Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Bonusy pieniężne do 1200 zł za Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

7.04.2021

Bonusy pieniężne do 1200 zł za Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao

Pula gwarantowanych bonusów dla osób otwierających konto firmowe w Pekao znów wzrosła.

Premia do 1200 zł za konto firmowe w Pekao
W nowej edycji do wzięcia czeka nawet 1200 zł za różnego rodzaju aktywności i produkty dla przedsiębiorców. Na tę sumę składa się aż 8 bonusów, więc grunt to wybrać najlepsze dla siebie. Dodatkową korzyścią jest roczna gwarancja braku opłat za konto i wydawaną do niego kartę.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje dla osób prowadzących działalność gospodarczą.]

Premia 1200 zł za Konto Przekorzystne Biznes


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być osoba fizyczna prowadząca (lub otwierająca) jednoosobową działalność gospodarczą.

Z promocji wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali rachunek rozliczeniowy (firmowy) w Pekao lub Idea Banku w okresie od 1.10.2019 do 31.03.2021 r. 

Regulamin promocji rozwiewa ewentualne wątpliwości i zawiera zapis o tym, że posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych (czyli konta osobistego) w Pekao bądź w Idea Banku nie wyklucza uczestnictwa przedsiębiorcy w poniższej promocji.

Nagroda. Bank Pekao przygotował 8 bonusów pieniężnych, które łącznie mogą dać 1200 zł. Uczestnik promocji samodzielnie może zadecydować, o które bonusy zabiegać - z jednym wyjątkiem. Bo o ile większość z bonusów (na łączną kwotę 1100 zł) dostępna jest dla każdego przedsiębiorcy (nawet tego z długim stażem), to jeden bonus (100 zł) przewidziany jest tylko dla osób, które dopiero firmę założą (i zrobią to za pośrednictwem banku).

Zasady promocji "1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę"


Warunkiem uzyskania bonusu 100 zł za otwarcie firmy za pośrednictwem Banku Pekao (poza późniejszym otwarciem konta firmowego w Pekao) jest rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej za pomocą Profilu Zaufanego dostępnego w bankowości elektronicznej Pekao24 - jeśli takowej nie masz, to możesz uzyskać dostęp, otwierając konto osobiste z bonusami do 150 zł.

Przez rejestrację rozumiane jest nadanie  NIP-u, REGON-u i zgłoszenie do ZUS oraz uzyskanie w CEIDG statusu "aktywny".

By wziąć udział w promocji konta firmowego i mieć otwartą drogę do zdobycia pozostałych bonusów (na sumę nawet 1 100 zł):
 • złóż wniosek o Konto Przekorzystne Biznes wraz z wydawaną do niego kartą Visa Business oraz z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 i najpóźniej do 30.06.2021 r. zawrzyj umowę z bankiem;
 • zaakceptuj regulamin promocji (robi się to już na samym początku składania wniosku na wyżej podlinkowanej stronie promocji) i wyraź zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (w tym handlowych) od banku i podmiotów z nim współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej.


Dalej pozostanie już spełniać warunki uzyskiwania poszczególnych bonusów.

By uzyskać pierwszą część bonus 100 zł za aktywne korzystanie z konta:
 • przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe następujące po miesiącu zawarcia umowy o konto w Pekao (w każdym z tych miesięcy) wykonaj:
  • przelew do ZUS kwoty min. 100 zł;
  • jeden przelew za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay na kwotę min. 100 zł (inny niż do ZUS) oraz
  • jedną płatność na kwotę min. 100 zł kartą Visa Business wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes.

Spełnienie powyższych warunków uprawni Cię do uzyskania kolejnych bonusów.

Dodatkowo otrzymasz bonus 50 zł jeśli Konto Przekorzystne Biznes założysz zdalnie (w tym - w przypadku osób już posiadających konto osobiste w Pekao - przez bankowość elektroniczną lub infolinię) Ta dodatkowa nagroda nie przysługuje dla wniosków złożonych w placówkach banku.

Kolejny bonus 50 zł za wpływy bank przyzna Ci, jeśli w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o Konto Przekorzystne Biznes zapewnisz wpływy na sumę min. 5 000 zł (w każdym z tych miesięcy). Tu trzeba jednak zwrócić uwagę na następujące wytyczne:
"Jako wpływy rozumie się przychody pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek, przelewów między rachunkami klienta w Banku [Pekao, gdy słowo "Bank" zapisane zostało wielką literą  - przyp. Mr. Złotówa], wpłat gotówkowych, przelewów z konta osobistego lub firmowego przedsiębiorcy prowadzonego w Banku lub poza Bankiem"

Bonus 200 zł za terminal płatniczy


Z możliwości zdobycia tego bonusu Bank Pekao wykluczył niektóre podmioty:
"biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z)."

Gdy Twa działalność gospodarcza ma przypisany inny PKD, to droga do uzyskania tego bonusu jest otwarta. A jeśli rozważasz u siebie instalację terminala płatniczego, to warto dodać, że oprócz premii 200 zł w promocji, bank zwalnia z opłaty za dzierżawę terminala przez 18 miesięcy (o ile w poprzednich 12 miesiącach nie przyjmowałeś/-aś płatności kartą).

By uzyskać ten bonus:
 • najpóźniej do 30.06.2021 r. zawrzyj z Bankiem Pekao umowę o terminal płatniczy oraz
 • przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu otwarcia konta za pomocą terminala przyjmij płatności na kwotę min. 500 zł miesięcznie.

Bonus 200 zł za transakcje wymiany walut


By zdobyć ten bonus, w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie konta, wykonaj transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao na równowartość min. 20 000 zł (oczywiście warto porównać sobie kursy walut i skonfrontować z innymi formami ich wymiany, by sprawdzić czy ta wymiana faktycznie się opłaca, tzn. czy nie wyjdzie droższa, niż potencjalny bonus do zgarnięcia).

Bonus 100 zł za leasing


Ta nagroda przewidziana jest za zawarcie (najpóźniej do 30.06.2021 r.) umowy leasingowej z Pekao Leasing oraz wykonanie przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes minimum jednego przelewu miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej na łączną kwotę min. 1 000 zł miesięcznie.

Bonus do 400 zł za zawarcie umowy o produkt kredytowy


A jeśli z Pekao zawrzesz umowę o kredyt lub pożyczkę z gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI lub weźmiesz kartę kredytową Visa Business w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa Konta Przekorzystnego Biznes, to otrzymasz jeszcze jeden bonus. Jego wysokość będzie jednak zależeć od kwoty w umowie. I tak umowa:
 • na kwotę min. 20 000 zł oznaczać będzie bonus 200 zł; 
 • na kwotę min. 50 000 zł da bonus 300 zł, 
 • na kwotę co najmniej 100 000 zł, pozwoli Ci otrzymać bonus 400 zł.

Które bonusy są w zasięgu? Do najprostszych należą warunki przy bonusie 100 zł za aktywne korzystanie z konta, 50 zł za jego zdalne otwarcie i 50 zł za wpływy. Z tego robi się już 200 zł. Jeśli firmę dopiero założysz, to kolejny bonus 100 zł też jest wtedy łatwy do zgarnięcia. 

Zdobywanie kolejnych gratyfikacji zależy już od indywidualnej sytuacji (bo np. nie każdy przedsiębiorca potrzebuje terminal płatniczy) oraz kalkulacji (np. kosztów wymiany walut w porównaniu z konkurencją). Zobowiązania kredytowe i leasingowe już pomijam, bo przy nich bonus jest de facto jedynie zmniejszeniem ponoszonych kosztów odsetkowych czy prowizyjnych (względnie wyjątkiem może być tu karta kredytowa).

Wypłata bonusów przez Bank Pekao


Każdy z bonusów w ramach promocji "1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę" jest jednorazowy. Czyli przykładowo: można zdobyć tylko jeden bonus 200 zł za terminal płatniczy (bez względu na liczbę terminali) i jeden bonus do 400 zł za produkt kredytowy (bez znaczenia jest liczba umów kredytowych z Pekao).

Wypłata każdego z bonusów w praktyce przewidziana jest do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki jego zdobycia. Jedynie bonus za zawarcie umowy o produkt kredytowy może być wypłacony później, bo po 6 miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło zawarcie umowy Konta Przekorzystnego Biznes.

Uczestnicząc w promocji konta firmowego, miej na uwadze, że uzyskane premie stanowią przychód z działalności gospodarczej i to uczestnik promocji ma obowiązek rozliczenia podatku.

Konto Przekorzystne Biznes - szczegóły oferty Pekao


Oprócz wyżej opisanych gratyfikacji dla osób otwierających konto firmowe w Pekao, w regulaminie promocji znaleźć można jeszcze jeden korzystny zapis o 12-miesięcznym zwolnieniu z opłat za konto i kartę:
"(...) uczestnikowi promocji, który w okresie trwania promocji [czyli od 1.04. do 30.06.2021 r. - przyp. Mr. Złotówa] zawrze umowę o Konto Przekorzystne Biznes i kartę debetową Visa Business wydaną do tego rachunku, Bank ustali opłatę w wysokości 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes oraz opłatę w wysokości 0 zł za kartę debetową Visa Business wydaną do tego konta, za okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego konta. Po zakończeniu powyższego okresu, w którym obowiązywać będą promocyjne wysokości opłat, będą one pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji bankowych rachunku Konto Przekorzystne Biznes"

Korzystając z konta, uwagę należy zwrócić na to, iż SMSy z hasłami do autoryzacji dyspozycji składanych w bankowości są darmowe w liczbie 20 w danym miesiącu kalendarzowym (za 21. i każdy kolejny SMS w tym samym miesiącu opłata wynosi po 0,20 zł).

Zatem przez pierwszy rok z konta i karty można korzystać za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków. Później obowiązywać będą warunki standardowe, które na chwilę obecną wyglądają następująco:
 • 0/9 zł - opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
  • wpływy na sumę min. 2000 zł lub 
  • przelew do ZUS albo US, lub
  • wpływy z terminala wydanego przez bank, lub
  • jedna wymiana walut w Pekao, lub 
  • opłacenie jednej raty leasingu w Pekao Leasing.
 • 0 zł za 15 pierwszych przelewów w miesiącu kalendarzowym zlecanych poprzez bankowość internetową (Pekao24 dla firm albo Pekao Biznes24) - za każdy kolejny bank pobierze 1,50 zł; darmowe (bez limitów) są krajowe przelewy Elixir PLN zlecane za pośrednictwem aplikacji PeoPay; jeśli chodzi o SMSy z hasłami do autoryzacji dyspozycji składanych w bankowości, to klient otrzymuje pakiet 20 darmowych przelewów w miesiącu kalendarzowym (za 21. i każdy kolejny SMS w tym samym miesiącu opłata wynosi po 0,20 zł);
 • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania płatności na sumę min. 300 zł.

Bank nie pobiera opłat za wypłatę gotówki kartą z bankomatów Pekao oraz za 2 pierwsze wypłaty z bankomatów obcych w Polsce (za kolejne wypłaty prowizja wynosi 2%, min. 5 zł).

Jak zyskać jeszcze więcej? Przypomnę, że w Banku Pekao dostępna jest też promocja z kontem osobistym w roli głównej. Tam do wzięcia czekają bonusy na sumę 150 zł. Kolejność złożenia wniosków o konto firmowe i konto osobiste w Pekao nie ma znaczenia - obydwa będą brać udział w promocjach.

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi, na których zyskasz najwięcej? Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o nowych wpisach, które wysyłam do dwóch razy w tygodniu. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Hit powraca: rekordowe 500 zł premii za konto w ING Banku Śląskim

Promocja konta w ING z historycznie rekordową premią ponownie jest dostępna. Jest to więc okazja dla tych, którzy zapomnieli, zastanawiali s...