Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: ING Bank Śląski: 4% w skali roku do 400 tys. zł na 3 miesiące (+ bonus 200 zł na start)

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING, Santandera i Aliora

12.05.2022

ING Bank Śląski: 4% w skali roku do 400 tys. zł na 3 miesiące (+ bonus 200 zł na start)

Po fali wzrostów oprocentowania dla oszczędzających, tym razem mamy kolejną edycję promocji, która utrzymuje dotychczasową stawkę.

Świnka skarbonka: promocja Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO Bonus
A to 4% w skali do 400 tys. zł (bez jednego grosza), które ING Bank Śląski gwarantuje na 3 miesiące. Z propozycji skorzystać mogą zarówno nowi, jak i obecni klienci (choć dla tych drugich niekoniecznie jest to proste). Za to na tych, którzy dopiero teraz założą konto osobiste w ING dodatkowo czeka też premia 200 zł na start.

[Aktualizacja: nie czekając na zakończenie tej edycji promocji, ING odpalił nową, z wyższą, bo 5% stawką dla oszczędności]

W ING Banku Śląskim w praktyce mamy do czynienia z dwoma promocjami oprocentowania:

 • "Bonus na start" - która skierowana jest do osób, które założą Otwarte Konto Oszczędnościowe, na którym bank naliczać będzie 4% w skali roku przez 3 miesiące od jego otwarcia; promocyjną stawką oprocentowania objęte zostaną środki do 199 999,99 zł;
 • "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus" - dzięki tej propozycji promocyjne oprocentowanie można uzyskać w przypadku wpłacenia "nowych środków" - bank da 4% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 200 tys. zł.

Te dwie propozycje łączą się ze sobą, wskutek czego łącznie ulokować da się wspomniane nawet 399 999,99 zł. Tak samo jak łączy się z nimi promocja z premią do 200 zł za otwarcie konta osobistego w ING Banku Śląskim. Ale po kolei.

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem ING Banku Śląskiego, to aby wykorzystać wszystkie możliwości i korzyści, niezbędnym będzie założenie trzech rachunków: konta osobistego (Direct lub Mobi) oraz jednego lub dwóch kont oszczędnościowych (w zależności od tego ile masz oszczędności), które będą nosić nazwy Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus). Wszystkie z nich są prowadzone za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków (szczegółowe prześwietlenie znajdziesz nieco niżej).

W celu poznania zasad uzyskania premii do 200 zł, sprawdź jeden z poniższych wpisów, w którym omawiam promocję oraz ofertę konta osobistego w ING:

Teraz już czas na przyjrzenie się ofercie kont oszczędnościowych, których promocyjne oprocentowanie stało się punktem wyjścia do niniejszego wpisu.

W celu uproszczenia i większej przejrzystości, niniejszy wpis dzielę na dwie części:
 • najpierw omawiam ofertę pod kątem osób, które dopiero staną się klientami ING. W tym przypadku wszystko jest bowiem bardzo proste i klarowne;
 • dopiero nieco niżej piszę o tym, kiedy z promocji oprocentowania dla oszczędności skorzystać mogą obecni klienci - tam warunków jest więcej i chociażby ze względu na wymóg wpłaty "nowych środków", te wytyczne są bardziej rozbudowane.

Warunki dla nowych klientów ING


Jeśli dopiero założysz konto osobiste w ING Banku Śląskim, to w celu skorzystania z promocyjnego oprocentowania 4% w skali roku wystarczy najpóźniej do 13.06.2022 r. założyć Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) i - jeśli również chcesz - Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO Bonus).

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), na którym można uzyskać promocję "Bonus na start" (czyli 4% poniżej 200 tys. zł) to rachunek oszczędnościowy, który i tak trzeba założyć na potrzeby promocji z premią dla otwierających konto osobiste w ING, bo to właśnie na ten rachunek wpłynie 200 zł od banku.

Główne cechy promocji "Bonus na start" na Otwartym Koncie Oszczędnościowym to: 
 • oprocentowanie: standardowe (0,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 3,5 punktu procentowego, co w sumie da 4% w skali roku (promocyjne oprocentowanie obowiązuje tylko na jednym Otwartym Koncie Oszczędnościowym); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego; 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 200 000 zł (a więc w praktyce do 199 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (3,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bez warunków za 0 zł. Przelewy z OKO (bez limitu ilościowego) na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim są darmowe, jeśli zlecisz ich realizację przez bankowość internetową lub mobilną. 

Z kolei Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus) to odrębny rachunek oszczędnościowy, który cechuje:
 • oprocentowanie: 4,0% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 200 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5. dnia roboczego po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 25.04.2022 r. Jednak jako nowy klient ten warunek spełnisz w praktyce bardzo łatwo. Jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to warto tam zostawić choćby jakąś symboliczną kwotę (by nie było to 0 zł). Wówczas po zakończeniu 3 miesięcznego okresu dostaniesz odsetki proporcjonalnie do faktycznego czasu i wysokości środków trzymanych w czasie promocji na OKO.

Umowa o OKO Bonus zawierana jest na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie rachunek zostanie przez bank zamknięty, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus.

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 4% w skali roku jest do 13.06.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Jak otworzyć OKO w promocji "Bonus na start" oraz OKO Bonus? Po otwarciu Konta Direct lub Konta Mobi, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej przejdź ścieżkę: Oferta ING => Oszczędności. Tam wyklikasz obydwa rachunki OKO.

Sprawdź prześwietlenie promocji z premią 200 zł za Konto Direct lub (jeśli masz 18-26 lat) z premią 200 zł za Konto Mobi.

_____________________

Warunki dla obecnych klientów ING 


Z promocji "Bonus na start" skorzystać mogą osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków:
"w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 12.05.2022 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver"

lub

 "w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 2) litera a) [czyli OKO - przyp. Mr. Złotówa], otwartego przed 12.05.2021 r. i na tym rachunku: 

• nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 12.05.2021 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz 

• miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 12.05.2021 r. do 11.05.2022 r."


Przekładając to z zacytowanego języka regulaminowego na "nasz" wychodzi na to, że jeśli nie masz obecnie żadnego rachunku OKO, ani Dream Saver założonego przed 12.05.2022 r. i dopiero teraz (od 12.05. do 13.06.2022 r.) go otworzysz, to z automatu skorzystasz z promocji "Bonus na start".

Drugą z opcji - przewidzianą dla tych, którzy posiadają już OKO lub Dream Saver w ING założone przed 12.05.2021 r. - jest założenie kolejnego OKO (by na nim uzyskać promocyjne oprocentowanie 4% w skali roku). Taka osoba musi jednak spełniać dodatkowe warunki (które mogą okazać się dość trudne):
 • nie mogła nic wpłacać na "stare" OKO co najmniej od 12.05.2021 r. (czyli w praktyce co najmniej od roku), ani z niego wypłacać;
 • a w dodatku w tym okresie (od 12.05.2021 r. do 11.05.2022 r. saldo na tym "starym" OKO nie mogło być większe, niż 10 zł. Bank kieruje więc to propozycję tylko dla tych, którzy wykazywali się dużą biernością.

A główne cechy promocji "Bonus na start" to: 
 • oprocentowanie: standardowe (0,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 3,5 p.p., co w sumie da 4% w skali roku (promocyjne oprocentowanie uzyskać można tylko na jednym OKO); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego; 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 200 000 zł (a więc w praktyce do 199 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (3,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

OKO założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus), to tu warunki załapania się na promocyjne oprocentowanie także przez obecnych klientów wydają się prostsze. W praktyce potrzebne będzie wpłacenie nowych środków.

Na wstępie jednak krótkie objaśnienie: OKO Bonus to odrębny rachunek oszczędnościowy z oferty ING Banku Śląskiego. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje na nim dla nowych środków, które bank wylicza wobec salda na produktach depozytowych w ING Banku Śląskim na koniec 25.04.2022 r. (ta data pozostała niezmieniona względem poprzedniej edycji promocji). A do tych produktów depozytowych zalicza się: 
 • rachunki oszczędnościowe (z wyłączeniem IKZE i Smart Saver), 
 • lokaty, 
 • lokaty w pakiecie z funduszem i 
 • inwestycyjne lokaty terminowe.

Z promocji OKO Bonus skorzystać mogą osoby, które już posiadają (bądź właśnie założą) Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (czyli to, o którym pisałem wyżej) i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN i/lub Dream Saver w PLN oraz dostęp do bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

OKO Bonus założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku. Umowa zawierana jest na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie umowa o OKO Bonus zostanie rozwiązana, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus. 

Główne cechy promocji: 
 • oprocentowanie: 4,0% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 200 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5. dnia roboczego po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 25.04.2022 r. 

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 4% w skali roku jest do 13.06.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

💡 Jeśli nie łapiesz się na powyższe promocje ING Banku Śląskiego, sprawdź gdzie indziej uzyskać oprocentowanie na koncie oszczędnościowym na co najmniej takim poziomie. 4% w skali roku (na 4 miesiące) do 200 tys. zł oferuje Alior Bank (na Koncie Mega Oszczędnościowym; przy okazji otwierania konta osobistego w tym banku do wzięcia czekają bonusy o łącznej wartości 500 zł!). Także 4% w skali roku (na 60 dni) do 200 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym Profit przygotował też Bank Millennium (tu nowi klienci przy okazji otwierając konto mogą zgarnąć 360 zł premii). Najwyższą stawkę na koncie oszczędnościowym można znaleźć w Getin Banku, który zapewnia 5% w skali roku (do 400 tys. zł; na 3 miesiące).

Przydatne dokumenty:

15 komentarzy:

 1. Przecie to już było w kwietniu te 4% i niiech se wsadzą z tymi odesetkami na koniec.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No było ale jest nowa edycja. Liczyłem że zmienią datę badania salda ale widzę że bez zmian. Że więcej nie dali to się nie dziwię bo ta czwórka pewnie będzie teraz bastionem. Tak samo 4% ma Alior i Millennium.

   Usuń
  2. Paribas i Getin się wyłamali dając 5% 😀

   Usuń
  3. PKO BP od 20. maja daje 5,75% na Mobilnej.

   Usuń
 2. "Wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO"

  Śląski to bardzo solidny bank z wyjątkowo dobra apką, ale ten obyczaj powinni zmienić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pewnie zasada została z czasów niskiego oprocentowania że miesięcznie było wstyd naliczać więc robili kwartalnie.

   Usuń
  2. Głównie dlatego to oprocentowanie jest mało konkurencyjne jako konto. Jakby naliczało 360 dni, zamiast 365 chociaż.

   Usuń
  3. Tak było u nich zawsze.

   Usuń
  4. Jakby naliczało 360 dni? To 3-miesięczne KO, a nie roczna lokata w InBank :)

   Usuń
 3. A bank Santander dalej konto oszczędnościowe na 0.01

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Inteligo też.

   Usuń
  2. W Santander Bank Polska konto oszczędnościowe Select 2% do 100 tys

   Usuń
 4. W Santander Consumer Bank na KO promocyjne oprocentowanie w wysokości 4%

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadza się, podwyższyli :) Więcej na ten temat piszę tutaj.

   Usuń
 5. Jest też 50zł za konto dla dziecka!!!

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...