Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: 5% na kontach oszczędnościowych w ING Banku Śląskim (+ 200 zł premii na start)

800 zł od Santandera610 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

1.06.2022

5% na kontach oszczędnościowych w ING Banku Śląskim (+ 200 zł premii na start)

Na podwyżkę oprocentowania dla oszczędzających tym razem zdecydował się ING Bank Śląski.

Skarbonka: ING + OKO Bonus
Aktualnie można tu uzyskać 5% w skali roku na 3 miesiące do 400 tys. zł (bez jednego grosza). Z propozycji skorzystać mogą zarówno nowi, jak i obecni klienci (choć dla tych drugich niekoniecznie jest to proste). Przy okazji przypomnę: na tych, którzy dopiero teraz założą konto osobiste w ING, dodatkowo czeka też premia 200 zł na start.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje w ING Banku Śląskim.]

[Aktualizacja w dniu 14.06.2022 r.: dwie promocje niżej opisywane dostępne były do 13.06.2022 r., ale już 14.06. bank odpalił kolejne ich edycje. Również oferuje w nich 5% w skali roku - dla tych samych kwot i przy zachowaniu podobnych zasad... przy czym te nowe edycje dostępne są jedynie do 21.06.2022 r. Okres promocji jest więc na tyle krótki, że nie poświęcam tematowi już odrębnego wpisu na blogu, ale aktualizuję niniejszy. Daty dotyczące poprzedniej promocji (dostępnej do 13.06.) po aktualizacji niniejszego wpisu przekreślam, a nowymi, nieprzekreślonymi, są daty dotyczące edycji dostępnej od 14. do 21.06.2022 r.]

O tym, że banki zaczęły się ścigać w przebijaniu stawek dla oszczędzających, najlepiej świadczy fakt, że już nie czekają do zakończenia dotąd serwowanej promocji, ale odpalają kolejne propozycje. Tak jest właśnie w ING Banku Śląskim, gdzie oferta ze stawką 4% w skali roku miała być dostępna do 13.06., ale już teraz - prawie 2 tygodnie wcześniej - bank zdecydował się na zmianę. I jest to zmiana na plus o 1 punkt procentowy. 

W praktyce mamy w tym przypadku do czynienia z dwoma promocjami oprocentowania (można skorzystać z obydwu naraz):

 • "Bonus na start" - która skierowana jest do osób, które założą Otwarte Konto Oszczędnościowe, na którym bank naliczać będzie 5% w skali roku przez 3 miesiące od jego otwarcia; promocyjną stawką oprocentowania objęte zostaną środki do 199 999,99 zł;
 • "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus" - dzięki tej propozycji promocyjne oprocentowanie można uzyskać w przypadku wpłacenia "nowych środków" - bank da 5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 200 tys. zł.

W sumie można więc ulokować nawet 399 999,99 zł.

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem ING Banku Śląskiego, to aby wykorzystać wszystkie możliwości i korzyści, niezbędnym będzie założenie trzech rachunków: konta osobistego (Direct lub Mobi, dzięki czemu zyskasz 200 zł premii) oraz jednego lub dwóch kont oszczędnościowych (w zależności od tego ile masz oszczędności), które będą nosić nazwy Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus). Wszystkie z nich są prowadzone za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków (szczegółowe prześwietlenie znajdziesz nieco niżej).

W celu poznania zasad uzyskania premii do 200 zł, sprawdź jeden z poniższych wpisów, w którym omawiam promocję oraz ofertę konta osobistego w ING:

Poniżej skupiam się już wyłącznie na ofercie kont oszczędnościowych. Dla uproszczenia i większej przejrzystości, niniejszy wpis dzielę na dwie części:
 • najpierw omawiam ofertę dla osób, które dopiero staną się klientami ING. W tym przypadku wszystko jest bowiem bardzo proste i klarowne;
 • nieco niżej wyjaśniam, kiedy z promocji oprocentowania dla oszczędności skorzystać mogą obecni klienci - tam warunków jest więcej i chociażby ze względu na wymóg wpłaty "nowych środków", te wytyczne są bardziej rozbudowane.

Warunki dla nowych klientów ING


Jeśli dopiero założysz konto osobiste w ING Banku Śląskim, to w celu skorzystania z promocyjnego oprocentowania 5% w skali roku wystarczy najpóźniej do 13.06.2022 r. do 21.06.2022 r. założyć Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) i - jeśli również chcesz - Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO Bonus).

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), na którym można uzyskać promocję "Bonus na start" (czyli 5% poniżej 200 tys. zł) to rachunek oszczędnościowy, który i tak trzeba założyć na potrzeby promocji z premią dla otwierających konto osobiste w ING, bo to właśnie na ten rachunek wpłyną bonusy pieniężne (do 200 zł).

Główne cechy promocji "Bonus na start" na Otwartym Koncie Oszczędnościowym to: 
 • oprocentowanie: standardowe (0,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 4,5 punktu procentowego, co w sumie da 5% w skali roku (promocyjne oprocentowanie obowiązuje tylko na jednym Otwartym Koncie Oszczędnościowym); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego; 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 200 000 zł (a więc w praktyce do 199 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (4,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bez warunków za 0 zł. Przelewy z OKO (bez limitu ilościowego) na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim są darmowe, jeśli zlecisz ich realizację przez bankowość internetową lub mobilną. 

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus) to odrębny rachunek oszczędnościowy, który cechuje:
 • oprocentowanie: 5,0% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 200 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5. dnia roboczego po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 26.05.2022 r. [co ciekawe, to tę samą datę bank zastosował zarówno w promocji dostępnej do 13.06., jak i w nowej akcji dostępnej od 14. do 21.06.2022 r.]. Jednak jako nowy klient ten warunek spełnisz w praktyce bardzo łatwo. Jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to warto tam zostawić choćby jakąś symboliczną kwotę (by nie było to 0 zł). Wówczas po zakończeniu 3 miesięcznego okresu dostaniesz odsetki proporcjonalnie do faktycznego czasu i wysokości środków trzymanych w czasie promocji na OKO.

Umowa o OKO Bonus zawierana jest wyłącznie na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie rachunek zostanie przez bank zamknięty, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus.

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 5% w skali roku jest do 13.06.2022 r. 21.06.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Jak otworzyć OKO w promocji "Bonus na start" oraz OKO Bonus? Po otwarciu Konta Direct lub Konta Mobi, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej przejdź ścieżkę: Oferta ING => Oszczędności. Tam wyklikasz obydwa rachunki OKO.

Sprawdź prześwietlenie promocji z premią 200 zł za Konto Direct lub (jeśli masz 18-26 lat) z premią 200 zł za Konto Mobi.

_____________________

Warunki dla obecnych klientów ING 


Z promocji "Bonus na start" skorzystać mogą osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków [tu opisuję warunki dla edycji dostępnej do 13.06.2022 r.]:
"w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 1.06.2022 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver"

lub

 "w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 2) litera a) [czyli OKO - przypis Mr. Złotówa], otwartego przed 1.06.2021 r. i na tym rachunku: 

• nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 1.06.2021 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz 

• miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r."


W edycji dostępnej od 14. do 21.06.2022 r. ten zapis brzmi:
"w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 14.06.2022 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver"

lub 

"w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 2) litera a) 
[czyli OKO - przypis Mr. Złotówa], otwartego przed 14.06.2021 r. i na tym rachunku: 
• nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 14.06.2021 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz 
• miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 14.06.2021 r. do 13.06.2022 r."

Przekładając to z zacytowanego języka regulaminowego na "nasz" wychodzi na to, że jeśli nie masz obecnie żadnego rachunku OKO, ani Dream Saver założonego przed 1.06.2022 r. 14.06.2022 r. i dopiero teraz (od 1. do 13.06.2022 r. od 14. do 21.06.2022 r.) go otworzysz, to z automatu skorzystasz z promocji "Bonus na start".

Drugą z opcji - przewidzianą dla tych, którzy posiadają już OKO lub Dream Saver w ING założone przed 1.06.2021 r. 14.06.2022 r. - jest założenie kolejnego OKO (by na nim uzyskać promocyjne oprocentowanie 5% w skali roku). Taka osoba musi jednak spełniać dodatkowe warunki (które mogą okazać się dość trudne):
 • nie mogła nic wpłacać na "stare" OKO co najmniej od 1.06.2021 r. 14.06.2021 r. (czyli w praktyce co najmniej od roku), ani z niego wypłacać;
 • a w dodatku w tym okresie (od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r. od 14.06.2021 do 13.06.2022 r.) saldo na tym "starym" OKO nie mogło być większe, niż 10 zł. Bank kieruje więc to propozycję tylko dla tych, którzy wykazywali się dużą biernością.

A główne cechy promocji "Bonus na start" to: 
 • oprocentowanie: standardowe (0,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 4,5 p.p., co w sumie da 5% w skali roku (promocyjne oprocentowanie uzyskać można tylko na jednym OKO); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego; 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 200 000 zł (a więc w praktyce do 199 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (4,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

OKO założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus), to tu warunki załapania się na promocyjne oprocentowanie także przez obecnych klientów wydają się prostsze. W praktyce potrzebne będzie wpłacenie nowych środków.

Na wstępie jednak krótkie objaśnienie: OKO Bonus to odrębny rachunek oszczędnościowy z oferty ING Banku Śląskiego. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje na nim dla nowych środków, które bank wylicza wobec salda na produktach depozytowych w ING Banku Śląskim na koniec 26.05.2022 r. (ta data pozostała niezmieniona względem poprzedniej edycji promocji). A do tych produktów depozytowych zalicza się: 
 • rachunki oszczędnościowe (z wyłączeniem IKZE i Smart Saver), 
 • lokaty, 
 • lokaty w pakiecie z funduszem i 
 • inwestycyjne lokaty terminowe.

Z promocji OKO Bonus skorzystać mogą osoby, które już posiadają (bądź właśnie założą) Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (czyli to, o którym pisałem wyżej) i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN i/lub Dream Saver w PLN oraz dostęp do bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

OKO Bonus założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku. Umowa zawierana jest na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie umowa o OKO Bonus zostanie rozwiązana, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus. 

Główne cechy promocji: 
 • oprocentowanie: 5,0% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 200 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5. dnia roboczego po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Stan salda nowych środków bank weryfikuje każdego dnia. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 26.05.2022 r. 

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 5% w skali roku jest do 13.06.2022 r. 21.06.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Przydatne dokumenty:

25 komentarzy:

 1. Bardzo solidny bank, jedna z najlepszych apek jakich używałem, ale ten obyczaj wypłacania odsetek na KO's na koniec okresu obowiązywania podwyższonego oprocentowania powinni zmienić!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ważne, aby mieć kasę. Zgadza się. Lepsi są od getin u i alior a.

   Usuń
  2. Co na GNB lub Alior do kwestii praktyk wypłacania odsetek promocyjnych w Śląskim?

   Usuń
  3. W czym są lepsi?

   Usuń
 2. Czyli wszystko dla nowych środków?

  OdpowiedzUsuń
 3. A czy są konta oszczędnościowe w EUR w jakimkolwiek banku w Polsce?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, a ze znacznie niższym oprocentowaniem 😬

   Usuń
  2. Generalnie bieda. Najwięcej chyba w Getinie ale to 1%. Trudno o więcej jak w praktyce w krajach z euro stopy zerowe.

   Usuń
 4. Otworzyłem wczoraj Otwarte Konto Oszczędnościowe z "Bonus na start". Ale nie widzę potwierdzenia że będę +4,5%.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To powinno być widoczne w szczegółach konta.

   Usuń
 5. Czyli rozumiem że wszystko dla Nowych środków liczonych na dzień 26.05?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

   Usuń
  2. @Anonimowy 2 czerwca 2022 12:57
   W przypadku OKO Bonus tak.
   Jeśli zaś chodzi o OKO w promocji "Bonus na start" temat jest nieco bardziej złożony (ale nie o nowe środki chodzi) - wyjaśnienie jest w powyższym prześwietleniu promocji.

   @Anonimowy 2 czerwca 2022 21:05
   Zgodnie z Zasadami komentowania nie publikuję komentarzy z linkiem. Przywołana przez Ciebie promocja jest opisana na blogu Bankobranie tutaj.

   Usuń
  3. Chyba niezgodne z prawda są te objaśnienia powyzsze🤨byłam wczoraj w oddziale i powiedziano, e warunkiem są tylko nowe środki. Nie ma o wykazywaniu braku aktywności od 21r itp bzdetach . Tzn mówię o tych klientach co już posiadają konto. Jedyny warunek: nowe środki wg salda na 26.05

   Usuń
  4. Zamiast tracić czas na chodzenie do banku lepiej zajrzeć do regulaminu :)

   Usuń
  5. Anonimowy 3 czerwca 2022 07:28
   A nie wziąłeś pod uwagę, że ktoś może się wykazywać niewiedzą albo się pomylić? Do wyboru masz: pracownika banku albo Złotówkę.

   Jak masz wątpliwości kto wprowadza w błąd to masz na to prosty sposób. Sięgasz po regulamin i się dowiesz wszystkiego.

   PS. Jak w regulaminie "Bonus na start" znajdziesz pojęcie "nowe środki" to fundnę ci nagrodę.

   Usuń
  6. Zawsze i wyłącznie regulamin prawdę mówi :)

   Usuń
 6. Czy ING daje jakąś ofertę na zatrzymanie środków jak np. Getin?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Coś ktoś ostatnio pisał że jakaś lokata się pojawia. Nie pamiętam oprocentowania ale to bez jakiegoś szału było.

   Usuń
  2. Konto w Śląskim zamykane jest na click w bankowości lub w apce otlraz od ręki w oddziale, więc nie ma okazji na zaoferowanie klientowi czegoś na zatrzymanie.

   Usuń
 7. Ostatni wpis pod artykułem zawiera błąd?:
  "Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 4% w skali roku jest do 13.06.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.
  Przydatne dokumenty:"
  powinno być 5% ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, oczywiście powinno być 5% (jak w całym wpisie). Dzięki za czujność - poprawione.

   Usuń
 8. Jeżeli stan moich środków na OKO na 26.05 wynosił dajmy na to X, a 27.05 nastąpił kolejny wpływ środków na OKO, czyli mamy X+Y, to czy można teraz bez obaw przelać to Y na OKO Bonus i zostanie to potraktowane jako „nowe środki”?

  OdpowiedzUsuń
 9. Bank na oszczędnościowym koncie Bonus na Start w promocji nie pokazuje naliczania na nowym oprocentowaniu tj.5 % tylko na standardowym jak wynika ze szczegółu zestawienia na koncie. Hmm.Potwierdzacie.Wlasciwie niewiadomo ile się naprawdę nalicza Santander Coustomer jest bardziej przejrzysty Zgadzacie się?

  OdpowiedzUsuń
 10. Jeszcze do 29.06.2022 przedłużyli promocję/robiąc nowe regulaminy na okres 8 dni.

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...