Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Już nie 2 000 zł, a jeszcze więcej do wzięcia za konto firmowe w Alior Banku!

800 zł od Santandera600 zł od Millennium500 zł od ING7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

8.08.2022

Już nie 2 000 zł, a jeszcze więcej do wzięcia za konto firmowe w Alior Banku!

Do łatwej premii 350 zł na start i bonusów do 1500 zł, teraz doszła jeszcze jedna promocja.

iKonto Biznes w promocji
Z kumulacji tych promocji wypadała co prawda ta, która pozwala uzyskać voucher 150 zł (promocja zakończyła się zgodnie z regulaminowym terminem), ale w jej miejsce weszła inna propozycja - aż 10-procentowy zwrot za płatności na stacjach paliw, co pozwoli zyskać 150 zł nie jednorazowo, ale do 150 zł miesięcznie.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje dla osób prowadzących działalność gospodarczą.]

Chociaż łączna wartość nagród czekających na osobę zakładającą konto firmowe w Aliorze robi wrażenie, to ja na sam początek lojalnie uprzedzę, że realnie (bez szczególnego wysiłku i bez dodatkowych, zbędnych kosztów) uzyskać można mniej (nieco niżej wyliczam ile i w jaki sposób zarobić bez nadmiernego zaangażowania). Nie zmienia to jednak faktu, że na wyciągnięcie ręki i tak są spore pieniądze. Zwłaszcza, że mówimy tutaj o gwarantowanych bonusach, bo to promocje banku nie są ani loterią, ani konkursem.

Na blogu Bankobranie - już od ponad 8 lat - skupiam się na tym, co pewne i gwarantowane. I tak jest też tutaj - konkretne bonusy otrzymasz za spełnienie określonych (w sporej części prostych) warunków (przykładowo: by zdobyć 350 zł premii na start, wystarczy samo założenie konta i zapewnienie wpływu). A takie promocje aktualnie to już ani nic nowego, ani zaskakującego, bo dla banków to efektywny sposób na pozyskiwanie klientów - i prostsze ich przekonanie, niż krocie wydawane na reklamę np. w telewizji (te same środki, które bank wydałby na "tradycyjny" marketing, przekazuje nowemu klientowi, zyskując przy okazji jego satysfakcję).

Poniżej prześwietlam wszystkie trzy, łączące się ze sobą, promocje konta firmowego Alior Banku:
 • "350 zł na start", dzięki której do zgarnięcia jest bardzo łatwa premia 350 zł na start;
 • "1500 zł dla firm" - tu gromadzenie bonusów przewidziane jest na 12 miesięcy (zgarnąć da się do 125 zł miesięcznie) oraz
 • "Biznes na plusie, ceny na minusie" - to najnowsza okazja do bankobrania, która owocuje 10-procentowym zwrotem za płatności na stacjach paliw. Dzięki moneybackowi można uzyskać do 150 zł miesięcznie (w każdym miesiącu kalendarzowym do końca bieżącego roku).

Łatwe "350 zł na start" za iKonto Biznes


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która przed dniem przystąpienia do promocji nie posiada i nie posiadała w przeciągu ostatnich 12 miesięcy żadnego produktu w Alior Banku skierowanego do przedsiębiorców. 

Dla byłych klientów banku - w związku z tak krótkim okresem wykluczenia - jest to zatem szansa na opłacalny powrót.

Nagroda. W tej promocji do wzięcia czeka gwarantowana premia pieniężna 350 zł, która wpłynie na konto firmowe założone w Aliorze.

Zasady promocji. By zgarnąć nagrodę:
 • do 31.08.2022 r. złóż wniosek o iKonto Biznes

  (regulamin promocji z premią 350 zł co prawda nie wymaga karty płatniczej do konta, acz jej wyrobienie będzie już niezbędne, jeśli chcesz korzystać z bonusów w ramach promocji "1500 zł dla firm", a także gdy chcesz dostawać 10% zwrotu za paliwo - warunki tych propozycji omawiam nieco niżej);
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto; 
 • najpóźniej w ciągu 60 dni od otwarcia konta zapewnij wpływ min. 500 zł. 

Wypłata premii 350 zł nastąpić ma do końca miesiąca następującego po miesiącu spełniania powyższych warunków (przy czym ma to jednak nastąpić nie wcześniej niż 1.09. i nie później niż 31.12.2022 r.).

Do dnia otrzymania premii nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem (jak również nie zamieniaj konta na inny typ rachunku w Aliorze).

Bonusy do 1500 zł od Alior Banku


Uczestnicząc w powyższej akcji z premią 350 zł na start, możesz także załapać się na promocję "Do 1500 zł dla firm. Edycja III". Trzeba jednak uwzględnić, iż w tej promocji uczestniczyć może już tylko osoba, która nie posiada i przed dniem przystąpienia do promocji nie posiadała w Aliorze żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców (ten warunek w promocji z premią 350 zł na start jest więc o wiele bardziej liberalny).

Zasady promocji "1500 zł dla firm. Edycja III". Bonusy uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz skorzystanie z wybranych produktów i usług Alior Banku - samodzielnie możesz zadecydować, z czego korzystać.

Bonusy zgarniesz pod warunkiem wykonania i rozliczenia w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 4 płatności kartą wydaną do konta (wymóg nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca udziału w promocji).

Bonusy zdobywać można przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego miesiąc założenia konta. W każdym miesiącu zgarnąć można do 125 zł, co w rok da wyżej wspomniany 1 500 zł. Dobrą wiadomością jest też to, że w aktualnie dostępnej edycji bank zrezygnował z prawa do zmiany regulaminu (co miało miejsce w poprzednich edycjach akcji). Tym samym, kto teraz weźmie udział w promocji, ten ma pewność utrzymania warunków uzyskiwania bonusów w trakcie uczestnictwa.

Wspomniałem już, że w tej promocji samodzielnie możesz wybierać warunki do zrealizowana. A każda premiowana aktywność została wyceniona. I tak w każdym miesiącu kalendarzowym bank nalicza następujące bonusy:
- 20 zł za przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu do jednej z wymienionych instytucji w wysokości min. 500 zł. 
Zarówno przelew do ZUS, jak i do US nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym; 
- 10 zł za przelew SEPA - na ten bonus można liczyć jedynie w przypadku wykonywania przelewów na co najmniej 100 euro; 
25 zł za transakcje kartą otrzymasz, gdy w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonta Biznes na sumę min. 2 000 zł; 
Wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, pamiętaj, że do sumy transakcji nie będą zaliczone płatności wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 
"• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; 
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); 
• 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
• 6012, określający instytucje finansowe; 
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
• 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, 
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne" [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
Lista choć może wydawać się długa, to w praktyce ma na celu wykluczenie jednie takich miejsc, w których można zrobić duży obrót na karcie bez faktycznych zakupów. Swobodnie można za to płacić w sklepach, marketach, na stacjach paliw, w lokalach gastronomicznych itp.
- 10 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo przecież nie każdy przedsiębiorca ma potrzebę używania kasy; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Najprawdopodobniej chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już w 2015 roku tutaj;  
- 25 zł zł za transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing lub między rachunkami uczestnika promocji - to bonus, który można otrzymać za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na sumę min. 5 000 jednostek waluty obcej w ramach usługi Autodealing lub za przewalutowania takiej samej liczby jednostek pomiędzy rachunkami klienta w ciągu miesiąca kalendarzowego (Czy to się opłaca? Zależy od kosztów takiej wymiany walut - warto porównać kursy w kantorach walutowych. No i przede wszystkim od potrzeb - nie każdy musi wymieniać waluty); 
- 15 zł za przelewy zagraniczne - ten bonus otrzymasz pod warunkiem wykonania w miesiącu co najmniej trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju; 
- do 20 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - wysokość tego bonusu zależy od średniomiesięcznego salda środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. W ten sposób można uzyskać: 
- 0 zł za saldo do 10 000 zł; 
- 5 zł za saldo od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł; 
- 10 zł za saldo od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł; 
- 20 zł za saldo od 100 000,01 zł.

A tak wygląda definicja salda:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (...) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym Rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest Premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku [czyli w Alior Banku - przyp. Mr. Złotówa], środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku" 

Wypłata bonusów. Pierwszy bonus (do 125 zł) od banku otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Kolejne bonusy będą wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

10% zwrotu za paliwo dzięki promocji "Biznes na plusie, ceny na minusie"


10% zwrotu za paliwo dzięki promocji "Biznes na plusie, ceny na minusie"
Dla kogo promocja?
Z tej promocji skorzystać może osoba, która przed 1.07.2022 r. nie miała rachunku firmowego w Alior Banku.

Nagroda. W ramach akcji "Biznes na plusie, ceny na minusie" uzyskiwać będziesz 10-procentowy zwrot za płatności kartą Mastercard z Plusem, wydaną do konta firmowego w Aliorze. 

Moneyback bank będzie naliczał od sumy transakcji wykonywanych na stacjach paliw do 31.12.2022 r. Za każdy miesiąc kalendarzowy zgarnąć można maksymalnie do 150 zł. Jeśli więc konto otworzysz w sierpniu, to wliczając jeszcze ten miesiąc, łącznie możesz zgarnąć do 750 zł.

Zasady promocji. By uzyskać zwroty za płatności na stacjach paliw, wnioskując o iKonto Biznes, pamiętaj wyrobić do niego kartę Mastercard z Plusem.

Moneyback za dany miesiąc kalendarzowy otrzymasz, jeśli wykonasz w nim transakcje na wszystkich swych kartach do konta firmowego na sumę min. 500 zł (do tego wliczają się płatności kartą i/lub wypłata gotówki) oraz wykonasz co najmniej 1 przelew do ZUS lub US.

Zwrot 10% przewidziany jest od sumy płatności dokonanych w punktach handlowo-usługowych. prowadzących detaliczną sprzedażą paliw i olejów napędowych na terenie Polski, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z następujących kodów MCC: 5172, 5541, 5542 lub 5983 (kody MCC mają za zadanie określać dominujący charakter działalności prowadzonej przez sprzedawcę lub usługodawcę).

Wypłata moneybacku przewidziana jest do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków jego uzyskania (do momentu jego otrzymania nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem). Ostatni moneyback dostaniesz więc do 15.01.2023 roku.

Wykonując płatności, pamiętaj, że zgodnie z regulaminem:
"Z Transakcji objętych Promocją wyłączone są płatności, które: 
1) zostały zwrócone, są sporne albo zostały zakwestionowane przez Uczestnika, 
2) które dotyczą hurtowego zakupu na Stacjach paliw, 
3) które są połączone z usługą typu Cash Back, czyli tzw. wypłaty i w Terminalach POS."

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje we wszystkich promocjach (zarówno tych z premiami, jak i z moneybackiem) należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku (ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy).

Ile realnie da się zarobić dzięki powyższym promocjom Aliora?


Zgarnięcie premii 350 zł na start jest bardzo łatwe. Tak samo rzecz ma się z bonusami (po 20 zł miesięcznie) za przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego. Te przelewy w praktyce robi każdy przedsiębiorca, więc robiąc je z konta w Aliorze, przy okazji da się uzyskać 240 zł. Kto aktywniej płaci kartą, ten może też zgarnąć do 300 zł w rok (dzięki comiesięcznym bonusom po 25 zł). Jeśli zaś tankujesz auto na stacjach paliw, to tu już wszystko będzie zależeć od tego ile tam wydajesz, ale w przypadku przykładowych miesięcznych tankowań na sumę 800 zł, wracać będzie do Ciebie 80 zł miesięcznie (do końca roku 5 x 80 zł da 400 zł). 

Zatem bez większego zaangażowania (tj. bez zawierania umów o dodatkowe produkty), bazując na powyższych założeniach, będzie więc można zgarnąć bonusy o wartości nawet 4-cyfrową sumkę.

iKonto Biznes dla firm - co warto wiedzieć o ofercie Alior Banku?


Główne cechy konta firmowego zakładanego w Aliorze to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMS-ów autoryzacyjnych w miesiącu (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (jest to więc liczba transakcji, która pokrywa się z wymogiem promocji z bonusami do 1500 zł - za jednym zamachem da się więc zapewnić darmową kartę i otrzymywanie bonusów; wymóg wykonywania tych transakcji nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca - tego, w którym zawrzesz umowę o konto);

 • wypłaty kartą w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w sieci Euronet i 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w sieci PlanetCash oraz 5 zł za każdą kolejną;
  • 3%, min. 5 zł w pozostałych bankomatach.

Udział we wszystkich wyżej wymienionych promocjach (a więc z premią 350 zł oraz jednocześnie z bonusami do 1500 zł, jak i z moneybackiem na stacjach paliw) zapewnia wyłącznie wniosek o iKonto Biznes złożony na stronie promocji. Umowę o konto zawrzesz wtedy za pomocą przelewu weryfikacyjnego ze swego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.

💡 Na koniec dodam, że w Alior Banku można zyskać więcej - do wzięcia czeka też premia 400 zł. Promocje kont (osobistego i firmowego) można połączyć - kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.

Jak być na bieżąco z promocjami bankowymi? Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o najbardziej zyskownych okazjach do zarabiania na bankach. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

4 komentarze:

 1. Podajesz nieprawdę albo na infolinii mówią nieprawdę. Zresztą nawet w regulaminie jest zapis
  "Nowy klient - Uczestnik promocji, który:
  1) przed rozpoczęciem Promocji nie miał w Banku podstawowego Rachunku firmowego oraz
  2) w czasie Promocji zawarł z Bankiem Umowę Ramową, Umowę o podstawowy Rachunek
  firmowy oraz Umowę o Kartę debetową Mastercard z Plusem do Rachunku firmowego."

  I nie ma tu informacji, że w czasie osstatnich 12 miesięcy nie miał rachunku. Czyli te osoby, które kiedykolwiek miały rachunek firmowy wykluczone są z promocji. Proszę o szybkie ustosunkowanie się do tej informacji. Dzięki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Są 3 różne promocje. W powyższym wpisie rozróżniam je i wskazuję z której kto może skorzystać.

   "350 zł na start": by uzyskać tę premię, wystarczy nie posiadać konta firmowego w Aliorze od 12 miesięcy.

   "1500 zł dla firm": tylko dla nowych klientów (takich, którzy nigdy nie posiadali jakiegokolwiek produktu firmowego w Aliorze).

   "Biznes na plusie, ceny na minusie" (zwrot za paliwo): z tej promocji przytoczyłeś cytat.

   Usuń
  2. Ok, nie doczytałem. Mój błąd. Przepraszam. Czyli reasumując jeśli wcześniej miałem konto iBiznes, to jeśli teraz założę, to mogę otrzymać 350 zł, ale 1500 oraz 10% zwrotu za paliwo już nie dla mnie?

   Usuń
  3. Tak, w takiej sytuacji pozostaje 350 zł do wzięcia.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...