Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zgarnij nawet 2900 zł za iKonto Biznes w Alior Banku [AKTUALIZACJA]

800 zł od Santandera610 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

18.10.2023

Zgarnij nawet 2900 zł za iKonto Biznes w Alior Banku [AKTUALIZACJA]

Oto kumulacja promocji Aliora dla przedsiębiorców.

Promocja "400 zł na start" w Alior Banku z kodem PROMO400
Na otwierających konto firmowe czeka łatwa premia 400 zł na start (to promocja ze skróconym okresem wykluczenia dla byłych posiadaczy konta firmowego w tym banku) oraz bonusy pieniężne do 1500 zł. Do tego doszedł jeszcze zwrot za płatności na stacjach paliw - nawet do 1000 zł.


Jako że mamy tu do czynienia z trzema promocjami (które na szczęście łączą się ze sobą), to też każdą w niniejszym wpisie dokładnie omówię. W pierwszej kolejności pochylam się nad nowością, czyli promocją "400 zł na start", w której do wzięcia czeka tytułowa premia za spełnienie bardzo prostych warunków.

Dalej prześwietlam promocję "1500 zł dla firm", dzięki której przez rok można uzyskiwać do 125 zł miesięcznie (to już dobrze znana, bo dostępna od dłuższego czasu okazja do bankobrania, którą na blogu opisywałem nieraz, ale i teraz ją analizuję). 

[Aktualizacja: od 1.10.2023 r. dostępna jest jeszcze jedna - łącząca się z powyższymi - promocja "Plusy Karty z Plusem", która daje 10-procentowy zwrot za płatności na stacjach paliw. W każdym miesiącu zyskać można dzięki temu do 200 zł, a że zwroty przewidziane są przez 5 miesięcy, to da się zgarnąć nawet 1 000 zł. Dodatkowo ta promocja daje zwolnienie z opłaty miesięcznej za kartę wydawaną do konta (bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków) do końca 2024 roku.]

No a na sam koniec tradycyjnie przeanalizuję iKonto Biznes.

Promocja "400 zł na start" w Alior Banku z kodem PROMO400


Dla kogo promocja z premią 400 zł? Udział wziąć może osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie posiada i w ostatnich 12 miesiącach nie posiadała żadnego produktu Alior Banku skierowanego do przedsiębiorców.

Ewentualne posiadanie (nawet teraz) produktów dla klientów indywidualnych (a więc np. konta osobistego, lokaty, karty kredytowej czy pożyczki) na szczęście nie wyklucza z niniejszej promocji.

Promocja z premią 400 zł ma być dostępna do 31.01.2024 r., ale może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania puli 3 000 kodów promocyjnych (bank ma komunikować po raz pierwszy, gdy wykorzystane zostanie 2 400 kodów i później kolejny raz o zakończeniu promocji).

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji "400 zł na start": 
 • do 31.01.2024 r. złóż wniosek o iKonto Biznes (wraz z wydawaną do niego kartą Mastercard z Plusem, jeśli chcesz też wziąć udział w promocji "1500 zł dla firm - edycja III", którą opisuję nieco niżej), w dedykowanym polu podając kod PROMO400
 • do 15 dni od złożenia ww. wniosku o konto zawrzyj umowę z bankiem; 
 • w ciągu 45 dni od otwarcia konta wykonaj z niego przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego.

Premię 400 zł otrzymasz na iKonto Biznes do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków (do czasu jej wpływu nie zamykaj konta, nie przekształcaj go na rachunek innego typu, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem).

Zakładając konto w powyższej promocji z premią do 400 zł, możesz załapać się też na promocję z bonusami do 1500 zł, jak i na zwroty za płatności na stacjach paliw. I o nich mowa poniżej.

Promocja "1500 zł dla firm - edycja III"


Dla kogo promocja? W przypadku tej akcji (z bonusami do 1500 zł) uczestnikiem może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie ma i dotąd nie miała w Alior Banku żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców (tu więc te wytyczne są bardziej restrykcyjne - byli posiadacze np. konta firmowego w Aliorze, z tych bonusów skorzystać już nie mogą). 

Ewentualne posiadanie (nawet teraz) produktów dla klientów indywidualnych (a więc np. konta osobistego, lokaty, karty kredytowej czy pożyczki) na szczęście nie wyklucza z niniejszej promocji.

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji, poza otwarciem ww. iKonta Biznes wraz z kartą Mastercard z Plusem:
 • w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym będziesz zdobywać bonusy, wykonaj min. 4 płatności kartą - mogą to być transakcje na dowolne kwoty (wymóg wykonywania płatności nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca udziału w promocji).

Założenie konta w tej promocji ma być możliwe do odwołania, ale nie warto z tym zwlekać, jeśli chcesz uzyskiwać premię 400 zł (bo przypomnę, że promocja "400 zł na start" jest limitowana).

Jak zdobywać bonusy do 1500 zł za iKonto Biznes?


Bonusy uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz skorzystanie z wybranych produktów i usług Alior Banku - samodzielnie możesz zadecydować, z czego korzystać.

Bonusy zdobywać można przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego miesiąc założenia konta. W każdym miesiącu zgarnąć da się maksymalnie 125 zł, co w rok przynieść może nawet 1 500 zł. 

Dobrą wiadomością jest też to, że w aktualnie dostępnej edycji bank zrezygnował z prawa do zmiany regulaminu (co miało miejsce w poprzednich edycjach akcji). Tym samym, kto teraz weźmie udział w promocji, ten ma pewność utrzymania warunków uzyskiwania bonusów w trakcie uczestnictwa.

Wspomniałem już, że w tej promocji samodzielnie możesz wybierać warunki do zrealizowana. A każda premiowana aktywność została wyceniona. I tak w każdym miesiącu kalendarzowym bank nalicza następujące bonusy:
- 20 zł za przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu do jednej z wymienionych instytucji w wysokości min. 500 zł. 
Zarówno przelew do ZUS, jak i do US nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym.  
Te bonusy łatwo zgarnąć, bo w praktyce (prawie) każdy robi przelewy do ZUS lub do Urzędu Skarbowego. To więc da 240 zł.
- 10 zł za przelew SEPA - na ten bonus można liczyć jedynie w przypadku wykonywania przelewów na co najmniej 100 euro; 
25 zł za transakcje kartą otrzymasz, gdy w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonta Biznes na sumę min. 2 000 zł (do sumy tych transakcji wliczać się będą również płatności na stacjach paliw, które owocować będą 10-procentowym zwrotem - o szczegółach piszę nieco niżej); 
Wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, pamiętaj, że do sumy transakcji nie będą zaliczone płatności wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 
"• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; 
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); 
• 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
• 6012, określający instytucje finansowe; 
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
• 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, 
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne" [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
Lista choć może wydawać się długa, to w praktyce ma na celu wykluczenie jednie takich miejsc, w których można zrobić duży obrót na karcie bez faktycznych zakupów. Swobodnie można za to płacić w sklepach, marketach, na stacjach paliw, w lokalach gastronomicznych itp. 
Kto aktywniej płaci kartą, ten może też zgarnąć do 300 zł w rok (dzięki comiesięcznym bonusom po 25 zł).
- 10 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo przecież nie każdy przedsiębiorca ma potrzebę używania kasy; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Najprawdopodobniej chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już w 2015 roku tutaj;  
- 25 zł zł za transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing lub między rachunkami uczestnika promocji - to bonus, który można otrzymać za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na sumę min. 5 000 jednostek waluty obcej w ramach usługi Autodealing lub za przewalutowania takiej samej liczby jednostek pomiędzy rachunkami klienta w ciągu miesiąca kalendarzowego (Czy to się opłaca? Zależy od kosztów takiej wymiany walut - warto porównać kursy w kantorach walutowych. No i przede wszystkim od potrzeb - nie każdy musi wymieniać waluty); 
- 15 zł za przelewy zagraniczne - ten bonus otrzymasz pod warunkiem wykonania w miesiącu co najmniej trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju; 
- do 20 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - wysokość tego bonusu zależy od średniomiesięcznego salda środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. W ten sposób można uzyskać: 
- 0 zł za saldo do 10 000 zł; 
- 5 zł za saldo od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł; 
- 10 zł za saldo od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł; 
- 20 zł za saldo od 100 000,01 zł.

A tak wygląda definicja salda:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (...) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym Rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest Premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku [czyli w Alior Banku - przyp. Mr. Złotówa], środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku" 

Wypłata bonusów. Pierwszy bonus (do 125 zł) od banku otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Kolejne bonusy będą wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

[Aktualizacja: Promocja "Plusy Karty z Plusem": zyskaj do 1 000 zł


Otwierając konto w powyższej promocji z premią 400 zł, jak i z bonusami do 1500 zł, jednocześnie możesz skorzystać z jeszcze jednej okazji do bankobrania, która zaowocuje moneybackiem. 

Udział w tej promocji wziąć może przedsiębiorca, który przed 1.10.2023 r. nie posiadał żadnej karty wydanej do konta firmowego w Aliorze.

Nagroda. W ramach akcji "Plusy Karty z Plusem" uzyskiwać będziesz 10-procentowy zwrot za płatności kartą Mastercard z Plusem, wydaną do konta firmowego w Aliorze. 

Moneyback bank będzie naliczał od sumy transakcji wykonywanych na stacjach paliw w ciągu 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych od miesiąca zawarcia umowy o Kartę z Plusem (czyli kartę wydawaną do iKonta Biznes). Przykładowo: jeśli zrobisz to w październiku, to bank będzie naliczać Ci moneyback za płatności wykonywane w okresie od października 2023 do końca lutego 2024 roku.

Za każdy miesiąc kalendarzowy zgarnąć można maksymalnie do 200 zł. 

Zasady promocji. By uzyskać zwroty za płatności na stacjach paliw, wnioskując o iKonto Biznes, pamiętaj wyrobić do niego kartę Mastercard z Plusem. 

Moneyback za dany miesiąc kalendarzowy otrzymasz, jeśli: 
 • wykonasz w nim transakcje na wszystkich swych kartach do konta firmowego na sumę min. 500 zł (do tego wliczają się płatności kartą i/lub wypłata gotówki) oraz 
 • wykonasz co najmniej 1 przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego. 

Zwrot 10% przewidziany jest od sumy płatności dokonanych w punktach handlowo-usługowych. prowadzących detaliczną sprzedażą paliw i olejów napędowych na terenie Polski, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z następujących kodów MCC: 5172, 5541, 5542 lub 5983 (kody MCC mają za zadanie określać dominujący charakter działalności prowadzonej przez sprzedawcę lub usługodawcę). 

Do tej sumy płatności bank nie będzie wliczać zwróconych płatności, ani transakcji połączonych z cashbackiem, a więc z wypłatą gotówki z konta w kasie przy okazji zakupów. 

Wypłata moneybacku przewidziana jest do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków jego uzyskania (do momentu jego otrzymania nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem).

Dodatkowo niniejsza promocja zapewnia uczestnikom zwolnienie z opłat za kartę - jest to gwarantowane do 31.12.2024 roku (promocja obejmuje wyłącznie jedną, pierwszą kartę wydaną do konta).]

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje we wszystkich promocjach (zarówno z premią 400 zł, bonusami do 1500 zł, jak i z moneybackiem do 1000 zł) należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku (ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy).

iKonto Biznes dla firm - co warto wiedzieć o ofercie Alior Banku?


Główne cechy konta firmowego zakładanego w Aliorze to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0,30 zł - opłata za każdy SMS służący do autoryzacji dyspozycji składanych poprzez bankowość internetową; 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu kalendarzowym (do godz. 21.00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego) co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (wymóg wykonywania tych transakcji nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca - tego, w którym zawrzesz umowę o konto);
  Choć tu należy zauważyć, że wspomniana wyżej promocja "Plusy Karty z Plusem" bierze górę nad cennikiem i zwalnia z opłaty miesięcznej (do 31.12.2024 r. bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków), aczkolwiek ma to marginalne znaczenie, bo kto będzie korzystać z promocji z premią do 1500 zł, ten z karty i tak musi korzystać, by otrzymywać bonusy (przypomnę: wymagane są co najmniej 4 płatności w każdym miesiącu);

 • wypłaty kartą w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w sieci Euronet i 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w sieci PlanetCash oraz 5 zł za każdą kolejną;
  • 3%, min. 5 zł w pozostałych bankomatach w Polsce.

Po złożeniu wniosku o iKonto Biznes na stronie promocji, umowę o konto zawrzesz za pomocą przelewu weryfikacyjnego ze swego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.


Jak być na bieżąco z promocjami bankowymi? Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o najbardziej zyskownych okazjach do zarabiania na bankach. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

11 komentarzy:

 1. W przypadku gdy rozliczam się ryczałtem przychód z bankobrania podlega pod opodatkowanie ogólne czy ryczałtowe ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wg mnie ogólnym ale te pytanie lepiej zadać u księgowej.

   Usuń
  2. Wg twojej stawki ryczaltu

   Usuń
  3. Ryczałt 3% - pozostałe przychody z działalności. Konto firmowe to i przychód firmowy

   Usuń
  4. potwierdzam - ryczał 3%

   Usuń
 2. Na stacjach paliw to musza być tylko zakupy paliwa czy wszystkiego co jest tam dostępne?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bank nie ma wglądu w to co masz na paragonie. Zwrot 10% jest za wszystko za co zapłacić w kasie stacji.

   Usuń
 3. Mam pytanie odnośnie zapisu "0,30 zł - opłata za każdy SMS służący do autoryzacji dyspozycji składanych poprzez bankowość internetową" przy koncie - czy ktoś wie, czy na koncie istnieje inny sposób autoryzacji dyspozycji? Bo płacenie 30 gr. przy każdym przelewie jest bez sensu...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wystarczy dodać poszczególne konta do tzw. odbiorców zaufanych i wówczas problem nadmiarowych wydatków zostanie wyeliminowany w co najmniej 80%:)

   Usuń
 4. Mam pytanie do płatności kartą - czy przy wszystkich wymaganiach dotyczących transakcji kartą (pierwsze wymaganie na 4 transakcje co miesiąc, drugie na transakcje kartą za min. 2000 dla cashbacku 25 zł) będzie liczona wypłata gotówki kartą? Bo przy trzecim warunku, na moneyback za paliwo, jest napisane iż liczą się zarówno transakcje, jak i wypłata z bankomatu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wypłata gotówki to nie płatność karą.
   Tylko przy tej paliwowej promocji jest taki manewr że jest szerzej. Nie płatność a transakcja więc z wypłatami włącznie.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...