Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: ING Bank Śląski: 6% dla oszczędności na OKO oraz OKO Bonus (+ 500 zł za konto osobiste)

750 zł od mBanku700 zł od Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

15.12.2023

ING Bank Śląski: 6% dla oszczędności na OKO oraz OKO Bonus (+ 500 zł za konto osobiste)

W ostatnim czasie większość banków tnie oprocentowanie. Tymczasem w banku z lwem w logo mamy niespodziankę.

6% na OKO oraz OKO Bonus w ING
Nowa edycja promocji oprocentowania na rachunkach oszczędnościowych w ING przynosi podwyżkę stawek. Aktualnie da się tu uzyskać 6% nawet do 399 999,99 zł. A dodatkowo - na nowych klientów - czeka premia 500 zł na start.


[Niniejsza promocja jest już niedostępna. Sprawdź nową edycję, którą opisuję tutaj.]

Względem poprzedniej odsłony promocji, oprocentowanie wzrosło o 0,5 punktu procentowego. Może nie jest to ruch spektakularny, ale cieszy, że wbrew rynkowemu trendowi.

Z promocji skorzystać mogą zarówno nowi, jak i obecni klienci banku - choć w przypadku tych drugich warunków do spełnienia może być jednak więcej (w najlepszym wypadku to ulokowanie "nowych środków"). 

Mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi promocjami, które na szczęście można łączyć. Warto już teraz zwrócić uwagę na różnice, bo ich nazewnictwo jest dość podobne (co może być mylące):

 • "Bonus na start" - ta promocja skierowana jest do osób, które założą Otwarte Konto Oszczędnościowe; bank będzie na nim naliczać 6% w skali roku przez 3 miesiące od jego otwarcia; taką stawkę oprocentowania można uzyskać poniżej 200 000 zł (czyli w praktyce do 199 999,99 zł);
 • "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus" (dla uproszczenia w niniejszym wpisie często posługuję się skrótem OKO Bonus) - w przypadku tego rachunku oszczędnościowego oprocentowanie 6% w skali roku można zapewnić sobie, wpłacając "nowe środki" - promocyjna stawka przewidziana jest na 3 miesiące dla kwoty do 200 tys. zł.

Powyższe promocje można połączyć, tj. korzystać z obydwu jednocześnie, więc w ING przy oprocentowaniu 6% da się ulokować nawet 399 999,99 zł.

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem ING Banku Śląskiego, to aby wykorzystać wszystkie możliwości, niezbędnym będzie założenie nawet trzech rachunków - każdy z nich prowadzony jest za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków (o szczegółach piszę nieco niżej). A będzie to:
 • konto osobiste (Direct lub Mobi), dzięki czemu zyskasz premię do 500 zł oraz 
 • jedno lub dwa konta oszczędnościowe (w zależności od tego jaką kwotą oszczędności dysponujesz i przede wszystkim czy zechcesz ją wpłacić na jeden rachunek, czy rozdzielić na dwa), które będą nosić nazwy Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO, które weźmie udział w promocji "Bonus na start") oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus)

By poznać zasady uzyskania premii za konto osobiste, sprawdź prześwietlenie promocji konta osobistego z premią pieniężną do 500 zł.

Poniżej skupiam się już tylko na ofercie kont oszczędnościowych, czyli OKO oraz OKO Bonus. 

Dla uproszczenia i większej przejrzystości, niniejszy wpis dzielę na dwie części:
 • na początek omawiam ofertę dla osób, które dopiero staną się klientami ING (CZĘŚĆ I). W tym przypadku wszystko jest bowiem bardzo proste i klarowne - wszystkie wpłacane środki będą kwalifikowane do uzyskania oprocentowania 6%;
 • z kolei nieco niżej objaśniam, kiedy z promocji oprocentowania skorzystać mogą także obecni klienci (CZĘŚĆ II) - tam warunków jest więcej - zwłaszcza w przypadku promocji "Bonus na start", a i o OKO Bonus trzeba się rozpisać, wyjaśniając czym są wymagane "nowe środki".

CZĘŚĆ I: Warunki dla nowych klientów ING


Jeśli dopiero założysz konto osobiste w ING Banku Śląskim, to by skorzystać z promocyjnego oprocentowania 6% w skali roku wystarczy, że najpóźniej do 12.02.2024 r. założysz Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) i - jeśli również chcesz - Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO Bonus.

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), na którym można uzyskać "Bonus na start" (czyli 6% poniżej 200 tys. zł) to rachunek oszczędnościowy, który i tak trzeba założyć na potrzeby promocji z premią dla otwierających konto osobiste w ING, bo to właśnie na ten rachunek (a nie na konto osobiste) wpłynie premia do 500 zł (za konto osobiste: Direct lub Mobi).

Główne cechy promocji "Bonus na start" na Otwartym Koncie Oszczędnościowym to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 4,5 punktów procentowych, co w sumie da 6% w skali roku (takie warunki obowiązują tylko na jednym Otwartym Koncie Oszczędnościowym); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 200 000 zł (a więc w praktyce do 199 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (4,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bez warunków za 0 zł. Przelewy z OKO (bez limitu ilościowego) na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim są darmowe, jeśli zlecisz ich realizację przez bankowość internetową lub mobilną. W przypadku przelewów do innego banku, wyłącznie pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym jest za 0 zł, a za drugi i każdy kolejny bank przewiduje opłatę w wysokości 9 zł.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus) to odrębny rachunek oszczędnościowy, który cechuje:
 • oprocentowanie: 6% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 200 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: do 5. dnia po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania na OKO Bonus jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych, takich jak chociażby omawiane konto oszczędnościowe (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 11.12.2023 r. Jako nowy klient ten warunek spełnisz w praktyce bardzo łatwo - jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to należy zostawić nadwyżkę ponad saldo z 11.12.2023 roku (jeśli jednak dopiero teraz - od 14.12.2023 r. - staniesz się klientem ING, to w takiej sytuacji wystarczy zostawić choćby symboliczną kwotę, gdyż na ww. dzień Twe saldo wynosiło 0 zł). Wówczas po zakończeniu 3-miesięcznego okresu dostaniesz odsetki proporcjonalnie do faktycznego czasu i wysokości środków trzymanych w czasie promocji na rachunku oszczędnościowym.

Umowa o OKO Bonus zawierana jest wyłącznie na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie rachunek zostanie przez bank zamknięty, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus (do czasu zamknięcia OKO Bonus nie zamykaj więc i tego rachunku wskazanego do zwrotu środków z OKO Bonus).

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 6% w skali roku jest do 12.02.2024 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Jak otworzyć OKO w promocji "Bonus na start" oraz OKO Bonus? Po otwarciu Konta Direct lub Konta Mobi, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej przejdź ścieżkę: Oferta ING => Oszczędności. Tam wyklikasz obydwa rachunki OKO.

Sprawdź prześwietlenie promocji z premią do 500 zł za konto w ING.

_____________________

CZĘŚĆ II: Warunki dla obecnych klientów ING 


Z promocji "Bonus na start" skorzystać mogą osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków (cytuję regulamin, ale poniżej szczegółowo także wyjaśniam):
"1) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 14.12.2023 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver"

albo

"2) w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 1) [czyli OKO - przyp. Mr. Złotówa], otwartego przed 14.12.2022 r. i na tym rachunku: 
- nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 14.12.2022 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz 
- miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 14.12.2022 r. do 13.12.2023 r."

Przekładając to z zacytowanego języka regulaminowego na "nasz" wychodzi na to, że jeśli nie masz obecnie żadnego rachunku OKO, ani Dream Saver założonego przed 14.12.2023 r. i dopiero teraz (od 14.12.2023. do 12.02.2024 r.) go otworzysz, to z automatu skorzystasz z promocji "Bonus na start".

Drugą z opcji - podpunkt 2) z wyżej przytoczonego cytatu - przewidzianą dla tych, którzy posiadają już OKO lub Dream Saver w ING założone przed 14.12.2022 r. - jest założenie kolejnego OKO (by na nim uzyskać promocyjne oprocentowanie 6% w skali roku). Taka osoba musi jednak spełniać dodatkowe warunki:
 • nie mogła nic wpłacać na "stare" OKO co najmniej od 14.12.2022 r. (czyli w praktyce co najmniej od roku), ani z niego wypłacać;
 • a w dodatku w tym okresie (od 14.12.2022 r. do 13.12.2023 r.) saldo na tym "starym" OKO nie mogło być większe, niż 10 zł. ING kieruje więc tę propozycję tylko dla tych, którzy wykazywali się dużą biernością w lokowaniu oszczędności w tym banku.

A główne cechy promocji "Bonus na start" w ING Banku Śląskim to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 4,5 punktów procentowych, co w sumie da 6% w skali roku (promocyjne oprocentowanie uzyskać można tylko na jednym OKO); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 200 000 zł (a więc w praktyce do 199 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (4,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 
 
OKO założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus), to tu warunki załapania się na promocyjne oprocentowanie także przez obecnych klientów wydają się prostsze. W praktyce potrzebne będzie wpłacenie nowych środków.

Na wstępie jednak krótkie objaśnienie: OKO Bonus to odrębny rachunek oszczędnościowy z oferty ING Banku Śląskiego. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje na nim dla nowych środków, które bank wylicza wobec salda na produktach depozytowych w ING Banku Śląskim na koniec dnia 11.12.2023 roku. A do tych produktów depozytowych zalicza się: 
 • rachunki oszczędnościowe (takie jak Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium, Dream Saver, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus Max), 
 • lokaty, 
 • lokaty w pakiecie z funduszem oraz
 • inwestycyjne lokaty terminowe.

Z promocji OKO Bonus skorzystać mogą osoby, które już posiadają (bądź właśnie założą) Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (czyli to, o którym pisałem wyżej) i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN i/lub Dream Saver w PLN oraz dostęp do bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

OKO Bonus założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku. Umowa zawierana jest na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie umowa o OKO Bonus zostanie rozwiązana, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus. 

Główne cechy promocji: 
 • oprocentowanie: 6% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 200 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5 dni po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Stan salda nowych środków bank weryfikuje każdego dnia. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 11.12.2023 r. 

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 6% w skali roku jest do 12.02.2024 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Przydatne dokumenty:

21 komentarzy:

 1. W listopadzie zamknąłem OKO Bonus i OKO na Start,ror wyzerowany.Czy mogę teraz otworzyć któreś OKO z promocyjnym % ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Aby otworzyć oko bonus trzeba mieć cały czas oko z zerowym saldem i nie potrzeba je zamykać i otwierać.

   Usuń
  2. OKO Bonus samo się zamknie. Nie masz szans utrzymać go dłużej niż przez 3 m-ce.

   Zasady Oferty specjalnej
   4. Umowa zawierana jest na czas OKREŚLONY. Umowa rozwiązuje się najpóźniej z upływem 3 miesięcy, liczonych od dnia jej zawarcia (otwarcia rachunku).

   Usuń
  3. Musiałbyś otworzyć zwykłe OKO od nowa i tam otworzyć do niego OKO Bonus - tylko tu będzie 6%, promocję na OKO masz już spaloną

   Usuń
  4. Wszystko powyższe to prawda. Zatem nie zamykaj zwykłego oko i miej rachunki z zerowym saldem. Nie musisz zamykać zwykłego oko. Jeśli nastąpi promocja otwierasz nowe oko bonus i wpłacasz nowe środki. W tym czasie banki na zatrzymanie mogą zaoferować większy procent. Promocja na oko będzie tylko raz jako nowy klient.

   Usuń
  5. Anonimowy16 grudnia 2023 09:32 Dlaczego promocję na OKO ma już spaloną? Przecież jeśli nie ma OKO od 14 grudnia, bo zamknął w listopadzie to otwarcie nowego OKO da mu tę promocję.

   Usuń
  6. Rzeczywiście, chyba w poprzednich promocjach było inaczej. Fakt - nie mógł mieć otwartego OKO po 14.12, jak zamknął wcześniej, powinien się załapać na obie promocje

   Usuń
  7. Anonimowy18 grudnia 2023 13:12 jeżeli byś zamknął konto osobiste i oko. Otworzył konto osobiste i potem oko, to tak. Praktycznie jesteś nowym klientem.

   Usuń
  8. JamesArthur18 grudnia 2023 15:13 Ale to nie jest promocja tylko dla nowych klientów. Jeśli ktoś ma konto osobiste, ale zamknął OKO przed 14 grudnia to łapie się na tę promocję jeśli wpłaci nowe środki i znów otworzy OKO.

   Usuń
 2. Kasa im się skończyła na kredyty 2% :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Się Złotówa napracowałeś pisząc ten post a tabela najlepiej oproc. kont oszcz. odsyła bezpośrednio do ING a nie Twojego artykułu.

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo mi się przydało to opracowanie. Mam obecnie tylko zwykły rachunek oszczędnościowy w ING i ciężko było się doszukać którego dnia dokładnie było przez Bank wyliczane tzw. saldo początkowe co jest bardzo istotne dla osób które już mają jakiś związek z tym Bankiem. Poza tym z info tu podanego wynika że ROR Direct w ogóle się nie wlicza do salda.

  OdpowiedzUsuń
 5. A co w przypadku posiadania swojego konta Direct oraz pełnomocnictwa do innego konta Direct w ING? Jak jest liczone saldo?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do salda środków liczy się wyłącznie kasa na "produktach depozytowych" posiadanych przez klienta.

   Pełnomocnictwo to inny rodzaj relacji (nie jest to relacja właścicielska, a jedynie upoważnienie do określonego zakresu działań).

   Usuń
 6. Witam, pytanie. W grudniu na konto oszczędnosciowe OKO bonus wpłaciłem kwotę X. Czy teraz po praktycznie dwóch miesiącach mogę dopłacić dodatkową kwotę? Ja wiem, że z reguł konta oszczędnościowe są elastyczne, ale wolałbym się upewnić bo jeśli nie ma sensu tam dopłacać to wolę założyć konto w innym banku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Utrzymają warunki w kolejnej edycji od 13.02.2024 czy zmienią? Ktoś coś wie?

   Usuń
 7. Ciekawe co jutro dadzą? Czy utrzyma się 6%??

  OdpowiedzUsuń
 8. to jakaś lipa 6% a inflacja 10. doja aż miło

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To idź do Raiffeisen Digital Banku, tam dają aż 6,1%.*

   *Pod warunkiem że zaakceptujesz to co sami w mejlach rozsyłają, a mianowicie że "Raiffeisen Digital Bank AG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w związku Państwa polskim zeznaniem podatkowym".

   Usuń
  2. Z tą inflacją to przespałeś kilka miesięcy. Ostatnia inflacja za styczeń to 3,9%

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...