Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zgarnij nawet nawet 1900 zł za iKonto Biznes w Alior Banku

400 zł od Nest Banku650 zł od VeloBanku ⭐ 500 zł od: Citi, Millennium i Santandera1200 zł od Citi

8.09.2023

Zgarnij nawet nawet 1900 zł za iKonto Biznes w Alior Banku

Oto najnowsza kumulacja promocji Aliora dla przedsiębiorców.

Promocja "400 zł na start" w Alior Banku z kodem PROMO400
Na otwierających konto firmowe czeka łatwa premia 400 zł na start (to promocja ze skróconym okresem wykluczenia dla byłych posiadaczy konta firmowego w tym banku) oraz bonusy pieniężne do 1500 zł.

Jako że mamy tu do czynienia z dwoma promocjami (które na szczęście łączą się ze sobą), to też każdą w niniejszym wpisie dokładnie omówię. W pierwszej kolejności pochylam się nad nowością, czyli promocją "400 zł na start", w której do wzięcia czeka tytułowa premia za spełnienie bardzo prostych warunków.

Dalej prześwietlam promocję "1500 zł dla firm", dzięki której przez rok można uzyskiwać do 125 zł miesięcznie (to już dobrze znana, bo dostępna od dłuższego czasu okazja do bankobrania, którą na blogu opisywałem nieraz, ale i teraz ją analizuję). No a na sam koniec tradycyjnie przeanalizuję iKonto Biznes.

Promocja "400 zł na start" w Alior Banku z kodem PROMO400


Dla kogo promocja z premią 400 zł? Udział wziąć może osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie posiada i w ostatnich 12 miesiącach nie posiadała żadnego produktu Alior Banku skierowanego do przedsiębiorców.

Ewentualne posiadanie (nawet teraz) produktów dla klientów indywidualnych (a więc np. konta osobistego, lokaty, karty kredytowej czy pożyczki) na szczęście nie wyklucza z niniejszej promocji.

Promocja z premią 400 zł ma być dostępna do 31.01.2024 r., ale może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania puli 3 000 kodów promocyjnych (bank ma komunikować po raz pierwszy, gdy wykorzystane zostanie 2 400 kodów i później kolejny raz o zakończeniu promocji).

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji "400 zł na start": 
 • do 31.01.2024 r. złóż wniosek o iKonto Biznes (wraz z wydawaną do niego kartą Mastercard z Plusem, jeśli chcesz też wziąć udział w promocji "1500 zł dla firm - edycja III", którą opisuję nieco niżej), w dedykowanym polu podając kod PROMO400;
 • do 15 dni od złożenia ww. wniosku o konto zawrzyj umowę z bankiem; 
 • w ciągu 45 dni od otwarcia konta wykonaj z niego przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego.

Premię 400 zł otrzymasz na iKonto Biznes do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków (do czasu jej wpływu nie zamykaj konta, nie przekształcaj go na rachunek innego typu, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem).

Zakładając konto w powyższej promocji z premią do 400 zł, możesz załapać się też na promocję z bonusami do 1500 zł. I o tej promocji mowa poniżej.

Promocja "1500 zł dla firm - edycja III"


Dla kogo promocja? W przypadku tej akcji (z bonusami do 1500 zł) uczestnikiem może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie ma i dotąd nie miała w Alior Banku żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców (tu więc te wytyczne są bardziej restrykcyjne - byli posiadacze np. konta firmowego w Aliorze, z tych bonusów skorzystać już nie mogą). 

Ewentualne posiadanie (nawet teraz) produktów dla klientów indywidualnych (a więc np. konta osobistego, lokaty, karty kredytowej czy pożyczki) na szczęście nie wyklucza z niniejszej promocji.

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji, poza otwarciem ww. iKonta Biznes wraz z kartą Mastercard z Plusem:
 • w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym będziesz zdobywać bonusy, wykonaj min. 4 płatności kartą - mogą to być transakcje na dowolne kwoty (wymóg wykonywania płatności nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca udziału w promocji).

Założenie konta w tej promocji ma być możliwe do odwołania, ale nie warto z tym zwlekać, jeśli chcesz uzyskiwać premię 400 zł (bo przypomnę, że promocja "400 zł na start" jest limitowana).

Jak zdobywać bonusy do 1500 zł za iKonto Biznes?


Bonusy uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz skorzystanie z wybranych produktów i usług Alior Banku - samodzielnie możesz zadecydować, z czego korzystać.

Bonusy zdobywać można przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego miesiąc założenia konta. W każdym miesiącu zgarnąć da się maksymalnie 125 zł, co w rok przynieść może nawet 1 500 zł. 

Dobrą wiadomością jest też to, że w aktualnie dostępnej edycji bank zrezygnował z prawa do zmiany regulaminu (co miało miejsce w poprzednich edycjach akcji). Tym samym, kto teraz weźmie udział w promocji, ten ma pewność utrzymania warunków uzyskiwania bonusów w trakcie uczestnictwa.

Wspomniałem już, że w tej promocji samodzielnie możesz wybierać warunki do zrealizowana. A każda premiowana aktywność została wyceniona. I tak w każdym miesiącu kalendarzowym bank nalicza następujące bonusy:
- 20 zł za przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu do jednej z wymienionych instytucji w wysokości min. 500 zł. 
Zarówno przelew do ZUS, jak i do US nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym.  
Te bonusy łatwo zgarnąć, bo w praktyce (prawie) każdy robi przelewy do ZUS lub do Urzędu Skarbowego. To więc da 240 zł.
- 10 zł za przelew SEPA - na ten bonus można liczyć jedynie w przypadku wykonywania przelewów na co najmniej 100 euro; 
25 zł za transakcje kartą otrzymasz, gdy w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonta Biznes na sumę min. 2 000 zł; 
Wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, pamiętaj, że do sumy transakcji nie będą zaliczone płatności wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 
"• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; 
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); 
• 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
• 6012, określający instytucje finansowe; 
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
• 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, 
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne" [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
Lista choć może wydawać się długa, to w praktyce ma na celu wykluczenie jednie takich miejsc, w których można zrobić duży obrót na karcie bez faktycznych zakupów. Swobodnie można za to płacić w sklepach, marketach, na stacjach paliw, w lokalach gastronomicznych itp. 
Kto aktywniej płaci kartą, ten może też zgarnąć do 300 zł w rok (dzięki comiesięcznym bonusom po 25 zł).
- 10 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo przecież nie każdy przedsiębiorca ma potrzebę używania kasy; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Najprawdopodobniej chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już w 2015 roku tutaj;  
- 25 zł zł za transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing lub między rachunkami uczestnika promocji - to bonus, który można otrzymać za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na sumę min. 5 000 jednostek waluty obcej w ramach usługi Autodealing lub za przewalutowania takiej samej liczby jednostek pomiędzy rachunkami klienta w ciągu miesiąca kalendarzowego (Czy to się opłaca? Zależy od kosztów takiej wymiany walut - warto porównać kursy w kantorach walutowych. No i przede wszystkim od potrzeb - nie każdy musi wymieniać waluty); 
- 15 zł za przelewy zagraniczne - ten bonus otrzymasz pod warunkiem wykonania w miesiącu co najmniej trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju; 
- do 20 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - wysokość tego bonusu zależy od średniomiesięcznego salda środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. W ten sposób można uzyskać: 
- 0 zł za saldo do 10 000 zł; 
- 5 zł za saldo od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł; 
- 10 zł za saldo od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł; 
- 20 zł za saldo od 100 000,01 zł.

A tak wygląda definicja salda:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (...) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym Rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest Premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku [czyli w Alior Banku - przyp. Mr. Złotówa], środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku" 

Wypłata bonusów. Pierwszy bonus (do 125 zł) od banku otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Kolejne bonusy będą wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje we wszystkich promocjach (zarówno z premią 400 zł, bonusami do 1500 zł) należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku (ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy).


iKonto Biznes dla firm - co warto wiedzieć o ofercie Alior Banku?


Główne cechy konta firmowego zakładanego w Aliorze to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0,30 zł - opłata za każdy SMS służący do autoryzacji dyspozycji składanych poprzez bankowość internetową; 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu kalendarzowym (do godz. 21.00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego) co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (wymóg wykonywania tych transakcji nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca - tego, w którym zawrzesz umowę o konto);
  tu warto zauważyć, że kto o konto z kartą Mastercard z Plusem zawnioskuje do 30.09.2023 r., ten zyska zwolnienie z opłaty miesięcznej za kartę do końca 2023 roku (dzięki dodatkowej promocji "Karta na plusie – edycja nr 3"), aczkolwiek ma to marginalne znaczenie, bo kto będzie korzystać z promocji z premią do 1500 zł, ten z karty i tak musi korzystać, by otrzymywać bonusy (przypomnę: wymagane są co najmniej 4 płatności w każdym miesiącu);

 • wypłaty kartą w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w sieci Euronet i 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w sieci PlanetCash oraz 5 zł za każdą kolejną;
  • 3%, min. 5 zł w pozostałych bankomatach w Polsce.

Po złożeniu wniosku o iKonto Biznes na stronie promocji, umowę o konto zawrzesz za pomocą przelewu weryfikacyjnego ze swego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.Jak być na bieżąco z promocjami bankowymi? Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o najbardziej zyskownych okazjach do zarabiania na bankach. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

2 komentarze:

 1. W przypadku gdy rozliczam się ryczałtem przychód z bankobrania podlega pod opodatkowanie ogólne czy ryczałtowe ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wg mnie ogólnym ale te pytanie lepiej zadać u księgowej.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Hit! Nawet 600 zł w bonusach dla otwierających eKonto osobiste w mBanku + 8% dla oszczędności

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia 450 zł (do...