczowy jest w tym zakresie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatek od dochodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową wynosi 10% nagrody. Podatku tego najczęściej się jednak nie płaci, gdyż w większości przypadków zastosowanie znajduje zwolnienie podatkowe. Ma ono jednak kilka kluczowych warunków. Po pierwsze, jednorazowa wartość nagrody nie może przekraczać 2.000 zł. Warto zwrócić uwagę, że nie jest to kwota wolna – jeżeli nagroda wyniesie 2.001 zł, to podatek nalicza się od całej kwoty! Po drugie, zwolnienie nie dotyczy nagród otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Podsumowując, cashback jest zwolniony z podatku, jeżeli jest nagrodą w sprzedaży premiowej (przysługuje w zamian za skorzystanie z usługi banku), jego wartość nie przekracza 2000 zł i został on otrzymany bez związku z działalnością gospodarczą. 

Gdy podatek trzeba jednak zapłacić 


A co w sytuacji, gdy warunki zwolnienia nie będą spełnione? Ci, którym zwolnienie nie będzie przysługiwać ze względu na przekroczenie kwoty, nie muszą się o nic martwić. Zgodnie z przepisami, to na podmiocie wypłacającym nagrodę spoczywa obowiązek potrącenia podatku i dokonania wpłaty do Urzędu Skarbowego. Otrzymana nagroda będzie zatem mniejsza o pobrany podatek. Czasami organizatorzy posługują się metodą ubruttawiania wartości nagród pieniężnych. Polega to na tym, że wartości nagród w regulaminach promocji są ustalone na odpowiednio wyższym poziomie, tak aby ostateczna kwota otrzymana przez uczestnika była równa temu, co znajduje się w materiałach reklamowych. 

Rozliczenie podatku od nagrody ze sprzedaży premiowej jest bardziej problematyczne w przypadku przedsiębiorców (precyzyjniej chodzi tu o przedsiębiorców będących podatnikami PIT). W tym zakresie dochodzi bowiem do rozbieżności interpretacyjnych. Organy podatkowe często zajmują stanowisko, że nagroda ze sprzedaży premiowej uzyskana w związku z działalnością gospodarczą jest przychodem z tej działalności i powinna być opodatkowana, jak inne dochody. Niektóre sądy wydają natomiast wyroki, że zasadne byłoby zastosowanie stawki 10% podatku, natomiast inne zgadzają się z fiskusem. Przedsiębiorcom uzyskującym nagrody pozostaje zatem śledzenie bieżących wyroków i podejmowanie decyzji w zależności od poziomu akceptowanego ryzyka. 

Bank zagraniczny a skutki podatkowe promocji 


Jakiś czas temu promocję w postaci cashbacku uruchomił Raiffeisen Digital Bank (o promocji można więcej przeczytać tutaj), który działa w Polsce poprzez swoją austriacką spółkę. W regulaminie bank zwraca uwagę, że skorzystanie z cashbacku może wiązać się z obowiązkami podatkowymi, za które bank nie odpowiada. Czy ten regulamin jest zgodny z prawem i co w związku z tym należy zrobić? 

Odpowiadając krótko – tak, regulamin jest zgodny z prawem, a w przypadku, gdy spełnia się warunki zwolnienia od podatku ze sprzedaży premiowej nie trzeba nic robić w zakresie rozliczeń z fiskusem.

 Dla bardziej zainteresowanych kilka słów wyjaśnienia. Bank Raiffeisen, działając z terytorium Austrii i nie mając swojego oddziału czy stałej placówki na terenie Polski, nie podlega pod polskie ustawodawstwo podatkowe. Nie wystąpi zatem w roli ewentualnego płatnika podatku, czyli pobierającego podatek od nagrody i wpłacającego go do urzędu skarbowego. Tym samym bank słusznie zastrzega, że obowiązek rozpoznania skutków podatkowych spoczywa na otrzymującym nagrodę.

Nagroda jest natomiast dochodem uzyskanym przez polskiego rezydenta podatkowego (promocja jest skierowana do osób mających miejsce zamieszkania w Polsce) z terytorium Austrii. Oznacza to, że dochód ten z zasady podlega pod ustawodawstwo podatkowe zarówno Polski, jak i Austrii. Jak to się zatem dzieje, że zamiast podatku w obu krajach nie trzeba płacić nic? 

Kluczowa jest tu umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Austrią. Reguluje ona to, które państwo ma prawo opodatkować poszczególne rodzaje dochodów tak, aby nie doprowadzić właśnie do podwójnego opodatkowania. Z art. 22 tej umowy wynika, że dochody nieobjęte postanowieniami wcześniejszych artykułów podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji podatnika. Na tej podstawie nagroda ze sprzedaży premiowej otrzymana przez polskiego rezydenta podatkowego może być opodatkowana tylko w Polsce.

Zasady opodatkowania tego dochodu uzyskanego od austriackiego banku są więc jednakowe, jak w przypadku promocji organizowanej przez polski bank. Cashback uzyskany w ramach sprzedaży premiowej do limitu 2.000 zł jest zwolniony z opodatkowania. Nagroda uzyskana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z tego zwolnienia skorzystać nie może. 

Rady na przyszłość


Korzystając z promocji organizowanych przez banki zagraniczne warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. W pierwszej kolejności, czy bank działa przez polski oddział, czy z terytorium innego państwa członkowskiego UE. Polski oddział będzie zobowiązany do rozliczenia podatku, chyba że promocja przewidziana jest dla działalności gospodarczych. 

Gdy bank nie działa przez żadną polską jednostkę, to odpowiedzialność za podatki spoczywa na uczestniku promocji. Należy wtedy rozpoznać, czy promocja ma charakter sprzedaży premiowej (tj. czy nagroda ma bezpośrednie powiązanie z umową sprzedaży, np. usługi kredytowej, czyli jest zachętą do zakupu). Jeżeli tak, to w przypadku nagród do 2.000 zł nie ma podatku (uwaga przedsiębiorcy), a powyżej – podatek wynosi 10% i trzeba go samodzielnie wpłacić na właściwy rachunek w Urzędzie Skarbowym. 

W przypadku promocji niemających charakteru sprzedaży premiowej, podatek wynosi 19% i nie ma przewidzianego zwolnienia. Również w takim przypadku podatek należy wpłacić samodzielnie. 

Paweł Malewski, ekspert podatkowy z Kancelarii Prawnej PragmatIQ, prowadzącej portal Doradzamy.to.

__________

Bądź na bieżąco z bankowością i promocjami bankowymi. W jaki sposób? Najlepszym jest tu bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga Bankobranie - to zero spamu, a jedynie powiadomienia o nowościach (wysyłane góra 2 razy w tygodniu). Zapis zajmuje chwilę (podobnie jak rezygnacja, jeśli kiedyś z jakiejkolwiek przyczyny tak postanowisz): 

35 komentarzy:

 1. Dzięki za te wyjaśnienie.

  OdpowiedzUsuń
 2. A co jeśli przez głupotę posłuchałam opinii wszystkich z komentarzy w sprawie rozliczania i złożyłam wniosek o zamknięcie konta i zlikwidowali mi kartę.
  Czy jeśli wycofam wniosek i wyrobię nową kartę to nadal łapie się na promocję?
  Wszystkie warunki spełniłam już przed zamknięciem konta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli jeszcze nie zamknęli ci konto to napisz że wycofujesz wypowiedzenie.

   Usuń
  2. Zgodnie z regulaminem promocji, punkt 4.5: "Aby otrzymać wypłatę Nagrody, rachunek bieżący Odbiorcy Nagrody musi pozostać otwarty i
   aktywny (tj. niezamknięty) przez cały okres pomiędzy zakończeniem Okresu Obowiązywania Promocji a terminem wypłaty Nagrody." Skłaniałbym się ku opcji, że sama likwidacja karty nie powinna wykluczać otrzymania nagrody, sam rachunek pozostaje aktywny w okresie wypowiedzenia i można go używać - chociażby do wykonywania przelewów. Jeżeli bank zgodzi się na wycofanie wypowiedzenia, to w mojej ocenie nagroda powinna być wypłacona, pomimo wyrobienia nowej karty. Zawsze można dla pewności podjąć się wykonania 3 transakcji do 600 zł już nową kartą - limit osób w promocji chyba się jeszcze nie wyczerpał. Swoją drogą, zabawnie brzmi ten zapis - rachunek musi pozostać otwarty i niezamknięty. :)))

   Sam skorzystałem z opcji odstąpienia od umowy, ale nie wykonywałem żadnych transakcji. Złożyłem zapytanie o możliwość wycofania tego oświadczenia - czekam na odpowiedź.

   Usuń
  3. Na przyszłość nie trzeba się spieszyć, ani ze spelnianiam warunków, ani z zamykaniem konta w takich sytuacjach. No i jak dla mnie komentarze Mr Złotowy sa najbardziej wiarygodne, ludzie różne rzeczy piszą, bo i na infoliniach różne rzeczy mówią ;)

   Usuń
  4. W sumie pan ekspert też nie przytacza żadnych paragrafów, tylko stwierdza ogolnikowo, że " tak jest w przepisach" ;)

   Usuń
 3. Cześć, brałem u nich udział w promocji z premia 100 zł za 10 transakcji i ich ocenę, przy czym nie był to cash back, czy zwolnienie z podatku tyczy się również w mojej sytuacji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zasada jest jedna i dotyczy każdej sprzedaży premiowej. Przecież nie ma różnicy czy było 100 czy jest 300 zł. Różnica by była gdyby dawali ponad 2000 zł.

   Usuń
 4. Czy analogicznie do powyższego nie trzeba składać żadnego pit-u od procentów z konta oszczędnościowego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie, podatek trzeba jakos rozliczyc, tutaj sa inne zasady

   Usuń
  2. Z odsetkami to wygląda inaczej. To już masz dokładnie rozpisane na stronie banku. Oni pobierają austriacki podatek 25%. W Polsce żadnego podatku płacić nie musisz ale musisz uwzględnić w zeznaniu rocznym.

   Usuń
  3. @kate 23 października 2023 15:50
   @Anonimowy 24 października 2023 10:24
   Skąd ta interpretacja? Przecież w tym opisie nic na ten temat nie ma. To co jest też jest zagmatwane. Jest mowa o działaniu banku "przez polski oddział"; a gdzie jest to wykazane że tak jest? Aion Bank działa na tych samych zasadach (proponuję poczytać nie tylko tu) co ten a nie pobiera innego podatku niż polski. Tu wszystko jest nie tak.

   Usuń
  4. Nie, Aion działa na innych zasadach niż Raiffeisen Digital Bank.

   Aion:
   "Niniejsze warunki („Warunki”) regulują stosunki umowne pomiędzy AION BANK SA / NV, instytucją kredytową utworzoną jako spółka akcyjna („société anonyme” / „naamloze vennootschap”) zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Brukseli (Belgia), pod adresem: Manhattan Center, Avenue du Boulevard 21, 1210 Avenue de la Toison d'Or - Guldenvlieslaan 26/28, 1050 Bruksela, Belgia, zarejestrowaną w rejestrze Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 403.199.306, posiadającą licencję Narodowego Banku Belgii i Europejskiego Banku Centralnego, upoważniającą do prowadzenia działalności jako instytucja kredytowa zgodnie z belgijskim prawem bankowym z dnia 25 kwietnia 2014 r., działającą poprzez oddział Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa"

   Raiffeisen Digital Bank z regulaminu:
   "Bank- oznacza Raiffeisen Digital Bank AG, instytucję kredytową, utworzoną zgodnie z prawem austriackim z siedzibą pod adresem: Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, Austria, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Handlowy w Wiedniu (Handelsgericht Wien) pod nr FN 117507 f, działającą w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług w ramach Unii Europejskiej, będącą dostawcą usług płatniczych"

   Czyli jest oddział w Warszawie (Aion) vs Raiffeisen z siedzibą w Wiedniu. Więc nie pisz że działają na tych samych zasadach.

   Usuń
  5. @Pablo 25 października 2023 12:02
   To nie ma nic do rzeczy gdzie taki Raifeissen ma siedzibę. Jestem polskim rezydentem podatkowym, czyli posiadam na terytorium Polski centrum interesów osobistych oraz gospodarczych i ani jednego dnia nie mieszkałem za granicą w ostatnich latach.
   Dla mnie cała ta historia z Raiffeisen Digital Bankiem wygląda jak jeden wielki przekręt.

   Usuń
  6. Anonimowy25 października 2023 21:32 szukasz na siłę i czepiasz się. Nie chcesz to nie korzystaj. Ale najgorsze są takie wypowiedzi. Niby z wielką przyjemnością siebie a wprowadzają w błąd innych. Jak te wszystkie bezpodstawne wypowiedzi o tym że trzeba zapłacić podatek od tych 300 zł

   Usuń
 5. Dziękuję za obszerne wyjaśnienia

  OdpowiedzUsuń
 6. Mr Złotówa solidny i rzetelny jesteś.
  Dziękuję.
  Ja żadnych nerwowych ruchów nie robiłem w związku z udziałem w promocji.
  Psy szczekają, karawana jedzie dalej.
  😁😁

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zadałem pytanie, kogo nazywasz psami?

   Usuń
  2. @Anonimowy24 października 2023 12:07
   Nie jestem Anonimowy z 16:34 ale za niego odpowiem bo mnie rozbawiło. "Psy szczekają, karawana jedzie dalej" to jest takie przysłowie.

   Jak ktoś cię ugości i powie "Gość w dom, bóg w dom" to nie znaczy że jesteś jego bogiem i się modli do ciebie xD

   Usuń
  3. @Anonimowy 24 października 2023 13:49
   Po to byś zrozumiał różnicę, powtórzę to przysłowie wobec ciebie a także „autora”:
   Psy szczekają, karawana jedzie dalej.

   A co do samego wyjaśnienia dotyczącego austriackiego banku, to jak widać dalej w komentarzach są czyjejś interpretacje bo jak się okazuje, to wyjaśnienie wszystkiego nie wyjaśnia. Proponuję zatem udać się do swojego Urzędu Skarbowego i tam zwrócić się z tym pytaniem.

   Usuń
 7. No i za do cenię tego bloga. Dzięki wielkie za wyłożenie kawy na ławę. Pozdrawiam
  Adam

  OdpowiedzUsuń
 8. A przy okazji dodam, że powyższe zasady dotyczą moneybacku Banku Revolut z siedzibą na Litwie.
  Oni też płacą i to prawie natychmiast po spełnieniu warunków.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale jeśli chodzi o podatek od zysków kapitałowych to oni dla odmiany go nie pobierają w ogóle ale trzeba samemu rozliczyć 19% przed polskim fiskusem.

   Usuń
  2. No ale to tylko jako ciekawostka bo w Revolucie oprocentowanie mizerne. Teraz obniżyli do 3%

   Usuń
 9. Cześć, myślicie że zakup czegoś na allegro lokalnie zostanie zaliczony bez problemu na poczet tego cashbacki?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A dlaczego nie miałoby być to zaliczone?

   Usuń
 10. A jak to będzie jak już przekroczyłem w tym roku 2000 zł z bankobrania? Jaki podatek będę musiał zapłacić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 2000 zł dotyczy jednej promocji, a nie ich kumulacji rocznej

   Usuń
 11. Anion bank napisał mi maila ze nie pobierają podatku belki i klijent dostaję pit8 więc to się opłaca bo będzie dopłata podatku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Informacja niezgodna ze stanem faktycznym. Aion Bank pobiera podatek od zysków kapitałowych ("podatek Belki) - informację o tym można znaleźć też na stronie banku.

   Usuń
  2. Czy w przypadku lokaty w tym cyfrowym Raiffeisen podatek od zysków kapitałowych jest pobierany? Jeśli tak, to przez który urząd skarbowy?

   Usuń
  3. Jeżeli osiągnąłeś w danym roku dochody w Austrii, a jesteś polskim rezydentem podatkowym, to obowiązuje Cię także rozliczenie z polskim urzędem skarbowym. Posłuży Ci do tego formularz PIT-36 ZG – należy zamieścić w nim wszystkie informacje o naszych zagranicznych dochodach i opłaconych składkach na podatek.

   Usuń
  4. Chciałabym wpłacić oszczędności na to konto oszczędnościowe w raiffeisen ale właśnie nie wiem do końca jak pozniej rozliczyc ten podatek.

   Usuń
  5. Opcje są dwie:
   1) nie robisz nic, Raiff potrąca 25% austriackiego odpowiednika podatku Belki. W Polsce tylko wpisujesz to w PIT
   2) uzyskujesz certyfikat rezydencji w US, wysyłasz do Raiffa, nie potrącają podatku, ale musisz zapłacić 19% w PL

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...