Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Do 7% na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w VeloBanku (do 6,5% dla obecnych klientów) - edycja 14/2023

750 zł od mBanku ⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto700 zł od Santandera600 zł od Millennium

11.12.2023

Do 7% na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w VeloBanku (do 6,5% dla obecnych klientów) - edycja 14/2023

Choć nadal można tu uzyskać 7%, to nowa edycja promocji przyniosła zmiany.

Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO) w VeloBanku: do 7% w skali roku - edycja 14/2023
Elastyczne Konto Oszczędnościowe w VeloBanku niezmiennie daje 7% w skali roku, ale już do 50 tys. zł i tylko dla nowych klientów. Obecni klienci, którzy wpłacą nowe środki, mogą liczyć na 6,5%.

[Promocja zakończona. Sprawdź obecnie dostępne najlepsze konta oszczędnościowe.]

Z promocyjnego oprocentowania na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym można skorzystać bez posiadania konta osobistego w VeloBanku, ale otwarcie takiego konta warto jednak rozważyć - da się z nim zyskać do 650 zł w bonusach pieniężnych. Prześwietlenie tej promocji znajdziesz tutaj. Poniżej skupiam się zaś już tylko na ofercie dla oszczędzających.

O ile dotąd oferta VeloBanku nie rozróżniała nowych i obecnych klientów, więc każdy mógł uzyskać takie same oprocentowanie (gdyż liczyły się wyłącznie nowe środki ulokowane na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym), to niniejsza edycja przynosi zmiany. Z tego względu poniższy opis rozróżnia dwie grupy - będzie mowa o oprocentowaniu dla nowych klientów, którzy dopiero założą Elastyczne Konto Oszczędnościowe (uwaga: trzeba zrobić to zdalnie; w promocji nie biorą udziału konta otwierane w placówkach) oraz w dalszej kolejności dla obecnych klientów (bez zmian pozostaje konieczność zapewnienia nowych środków).

Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO) w VeloBanku: do 7% w skali roku - edycja 14/2023


Główne cechy aktualnie dostępnej odsłony promocji oprocentowania na koncie oszczędnościowym w VeloBanku to:
 • oprocentowanie DLA NOWYCH KLIENTÓW (nieco niżej wyjaśniam kim dla banku jest nowy klient), którzy EKO założą poprzez wniosek internetowy lub w kanałach zdalnych (jak bankowość internetowa lub mobilna, gdy ktoś do takowych ma już dostęp): 
  • 7,0% w skali roku do 50 000 zł;
  • 6,5% w skali roku dla nadwyżki od 50 000 do 300 000 zł oraz
  • 5,0% w skali roku dla nadwyżki od 300 000 do 400 000 zł
   (a więc jeśli na EKO wpłacisz np. 310 tys. zł, to z tej sumy 50 tys. zł będzie oprocentowane na 7%, 250 tys. zł załapie się na 6,5%, a 10 tys. zł na 5%).
 • oprocentowanie DLA OBECNYCH KLIENTÓW, którzy ulokują nowe środki: 
  • 6,5% w skali roku do 300 000 zł oraz
  • 5,0% w skali roku dla nadwyżki od 300 000 do 400 000 zł
   (a więc jeśli na EKO wpłacisz np. 310 tys. zł, to z tej sumy 300 tys. zł uzyska stawkę 6,5%, a 10 tys. zł będzie oprocentowane na 5%).
 • czas obowiązywania promocyjnego oprocentowania: 92 dni (obowiązuje zarówno nowych, jak i obecnych klientów), liczone od dnia spełnienia wszystkich warunków, którymi są: 
  • wyrażenie zgód: "na użycie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, (...) oraz (...) na otrzymywanie od Banku informacji handlowych drogą elektroniczną (...) oraz (...) równocześnie możliwość prowadzenia marketingu (...)" i brak sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego banku oraz 
  • wpłacenie pierwszych, nowych środków na Elastyczne Konto Oszczędnościowe w VeloBanku w okresie przystąpienia do promocji, czyli 11.12.2023 r. do 11.01.2024 r. (obowiązuje zarówno nowych, jak i obecnych klientów; promocyjne oprocentowanie będzie Ci przysługiwać przez wspomniane 92 dni bez względu na to, czy środki na EKO wpłacisz na początku czy pod koniec okresu przystąpienia do promocji). 

Promocja oprocentowania dla nowych środków w VeloBanku przewidziana jest wyłącznie dla osób posiadających/otwierających indywidualne konto oszczędnościowe (innymi słowy: na koncie wspólnym nie ma możliwości uzyskania podwyższonego oprocentowania).

Jeśli dopiero teraz staniesz się klientem VeloBanku, to w praktyce wszystko, co wpłacisz na Elastyczne Konto Oszczędnościowe, będzie nowymi środkami. 

Czas jeszcze wyjaśnić kim dla banku jest "nowy klient". Zgodnie z regulaminem promocji to osoba, która w okresie od 31.12.2022 do 10.12.2023 r. nie posiadała jakichkolwiek produktów oszczędnościowych w VeloBanku (przez które bank rozumie: rachunki oszczędnościowe, lokaty, rachunki przejściowe służące do zakładania lokat oraz indywidualne konta emerytalne).

W przypadku obecnych klientów banku potrzeba nieco więcej sprawdzić i policzyć - o szczegółach piszę nieco niżej (w części niniejszego wpisu zatytułowanej: "Jak wyliczyć nowe środki w VeloBanku?").

Elastyczne Konto Oszczędnościowe w VeloBanku - prześwietlenie oferty


Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO) to rachunek oszczędnościowy w VeloBanku, który prowadzony jest za 0 zł (bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków).

Naliczanie odsetek następuje za każdy dzień, na koniec którego środki znajdują się na rachunku (i na każdy taki dzień bank wylicza saldo "nowych środków"). Kapitalizacja odsetek (czyli ich wypłata na konto oszczędnościowe) realizowana jest na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Dla Elastycznych Kont Oszczędnościowych otwieranych od 6.02.2023 r. wszystkie przelewy (bez limitu) na własne rachunki (np. na konto osobiste) w VeloBanku (zlecane poprzez bankowość internetową lub mobilną) realizowane są za 0 zł.

Jeśli zaś chodzi o przelewy z EKO na rachunki w innych bankach, to tylko jeden (pierwszy) przelew w miesiącu kalendarzowym jest za 0 zł. Za drugi i każdy kolejny przelew wykonany w tym samym miesiącu kalendarzowym bank pobiera opłatę 9 zł.

W przypadku starszych EKO (otwartych przed 6.02.2023 r.) w każdym miesiącu kalendarzowym pierwszy przelew z konta oszczędnościowego jest za 0 zł. Za drugi i każdy kolejny przelew wykonany w tym samym miesiącu kalendarzowym bank pobiera opłatę 9 zł (wyjątkiem są zasilenia lokaty z rachunku oszczędnościowego - gdy we wniosku o lokatę jako konto do zasilenia lokaty wskażesz konto oszczędnościowe, to wtedy opłata nie będzie pobrana).

Jeśli zdecydujesz się otworzyć VeloKonto, czyli konto osobiste w VeloBanku (co warto ze względu na wspomnianą promocję z bonusami do 650 zł), to jego prześwietlenie znajdziesz tutaj.

Jak wyliczyć nowe środki w VeloBanku? 


Wracając do wątku Elastycznego Konta Oszczędnościowego z oproc. do 6,5 lub do 7% w skali roku, czas na informacje kluczowe z punktu widzenia obecnych klientów (już posiadających EKO, acz i tych, którzy EKO dopiero teraz założą - rozumianych jednak jako nowych w kontekście nieposiadania produktów oszczędnościowych co najmniej od 31.12.2022 r.).

Na początek sprawdź jakie konto oszczędnościowe w VeloBanku posiadasz. Promocyjne oprocentowanie dla nowych środków uzyskać można tylko na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym (EKO). W sytuacji, gdy posiadasz "zwykłe" konto oszczędnościowe, niezbędnym jest jego zmiana na Elastyczne Konto Oszczędnościowe (można to zrobić w placówce banku, poprzez infolinię lub w bankowości internetowej; zmiana wejdzie w życie od kolejnego dnia).

Nowe środki dla VeloBanku - zgodnie z regulaminem promocji - to:
"środki na EKO, które wpłacisz po dacie salda początkowego, czyli po 6.12.2023 r. – są one nadwyżką nad saldem początkowym na EKO oraz jednocześnie nad saldem początkowym na produktach depozytowych. Stan nowych środków wyliczamy na koniec każdego dnia w okresie trwania oferty. Jeżeli 6.12.2023 r. nie masz EKO, to nadwyżkę wyliczamy nad saldem początkowym na najstarszym indywidualnym koncie oszczędnościowym z kapitalizacją miesięczną.  

Saldo początkowe wyliczane jest na 6.12.2023 roku, a
 konkretnie jest to suma środków zgromadzonych na koniec tego dnia na wszystkich produktach depozytowych - pod uwagę brane są: rachunki oszczędnościowe, lokaty, rachunki techniczne i IKE w VeloBanku, których jesteś posiadaczem lub współposiadaczem; do tego salda bank nie wlicza środków, które ewentualnie znajdowały się na koncie osobistym).

Środki te należy utrzymywać w VeloBanku przez cały okres korzystania z promocyjnego oprocentowania na EKO, gdyż wyłącznie nadwyżka środków (wobec salda początkowego) będzie objęta promocyjnym oprocentowaniem.

Pamiętaj jednak, że wpłacenie "nowych środków" nie jest jedynym warunkiem załapania się na promocję. Udziału w obecnej edycji nie można łączyć z poprzednimi edycjami promocji oprocentowania dla nowych środków, wskutek czego nie da się jednocześnie korzystać z nowej oraz z którejkolwiek poprzedniej edycji. Miej też na uwadze, iż:
Z oferty nie możesz skorzystać, jeżeli w okresie od 11.12.2023 r. do 11.01.2024 r. zakończył się na Twoim EKO okres trwania wcześniejszych edycji Oferty specjalnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym. 

Nie możesz korzystać z więcej niż jednej edycji Oferty specjalnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” jednocześnie 

oraz to, że
"Oferta ["Nowe Środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym" - edycja 14/2023, czyli od 11.12.2023 r. do 11.01.2024 r. - przyp. Mr. Złotówa] nie łączy się z poprzednimi edycjami Oferty specjalnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym”, z Ofertą Specjalną „Podwyższamy oprocentowanie” oraz Ofertą specjalną „Zmień konto do zwrotu środków z lokaty – wybierz EKO”. Jeśli skorzystasz z Oferty Specjalnej „Podwyższamy oprocentowanie” to zakończy Ci się okres trwania oferty" 

Jeśli posiadasz/założysz więcej niż jedno Elastyczne Konto Oszczędnościowe, to promocja oprocentowania obowiązywać będzie wyłącznie na jednym (najstarszym) z tych rachunków.

W ostatnim czasie sporo się dzieje, jeśli chodzi o oferty banków dla oszczędzających. Zmian nie musisz śledzić samodzielnie - zapisz się na newsletter dla Czytelników bloga. To niezawodny sposób otrzymywania informacji o promocjach bankowych (a przy tym zero spamu):

Przydatne linki:
Przydatne dokumenty: 

36 komentarzy:

 1. Jeśli mój okres oprocentowania promocyjnego na EKO skończył się 30.11.23 a 01.12.23 zabrałem wszystkie środki z konta, to czy mogę się załapać ponownie na tą nową edycję czy muszę czekać na następną ? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 2. Mimo, że RPP nie obniżyła stóp, velobank jednak zdecydował o ścięciu % nie zbyt miła prognostyka na przyszłość.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niezbyt to dziwne, gdyż te obniżki oprocentowania na depozyty bankowe są już wkomponowane w narrację wiosenną 😋

   Usuń
  2. Facto też będą niższe %.

   Usuń
 3. No tak, jak zapowiadano, zmiany... Ale 6,5% do 300.000 zł, to bardzo przyzwoicie na tle innych banków.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tym samym nie ma już jednak nigdzie 7% nie dla nowych klientów.

   Usuń
  2. Aktualnie już nie, ale dla osób, które uruchomiły poprzednią edycję rzutem na taśmę w niedzielę 7% będzie obowiązywać jeszcze do 10. marca do 300k.

   Usuń
 4. W niedzielę wieczorem przelałem do Velo 1 zł BLIK-iem na telefon w celu aktywacji poprzedniej edycji 😄

  PS. BLIK na telefon to jednak super wynalazek!

  OdpowiedzUsuń
 5. Karencja na KO w Velo to 'nowość' - nie jest lekko :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Nowym klientom za przedłużenie eko proponują 5,5 proc. Nie łączy się z ofertą specjalną. To robią aby starzy klienci nie odchodzili. Czas na inne banki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za przedłużenie eko? Czy chodzi o przedłużenie okresu obowiązywania podwyższonego oprocentowania?

   Usuń
  2. Jak na obecnych klientów to i tak bardzo dobrze na tle innych banków.

   Usuń
 7. Dziwnego pojęcia używają że to dla nowego klienta te 7 proc. Bo jak rozumiem może być też stary klient byleby od 31.12.22 nie miał produktów oszczędnościowych. Ale np ROR można mieć od dawna.

  OdpowiedzUsuń
 8. Dla starych klientow nie bylo 3% dla nadwyzki ponad 300k? Ta chyba pokazuje apka i jest to dziwny przedzial 100-400k wiec 100k ponad 300k rozumiem 3% a dopiero powyzej 400k lepiej. Kombinuja niefajnie. W apce chyba tyle widziala moja mama ale sprawdzcie tez. Skarbonka 3k jeszcze i chyba 6.5%.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, niestety kombinują bo dla starych klientów jest tylko 3% dla nadwyżki ponad 300k do 400k i dopiero powyżej 400k jest 6%. Dzwoniłam na ich infolinię i potwierdzili. Złotówa musi poprawić w info powyżej bo napisał, że 5%.

   Usuń
  2. Ale ktokolwiek stąd trzyma na standardowym oprocentowaniu?

   Usuń
  3. Wiedz, że 3% to wcale nie takie standardowe oprocentowanie. Standardowe to może być promilowe do 1%. A 3% - jeszcze z rok i będzie atrakcyjne.

   Usuń
 9. Czy Bank mocno męczy tym "marketingiem" ? ( bo aby mieć te 7 % należy wyrazić zgody marketingowe). Jeżeli tak, to w jaki sposób najczęściej (telefony, smsy ....) ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W ogóle nie męczy. Mam konto od 5 miesięcy i nigdy z niczym nie dzwonili.

   Usuń
  2. Dodatkowe, obrazkowe kafelki z ofertami banku w bankowości int. i mobilnej. Będziesz widział reklamy ich produktów po zalogowaniu, raz na pół roku zadzwonią z ewent. ofertą.

   Usuń
 10. Jak uruchomić moneyback w Velo ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. https://www.bankobranie.pl/2023/11/witaj-w-velobanku-edycja-3-2023.html

   Usuń
 11. Panie Złotówa proszę poprawić błąd w oprocentowaniu ponad 300 tys. Jest tylko oprocentowanie podstawowe konta a nie 5%.

  OdpowiedzUsuń
 12. Właśnie rozmawiałam z Panią od kont w banku i mi powiedziała, że grudniowa edycja nie jest dla obecnych klientów. Więc w ogóle tego nie rozumiem

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest dla obecnych ale dostaną 6,5%.

   7% jest tylko dla nowych.

   Jak ci tłumaczyła inaczej to niech doczyta regulamin.

   Usuń
 13. Witam grono łowców promocji. Mam pytanie odnośnie opłaty za karte do konta w Velobanku. Jako że skończyła sie mi już promocja na 10% zwroty już po przedłużeniu na kolejne 3 miesiące, chciałbym jeszcze na koniec skorzystać z promki na konto oszczędnoścowe w promocyjnym 6,5% dla stałego klienta, ale jednoczesnie nie bawić się w 5 płatności dla utrzymania karty za 0 zł. Czy zastrzeżenie karty zwolni mnie w tym przypadku z takiej opłaty? Zatrzymam też jeszcze konta do momentu wypłaty odsetekz EKO.

  OdpowiedzUsuń
 14. Byś Złotówa dodał 6,5% na koncie oszcz. w Velobanku dla obecnych klientów w tabeli najlepszych kont oszcz. Kto wie, czy od 12.01.2024 nie zniknie szansa na te oprocentowanie.

  OdpowiedzUsuń
 15. Włączać dziś czy nie włączać, włączać czy nie włączać... ;)

  OdpowiedzUsuń
 16. A czy wiecie , że Velo ma być
  w najbliższym czasie sprzedane ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak wiemy, ale co w związku z tym?

   Usuń
  2. Bierz kasę za pas i w nogi. Ale tylko nadwyżkę ponad 100 tys. euro.

   Usuń
  3. A jakie to ma tutaj znaczenie? Chyba ze jesteś zainteresowany zakupem. Dla klienta niczego to nie zmienia.

   Usuń
  4. To nie ma najmniejszego znaczenia. Brać co najlepsze póki jest.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...