Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zyskaj nawet 1850 zł za konto firmowe w Santander Banku (+ bezterminowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta i kartę!)

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

4.11.2021

Zyskaj nawet 1850 zł za konto firmowe w Santander Banku (+ bezterminowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta i kartę!)

Wystartowała dodatkowa promocja konta w Santander Banku.

Konto Firmowe Godne Polecenia z bonusem
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zgarnąć mogą bonus 350 zł na start. A akcja łączy się z inną promocją serwowaną przez bank, w której zyskać można do 1500 zł, więc łącznie robi się tytułowe 1850 zł.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje dla osób prowadzących działalność gospodarczą.]

Choć zawsze, gdy w grę wchodzą tak duże kwoty do zgarnięcia, zaznaczam ile realnie jest do zdobycia (w ramach tych gratyfikacji, które nie wymagają zawierania umów o inne produkty czy dodatkowych zobowiązań). W tym przypadku w łatwy sposób można uzyskać przede wszystkim 350 zł na start oraz do 900 zł zwrotów za płatności. A to nawet 1250 zł, czyli suma, o którą trudno w innych okazjach do bankobrania.

W praktyce mamy tutaj do czynienia z dwoma propozycjami:

 • "Konto Firmowe Godne Polecenia z BONUSEM – edycja 4" - to nowa akcja, dzięki której w prosty sposób można zdobyć tytułowy bonus o łącznej wartości 350 zł;
 • "Promocja Godna Polecenia" - tu z kolei zyskać można do 900 zł zwrotów za płatności kartą wydaną do konta oraz do 600 zł za skorzystanie z innych produktów/usług oferowanych przez bank.

Powyższe promocje łączą się ze sobą - poniżej znajdziesz ich szczegółowe omówienie, wskazanie zasad, a na samym końcu również prześwietlenie konta firmowego zakładanego na potrzeby zdobycia nagród gwarantowanych.

Bonus 350 zł na start za Konto Firmowe Godne Polecenia


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, z polskim obywatelstwem, prowadząca działalność gospodarczą. 

W akcji z bonusem do 350 zł na start warunki są szczególnie przyjazne. Wystarczy bowiem, że na dzień 4.11.2021 r. nie było Ci dane posiadać, współposiadać, ani być pełnomocnikiem do rachunku dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą prowadzonego w Santander Banku (ewentualne posiadanie innych produktów - w tym np. konta osobistego prowadzonego dla klientów indywidualnych - nie jest przeszkodą do udziału w promocji).

Nagroda. W tej promocji do wzięcia czeka 100 i 250 zł, co w sumie daje tytułowy bonus 350 zł, który wpłynie na konto założone w promocji. Środki te przelejesz, wypłacisz lub wydasz na dowolny cel. 

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji: 
 • do 20.12.2021 r. zarejestruj się na stronie promocji, wyrażając przy tym wymaganą zgodę na zwolnienie z tajemnicy bankowej (jedynie w zakresie niezbędnym do rozliczenia udziału w promocji i zgody banku na wypłatę premii) oraz w kolejnym kroku (na tej samej stronie) złóż wniosek o Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą oraz dostępem do bankowości elektronicznej Mini Firma (we wniosku podaj ten sam adres mailowy, co podczas rejestracji);
 • we wniosku wyraź zgody na kontakt: 
  • w sprawie realizacji wniosku o otwarcie konta i dostarczenie regulacji bankowych, w tym Taryfy Opłat i Prowizji oraz 
  • drogą elektroniczną i telefoniczny w celach marketingowych; 
 • nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania przez bank danych marketingowych;
 • najpóźniej do 10.01.2022 r. zawrzyj umowę z bankiem o ww. konto z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej;
 • do 31.01.2022 r. pobierz aplikację mobilną Santander Banku i co najmniej jeden raz zaloguj się do niej.

Za spełnienie powyższych warunków przysługiwać Ci będzie bonus 100 zł. I otworzy Ci to również drogę do zgarnięcia dodatkowego bonusu w wysokości 250 zł. By go zdobyć:
 • do 31.01.2022 r. wykonaj co najmniej 3 dowolne przelewy (z wyjątkiem przelewów do ZUS) na rachunki prowadzone poprzez inny podmiot niż Santander Bank Polska.

O przyznaniu bonusu 100 lub 350 zł (w zależności od spełnienia powyższych warunków) organizator powiadomi Cię mailowo do 11.02.2022 r. Po otrzymaniu tej wiadomości, najpóźniej w ciągu 7 dni (do 18.02.2022 r.) będzie należało zalogować się na stronie promocji i podać numer rachunku konta założonego w promocji. Wypłata bonusu na ten rachunek nastąpi do 28.02.2022 r. 

Do tego momentu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o Konto Firmowe Godne Polecenia, ani nie wycofuj wyrażonych zgód.

Premia do 1500 zł od Santander Banku


Zakładając konto w wyżej opisanej promocji z bonusem do 350 zł, możesz też załapać się na bankową promocję, w której do wzięcia czekają kolejne bonusy pieniężne - nawet do 1 500 zł. 

Dla kogo promocja? Tu należy jednak zwrócić uwagę, że uczestnikiem promocji z premiami do 1 500 zł może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która od 31.03.2019 r. nie posiadała jakiegokolwiek bieżącego rachunku firmowego w Santander Banku, o łącznych przychodach nie wyższych niż 10 000 000 zł.

Oczywiście z tej promocji można, ale nie trzeba skorzystać. Można bowiem założyć Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander Banku i skupić się tylko na zgarnięciu bonusu do 350 zł. Spełnianie warunków "Promocji Godnej Polecenia" jest dobrowolne.

Posiadanie konta osobistego czy innych produktów Santander Banku dla klientów indywidualnych, tak samo jak w promocji z bonusem do 350 zł, nie eliminuje z udziału w niniejszej promocji konta firmowego.

Nagrody. "Promocja Godna Polecenia" przewiduje premie pieniężne na sumę nawet 1 500 zł. W skład tego pakietu wchodzi:
 • do 900 zł jako wysoki, bo 3-procentowy zwrot za płatności kartą wydaną do konta;
 • 400 zł za skorzystanie z produktu kredytowego, leasingu, pożyczki;
 • 200 zł za zawarcie umowy o pakiet prywatnej opieki medycznej LUX MED za pośrednictwem Santandera.

Zasady uzyskania zwrotów za płatności (do 900 zł)


By uzyskiwać zwroty:
 • we wniosku o konto, wybierając kartę, wskaż kartę: Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit; 
 • wyraź zgody na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych oraz nie wyrażaj sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w banku; 
 • do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczenia bonusu wykonaj co najmniej jeden przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego w wysokości co najmniej 200 zł (spójrz tabela niżej).

Dalej pozostanie już wykonywanie płatności kartą wydaną do konta, bo wysokość comiesięcznego bonusu zależeć będzie właśnie od sumy tych transakcji. Bank będzie naliczał 3% zwrotu od dowolnych płatności. Kartą można płacić zarówno w punktach handlowo-usługowych, jak i w Internecie - wykluczone są jedynie transakcje quasicash/transakcje wykonywane w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory).

Zwroty za płatności kartą naliczane będą przez 6 kolejnych miesięcy, licząc od dnia otwarcia konta. Maksymalnie możesz zgarnąć 150 zł zwrotu za dany miesiąc. Przebieg promocji obrazuje wspomniana już tabela (z regulaminu promocji):
"Promocja godna polecenia": zasady zwrotu za płatności


Zwrot (do 150 zł) wypłacany będzie do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków jego uzyskania.

Opłacalność ubiegania się o kolejne bonusy (400 zł za produkt kredytowy oraz 200 zł za pakiet opieki medycznej) zależą już od indywidualnych potrzeb oraz samodzielnej kalkulacji. Zważywszy na dodatkowe zobowiązania, te 2 bonusy należy traktować raczej jako rekompensatę/obniżkę poniesionych kosztów.

Premię 400 zł otrzymasz, jeśli umowa kredytu lub leasingu, lub pożyczki zostanie przez Ciebie podpisana najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji. Dodatkowym warunkiem jest wykonanie przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł (do 15 dnia miesiąca począwszy od miesiąca, w którym występuje najbliższy termin opłacenia składek, minimum do miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy kredytu/leasingu/pożyczki). 

Premia zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po podpisaniu umowy kredytu/leasingu/pożyczki.

Premię 200 zł dostaniesz, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji Konta Firmowego Godnego Polecenia za pośrednictwem Santander Baku zawrzesz umowę o pakiet prywatnej opieki medycznej LUX MED. I tu tak samo trzeba pamiętać o wykonywaniu przelewów składek do ZUS (na kwotę min. 200 zł) począwszy od miesiąca, w którym występuje najbliższy termin opłacenia składek, minimum do miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o pakiet opieki medycznej.

Premia zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po podpisaniu umowy z LUX MED.

Do momentu otrzymania każdej z premii nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem oraz nie wycofuj zgód i nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania danych marketingowych.

W tym miejscu przypomnę jeszcze, że w przypadku promocji dla przedsiębiorców pamiętać należy, iż kwestia opodatkowania zdobytych bonusów wygląda inaczej, niż w promocjach dla klientów indywidualnych. Premie czy zwroty otrzymane w ramach promocji są przychodem firmy, więc niezbędne jest ich rozliczenie i odprowadzenie podatku - obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcy.

Konto Firmowe Godne Polecenia - szczegóły oferty 


Konto firmowe w Santander Banku dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach "Promocji Godnej Polecenia" można założyć na preferencyjnych warunkach. Regulamin tej promocji gwarantuje bowiem zwolnienie z opłat z tytułu:
"a. prowadzenia Konta Firmowego Godnego Polecenia otwartego w ramach promocji („Konto firmowe” lub „konto firmowe”), 
b. realizacji przelewów w systemie Elixir w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma z konta firmowego (z wyłączeniem transakcji realizowanych w systemie Przelew24), 
c. realizacji przelewów z konta firmowego w formie polecenia wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska - polecenie przelewu SEPA w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
d. 10 pierwszych przelewów z konta firmowego w systemie BlueCash wykonywanych w miesiącu rozliczeniowym w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
e. realizację zleceń stałych z konta firmowego na konta w innych bankach w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
f. realizację poleceń zapłaty z konta firmowego w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma na rachunek odbiorcy prowadzony w innym banku, 
g. wysłanie smsKodów autoryzacyjnych transakcji z konta firmowego."


Jednak to jeszcze nie wszystko, bo zgodnie  z tym regulaminem, uczestnik promocji podlega również:

"Zwolnieniu z opłat przewidzianych (...) z tytułu: 

a. użytkowania pierwszej karty debetowej (w PLN) do konta firmowego (do wyboru: Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit), (...), 

b. wypłaty gotówki kartą debetową: 

- w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A., 

- w terminalach innych instytucji w kraju, 

- bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą, 

- wypłaty w EUR w krajach EOG w bankomatach i terminalach poza siecią Santander Bank Polska S.A., (z wyłączeniem transakcji quasicash, transakcji wykonywanych w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory)."


Warunkiem zwolnienia z opłat w powyższym zakresie jest jednak brak sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych przez bank oraz wyrażenie i utrzymanie zgód na kontakt telefoniczny oraz elektroniczny w celach marketingowych w okresie trwania promocji (bezterminowo).

Zatem jest to okazja, by wszystko co najistotniejsze (prowadzenie konta, kartę do niego oraz przelewy) mieć za 0 zł bez kłopotania się spełnianiem dodatkowych warunków czy wykazywaniem się aktywnością.

Z promocyjnych warunków bank może Cię jednak wykluczyć, jeśli posiadasz inne firmowe konto w Santander Bank Polska, wypowiesz umowę o usługi bankowości elektronicznej "Mini Firma", wypowiesz umowę o konto, wycofasz zgody marketingowe lub gdy Twe roczne przychody przekroczą 10 milionów zł.

Do uzyskania wszystkich wyżej wymienionych gratyfikacji kwalifikują wyłącznie wnioski złożone na stronie promocji. Jedynym sposobem zawarcia umowy o konto firmowe jest wizyta kuriera z dokumentami do podpisu.

___________

Dla osób, które nie łapią się na "Promocję Godną Polecenia" (z premią do 1500 zł), bo posiadały rachunek firmowy w Santander Banku w okresie od 31.03.2019 r., ale łapią się na promocję z bonusem do 350 zł (gdy zdążyły tamten rachunek zamknąć przed 4.11.2021 r.) obowiązują warunki cenowe wynikające z taryfy opłat i prowizji:

 • 0/25 zł - opłata miesięczna za prowadzenie konta nie jest pobierana w przypadku wykonania przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł; 
 • 0 zł za pierwsze 10 przelewów krajowych Elixir PLN w miesiącu kalendarzowym, zlecanych poprzez bankowość internetową lub elektroniczną; za każdy kolejny opłata wyniesie 1,30 zł;
  pamiętaj jednak, że miesięcznie otrzymasz pakiet wyłącznie 5 darmowych SMSów służących do autoryzacji transakcji; za każdy kolejny SMS w miesiącu kalendarzowym bank pobierze opłatę w wysokości 0,20 zł) 
 • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit wydawaną do konta nie jest pobierana w przypadku wykonania płatności na sumę 400 zł w danym miesiącu kalendarzowym.

Przydatne dokumenty:

19 komentarzy:

 1. Czy to prawda, że na kontach firmowych banki pobierają "ujemne odsetki" od zgromadzonych sald?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W przypadku kont firmowych w niektórych bankach opłaty za "saldo ponad" są naliczane, ale to dotyczy bardzo dużych firm. Przykładowo w ING, jeśli dobrze kojarzę, jest naliczany jakiś ułamek procenta chyba powyżej 20 milionów złotych.

   Usuń
 2. Jestem nowy jeżeli chodzi o konto firmowe. Mam już założone w ING i czy mogę mieć więcej kont firmowych, czy trzeba od zarobku się rozliczyć? Proszę o pomoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz mieć dowolną liczbę kont. Ale nie wiem co masz na myśli "czy trzeba od zarobku się rozliczyć"? Wszystkie przychody musisz uwzględniać jeśli stanowią przychód firmy. Obojętnie na które konto jest wpływ czy w gotówce dostaniesz.

   Usuń
 3. Tylko gdzie tu wydawać tyle kartą jak mam umowę B2B z jedną firmą. Kosztów praktycznie nie ma.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej możesz płacić z konta firmowego za wszystko i wszędzie. Za paliwo, za zakupy w markecie itd. Nie musisz tego wpisywać w koszty ani brać faktur. Majątek firmowy jest twoim prywatnym jednocześnie. I tego US nie weryfikuje ani nie dochodzi dlaczego i jakie wydatki masz z konta firmowego.

   Co innego jest gdy firma ma osobowość prawną (np. sp. z o.o., sp. komandytowa) albo gdy masz przychody ponad 2 mln euro rocznie. Wtedy jest pełna księgowość i to wszystko musi być rozliczane. Ale przy JDG do 2 mln euro lecisz z dowolnymi płatnościami z kartą do konta firmowego.

   Usuń
  2. Masz rację. Księgowa mi potwierdziła. A ja się zawsze pilnowałem niepotrzebnie. No to zakładam. Dzięki!

   Usuń
 4. Witam, mógłbyś rozwiać moje wątpliwości? Czy te 3 przelewy nie mogą być na rachunki w Santander Bank? Np. chcę zapłacić za czynsz na konto spółdzielni, która ma tam właśnie rachunek, to ten przelew nie zaliczy się do tych 3?

  "do 31.01.2022 r. wykonaj co najmniej 3 dowolne przelewy (z wyjątkiem przelewów do ZUS) na rachunki prowadzone poprzez inny podmiot niż Santander Bank Polska."

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Te 3 przelewy na potrzeby uzyskania premii nie mogą być do ZUS oraz na rachunki prowadzone przez Santander Banku (bez względu do kogo one należą). Należy więc je wykonać na rachunek/rachunki prowadzone przez jakikolwiek inny bank (chociażby na własne konto posiadane gdziekolwiek poza Santanderem).

   Usuń
  2. Dzięki, już się rejestruję w promocji!😀

   Usuń
 5. Czy konto firmowe będzie widoczne przy logowaniu do konta osobistego? Czy dostęp jest odrębny?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nadają osobny dostęp ale można go potem połączyć z dostępem do konta osobistego i mieć wszystko pod jednym.

   Usuń
 6. Jakie zgody należy wyrazic na stronie promocyjnej ?

  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Serwisu Internetowego Bonus eBrokerPartner i akceptuję jego postanowienia.

  Wyrażam zgodę na używanie przez Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.) informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany w formularzu adres e-mail oraz numer telefonu.

  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Polityki Prywatności.

  Jest to troche niejasne, prosze o pomoc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgód wymaganych nie ominiesz bo wymagają ich odhaczenia. Marketingowe są dobrowolne.

   Usuń
 7. Czy mozna zrezygnowac z karty? Do wyboru jest Visa i Mastercard a pod spodem mozliwosc rezygnacji z karty. Czy brak karty do konta wyklucza z otrzymania 350zl? Trzeba przeciez jedynie zrobic przelewy i zalogowac sie do aplikacji, nie ma mowy o platnosciach karta.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kartę trzeba wyrobić. Jest w regulaminie. I tak masz ją darmową więc nie musisz się martwić.

   Usuń
 8. Czy ktoś dostał już @ ?

  OdpowiedzUsuń
 9. Dane uzupełnione czekamy na kaskę

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Hit powraca: rekordowe 500 zł premii za konto w ING Banku Śląskim

Promocja konta w ING z historycznie rekordową premią ponownie jest dostępna. Jest to więc okazja dla tych, którzy zapomnieli, zastanawiali s...