Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: ING Bank Śląski utrzymuje 8% na rachunkach oszczędnościowych (i daje 200 zł za konto osobiste na start)

750 zł od mBanku ⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto700 zł od Santandera600 zł od Millennium

16.11.2022

ING Bank Śląski utrzymuje 8% na rachunkach oszczędnościowych (i daje 200 zł za konto osobiste na start)

ING Bank Śląski utrzymał promocyjne oprocentowanie na swych rachunkach oszczędnościowych.

Promocja 8% na OKO w promocji "Bonus na start" i na OKO Bonus w ING Bank Śląski
Jak w poprzedniej edycji, tak i teraz można zagwarantować sobie 8% w skali roku na 3 miesiące nawet do 800 tys. zł. Z propozycji skorzystać mogą nowi, jak i obecni klienci (choć ci drudzy muszą spełnić określone warunki). Przy okazji przypomnę: na tych, którzy dopiero teraz założą konto osobiste w ING, dodatkowo - oprócz odsetek - czeka premia 200 zł.

[Niniejsza promocja już jest niedostępna. Sprawdź nową edycję, którą opisuję tutaj.]

W praktyce mamy tutaj do czynienia z ofertą dwóch rachunków oszczędnościowych, przy czym można skorzystać z obydwu jednocześnie:

 • "Bonus na start" - skierowany jest do osób, które założą Otwarte Konto Oszczędnościowe, na nim bank będzie naliczać 8% w skali roku przez 3 miesiące od jego otwarcia; taką stawkę oprocentowania można uzyskać do 399 999,99 zł;
 • "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus" (OKO Bonus) - w tym przypadku oprocentowanie 8% w skali roku można zapewnić sobie wpłacając "nowe środki" - bank przyzna je na 3 miesiące dla kwoty do 400 tys. zł.

Łącznie w ING przy oprocentowaniu 8% da się zatem ulokować nawet 799 999,99 zł. Choć - jak zawsze w takiej sytuacji - przypominam, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia ochronę środków do kwoty nieprzekraczającej równowartości 100 tys. euro.

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem banku z lwem w logo, to aby wykorzystać wszystkie możliwości, niezbędnym będzie założenie do trzech rachunków - każde z nich prowadzone jest za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków (o szczegółach piszę nieco niżej). A będzie to:
 • konto osobiste (Direct lub Mobi), dzięki czemu zyskasz premię do 200 zł oraz 
 • jedno lub dwa konta oszczędnościowe (w zależności od tego jaką kwotą oszczędności dysponujesz i przede wszystkim czy zechcesz ją wpłacić na jeden rachunek, czy rozdzielić na dwa), które będą nosić nazwy Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus)

By poznać zasady uzyskania premii za konto osobiste, sprawdź jeden z poniższych wpisów, w którym omawiam promocję oraz ofertę tego konta w ING wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą:

Poniżej skupiam się już tylko na ofercie kont oszczędnościowych, czyli OKO oraz OKO Bonus. 

Dla uproszczenia i większej przejrzystości, niniejszy wpis dzielę na dwie części:
 • na początek omawiam ofertę dla osób, które dopiero staną się klientami ING (CZĘŚĆ I). W tym przypadku wszystko jest bowiem bardzo proste i klarowne - wszystkie wpłacane środki będą kwalifikowane do uzyskania oprocentowania 8%;
 • z kolei nieco niżej objaśniam, kiedy z promocji oprocentowania skorzystać mogą także obecni klienci (CZĘŚĆ II) - tam warunków jest więcej i chociażby ze względu na wymóg wpłaty "nowych środków", te wytyczne są bardziej rozbudowane.

CZĘŚĆ I: Warunki dla nowych klientów ING


Jeśli dopiero założysz konto osobiste w ING Banku Śląskim, to by skorzystać z promocyjnego oprocentowania 8% w skali roku wystarczy, że najpóźniej do 13.12.2022 r. założysz Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO i - jeśli również chcesz - Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO Bonus.

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), na którym można uzyskać "Bonus na start" (czyli 8% poniżej 400 tys. zł) to rachunek oszczędnościowy, który i tak trzeba założyć na potrzeby promocji z premią dla otwierających konto osobiste w ING, bo to właśnie na ten rachunek (a nie na konto osobiste) wpłynie premia do 200 zł.

Główne cechy promocji "Bonus na start" na Otwartym Koncie Oszczędnościowym to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 6,5 punktów procentowych, co w sumie da 8% w skali roku (takie warunki obowiązują tylko na jednym Otwartym Koncie Oszczędnościowym); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 400 000 zł (a więc w praktyce do 399 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (6,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bez warunków za 0 zł. Przelewy z OKO (bez limitu ilościowego) na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim są darmowe, jeśli zlecisz ich realizację przez bankowość internetową lub mobilną. W przypadku przelewów do innego banku, wyłącznie pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym jest za 0 zł, a za drugi i każdy kolejny bank przewiduje opłatę w wysokości 9 zł.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus) to odrębny rachunek oszczędnościowy, który cechuje:
 • oprocentowanie: 8% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 400 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: do 5. dnia po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania na OKO Bonus jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 13.11.2022 r. Jako nowy klient ten warunek spełnisz w praktyce bardzo łatwo - jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to warto zostawić nadwyżkę ponad saldo z 13.11.2022 roku (jeśli jednak dopiero teraz - od 16.11.2022 r. - staniesz się klientem ING, to w takiej sytuacji wystarczy zostawić choćby symboliczną kwotę, bo na ww. dzień Twe saldo wynosiło 0 zł). Wówczas po zakończeniu 3-miesięcznego okresu dostaniesz odsetki proporcjonalnie do faktycznego czasu i wysokości środków trzymanych w czasie promocji na rachunku oszczędnościowym.

Umowa o OKO Bonus zawierana jest wyłącznie na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie rachunek zostanie przez bank zamknięty, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus (do czasu zamknięcia OKO Bonus nie zamykaj więc i tego rachunku wskazanego do zwrotu środków z OKO Bonus).

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 8% w skali roku jest do 13.12.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Jak otworzyć OKO w promocji "Bonus na start" oraz OKO Bonus? Po otwarciu Konta Direct lub Konta Mobi, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej przejdź ścieżkę: Oferta ING => Oszczędności. Tam wyklikasz obydwa rachunki OKO.

Sprawdź prześwietlenie promocji z premią 200 zł za Konto Direct lub (jeśli masz 18-26 lat) z premią 200 zł za Konto Mobi.

_____________________

CZĘŚĆ II: Warunki dla obecnych klientów ING 


Z promocji "Bonus na start" skorzystać mogą osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków:
"a) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 16.11.2022 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver"

albo

"b) w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 2) litera a) [czyli OKO - przyp. Mr. Złotówa], otwartego przed 16.11.2021 r. i na tym rachunku: 
• nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 16.11.2021 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz 
• miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 16.11.2021 r. do 15.11.2022 r."

Przekładając to z zacytowanego języka regulaminowego na "nasz" wychodzi na to, że jeśli nie masz obecnie żadnego rachunku OKO, ani Dream Saver założonego przed 16.11.2022 r. i dopiero teraz (do 13.12.2022 r.) go otworzysz, to z automatu skorzystasz z promocji "Bonus na start".

Drugą z opcji (podpunkt b z wyżej przytoczonego cytatu) - przewidzianą dla tych, którzy posiadają już OKO lub Dream Saver w ING założone przed 16.11.2022 r. - jest założenie kolejnego OKO (by na nim uzyskać promocyjne oprocentowanie 8% w skali roku). Taka osoba musi jednak spełniać dodatkowe warunki:
 • nie mogła nic wpłacać na "stare" OKO co najmniej od 16.11.2021 r. (czyli w praktyce co najmniej od roku), ani z niego wypłacać;
 • a w dodatku w tym okresie (od 16.11.2021 r. do 15.11.2022 r.) saldo na tym "starym" OKO nie mogło być większe, niż 10 zł. Bank kieruje więc to propozycję tylko dla tych, którzy wykazywali się dużą biernością.
💡 Jeśli ze względu na powyższe wymogi nie łapiesz się na propozycje ING Banku Śląskiego, sprawdź jak uzyskać promocyjne oprocentowanie na kontach oszczędnościowych w innych bankach: 8% w skali roku w Pekao (do 200 tys. zł, gwarantowane na 183 dni), czy 8% w skali roku w Alior Banku (do 400 tys. zł, na 3 miesiące).

A główne cechy promocji "Bonus na start" w ING Banku Śląskim to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 6,5 punktów procentowych, co w sumie da 8% w skali roku (promocyjne oprocentowanie uzyskać można tylko na jednym OKO); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 400 000 zł (a więc w praktyce do 399 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (6,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 
 
OKO założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus), to tu warunki załapania się na promocyjne oprocentowanie także przez obecnych klientów wydają się prostsze. W praktyce potrzebne będzie wpłacenie nowych środków.

Na wstępie jednak krótkie objaśnienie: OKO Bonus to odrębny rachunek oszczędnościowy z oferty ING Banku Śląskiego. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje na nim dla nowych środków, które bank wylicza wobec salda na produktach depozytowych w ING Banku Śląskim na koniec dnia 13.11.2022 roku. A do tych produktów depozytowych zalicza się: 
 • rachunki oszczędnościowe (takie jak Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium, Dream Saver, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus Max), 
 • lokaty, 
 • lokaty w pakiecie z funduszem i 
 • inwestycyjne lokaty terminowe.

Z promocji OKO Bonus skorzystać mogą osoby, które już posiadają (bądź właśnie założą) Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (czyli to, o którym pisałem wyżej) i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN i/lub Dream Saver w PLN oraz dostęp do bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

OKO Bonus założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku. Umowa zawierana jest na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie umowa o OKO Bonus zostanie rozwiązana, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus. 

Główne cechy promocji: 
 • oprocentowanie: 8% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 400 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5 dni po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Stan salda nowych środków bank weryfikuje każdego dnia. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 13.11.2022 r. 

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 8% w skali roku jest do 13.12.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Przydatne dokumenty:

27 komentarzy:

 1. Super 9 koniec edycji 6.5 proc. I teraz następna.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tech 8% nie jest 6,5% po odjęciu podatku tow. Belki tylko 6,48% :)

   Usuń
 2. Tradycyjnie artykuł wprowadza w błąd, tzw. starzy klienci nie muszą spełniać żadnych innych warunków poza przyrostem salda. Absolutnie nie jest wymagana żadna "bierność". Zastanawia, że przy każdej informacji o promocji ING jest ten sam błąd pomimo zwracania uwagi. Nie jestem w żaden inny sposob związany z tym bankiem oprócz tego, że korzystam z promocyjnego oprocentowania i nie jestem " bierny" - ciągle obracam środkami na kilku rachunkach Oko i jakimś cudem wbrew temu co twierdzi autor bloga mam oprocentowanie promocyjne. Ciekawe czy autor bloga ma odwagę cywilną opublikować ten komentarz.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Artykuł zawiera wyłącznie informacje zgodne z regulaminami i nie wprowadza w błąd.

   Jako że powyższy komentarz powtarza się pod kolejnymi wpisami, to podobnie jak pod poprzednim, tak i tu skopiuję swą odpowiedź.

   Są warunki do spełnienia także w przypadku OKO. Cytuję:

   >>Z oferty specjalnej mogą skorzystać osoby fizyczne, które:
   (...):
   a) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 16.11.2022 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver,

   b) w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 2) litera a), otwartego przed 16.11.2021 r. i na tym rachunku:
   • nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 16.11.2021 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz
   • miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 16.11.2021 r. do 15.11.2022 r."<<

   Czym to nazwać, jeśli nie warunkami? Zważywszy na fakt, że w ramach promocji z premią za konto osobiste na start, wymagane jest też otwarcie OKO, więc gros Czytelników ma obydwa rachunki (zarówno osobisty, jak i OKO), to nie sposób pomijać tak ważnej kwestii. Dla wielu to warunek wykluczający. Zostaje wtedy OKO Bonus, ale tam z kolei jest warunek wpłaty nowych środków.

   Usuń
  2. Warunków od groma. Jak ktoś ma sam ROR to luz, ale kto nie ma OKO jak ono trzeba założyć żeby dostać premię? Więc zarzut bez sensu.

   Usuń
 3. Kto o zdrowych zmysłach by deponował w jednym banku aż 799 999,99 zł skoro BFG gwarantuje jedynie €100k?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To już wolny wybór każdego ile ulokuje. Acz oczywiście najlepiej trzymać się limitu kwoty nieprzekraczającej równowartości 100 tys. euro (czyli obecnie przyjmijmy, że coś ok. 460 tys. zł - uwzględniając, że jeszcze dochodzą odsetki, które też są objęte gwarancjami).

   To, że bank pozwala ulokować nawet 799 999,99 zł na 8%, to tak po prostu wychodzi... Bo promocje są dwie i na obydwu są wysokie limity: na OKO w promocji "Bonus na start" do 399 999,99 zł, a na OKO Bonus do 400 000 zł. I chwała za to, bo jeśli ktoś nie łapie się na promocję "Bonus na start", to korzystając wyłącznie z OKO Bonus ciągle może ulokować sporą kwotą.

   Drugi możliwy scenariusz ulokowania kwoty ponad 100 tys. euro (ciągle jednak podlegającej pod BFG) to sytuacja, gdy OKO jest wspólne (OKO Bonus może być tylko indywidualne). Wtedy limity liczą się podwójnie, więc na jednym OKO można mieć 399 999,99 zł, a na OKO Bonus (wyłącznie indywidualnym) jeszcze 260 tys. zł.

   No i jest jeszcze jedna opcja - nawet w przypadku klienta indywidualnego są sytuacje, w których krótkoterminowo limit gwarancji BFG (dla jednej osoby) wynosi 200 tys. euro. Takie przypadki wymieniam we wpisie BFG.

   Czasem można więc zdeponować 660 czy nawet 800 tys. zł w pełni podlegające pod 100-procentową ochronę środków przez BFG :)

   Usuń
 4. Czy karencja w promce ROR to wciąż 1. lipca 2021 roku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. O warunkach uczestnictwa w promocji z premią 200 zł piszę tutaj.

   Usuń
 5. Cytat z opisu oferty dla OKO Bonus: "jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to warto zostawić nadwyżkę ponad saldo z 13.10.2022 roku" - co to znaczy? O saldzie z jakich kont tu mowa? W jakiej wysokości ma być ta nadwyżka ... np. 1 grosz wystarczy? Dlaczego WARTO zostawić nadwyżkę - przecież odsetki są naliczane dziennie.

  Na koniec super niespodzianka: kapitalizacja odsetek nastąpi nie później niż do 5 dni po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus ... dlaczego 5 dni?

  Czy można jeszcze bardziej skomplikować wydawało by się dość trywialną kwestię rachunku oszczędnościowego? Cyrk to mało powiedziane!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W powyższym wpisie nie ma daty 13.10.2022 r. (taka data była w poprzedniej edycji).

   W aktualnej edycji dniem badania salda jest 13.11.2022 r.

   Przykładowo: jeśli ktoś na ten dzień maił na produktach depozytowych (wymieniam je we wpisie - to rachunki oszczędnościowe i lokaty) w ING 1 000 zł, a teraz ulokuje na OKO Bonus 10 000 tys. zł, ale jednak postanowi środki wycofać (przed upływem umownych 3 miesięcy promocji oprocentowania na OKO Bonus), to żeby otrzymać bonusowe odsetki (te które będą wypłacone w ciągu 5 dni po upływie 3-miesięcznej umowy o OKO Bonus), trzeba utrzymać w ING co najmniej 1 000,01 zł (to będzie bowiem nadwyżka ponad saldo z 13.11., która warunkuje uzyskanie bonusowych odsetek).

   Usuń
  2. Zgadza się złotówa. Dlatego lepiej mieć zero złotych na dzień badania salda i trzeba zostawić tylko 0.01 grosz. Druga sprawa to naliczanie odsetek w standardzie 1.5 procent, a niema ile wynoszą promocyjne odsetki, a liczą to pod koniec i trzeba liczyć, czy się zgadza, a wypłacają po 3 miesiącach od razu, czort, że mają na to 5 dni. Jak narazie konto działa i można wypłacać darmowo, lecz kosztem naliczania odsetek 3 miesięcznego.

   Usuń
 6. 17.11.2022 kończy mi się poprzednia edycja i prawdopodobnie przerzucam do Millenium - Ktoś wie ile proponują na lokacie by zatrzymać środki ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, aktualnie oferują 8,5% na 3-miesięcznej.

   Usuń
  2. Bez zatrzymywania przyszedł mi sms kilka dni temu tak jak ktoś napisał 8.5%/3 m-ce

   Usuń
 7. W tej sytuacji możesz nawet założyć OKO w promocji "Bonus na start" (bo przytoczone daty dotyczą warunków uczestnictwa w promocji "zwykłego" OKO).

  OKO Bonus może założyć każdy klient (bez względu na dotychczasową aktywność na OKO) - pod warunkiem ulokowania nowych środków.

  OdpowiedzUsuń
 8. Uwaga na pułapkę z nadwyżką salda na dzień zakończenia obowiązywania oprocentowania promocyjnego nad wysokość salda z 13. listopada!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To nie pułapka. Jak przerzuciłeś środki z poprzedniej edycji na 6.5 procent, to na 13 miałeś zero.

   Usuń
  2. Ale ja nie miałem tam nigdy konta 😋

   Usuń
  3. @Anonimowy 17 listopada 2022 09:19
   To o jakiej pułapce i w jakim banku mówisz skoro w ING nie miałeś nigdy konta?
   Nie ma żadnej pułapki. Wszystko jest jasno przedstawione w regulaminie. O ile ktoś potrafi czytać oczywiście.

   Usuń
 9. Co w poniższym cytacie znaczy pierwszą? "a) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 16.11.2022 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver".

  Miałem OKO i zamknąłem je jakoś przed końcem października. Więc czy to nie oznacza dla mnie wykluczenie z promocji ponieważ nie dość że saldo średnioroczne było ponad 10 zł to już miałem OKO?
  czy
  śmiało mogę ponownie otworzyć OKO i zaliczy mi promocyjne oprocentowanie?
  czy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też mam taką sytuację. Jak pytałam w banku to powiedzieli, że wystarcza nowe środki wg salda na dzień badania. Ale to jest dla mnie niejasne.

   Usuń
 10. Witam , a jakie polecacie konto dla obywatela z Ukrainy . bo tak jak czytam to ciągle jest dla polskich obywateli :)
  z góry dziękuję za odpowiedź :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dowolne ale nie w promocji. Mają swoje banki i swoje promocje.

   Usuń
 11. Ja w ogole tego nie rozumiem. Mam na koncie oszczednosciowym w ING teraz 1700. Chce zalozyc to bonusowe i wplacic tam kase. Jesli wplace tylko 1700, czyli tyle samo, co na tym zwyklym, to to nie bedzie oprocentowane 8%? Czy o co chodzi?

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...