Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Promocja dla przedsiębiorców: odbierz do 900 zł za konto firmowe w Santander Banku + 400 zł za terminal płatniczy

750 zł od mBanku700 zł od Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

1.04.2021

Promocja dla przedsiębiorców: odbierz do 900 zł za konto firmowe w Santander Banku + 400 zł za terminal płatniczy

Santander Bank odpalił kolejną edycję promocji swego konta dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Promocja dla przedsiębiorców w Santander Banku
W sumie do wzięcia czeka nawet 1300 zł. Jak w poprzedniej edycji, niezmiennie dostępne są premie do 900 zł za korzystanie z konta, ale wzrosła wartość bonusu za za terminal płatniczy - teraz bank płaci za to aż 400 zł. Dodatkowo osoba zakładająca konto w tej promocji uzyskuje gwarancję darmowego konta i karty przez 2 lata!

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje dla osób prowadzących działalność gospodarczą.]

Premia do 900 zł za konto firmowe w promocji Santander Bank


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która od 31.03.2019 r. nie posiadała jakiegokolwiek bieżącego rachunku firmowego w Santander Bank Polska.

Jeśli w Santander Banku masz jakiekolwiek inne produkty dla klientów indywidualnych (np. konto osobiste), to ich posiadanie nie wyklucza z udziału w niniejszej promocji konta firmowego.

Nagrody. Do wzięcia czekają premie pieniężne na sumę 1300 zł (900 zł za konto + 400 zł za terminal płatniczy), które bank wypłaci na konto, więc środki w pełni będą do Twej dyspozycji.

Zasady promocji z premią za konto firmowe w Santander Banku 


By wziąć udział w akcji:
  • najpóźniej do 31.10.2021 r. złóż wniosek o Firmowe Konto Godne Polecenia wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą (Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit; w promocji udziału nie bierze karta Visa Business) oraz z usługami bankowości elektronicznej MiniFirma;
  • wyraź zgody na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych oraz nie wyrażaj sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w banku;
  • do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczenia premii wykonaj co najmniej jeden przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego w wysokości co najmniej 200 zł (spójrz tabela niżej).

Dalej pozostanie wykonywanie płatności kartą wydaną do konta, gdyż wysokość premii zależeć będzie właśnie od sumy tych transakcji. Bank naliczy 3% zwrotu od dowolnych płatności (kartą można płacić zarówno w punktach handlowo-usługowych, jak i w Internecie; wykluczone są jedynie transakcje quasicash/ transakcje wykonywane w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory.

Zwroty za płatności kartą będą naliczane przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia otwarcia konta. Maksymalnie będzie można zgarnąć 150 zł zwrotu za dany miesiąc.

Przebieg promocji dla przedsiębiorców obrazuje poniższa tabela (z regulaminu promocji):
Przebieg promocji dla przedsiębiorców w Santander Banku

Wypłatę każdego zwrotu bank przewiduje do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków ich uzyskania.

Premia 400 zł za terminal płatniczy


W najnowszej edycji promocji Santander Bank przygotował wyższą premię dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na terminal płatniczy za pośrednictwem banku. To oczywiście opcja wyłącznie dla zainteresowanych, bo nie każdy przedsiębiorcza potrzebuje przyjmować płatności kartą.

Do wzięcia czeka 400 zł (co jest zmianą na plus, bo w poprzedniej edycji ten bonus wynosił 100 zł). By zgarnąć tę nagrodę pieniężną:
  • najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji zawrzyj pierwszą (co oznacza, że takiej umowy z Elavon obecnie nie posiadasz) umowę o akceptacje kart z Elavon Financial Services Designated Activity Company za pośrednictwem Santander Bank Polska oraz aktywuj terminal (poprzez pierwszą transakcję).

Premię 400 zł otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu zawarcia ww. umowy z Elavon.
💡 Na koniec przypomnę, że w przypadku promocji dla przedsiębiorców pamiętać należy, że kwestia opodatkowania zdobytych bonusów wygląda inaczej, niż w przypadku promocji dla klientów indywidualnych. Premie czy zwroty otrzymane w ramach promocji są przychodem firmy, więc niezbędne jest ich rozliczenie i odprowadzenie podatku - obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcy.

Firmowe Konto Godne Polecenia - szczegóły oferty


W tym miejscu standardowo przyglądam się taryfie opłat i prowizji w zakresie produktu, który opisuję. Tym razem muszę jednak zacytować przede wszystkim zapisy z regulaminu promocji, bo to on bierze górę i jest wiążący dla uczestników promocji oraz dla Santander Banku. A to zapisy bardzo korzystne, gdyż klient uzyskuje preferencyjne warunki, które polegają na:
"Zwolnieniu z opłat naliczanych przez Bank przez 24 miesiące z tytułu: 
a. prowadzenia Konta Firmowego Godnego Polecenia, 
b. przelewów realizowanych w systemie Elixir w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
c. przelewów w formie polecenia wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska - polecenie przelewu SEPA w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma 
d. 10 pierwszych przelewów w systemie BlueCash wykonywanych w miesiącu rozliczeniowym w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
e. realizacji zleceń stałych na konta w innych bankach w usługach bankowości elektronicznej Mini Firma, 
f. realizacji poleceń zapłaty w usługach bankowości elektronicznej Mini Firma z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony w innym banku, 
g. wysłania smsKodów autoryzacyjnych, 
h. użytkowania pierwszej karty debetowej (w PLN) do Konta Firmowego Godnego Polecenia (do wyboru: Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit), 
i. wypłaty gotówki kartą: 
   i. w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A., 
   ii. w terminalach innych instytucji w kraju, 
   iii. bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą"

W praktyce więc wszystko co najistotniejsze w przypadku konta na okres nawet 2 lat można sobie zapewnić bez opłat (i to przez ten okres warunki z regulaminu biorą górę nad standardową ofertą wynikającą z taryfy opłat i prowizji). Warunkiem utrzymania tych preferencyjnych warunków jest utrzymywanie zgód marketingowych, o których mowa powyżej, oraz brak sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Po upływie tych dwóch lat bez opłat, obowiązywać będą warunki wynikające już wprost z tabeli opłat i prowizji. A jak one wyglądają na chwilę obecną? W celach orientacyjnych przedstawiam:
  • 0/25 zł - opłata miesięczna za prowadzenie konta nie jest pobierana w przypadku wykonania przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł;
  • 0 zł za pierwsze 15 przelewów krajowych Elixir PLN w miesiącu kalendarzowym, zlecanych poprzez bankowość internetową lub elektroniczną; za każdy kolejny opłata wyniesie 1,30 zł; pamiętaj jednak, że miesięcznie otrzymasz pakiet wyłącznie 5 darmowych SMSów służących do autoryzacji transakcji; za każdy kolejny SMS w miesiącu kalendarzowym bank pobierze opłatę w wysokości 0,20 zł)
  • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit wydawaną do konta nie jest pobierana w przypadku wykonania płatności na sumę 400 zł w danym miesiącu kalendarzowym.
Przez pierwsze 2 lata uczestnik promocji tymi opłatami, ani aktywnością nie musi się przejmować, bo regulamin promocji z tego zwalnia.

Z promocyjnych warunków bank może Cię jednak wykluczyć, jeśli posiadasz inne firmowe konto w Santander Bank Polska, wypowiesz umowę o usługi bankowości elektronicznej "Mini Firma", wycofasz zgody marketingowe lub gdy Twe roczne przychody przekroczą 10 milionów zł.


Przydatne dokumenty:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...